You are on page 1of 22

Ecologie generală şi forestieră

CURSUL NR. 1
1

Scopul cursului de Ecologie !
Să înţelegem cum funcţionează sistemele naturale luând ca exemplu pădurea!

Necesitate şi importanţă
Cunoaşterea modului de funcţionare al ecosistemelor naturale ne va ajuta să înţelegem mai uşor alte discipline din cadrul facultăţii Gospodărirea resurselor naturale nu poate fi făcută într-un mod durabil, fără cunoaşterea modului de funcţionare al ecosistemelor.
2

fie ele de natură vegetală sau animală. 2001). silvicultura. Dependenţa sa de sursele de hrană.. zootehnia de azi nu reprezintă nimic altceva decât aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite de-a lungul mileniilor privind dinamica şi evoluţia speciilor în strânsă interdependenţă cu mediul lor de viaţă ! 3 .Începutul . l-au obligat pe om să înveţe şi să înţeleagă modul în care speciile de plante şi animale trăiesc şi evoluează în relaţia cu mediul lor de viaţă (Krebs.. cultivate sau sălbatice. Agricultura.

morfologia – studiul formei. derivat de la cuvântul grecesc oikos. care înseamnă casă sau gospodărie şi logos care înseamnă ştiinţă sau înţelepciune.. fiziologia – studiul funcţionării interne şi taxonomia – studiul asemănării) cu studiul relaţiilor dintre organisme şi mediul lor de viaţă (Barnes et al. Haeckel a propus acest nou domeniu al biologiei din nevoia de a le completa pe cele trei deja existente (i. în anul 1866. bazânduse pe teoria lui Charles Darwin privind lupta pentru existenţă.Începutul . zoologul german Ernst Haeckel. 1998) 4 .e.. a propus termenul de oecologie.

e. vie) cât şi locuinţa în sine (i. partea biotică.e.ATENŢIE ! Haeckel. partea abiotică. a folosit termenul de oikos nu în sens strict de casă (locuinţă – componentă nevie!) ci în sensul de gospodărie. mediul de viaţă inert)! 5 . care include atât locuitorii (i.

. 2004)..Aşadar. . Preluat din Kimmins 2004 6 . Ecologia poate fi definită ca ştiinţa care studiază interrelaţiile dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă biotic şi abiotic (Kimmins.

interacţiunile acestor organisme cu mediul lor de viaţă inert.Important de reţinut! Ecologia ca ştiinţă se concentrează pe: .interacţiunile dintre organisme precum şi . Preluat din Kimmins 2004 7 .

de-a lungul timpului s-au desprins diferite ramuri ale acesteia.Diviziunile ecologiei Ecologia ca ştiinţă are un câmp de studiu deosebit de vast şi ca atare. În funcţie de marile categorii de mediu discutăm despre o ecologie terestră şi o ecologie acvatică (divizată ulterior în ecologie acvatică dulcicolă şi ecologie acvatică marină) 8 .

Diviziunile ecologiei După marile categorii de organisme.). una a plantelor şi una a microorganismelor (uneori chiar la un nivel taxonomic mai restrâns: e. întâlnim o ecologie a animalelor. 9 . ecologia insectelor etc.g. ecologia vertebratelor.

e. în cadrul ecologiei terestre putem vorbi despre o ecologie a pădurilor (i. o ecologie a stepelor. a deşerturilor etc. 10 . ecologie forestieră).Diviziunile ecologiei Dacă se iau în considerare tipurile structurale de ecosisteme.

-ecologia ecosistemului. -ecologia populaţiei ca şi grup de indivizi. ecologia poate fi împărţită în: -ecologia speciei la nivel de individ. 11 .Diviziunile ecologiei Dacă privim nivelul de organizare pe care îl studiază. -ecologia comunităţiilor vii.

adăpost. reproducere.Ecologia speciei la nivel de individ Numită şi autecologie (de la cuvântul grecesc auto = singular). umidităţii şi fertilităţii solului asupra molidului. creştere a puilor. Câteva exemple: • studiul efectului luminii. • studiul efectului temperaturii apei şi a concentraţiei de oxigen asupra păstrăvului indigen din râurile de munte. 12 . • studiul condiţiilor de habitat necesare cerbului carpatin pentru hrănire. această ramură se ocupă cu studiul relaţiilor individului dintr-o anumită specie cu alte organisme vii şi cu mediul său de viaţă.

Ecologia speciei la nivel de individ ATENŢIE ! Întotdeauna trebuie luate în calcul şi interacţiunile cu celelalte organisme vii şi cu mediul de viaţă. Viziune clasică Viziune modernă GREŞIT ! CORECT ! 13 .

Este numită demecologie (de la grecescul demos = popor şi logos = ştiinţă). • studiul efectului temperaturii asupra efectivului unei populaţii de insecte care atacă un arboret.Ecologia populaţiei La acest nivel. 14 . Câteva exemple sunt: • investigarea dinamicii (natalitate. rată de creştere şi mortalitate) unei populaţii de peşti dintr-un râu de munte. ecologia studiază interrelaţiile între indivizi ai aceleiaşi populaţii (din cadrul unei anumite specii) şi mediul lor de viaţă. • studiul competiţiei pentru lumină şi substanţe nutritive într-o regenerare naturală de fag.

Ecologia populaţiei ATENŢIE ! Întotdeauna trebuie luate în calcul şi interacţiunile cu celelalte organisme vii şi cu mediul de viaţă. Viziune clasică Viziune modernă GREŞIT ! CORECT ! 15 .

De exemplu: • studiul acţiunii unei populaţii de cerb asupra regenerării naturale dintr-o anumită pădure. Este denumită şi sinecologie (de la cuvântul grecesc sin = împreună şi logos = ştiinţă). 16 . • etc. • studiul interacţiunii dintre populaţiile de carnivore şi ierbivore dintr-o pădure şi a efectelor acesteia asupra regenerării pădurii.Ecologia comunităţiilor vii Studiază interrelaţiile între diverse populaţii ale unor specii diferite şi mediul lor de viaţă.

Ecologia comunităţiilor vii ATENŢIE ! Întotdeauna trebuie luate în calcul şi interacţiunile cu mediul de viaţă. Viziune clasică Viziune modernă GREŞIT ! CORECT ! 17 .

Aici se includ studiile de genul celor care urmăresc:  efectele fertilităţii solurilor asupra comunităţii vegetale dintr-un ecosistem. 18 .Ecologia ecosistemului Studiază sistemele naturale în întregimea lor. ca obiect de studiu avem întreaga comunitatea vie şi mediul ei de viaţă inert.  circuitele substanţelor nutritive în ecosistem între diferitele niveluri trofice şi mediu  etc. Aşadar.

Ecologia ecosistemului Viziune clasică = Viziune modernă 19 .

trebuie întotdeauna luat în calcul efectul tuturor celorlalte componente cu care subiectul interacţionează în cadrul ecosistemului.Important de reţinut! Indiferent de nivelul de organizare pe care îl abordează ecologia. Preluat din Kimmins 2004 20 .

Ecologia se concentrează în acelaşi timp pe: .interacţiunile acestor organisme cu mediul lor de viaţă inert. 21 .interacţiunile dintre organisme precum şi . 2004).Mesaj final ! Ecologia este ştiinţa care studiază interrelaţiile dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă biotic şi abiotic (Kimmins.

Vă mulţumesc pentru atenţie! 22 .