130+&,5&(3"Î

"/*
130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& %JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM
130+&,5&(3"Î"/*
Odluka Vlade kojom se preko interneta omogućuje pristup javnim informacijama i
informacijama o javnim uslugama na jednom mjestu, siguran pristup osobnim
podacima i elektronička komunikacija građana i javnog sektora.
130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& %JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM
130+&,5&(3"Î"/*
Na jedinstvenom portalu informacije se
brzo i lako pronalaze, a svaki građanin
elektroničkim identitetom pristupa
javnim uslugama, umreženim registrima i
komunicira s javnim sektorom.
130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& %JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM
Projekt e-Građani ostvarivat će se kroz tri glavne sastavnice, koje će predstavljati
zajedničku infrastrukturu javnog sektora.
1 l 1
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
Sustav središnjeg
državnog portala
Sustav osobnog
korisničkog pretinca
Nacionalni identifikacijski
i autentifikacijski sustav
130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& %JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM
||1Ikâ|1ê |1I|k1|I!Kê MI|!Iê
Objedinjuje na jednom mjestu i u lako dostupnim formatima informacije o javnim
uslugama, kao i informacije i dokumente vezane uz provođenje politika.
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
Ik|1JI1ê îIâ1I|
Isti tip informacija na različitim mjestima kod različitih ministarstava. Isti sadržaj ra-
zličito prezentiran na istim stranicama. Korisnik ne može pronaći cjelovitu infor-
maciju.
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âIîK| | M|1|îIâkîI\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
!k|J|Ĝ1I| JkĹâ\1| |êkIâ|
Postaje jedinstvena polazišna točku na
internetu koja na jednom mjestu nudi
sadržaje usmjerene potrebama građa-
na - informacije o javnim uslugama te
radu državne uprave.
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
|kêI|KI | · |kâêâ1| \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â| |kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â| |kêI|KI | · |kâêâ1| \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| |kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| |kêI|KI | · |kâêâ1| \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
\|âJâ - MêIâ J|kâ\â - M|1|!Iâk!I\â
Revitalizirati i modernizirati informacije koje se nalaze unutar portala mojaupra-
va.hr kao relevantan i pouzdan sadržaj za građane i poduzetnike.
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
\|âJâ - MêIâ J|kâ\â - M|1|!Iâk!I\â
Revitalizirati i modernizirati informacije koje se nalaze unutar portala mojaupra-
va.hr kao relevantan i pouzdan sadržaj za građane i poduzetnike.
]
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
\|âJâ - MêIâ J|kâ\â - M|1|!Iâk!I\â
Revitalizirati i modernizirati informacije koje se nalaze unutar portala mojaupra-
va.hr kao relevantan i pouzdan sadržaj za građane i poduzetnike.
]
]
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
J1||êkM1êîI
Iste informacije na istom mjestu, proaktiv-
na objava bitnih informacija po zakonima
Republike Hrvatske - sistematizacija,
jednostavnost i brzina.
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âIîK| | M|1|îIâkîI\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
!âMê Jêäkê |1|êkM|kâ1| |kâêâ1|
Mê|J K\â||I|I1ê Jê|k|1|I|I|
J|MêKkâI!K|M |kê||!|Mâ
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âI!K| | M|1|!Iâk!I\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
âê
|kêI|KI | · |kâJâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âIîK| | M|1|îIâkîI\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
âê 1
|kêI|KI | · |kâJâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âIîK| | M|1|îIâkîI\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
l,ä M|| K1
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âIîK| | M|1|îIâkîI\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
l,ä M|| K1 ê,l M|| K1
|kêI|KI | · |kâêâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âIîK| | M|1|îIâkîI\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
J17
Objedinjavanje internetskih stranica uštedjet će 2,6 milijuna kuna, ušteda će
iznositi gotovo 93%. Kako se Agencija za podršku informacijskim sustavima i
informacijsku tehnologiju zadužuje za udomljavanje Sustava središnjeg
državnog portala, za iste usluge nije potrebno izdvajati sredstva iz proračuna.
|kêI|KI | · |kâJâ1| / \|âJâ k||Jä||K| äk\âIîK| | M|1|îIâkîI\ê J|kâ\| J|||Iâ| â||1Jâ |êk |Jkê|| · |ê|1| |ê|â|
1
130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& %JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM
130+&,5&(3"Î"/*
130+&,5&(3"Î"/*7-"%"3&16#-*,&)37"54,&*.*/*45"34570613"7& %JHJUBM"HFOEBGPS&VSPQF(PJOH-PDBM
Digitalni plan za Europu (Digital Agenda for Europe) ističe
kako su tehnologije i usluge ovjeravanja elektroničkog
identiteta (eID) ključne za transakcije na internetu, kako u
privatnom, tako i u javnom sektoru.
