You are on page 1of 3

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.

com
ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2011

ΘΕΜΑ Α
Α1. γ
Α2. γ
Α3. β
Α4. δ
Α5. α. Λ, β. Σ, γ. Λ (ούτε το ένα ούτε το άλλο), δ. Λ (δημιουργεί ιόντα), ε. Σ

ΘΕΜΑ Β
Β1. Σωστή απάντηση είναι η γ.
Κατά τη μεταστοιχείωση των πυρήνων Np σε πυρήνες Pa , όπως παρατηρούμε ο ατομικός

αριθμός μειώνεται κατά 2, ενώ ο μαζικός κατά 4. Συνεπώς, εκπέμπονται σωμάτια α 24 He .
Στη συνέχεια, κατά τη μεταστοιχείωση των πυρήνων Pa σε U , σημειώνεται αύξηση του
ατομικού αριθμού κατά 1 ενώ ο μαζικός αριθμός παραμένει αμετάβλητος. Αυτό σημαίνει ότι
πρόκειται για μια διάσπαση β κατά την οποία ένα νετρόνιο δίνει ένα πρωτόνιο, ένα
ηλεκτρόνιο και ένα αντινετρίνο. Συνεπώς έχουμε και εκπομπή σωματιδίων β.
Β2. Σωστή απάντηση είναι η γ.

Όσο πιο μικρό το μήκος κύματος μιας ακτινοβολίας, τόσο μεγαλύτερη η γωνία
εκτροπής. Συνεπώς, η ιώδης ακτίνα που χαρακτηρίζεται από το μικρότερο μήκος
κύματος εκ των τριών ακτίνων, θα υποστεί τη μεγαλύτερη εκτροπή.
Β3. Σωστή απάντηση είναι η β.
Όταν όλη η κινητική ενέργεια Κ ενός ηλεκτρονίου μετατρέπεται εξ’ ολοκλήρου σε ενέργεια


φωτονίου  hf 

hc 
 , το μήκος κύματος του φωτονίου αυτού είναι το ελάχιστο δυνατό και


άρα η ενέργειά του μέγιστη. Αυτό το ελάχιστο μήκος κύματος είναι ίσο με:

K

ch

 min 

min

ch
K

Όταν τώρα, ένα μέρος της κινητικής ενέργειας Κ ενός ηλεκτρονίου μετατρέπεται σε ενέργεια


φωτονίου  hf 

25% K 

hc

hc 
 και συγκεκριμένα το 25% της, η ενέργεια του φωτονίου αυτού θα είναι:


 

ch
1 ch
ch
 
   4    4min
25% K
0,25 K
K

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

1

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. c B 

co 3  10 8 m / s

 1,5  108 m / s
nB
2

Γ2. n A 

co
co
3  10 8 m / s
3  108 1,5
c A c0  10 8 (3  108  1  10 8 )m / s 2  10 8

OA

Γ3.

 n
A
n
3 2
 A  OA B  
2

B
OB  n A 2 1,5
OB
nB

Γ4. Η ακτινοβολία Α θα χρειαστεί χρόνο t A 

x
για να εξέλθει από το υλικό (το
cA

ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται με ομαλή κίνηση). Άρα:

tA 

x
60  10 2 m

 30  10 10 s  3  10 9 s
c A 2  10 8 m / s

Αντίστοιχα, η ακτινοβολία Β θα χρειαστεί χρόνο:

tB 

x
60  10 2 m

 40  10 10 s  4  10 9 s
8
c B 1,5  10 m / s

Επομένως, η χρονική διαφορά των δύο ακτινοβολιών θα είναι:

t  t A  t B  1  10 9 s

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Ξέρουμε ότι: Ln  3L1 . Επομένως:

Ln  3L1  n  3  n  3
Δ2. Το άτομο του υδρογόνου επανέρχεται στη θεμελιώδη του κατάσταση από την κατάσταση
με n  3 εκπέμποντας δύο φωτόνια. Ένα κατά τη μετάπτωσή του από την κατάσταση με
n  3 στην κατάσταση με n  2 και ένα κατά τη μετάπτωσή από την κατάσταση με
n  2 στην κατάσταση με n  1. Τα μήκη κύματος των δύο αυτών φωτονίων είναι:

32 

hc
hc
hc
36hc



 B
E3  E 2 E1 E1 4 E1  9 E1
5E1

36
32 2 2

21 

hc
hc
hc
4hc



 A
E1  4 E1
E 2  E1 E1
3E1
 E1
4
22

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

2

Το σχολείο στον υπολογιστή σου – sciencephysics4all.weebly.com
Συνεπώς:

36hc
A
5E1
5


4hc
B
27

3E1

Δ3. Η κινητική ενέργεια Κ του ηλεκτρονίου χωρίζεται στα δύο. Η μισή διεγείρει το άτομο
του υδρογόνου ως τη στάθμη με n  3 ( E . ) και η άλλη μισή απομένει ως κινητική
ενέργεια του ηλεκτρονίου K  . Δηλαδή E .  K . . Άρα:

E .  E3  E1 

E1
8E
 E1  E .   1
2
9
3

και αφού: E .  K . , τελικά:

K .  

8E1
9

Δ4. Η κινητική ενέργεια Κ του ηλεκτρονίου οφείλεται στην τάση του πεδίου και
συγκεκριμένα: K  0  eV  K  eV (εφόσον το ηλεκτρόνιο ξεκινά από την ηρεμία). Η
κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου μετά την κρούση γνωρίζουμε ότι είναι K .  
αλλά και K . 

K 

8E1
9

K
. Επομένως:
2

8E
16 E1
K
eV
eV
16  13,6e  Volt
 K 
 1 
V  

 24,178Volt
2
2
9
2
9e
9e

Δ5. Για την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου που συγκρούστηκε με το άτομο του
υδρογόνου έχουμε: K .  

8E1
. Άρα:
9

8E
16 E1
1
2
mu
  1  u  
2
9
9m

(1)

Η κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου είναι ίση και αντίθετη με την

E1
e2
e2
 k
 K n   En ) .
ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου: K   E3  
(αφού k
2r
2r
9
Οπότε:

E
2E
1
mun2   1  u n   1
2
9
9m

(2)

Και διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2), προκύπτει:

Επιμέλεια: sciencephysics4all.weebly.com

u
16 E1

 8
un
2 E1

3