You are on page 1of 4
Έτος 1ον Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Φύλλου 14 251η ημέρα, 36η

Έτος 1ον

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθμός Φύλλου 14

251η ημέρα,

36η εβδομάδα,

Ανατολή Ηλίου 6:01,

Δύση 18:44

« Θεού Λόγος », ενημερωτικό εβδομαδιαίο φύλλο με σκοπό την πνευματική και ψυχική ωφέλεια των ενοριτών του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών. Έκδοση: Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αχαρνών - Κατσανδρή 8 - Αχαρνές - πλατεία Αγίου Γεωργίου τηλ.: 210-2469823 - e-mail: agiosgeorgiosaxarnes@gmail.com Web: https://sites.google.com/site/agiosgeorgiosaxarnes Επιμέλεια: Παπαδόπουλος Ν. Δαυΐδ – Πρωτοψάλτης, Κατηχητής, Υπεύθυνος Διαδυκτιακής Επικοινωνίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Διανέμεται δωρεάν εκ του Ιερού Ναού.

Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου 2013

Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, Άγιοι Ρούφος και Ρουφιάνος, Άγιος Σέβηρος, Άγιος Αρτεμίδωρος, Διήγηση περί Αγάπης πολύ ωφέλιμη, Άγιος Αθανάσιος Κουλακιώτης ο Νεομάρτυρας που μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη, Άγιος Σωφρόνιος επίσκοπος Αχταλείας της Ιβηρίας, Σύναξη Παναγίας Πλατανιώτισσας, της Τσαμπίκας στην Ρόδο, της Κυρά-Παναγίας, της Καλολειβαδιανής στην Κύθνο, της Βουρνιώτισσας στην Τήνο, της Βροντιανής στην Σάμο, της Καλαμιώτισσας στην Ανάφη, της του Ελέρου στην Κάσο, της Μποργανούλας στην Κάσο, της Σκιαδενής στην Ρόδο, της Καρδιανής στην Σύρο, της Σικελίας στην Χίο, της Βρυσιανής στο Μεσοχώρι Καρπάθου, της Λαρνιώτισσας στην Κάρπαθο, της Κυρά-Παναγιάς στην Οία της Σαντορίνης, της των Ξένων στην Λευκάδα, της Καθαριώτισσας στην Ιθάκη, της Μηλιώτισσας στη Μηλιά Αριδαίας, της Γιάτρισσας στη Μάνη, της Νάπης (Αγία Νάπα), της της Δροσιανής στην Νάξο, της Αρακιώτισσας στην Κύπρο, της Γρηγορούσας στην Αθήνα, της Ποταμίτισσας στην Νίσυρο, της Ελευθεριώτριας στην Ζάκυνθο, της Λαγκαδιώτισσας στην Χαλκίδα, της Παντοβασίλισσας στην Ραφήνα, Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης και οι συν αυτώ Άγιοι Αρχιερείς Γρηγόριος Κυδωνιών, Αμβρόσιος Μοσχονησίων, Προκόπιος Ικονίου, Ευθύμιος Ζήλων καθώς και οι κληρικοί και λαϊκοί που σφαγιάσθηκαν κατά την Μικρασιατική Καταστροφή.

την Μικρασιατική Καταστροφή . Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2013 η

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2013 η Εκκλησία μας εορτάζει τη Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

«Ἀποκάλυψαν πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ αὐτὸς ποιήσει» (Ψαλμός λστ' στ. 5). Φανέρωσε στον Κύριο με εμπιστοσύνη το δρόμο και της επιδιώξεις και της ανάγκες της ζωής σου και έλπισε σ' Αυτόν και Αυτός θα κάνει εκείνα που ζητάς και χρειάζεσαι. Μ' αυτή την εμπιστοσύνη και ελπίδα, ο Ιωακείμ και η Άννα ικέτευαν προσευχόμενοι το Θεό να της χαρίσει παιδί, να το έχουν

γλυκεία παρηγοριά στα γεράματα της. Και την ελπίδα της ο Θεός έκανε πραγματικότητα. Της χάρισε την Παρθένο Μαριάμ, που ήταν ορισμένη να γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου και να λάμψει σαν η πιο ευλογημένη μεταξύ των γυναικών. Ήταν εκείνη, από την οποία έμελλε να προέλθει Αυτός που θα συνέτριβε την κεφαλή του νοητού όφεως. Στην Παλαιά Διαθήκη δόθηκαν της προτυπώσεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μία είναι και η βάτος στο Σινά, την οποία ενώ είχαν περιζώσει φλόγες φωτιάς, αυτή δεν καιγόταν. Ήταν απεικόνιση της Παρθένου, που θα γεννούσε το Σωτήρα Χριστό και συγχρόνως θα διατηρούσε την παρθενία της. Έτσι, η Άννα και ο Ιωακείμ, που ήταν από το γένος του Δαβίδ, με την κραταιά ελπίδα που είχαν στο Θεό απέκτησαν απ' Αυτόν το επιθυμητό δώρο, που θα συντροφεύει τον κόσμο μέχρι συντέλειας αιώνων.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ – ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Κατά Ιωάννην (γ΄ 13-17)

Εἶπεν ὁ Κύριος· «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. Καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ.»

Ερμηνευτική απόδοση. Εἶπεν ὁ Κύριος: «Κανεὶς δὲν ἀνέβηκε εἰς τὸν οὐρανόν, παρὰ ἐκεῖνος ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανόν, ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰς τὸν οὐρανόν. Ὅπως ὁ Μωϋσῆς ὕψωσε τὸ φίδι εἰς τὴν ἔρημον, ἔτσι πρέπει νὰ ὑψωθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε καθένας ποὺ πιστεύει εἰς αὐτὸν νὰ μὴ χαθῇ, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Διότι τόσον πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε ἔδωκε τὸν Υἱόν του τὸν μονογενῆ, διὰ νὰ μὴ χαθῇ ὅποιος πιστεύει εἰς αὐτόν, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Διότι δὲν ἔστειλε ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν του εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ καταδικάσῃ τὸν κόσμον, ἀλλὰ διὰ νὰ σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.»

[3] β. Προσκύνηση των Αγίων Εικόνων (Συμβολίζει τον σεβασμό μας προς τα εικονιζόμενα πρόσωπα και την ανάγκη της μεσιτείας τους). Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στα προσκυνητάρια, κάνουμε μία ή τρεις μικρές μετάνοιες με σταυρό, (εάν έχει κόσμο τις μετάνοιες τις κάνουμε ενωρίτερα πριν έρθει η σειρά μας για να μην καθυστερούμε τους άλλους) και ασπαζόμαστε τις Άγιες εικόνες (ή τα Άγια λείψανα). Συγχρόνως λέμε την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», ή «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς», ή «Άγιε/Αγία (τάδε),άγιε τού Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών» ή και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας. Ακολούθως οπισθοχωρούμε από τα πλάγια, χωρίς να στρέφουμε τα νώτα μας προς τα Άγια και χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα στους επόμενους που και αυτοί θα προσκυνήσουν.

Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο.

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Νεομάρτυρας ( 8 η Σεπτεμβρίου).

Καταγόταν ἀπὸ μία κωμόπολη τῆς Θεσσαλονίκης τὴν Κουλιακιᾶ. Ὁ πατέρας του ἦταν προεστὸς τῆς χώρας ἐκείνης καὶ ὀνομαζόταν Πολύχρους, ἡ δὲ μητέρα του Λούλουδα. Ἦταν δὲ καὶ οἱ δύο εὐσεβεῖς χριστιανοί. Στὴν ἀρχὴ ὁ Ἀθανάσιος παρακολούθησε μαθήματα στὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἀργότερα μαθήτευσε κοντὰ στὸν Ἀθανάσιο τὸν Πάριο. Ἀργότερα φοίτησε στὴ Σχολὴ τοῦ Βατοπεδίου στὸν Ἄθωνα, κοντὰ στὸν Παναγιώτη Παλαμά. Ὕστερα ᾖλθε στὴν Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει καὶ πάλι στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ μετὰ ἐπανῆλθε στὴν πατρίδα του Κουλιακιᾶ. Ἐκεῖ κατηγορήθηκε ψευδῶς, ὅτι ὁμολόγησε τὴν μουσουλμανικὴ θρησκεία καὶ ἔτσι τὸν πίεζαν καθημερινὰ νὰ ἀρνηθεῖ τὸ Χριστιανισμό. Ὁ Ἀθανάσιος ὅμως, ἔμεινε ἀκλόνητος στὴν Χριστιανικὴ πίστη καὶ φυλακίστηκε. Μετὰ ἀπὸ διάφορες προσπάθειες τῶν Τούρκων, κατὰ τὴν πολυήμερη φυλάκισή του, νὰ ἐξισλαμιστεῖ, ὁ μάρτυρας ὁμολόγησε τὸν Χριστὸ σὰν ἀληθινὸ Θεό. Ἔτσι τὸν ἀπαγχόνισαν ἔξω ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη στὶς 8 Σεπτεμβρίου 1774.

στὶς 8 Σεπτεμβρίου 1774. Αποφθέγματα Τρία πράγματα έχουν

Αποφθέγματα

Τρία πράγματα έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Κυρίου: Όταν ο άνθρωπος ασθενεί και του 'ρχονται επί πλέον και άλλοι πειρασμοί και ευχαρίστως τους αποδέχεται, είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να κάνη κανείς όλα του τα έργα καθαρά ενώπιον του Κυρίου, χωρίς τίποτε το ανθρώπινο. Και το τρίτο, να ζη ως υποτακτικός σε πνευματικό πατέρα και να απαρνείται κάθε δικό του θέλημα (Αββάς Ιωσήφ ο Θηβαίος).

Γεροντικόν

Σε μοναχό που δεν υπέμενε τον εξευτελισμό ο Άγ. Αντώνιος του είπε: «Μοιάζεις με το χωριό που από μπροστά είναι καταστόλιστο, ενώ από την πίσω μεριά λεηλατείται από ληστές».

Γεροντικόν

Όποιος απομακρύνεται εκ της ενθυμήσεως του Θεού, βαστά μέσα του πονηρή καρδία μίσος κατά του πλησίον. Όποιος μετά της ενθυμήσεως του Θεού τιμά πάντα άνθρωπον, ευρίσκει βοήθειαν εκ παντός ανθρώπου δια του νεύματος του Θεού.

Κατήχηση

Η ξεχειλισμένη κούπα (ιστορία απ' το γεροντικό).

Ένας πολυάσχολος άνθρωπος του καιρού μας, αποφάσισε κάποτε να επισκεφθεί έναν άγιο ερημίτη. Ήθελε να ηρεμήσει λίγο από το άγχος που τον βασάνιζε, και να ζητήσει τις συμβουλές του γέροντα. Τον συνάντησε σε μια φτωχική καλύβα.

- Ευλογείτε, είπε χαιρετώντας τον ερημίτη. Ξέρετε, έκανα πολύ δρόμο για να έλθω εδώ

- Κάθισε, τον διέκοψε ο γέροντας. Άσε με να σου βάλω λίγο τσάι. - Έχω περάσει πολλά χρόνια σπουδάζοντας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού αυτοσυστήνεται ο επισκέπτης.

άρχισε να

,

- Ας πιούμε πρώτα λίγο τσάι, επέμεινε ο γέροντας.

- Τώρα διευθύνω μια μεγάλη επιχείρηση

- Πιστεύω ότι το τσάι θα σας αρέσει πολύ, είπε ο ερημίτης συνεχίζοντας να γεμίζει την κούπα του επισκέπτη του.

- Μα εσείς την ξεχειλήσατε, πάτερ· το τσάι χύνεται απ' έξω! παρατήρησε ενοχλημένος ο ξένος.

- Κι εσύ μοιάζεις μ`αυτήν την ξεχειλισμένη κούπα! απάντησε τότε ο σοφός γέροντας. Αν δεν αδειάσεις, ευλογημένε, έστω λίγα από αυτά που κουβαλάς, πώς θα αφήσεις να στάξει μέσα σου κάτι από τα λίγα πράγματα πού ξέρω.

,

συνέχισε να περιαυτολογεί ο ξένος.

ΚΥΡΙΕ, ΣΟΥ ΖΗΤΩ ΝΑ ΕΛΘΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ.

Κύριε, Εσύ πού προστρέχεις στους φτωχούς και αδυνάτους με την άπειρη ταπείνωσή Σου και την αγάπη Σου, μην παραλείψεις να κοιτάξεις και τον ανήμπορο δούλο Σου, που Σε ικετεύει να έλθεις να τον ευλογήσεις, όπως εύκολα ευλογείς όλους εκείνους που Σε αγαπούν σαν τα μικρά παιδιά. Σου ζητώ να έλθεις τώρα κοντά μου, για να με ευλογήσεις, προσφέροντας στην ψυχή μου την ουράνια ειρήνη σου, διώχνοντας κάθε σκέψη και εικόνα που μολύνει την αγάπη μου για Εσένα.

Δραστηριότητες ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών.

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.Ναού Αγίου Γεωργίου Αχαρνών. Σχολή Αγιογραφίας (εγγραφές από 1

Σχολή Αγιογραφίας (εγγραφές από 1 εως 30 Σεπτεβρίου 2013).Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Τμήματα όλων των βαθμίδων

Τμήματα όλων των βαθμίδων Κατηχητικών Συνάξεων ( κάθε Σάββατο 16- 18 μ.μ. από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ). -18 μ.μ. από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ).

Σχολή Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού.Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ). Οικονομική ενίσχυση σε απόρους.

Οικονομική ενίσχυση σε απόρους.Δημοτικού Τραγουδιού. Διανομή τροφίμων σε άπορες

Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες της ΕνορίαςΟικονομική ενίσχυση σε απόρους. Ιατρική περίθαλψη σε

Ιατρική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ενορίτες από 2 ( δύο) εθελοντές Γιατρούς ( Παθολόγους ).άπορες οικογένειες της Ενορίας Η ενορία μας διαθέτει

Η ενορία μας διαθέτει ποδοσφαιρική ομάδα επ ονόματι "Τροπαιοφόροι" Συμμετέχοντας στα τουρνουά ποδοσφαίρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως.Γιατρούς ( Παθολόγους ). Εκ του Εκκλησιαστικού

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.