EUROPSKI AKCIJSKI PLAN ZA E-UPRAVU
2011.-2015.
•  Od zemalja članica očekuje da do 2015.
godine:
–  pruže prekogranične usluge koje ostvaruju
mobilnost unutar jedinstvenog tržišta te
–  da najmanje 50% građana EU koristi usluge e-
uprave.
•  Europski akcijski plan za e-Upravu
2011.-2015. do iste godine predviđa
korištenje usluga e-uprave od strane 80%
poduzetnika.
ORIJENTIRANOST KORISNIKU

Izvor: Smarter, Faster, Better eGovernment , 8th Benchmark Measurement , November 2009,
European Commission Directorate General for Information Society and Media
SASTAVNICE PROJEKTA
Odluka o pokretanju Projekta e-Građani (Narodne novine br. 52/2013.)
•  Sustav'središnjeg'državnog'portala'
•  Nacionalni(iden+fikacijski(i(auten+fikacijski(
sustav(
•  Sustav(osobnog(korisničkog(pre+nca(
'
OSOBNI PRISTUP
ELEKTRONIČKI IDENTITET
•  siguran'pristup'elektroničkim'uslugama'korištenjem'
jedinstvenog'elektroničkog'iden7teta'putem'Nacionalnog'
iden7fikacijskog'i'auten7fikacijskog'sustava'
•  Elektronička'iden7fikacija - dostavljanje'osnovnog'skupa'
podataka'(atributa)'dovoljnih'za'jednoznačno'utvrđivanje'
iden7teta'korisnika'u'cilju'isporuke'elektroničke'usluge''
KORISNIČKI PRETINAC
•  omogućavanje svakom građaninu RH da na jednom mjestu:
–  na siguran i povjerljiv način prima, pregledava, prati i upravlja svim
svojim službenim komunikacijama s javnim sektorom,
–  bude informiran o njemu važnim situacijama i događajima vezanim
za osobna zakonska prava i obveze te o korištenju osobnih
podataka u javnom sektoru,
•  omogućavanje pružateljima elektroničkih javnih usluga da neposredno,
jednostavno, automatizirano, sigurno, pouzdano i ekonomično
dostavljaju službenu korespondenciju svojim strankama,
•  omogućavanje provjerljivog i vjerodostojnog slanja i primanja službene
korespondencije između pošiljatelja i primatelja te transparentno
praćenje javnih usluga koje koriste i obrađuju osobne podatke
pojedinog građana.
SPREMNOST GRAĐANA
Preduvjet za realizaciju projekta e-Građani jest spremnost građana
na elektroničku komunikaciju s javnom upravom te spremnost na
korištenje elektroničkog identiteta
SPREMNOST GRAĐANA (
SPREMNOST JAVNE UPRAVE U RH
PROGRAM RAZVOJA E-USLUGA
•  Obuhvaća'smjernice'i'upute'potrebne'za'ostvarenje'Projekta'
eEGrađani'–'izradi7'i'predstavi7'najkasnije'do'30.'lipnja'2013.'
godine'(Vlada'RH'i'Ministarstvo'uprave)'
•  Zadužena'su'sva'državna'7jela'i'javne'službe:'
–  da'najkasnije'do'30.'rujna'2013.'godine'izrade'vlas7te'planove'
prilagodbe'i'razvoja'elektroničkih'javnih'usluga,'sukladno'Programu'
razvoja'elektroničkih'usluga,'
–  da'u'svojim'razdjelima'u'državnom'proračunu'Republike'Hrvatske'za'
2014.'godinu'i'projekcijama'za'2015.'i'2016.'godinu'planiraju'sredstva'
za'provedbu'vlas77h'planova'prilagodbe'i'razvoja'elektroničkih'javnih'
usluga'te'za'to'otvore'zasebne'proračunske'ak7vnos7,'
–  da'od'1.'siječnja'2014.'godine'u'postojećim,'kao'i'u'razvoju'novih'
elektroničkih'usluga,'koriste'sastavnice'Projekta'eEGrađani.'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful