MINGGU/ TARIKH MINGGU 01

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN

1.1 Pengertian Ekonomi (a) Masalah Ekonomi MINGGU 02 MINGGU 03 MINGGU 04 MINGGU 05 Hingga MINGGU 06 MINGGU 07
MINGGU 08

(b) Jenis Barang 1.2 Masalah Asas Ekonomi 1.3 Sistem Ekonomi dan Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi CUTI TAHUN BARU CINA 1.1 Pemilihan Pekerjaan Pendapatan Individu UJIAN BULANAN 1 1.2 Pendapatan Boleh guna 1.3 Penggunaan Pendapatan Boleh guna (a) Keperluan dan Kehendak (b) Belanjawan Peribadi (c) Konsep Tabungan, Pinjaman dan Pelaburan 1.1 (a) (b) 1.2 (a) Isi Rumah Pengertian Isi Rumah Objektif Penggunaan Isi Rumah Permintaan Konsep Permintaan PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU
MINGGU 10 MINGGU 11 Hingga MINGGU 12

MINGGU 13
MINGGU 14 MINGGU 15

MINGGU 16 MINGGU 17 MINGGU 18
MINGGU 20

MINGGU 21

MINGGU 22 Hingga MINGGU 23

MINGGU 24 Hingga MINGGU 25 MINGGU 26 MINGGU 27 MINGGU 28 MINGGU 29 Hingga MINGGU 30

MINGGU 31 Hingga MINGGU 32 MINGGU 33 Hingga MINGGU 34 MINGGU 35 MINGGU 36

(b) Penentu Permintaan (c) Konsep Keanjalan Harga Permintaan 1.1 Firma dan Pengeluaran (a) Pengertian Firma (b) Pengeluaran (c)Kos Pengeluaran 1.1Penawaran (a) Konsep Penawaran (b) Penentu Penawaran (c) Konsep Keanjalan Harga Penawaran 5.1 Konsep Pasaran 5.2 Pasaran Barangan (a) Permintaan Pasaran (b) Penawaran Pasaran (c) Keseimbangan Pasaran 5.3 Pasaran Faktor 5.4 Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful