You are on page 1of 42

Florica Ţ

,
ţ ă
Lucrare ă de
Ministerul ţ ş ă ­ O,GPI.
cu nr, 36075/2708,2001
-CORINT
./
ş 2002
CUPRINS
Structura celulei animale ................2
Structura ă a ş ului striat .......22
Tipuri de ţ - imagini microscopice
23
...3
Sistemul digestiv .....................
Elementele figurate ale sângelui . . . . . . . . . . .4
Mandibula ş tipurile de dinti ............24
Neuronul ............................5
ă ă .......................6
.........7
ţ centri ş .................8
Sistemul respirator ..... . .............28
ă digestive ş ă respiratorii.
Structura globului ocular ................9
Structura urechii .................... .1 O Laringe ............................29
Structura limbii ......................11
Sistemul circulator ................ . ..30
Structura pielii ...................... .12
Inima .............. ... ...... .. ....31
Sistemul endocrin ....................13
Scheletul ă la 4 luni .............. .14
Sistemullocomotor - vedere ă ... 15
Sistemullocomotor - vedere ă ... 16
Scheletul capului .....................17
Cavitatea ă Bazinul ..............18
Sistemul ă feminin .......... .36
Coloana ă Tipuri de vertebre .....19 Sistemul ă masculin ..........37
Tipuri de ţ ...................20
ţ fecundatia, nidatia ............38
Structura osului lung ..................21
Etapele ă embrionului uman .....39
ţ ă prin encefal
ţ ă a encefalului. ă ale
Ficatul ş pancreasul ..................27
Structura stomacului ..................25
Structura intestinului ţ ............26
Structura peretilor vaselor sangvine .......32
Sistemul limfatic .....................33
Sistemul excretor ....................34
Structura ă a rinichiului ...........35
BlliLIOGRAFIE SELECTIV
• Cârrnaciu R., Niculescu C. TH., Leila Torsan, Anatomia ş fiziologia omului - ă pentru elevi,
Editura ă ş ă ş 1983.
• Tatiana Ţ Stoica N., Anatomia ş fiziologia omului (voI. 1), Editura Aktis, ş 1996.
• Teodorescu Dem., Mic atlas de anatomia omului, Editura ă ş ă ş 1982.
• Atlas de anatomia omului (voI. 1), Moscova, Editura Medicina, 1978.
• Biosphere, the realm oflife, Scott, Foresman and company, 1984.
• Understanding biology, Mosby College Publishing, 1986.
Redactor: Tehnoredactor: Coperta ş grafica:
AUGUSTINA SmoEscu
CORINA RONCEA WALTER RIESS
Editura CORINT
Str. Teodosie Rudeanu nr.21 , Sector 1, ş
Tel.: 222.19.49; 223.19.28 Fax: 222.40.34 E-mail: corint@dnt.ro
Toate drepturile asupra acestei ă sunt rezervate Editurii CORINT
ISBN: 973-653-192-9
Format: 8/ 61x86. Coli tipo: 5.
Tiparul executat la Tipografia ROMPRINT
Celula este unitatea ţ ă ş ă a organismelor vii. Componentele fundamentale ale
celulei sunt: citoplasma, nucleul ş membrana ă
reticul endoplasmatic neted
centrozomi
ribozomi
vezicule Golgi

.. ... : ... .­
". " .../ . ...
. ... .. . ..
• -4 e . .. .. ..
'". j
" .
.,
"
.

mitocondrie
membrana membrana
nucleu microvili complex
ă nucleului Golgi
ORGANITE
CELULARE
COMPLEX GOLGI
RETICUL
ENDOPLASMATIC RUGOS MITOCONDRIE
[
Ţ MUSCULAR
Ţ MUSCULAR Ţ MUSCULAR
NETED
STRIAT DE TIP CARDIAC
- ă din fibre muscu­
- ă din fibre muscu­ - ă miocardul: fibre
lare netede omogene cu
lare striate: celule alungite cu musculare striate cu un singur
aspect fusiform. În partea
ş nuclei ţ peri­ nucleu, dispuse în ţ arti­
ă ş ă este situat
feric, cu aspect striat. culate prin discuri intercolare.
nucleul.
Ţ EPITELIAL MULTISTRATIFICAT
.1 • •
Ţ NERVOS
- ă din celule strâns legate între ele, - format din celule specializate numite neu­
ş în mai multe straturi. roni ş celule cu rol de hranire ş ţ a
neuronilor (celule gliale).
"
".K . " , ' .'. .:&-....

,If' ' '/ '
..
'.' .• ," ,j' .,J. .
=:::........ ..
J '.,J , .; 4
, •
. 'J.:-

• J,
"" .'" \..: '
'J . _,tol: . .,\'
,j " " . .. " . 'J' 1, J' ' ,.'
-
. ""4' ,-#.
.f:- ,->. <" .. " .. .......
, >
,
1" ţ " . . '1(:
• !'", ':t..
'.

. . . ţ
. '.''1 .'
• .' ., .-:....
. j ţ
. " " ...' :' r' J
'.' . . ,.' !
, ," ,'1. ' < i) "
." " •..
... .,,; ,t.
\, . . ".;'t} ·f· ,i
" t:ft{. • .,..1 ţ L i' l'
. - .
. :', 'f' "-,
, . ,..... ;.; :,t, '.
'. '\

. l • \
.,, •
Ţ OSOS COMPACT Ţ OSOS SPONGIOS
- ă din canale haversiene, lame osoase - este format din lame osoase, care delimi­
concentrice ş celule osoase ş în ă ţ ă ă ţ de diferite ă în care se ă
osoase. ă ă ş
ELEMENTELE FIGURATE ALE SÂNGELUI
Sângele este o varietate de ţ conjunctiv cu ţ ă lichi ă
GLOBULE Ş (HEMATII) - imagine ă
Hematiile sunt celule anuc1eate, de ă ă ă care ţ ă
Granulocite
GLOBULE ALBE
(LEUCOCITE)
- imagini microscopice -
Monocite Limfocite
Leucocitele sunt celule mobile capabile ă ă pseudopode.
TROMBOCITE (plachete sangvine) - imagini microscopice­
- sunt fragmente celulare anuc1eate, de ă ă
-------
NEURONUL
Neuronul este unitatea ă ş ţ ă a sistemului nervos, ă ă din corp celular ş prelun­
giri (dendrite ş axon).
axon
nucleu ___
ă de
ă
corpul celular e---' d I
dendrite _ _
ţ Ranvier
C ţ ă
a axonulUl
r- =- butoni terminali

dendrite
corp celular
axon U
ă dintre fibra ner­
ă ş fibra ă se
ş ă motone.
În apropierea fibrei muscu­
lare, axonul neuronului ş
pierde teaca de ă ş se
sensul conducerii
ă în ş b':ltoni ter­
influxului nervos
minali care ă în ş
adâncituri din membrana fibrei
fibre musculare
musculare. Astfel se transmite
impulsul nervos de la
ţ nervoase la fibrele
musculare.
Ă MOTORlE
ă ă este ş ă în canalul vertebral ş are ă ă Pe ţ ei se ă mai
multe ş ţ dispuse longitudinal.
Ă Ă
ţ ă
- imagine ă ­
canal ependimar

- ţ ă
ă
ş
ş ţ posterior ş ţ lateral
coarne posterioare
cordoane de
ţ ă ă
ă ă ă
(motorie)
ţ ă ş
coarne anterioare
ş ţ anterior
(fisura ă
ă
ţ piamater
cele 3
ţ ale
meningelui
care
ă
ă
Ţ Ş DIN Ă Ă
- imagine microscopica ­
este ă ă din corpii neuronilor ş celule gliale.
Ţ Ă DIN Ă Ă
- imagine ă ­
este ă ă din fibre nervoase ş celule gliale.
creierul mare
, " .
corpul calos
ţ ă ă
ă ă
'11 '.\ \ '.1
Ţ Ă PRIN ENCEFAL
piele

cramana
meninge
ă
ă
ţ ă
ă
ţ ă
ă
creierul mic
(cerebel)
trunchi cerebral
ă ă
ă
ă
CREIER UMAN
- fotografia unei ţ longitudinale ­
bulb .
rahidian .
"r­--­
----:=--­
centrul ţ cuvintelor auzite
centrul ţ cuvintelor scrise
I
,' (
I
,
" aPlt
I ă
I
-1
I
I
I
ş ţ superficiale
lob frontal
ş ţ profund
lob temporal
ţ emisferelor cerebrale este ă ă ă de
ş ţ adânci care ă lobi ş ş ţ mai ţ
adânci, acestea, la rândullor, delimitând girusuri.
__----­ - ş ţ profund
lob parietal
lob occipital
cerebel
bulb rahidian
Ă ALE Ţ CENTRI Ş
În emisferele cerebrale, ţ ş este ă la exterior, formând ţ ă care ă un
mare ă de arii corticale.
ţ ă
ă
,
,
"
• centrul scrisului
• centrul vorbirii
• centrul gustului
aria ă


STRUCTURA GLOBULUI OCULAR
;
ligament care
ţ ţ
cristalinului
ă
(tunica ă
pata ă
pupila
ă
ă
pata ă
iris \
r ( ă
cornee ă
J (tunica mijlocie)
retina
cristalin
(tunica interna)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
celule celule
, epiteliu
,
,
cu ş ,
: pigmentar
Peretele globului ocular
,
I
I este fonnat din trei tunici
I
I
I
concentrice:
I
1. scJerotica este ă I
I
I
I
alb-sidefie ş ă iar la
I
I
partea ă este trans­
: fibre ale
I . ă fonnând comeea.
I
nervulm 2. coroida este vasculari­
optic ă ea asigurând ţ
ochiului.
3. retina este tunica ner­
ă ă din celule
nervoase ş în straturi.
';'
.. '...'
zone de sinapsa
RETINA
- imagine ă ­
ureche
ureche ă
medie
ureche ă
II II
conduct
auditiv
exte/
canale fibre
semicirculare nervoase
lobul urechii parte a osului trompa lui
temporal Eustachio
timpan
ţ de oscioare
(ciocan, ă
ş ă ţ ă
ă
nervul auzului
ş echilibrului
melc
membranos
ă
canale semicirculare
orientate în cele 3
ţ ale ţ
Urechea ă este ă din
labirintul osos în interiorul ă
se ă labirintul membranos.
LABIRINT MEMBRANOS
ş __________ ________
ă ă
limbii
ă
papile circumvalate
ve
papile foliate
C
corpul
limbii
Zone diferite ale gustului:
b
a. - dulce
papile
b. - ă
fungifonne
c. - acru
d. - amar
_
---'--____________ vârful
limbii
În mucoasa ă mugurii gustatlVl sunt
ţ în papile gustative. Papilele foliate sunt
cili
ă pe marginile posterioare ale limbii.
celule

senzitive
, ... celule
de ţ
fibre
nervoase
senzitive
a
PAPILE GUSTATIVE
MUGURE GUSTATIV
- microfotografie ­
STRUCTURA PIELII
receptor tactil
ă de
papile
dennice
ş
al firulUI
de ă
] ă
fibre
ă
bulbul
firului

de ă
ă
ă
I
celule cu ă ă ă ă sebacee
I
Epiderma este un ţ epitelial multistratificat. Denna, ţ conjunctiv dens, ă la contactul cu
epidenna, papile dermice.
RECEPTOR TACTIL
(corpuscul Pacini)
- imagine ă ­
ă
ă
PIELE
- imagine ă ­
totalitatea glandelor
cu ţ ă
din organism.
Glandele endocrine
au în structura lor
epitelii secretorii
ale ă celule produc
hormoni
care se varsa
direct în sânge.
ă
glande
suprarenale
rinichi
ovare
laringe
lobi r= , /
" .r
trahee '.
ă
, . \ - ă
... \:
ă
trahee
,
TIROIDA
- ţ ă -
este ă în partea ante­
ă a gâtului, la baza
laringelui. Este ă din
doi lobi laterali, ţ
printr-un istm.
TIROIDA
- ţ ă -
ă patru glande
mici numite paratiroide.
paratiroide
ă
pancreas
d
testicule
[
,----
Sistemul endocrin
cuprinde
.....
SCHELETUL Ă TULUI LA 4 LUNI
os parietal
os V\A.lj.}.'.Ul........
os frontal
oase nazale
maxilar
ă ă atlas
ă ă
falange
'------ - ă ă
coaste
ă ă
cordon ombilical
..
oasele centurii inferioare
osul coapsei
.. rotula
oasele gambei
oasele piciorului
VEDERE Ă
ş frontal f. os frontal
ş orbiculari ==:::::::::::: Jl
I VI ă
maxilar
ş masticator -'1
ă
ş gâtului------------::;
ă
ş deltoid
omoplat
ş biceps
f i il ( coaste (12 perechi)
ş
ş cei "'- I I humerus - osul ţ
abdominali
.... - II ţ \ coloana ă
ş ţ
oasele
]
\ ... ă ţ
ş mâinii
oasele
mâinii
osul sacrum
ş coapsei
femur - osul coapsei
rotula
.....
, • ă ----,
ş gambei __-----J
oasele
gambei
1-------oasele piciorului
ş piciorului ---1
Sistemu11ocomotor este ă din oase, ţ ş ş
VEDERE PO Ă
oasele centurii
supenoare
ş deltoid
coaste (12 perechi)
ş triceps
humerus­
osul ţ
marele dorsal
coloana ă
ş
oasele centurii
ţ
inferioare
ă
femur - osul vV"U",'""
ş
ş coapsei
membrului
inferior
___-lUU'';>VIU" 1 " gambei

(gemeni)
oasele gambei
-+-1'--------- - tendonullui Ahile

)ro
8

....
u
ro
'.0
G
'-"
;::3

....
u
o

(l)
c
;::3

b

(/)
......
;>

os frontal
os parietal
ă
os nazal
oase ale ţ
obrajilor (zigomatice)
cavitate ă
maxilar superior
ă
ă
(maxilar inferior)
os frontaI
os
sfenoid
os parietal
'"
os nazal
os occipital
os temporal
os zigomatic
orificiul auditiv extern
os
maxilar
ă
Neurocraniul ă ş encefalul.
Viscerocraniul cuprinde oasele ţ
"
VEDERE Ă
"
CAVITATEA Ă
Regiunea ă a coloanei vertebrale, ă cu coastele ş stemul, ă cavitatea ă
7 perechi
de coaste
ă
3 perechi
de coaste
false
2 perechi
de coaste
flotante
os
coxal

- regiunea ă -
arc osos
cartilaj
costal
LA Ă LA FEMEIE
Centura ă ă din oasele coxale ă cu osul sacrum, ă bazinul sau pelvisul osos.
COLOANA Ă
VERTEBRA ATLAS
(prima ă ă \
VERTEBRA AXIS
(a doua ă ă
regmne
ă
(7 vertebre)
regiune
ă
(12 vertebre)
regiune
ă
(5 vertebre)
regmne
ă
(5 v. sudate)
osul coccis
VEDERE Ă VEDERE Ă
Coloana ă este ă din vertebre, care
ă ca ă ă ş ă pe regiuni.
osul
sacrum
Ă Ă
apofize
arc vertebral
'" orificiul
vertebral
corp
vertebral
Ă Ă Ă Ă

TIPURI DE Ţ
apofize
-------------------------------------
...
vertebral
ţ ă de
ţ
disc intervertebral
ă
ARTICULAŢ Ă
- permite o mobilitate ă deoarece
ţ articulare sunt aproape plane.

tendon
suturi ţ
ligamente
ă
ă
cavitate
ă
Ţ Ă LA NIVELUL
GENUNCHIULUI
'.;11
ă

Ţ FIXE LA NIVELUL CUTIEI
CRANIENE
- nu permit ş deoarece oasele sunt sutu­
rate.
STRUCTURA OSULUI LUNG
,ro
N
5
8'
,ro
N
ţ osos spongios
• '. °
0
! , cu ă ă ş
cartilaj de ş
iiiEH ţ osos compact
canal central
cu ă ă ă
\
\
\
\
celule periost :
periost
lame
osoase
\
\
\
\
\
\
osoase ţ
\
\
\
\
\
\
\
(osteocite) conjunctiv) :
I
I
I
I

0-<
"O \
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
,
,
,
,
,
,
],
11,


tEl
o§­
cartilaj articular
os compact
STRUCTURA Ă A Ş STRIAT
corpul __...J....M
ş
tendon ------->;
Un ş striat scheletic este ă
din corp muscular ş tendoane. Corpul
muscular este constituit din fibre muscu­
lare striate, grupate în fascicule separate
prin septuri conjunctive.
VASCULARIZAREA
FIBRELOR MUSCULARE
- imagine ă ­
ţ este ă capi­
lare1e sangvine distribuindu-se paralel cu
fibrele musculare.
ă ă
ă
fascicule
de fibre musculare
fascicul muscular
fibre musculare
membrana fibrei
musculare
(sarcolema)
.......---------------">..miofibrile
Miofibrilele sunt elementele con­
tractile ale fibrei musculare striate.
Sunt formate din discuri clare ş dis­
curi întunecate, care se succed con­
ferind fibrei aspectul striat.
Sistemul digestiv este constituit din totalitatea organelor în care se ă toate ă
"

alimentelor.
glande
salivare
(glande
anexe ale
tubului
digestiv)
ficat
glande
parotide
glande
sublinguale
ă ă a
sistemului digestiv)
ă ă
duoden
cecum
apendice
cavitate ă
faringe
esofag
ă
I stomac
pancreas
f?;. .....?".. ;, .......... 3,! ( I ă ă a
tubulUI digestiv)
intestin ţ
intestin gros
rect
anus
MANDffiULA Ş TIPURILE DE Ţ
molari
(M)
premolari
(Pm)
canin
(C)
(1)
'------------­ ă
INCISIVI
ă
CANIN
alveole dentare
canin (C)
QQ] ă
01 ă
Pm ă ă ă ă ă ă
PREMOLARI MOLARI
ţ sunt ţ pe arcadele dentare în alveole. La adult, ă ţ este de 32 (16 pe maxilar
ş 16 pe ă ă forma coroanei, ă ă ă ă ş ţ pe care le îndeplinesc,
ţ sunt de patru tipuri: incisivi, canini, premolari ş molari. 2 I . _1_ C . 2 p . M
ă ş ţ ţ se ă prin formula ă 2 '1 '2 m , 3
(pentru ă de ă
STRUCTURA STOMACULUI
c:
Stomacul, segmentul cel mai dilatat al tubului digestiv, ă trei ă ţ fundul stomacului, corpul
ş ţ ă
esofag
peretele stomacului
orificiul pilor
pliuri ale
mucoasei
gastrice
corpul
stomacului
ţ
ă
\
duoden \
,
,
\ Tunica ă este for­
,
\
,
,
\
\ ă din fibre musculare netede,
,
\
,
,
\
\
\
ş în trei straturi. În
,
\
,
,
,
,
,
\
\
\
\ glande
grosimea
gastrice
mucoasei
care
se
ă
ă
,
,
,
\ sucul gastric.
,
,
,
,
\
,
\
\
,
,
\
,
\
\
,
\
,
ă ă
tunica ă
tunica ă
tunica ă ă - .. ..::.. '. : ..
L
STRUCTURA INTESTINULUI Ţ
microvili
ă ă cu
ă ţ intestinale
reticul
endoplasmatic
rugos
ă ă
aparat Golgi
nucleu
mitocondrii
ă ă
It---- ă
ă
\
,
,
')
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ă ă
,
,
,
,
\
,
,
,
\
,
,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
celule
,
,
epiteliale
,
,
,
,
,
,
,
,
,
*""______=_ capilare
,
,
sangvine
,
,
,
,
,
,
,
,
,
capilare
,
,
limfatice
,
,
,
,
,
,
_____ vas
limfatic
ă ă
VILOZITĂ Ţ INTESTINALE
MICROV1LI INTESTINALI
- imagine ă ­
- ă ţ de contact cu produsele
alimentare în timpul ţ intestinale.
FICATUL Ş PANCREASUL
Ficatul, cea mai mare ă ă ă o ţ ă ă pe care se disting doi lobi ş o ţ ă
ă

lobul
drept
lobi
a.; , lobul
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,
,
stâng
canal hepatic
canalul
coledoc
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
1
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ţ ţ
canal
ă ă duoden
pancreatic
Celulele ficatului ă bila (fierea) care se ă în
vezica ă în intervalul dintre mese.
Pancreasul este o ă ă Are ţ ă ce
ă în elaborarea sucului pancreatic, ş ţ ă ce
ă în elaborarea hormonilor ţ ă ş glucagon.
Ţ GLANDULAR PANCREATIC
cu insulele lui Langerhans
- imagine ă ­
- ă honnoni (insulina ş glucagonul)
cu rol în reglarea ţ glucozei din sânge.
I
,
I
,
I
,
I
,
I
,
J!""'J v
> "'/
, " . . \ ­
. .. .. \ '. ­
ţ - ' o , _ I
!iri
" . -. .... -...
...... . :1. '..
'- / , i \ ' c
V
.. ' ,
. _.. .......!.. , " :- J'" ..
. .,'
l ' .. ..... . ... . - \
[Ii
. :i" " " J<. - ••,. __ : 0\
lL......-- .... .... .. ....
ţ .' '. " ,,, "
<'" " . .:;..,... •• ·).t . <. _(.
f ·- .. ; c .. .... .. t'
"",' Y-., ,""' • ..;.,... ,
• • '. ,
• • ... , • .,""'\ - I
,t.. , • ' _-" /'
v:."" ... .0: .
..' . .. .. o&;
.. "..
". -. ,. ../ -
Oi
I '" .- ...os .­
"
... . " ., • - r ........ '_
I '-.!.'.i •
,
I
I
I
pulmonare::::::::::::::::::::--­--­ --­ --.,j"-­
ă --­-­-------:=-=
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1 .
I


SISTEMUL RESPIRATOR
Sistemul respirator se compune din ă aeriene ş ă ă aeriene sunt: fosele nazale,
faringele, laringele, traheea, bronhiile.
ă ă
fose
nazale
laringe
trahee
ă
drept
ă
ă
alveole
ă
faringe
bronhie
bronhie
ă
bronhiole
ă
stâng
pulmonari
acin
pulmonar
alveole
pulmonare
Ă DIGESTIVE Ş Ă RESPIRATORII
cavitate
faringe
ă
, . ,

cavitate
ă
..
ă
ă
vertebre
1WJWfI'1'1A. "':;- '. 1111
. o"
ă
epiglota
ă
_ laringele
corzi vocale
în timpul
ţ
laringe
esofag
esofag
t bolul
t · . '-------- alimentar
trahee
spre stomac
LARINGE
cavitate
ă
ă
ă c,
cartilaj
tiroid
----:---­
ă lui
Adam"
trahee
VEDERE Ă
/ baza limbii
/ " /' ă
ă corzi vocale
VEDERE DE SUS
__
SISTEMUL CIRCULATOR
Sistemul circulator este ă din ă ş arborele vascular,
format din vase de sânge (artere, capilare ş vene).
ă ă
ţ
ă
ale aortei
pentru gât
ş cap
ă
Ţ ALE VASELOR
ă
ţ
SANGVINE LA NIVELUL
ale aortei
CREIERULUI
pentru
- provin din arterele carotide (ra­
membrele
ţ ale aortei).
superioare
ă
ă
ţ
ale aortei
pentru
IJ_ ,OI""" organele
interne
Ţ ALE VASELOR
SANGVINE ÎN CAVITATEA
Ă
- desprinse din aorta ă
ţ
ale aortei
pentru
membrele
inferioare
Ţ ALE VASELOR
SANGVINE LA NIVELUL
INIMII
- ţ inimii este foarte
ă ă de arterele coronare.
htima este un organ musculos
cavitar, divizat în patru camere:
ă atrii ş ă ventricule.
atriul drept
orificiul arterei
pulmonare
..
ventricul
drept
artere care, prin
ramificatiile lor, lfJ
ă capul, gâtui ... j I
ş membrele
superioare
ă ă
ă
atriul
ă ă
ă J.
____________ ă
ă
atriul

ventricul

SECflUNE Ă
ă
ă
ă
atriul
ventriculul

STRUCTURA Ţ VASELOR SANGVINE
Ă
Tunica ă este ă
din ţ conjunctiv. Tunica
mijlocie este ă din lame
elastice concentrice ş un ă
redus de fibre musculare netede.
Tunica ă este un endoteliu
uni stratificat pe o ă
ă
ă ă ă mijlocie ă ă
Ă
Tunica ă este mai
ă decât în cazul arterelor.
Tunica mijlocie este mai
ţ având un ţ muscular
neted mai redus. Tunica ă
este un endoteliu. Venele situate
sub nivelul inimii sunt pre­
ă cu valvule.
ă mijlocie
Peretele capilarelor este un
endoteliu ş pe o ă
ă
ă ă
ă ă
celule
endoteliale
CAPILAR
Ţ PRIN PERETELE ARTERIAL Ş VENOS
- imagine ă ­
..._.
Sistemul limfatic este format din capiiare limfatice, care se unesc în vase din ce în ce mai mari, for­
mând ă trunchiuri limfatice: canalul toracic ş canalul limfatic drept (colector scurt).
ă vas limfatic
valvule ganglioni limfatici
de pe traiectul
ă
vaselor limfatice
canal
toracic
vase
limfatice
capilare sangvine
Structura vaselor limfatice este
ă ă cu a venelor, având ganglioni
)1 I\}d .,
ă ţ mai ţ mai multe
1 '"\'
.. , .
\
,,\ ,
limfatici
abdominali
valvule ş ganglioni limfatici pe
traiect.
valvule de pe traiectul
vaselor limfatice
vase
limfatice
VAS LIMFATIC
- imagine ă ­
SISTEMUL EXCRETOR
rinichi
artera aorta
coloana ă
rinichi
ureter
:..=-----;----- ă ă
RADIOGRAFIE
---:__--- ă ă
ă ă
ă
urinara
ă ă
a sistemului
reproducator
masculin
ă
ă
Sistemul excretor este consti­
tuit din rinichi ş cai urinare:
uretere, vezica ă ş uretra.
În partea concava a rinichiului
ă o ă ă hil
renal, prin care ă artera
renala ş iese vena renala.
STRUCTURA Ă A RINICHIULUI
Rinichii sunt ţ cu o ă ă ă ă ă Sub capsula ă se ă zona cor­
ă ş zona medul ă Zona ă ţ piramidele renale care sunt formate din tuburi colectoare.
RINICHI UMAN
- fotografia unei ţ
glomerul capsula tub tub
renal nefronului urinifer colector
Unitatea ă ş func­
ţ ă a rinichiului este nefronul.
longitudinale ­
ă
ă . tri
ă
ă
ureter -------------1­
\!II \ - tuburi
_---"-.6;-1{r colectoare
piramide
renale
pelvis renal
(bazinetul)
calice
renale
RINICHI UMAN
- ţ ă
NEFRON
- ă ­
NEFRONI
- imagine ă ­

SISTEMUL Ă FEMININ
ovar ă ă
eliminare
a urmeI
uter
ă ă
vagin
ă
Sistemul ă la femeie este format din
organe genitale interne, externe ş organe anexe.
Organele genitale interne sunt: ovarele, trompele
uterine, uterul ş vaginul. Ovarele produc celule
sexuale ş numite ovule.
OVULUL (CELULA Ă Ă
ă de 130 J.lm diametru)
- imagine ă ­
SISTEMUL REPRODUCÂTOR MASCULIN
ă ă
intestin
ă ă ureter ă gros
t-
Sistemul ă la ă este ă din testicule,
conductele care ă sperma, glande anexe ş organe
genitale externe.
Testiculele sunt organe ovoidale situate într-un ş
numit scrot. Ele produc celule sexuale ă ă ş numite sper­
matozoizi.
SPERMATOZOIDUL
(CELULA Ă Ă
ă de 60 lungime)
- imagine ă ­
care
penis
ă j ţ
anus
• scrtlt
It
.'
I
OVULA Ţ Ţ
cavitate
uter ă etapele ă embrionului
captarea
embrion fixat în ovul expulzat ovulului
peretele uterului din ovar prin în trompa
ţ procesul de ţ ă
Ovulul expulzat în timpul ţ este preluat
de trompa ă unde are loc fecundatia - nucleul
spermatozoidului fecundant se ş cu nucleul
ovulului. Zigotul (celula-ou) format începe ă se
segmenteze în timp ce parcurge trompa ă
În cavitatea ă ş ă
segmentarea, ă care se ă pe mucoasa
ă proces numit ţ ş se ă în
embrion.
DIVIZIUNEA CELULEI-OU
- imagine ă ­
29 de zile ă fecundare
3 luni
Embrionul se ă timp
de noua luni în uter. Din luna
a treia embrionul devine ă ş
se ă ă la ş
lunii a noua de ă
Pe ă ă ce embrionul se
ă în corpul matern se
ă organe indispensabile
vietii: cavitatea ă ă
cu lichid amniotic, placenta ş
cordonul ombilical.
6-7 ă ă
18 ă ă