Strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare

Cuprins 1. Învăţarea inclusivă – o privire de ansamblu Scopul acestui document

Pagina 2

2.

3

3. 4. 5.

Trecere în revistă a punctelor tari ale fiecărui stil de învăţare Cum se foloseşte tabelul

5 7

Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare 11 Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare (necompletate) 48 Formular pentru planul de lecţie Formular pentru analiza propriilor practici Formular pentru tema de lucru Îndrumări pentru verificarea strategiilor de predare Evaluarea strategiilor în urma verificării 49 56 57 58 59

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Măsurarea şi monitorizarea percepţiei elevilor prin raportare la stilurile de învăţare – întrebări şi factori care ar putea fi integraţi în Sistemele de Asigurare a Calităţii. 60 Idei pentru măsurarea şi monitorizarea succesului şi a ratei de retenţie a elevilor prin raportare la stilurile de învăţare. 61 Instrumente de măsură sugerate în privinţa rezultatelor şi a ratei de retenţie în relaţie cu stilurile de învăţare. 61

13.

14.

Învăţarea inclusivă – o privire de ansamblu

Învăţarea inclusivă este cea mai bună armonizare între nevoile individuale ale persoanei care învaţă şi prevederile / modul în care se răspunde acestor nevoi.
• • •

Este o abordare holistică, care ridică următoarele întrebări: Cum învaţă oamenii? Care sunt obiectivele lor de învăţare? Ce trebuie să le oferim pentru a-i ajuta să înveţe (mediul lor de învăţare)?

Este o abordare de care vor profita toţi cei care învaţă. Este vorba de cea mai bună armonizare între : • un individ şi profesorul său (adecvarea între metodă şi materiale pe de o parte şi abordarea pe care individul o are asupra învăţării) • cel care învaţă şi şcoală (potrivirea între mediile individuale de învăţare şi nevoile unei largi varietăţi de persoane care învaţă) • cel care învaţă şi serviciile de învăţare disponibile în comunitate (potrivirea nevoilor individuale şi locale cu un serviciu adecvat şi suficient). Este vorba de construirea unui mediu de învăţare accesibil, înclusiv procesele, echipamentele, mediul de predare şi mediul fizic, ca de exemplu: • programe de învăţare individuală care să promoveze progresul şi învăţarea • proceduri de intrare şi de ieşire • sprijin pentru învăţare: specializat şi general • materiale şi resurse de învăţare adecvate stilurilor de învăţare ale diferiţilor indivizi • personal bine pregătit • mediul înconjurător fizic, de exemplu săli de clasă, cantină, bibliotecă Această abordare evită punctul de vedere care plasează dificultatea sau deficienţele în sarcina elevului şi se concentrează în schimb pe capacitatea şcolii de a înţelege şi a răspunde la nevoile / cerinţele individului care învaţă. “Strategiile pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare” este un document complementar cu “Dezvoltarea stilurilor de învăţare eficiente prin identificarea şi înţelegerea stilurilor de învăţare”. Fişele de îndrumare / strategie sunt concepute pentru a sprijini profesorii în înţelegerea şi dezvoltarea practicilor lor de predare astfel încât fiecare stil de învăţare să fie luat în considerare şi, ca urmare, toţi elevii să fie angajaţi în felul acesta în procesul de învăţare. Rezultatul constă în a face mai plăcut şi mai plin de succes timpul pe care elevii îl petrec la şcoală.

Scopul acestui document • Scopul acestui document este: • De a produce îndrumări privind strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare.

2

Obiectivele sunt: • De a identifica o gamă largă de strategii de predare. • De a folosi strategiile de predare care corespund cel mai bine stilurilor de învăţare individuale. • De a prezenta un ansamblu de abordări şi exemple de predare care pot fi folosite pentru a asigura faptul că planurile de lecţie şi materialele de studiu se potrivesc stilurilor de învăţare ale elevilor. • De a elabora o metodologie pentru evaluarea gradului de adecvare a strategiilor de predare la stilurile de învăţare, în raport cu percepţia /satisfacţia elevului, cu succesul şi rata de retenţie. Rezultatele / produsele sunt: • Un instrument care să le permită profesorilor să realizeze o corespondenţă cât mai bună între strategiile lor de predare şi stilurile individuale de învăţare. • Idei pe care şcolile să le poată folosi pentru a lua în calcul şi a integra factorii necesari pentru evaluarea eficienţei utilizării unei predări potrivite cu învăţarea şi pentru evaluarea impactului acesteia asupra percepţiei, succesului şi ratei de retenţie a elevilor.

Cui se adresează acest pachet ? Managerilor, profesorilor, maiştrilor-instructori şi personalului de sprijin din şcoală. De ce acest pachet? Acest pachet va ajuta profesorii să se asigure că elevii lor: • petrec în mod plăcut şi cu succes timpul la şcoală • găsesc cea mai bună cale de a învăţa • îşi dezvoltă stilul preferat de învăţare • capătă o mai bună înţelegere a modului în care învaţă • devin mai eficienţi şi mai compleţi în învăţare • capătă posibilitatea de a-şi îmbunătăţi performanţele de învăţare. Acest pachet va ajuta managerii, profesorii, maiştrii-instructori şi personalul de sprijin să: • dezvolte şi să înţeleagă cum să dezvolte strategii de predare astfel încât strategia respectivă să includă prevederi care să răspundă fiecărui stil de învăţare. • înţeleagă diversitatea stilurilor de învăţare ale elevilor lor. • integreze factorii necesari pentru evaluarea eficienţei utilizării unei predări potrivite cu învăţarea şi să evalueze impactul acesteia asupra percepţiei, succesului şi ratei de retenţie a elevilor.

3

Cum se învaţă mai eficient – punctele tari ale stilurilor de învăţare Vizual / Vedere
• Vederea informaţiei în formă tipărită vă va ajuta să o reţineţi mai bine. • Verificarea faptului că notiţele dumneavoastră sunt copiate cum trebuie • Privirea formei unui cuvânt. • Folosirea culorilor, ilustraţiilor şi diagramelor ca ajutor în procesul de învăţare. • Sublinierea cuvintelor cheie. • Folosirea de creioane colorate pentru învăţarea ortografierii cuvintelor dificile: folosirea de culori diferite pentru grupurile complexe de litere • Alcătuirea unei hărţi mentale sau a unei “spidergram” (reţea de cuvinte, ciorchine). • Convertirea notiţelor dumneavoastră într-o imagine sau bandă desenată. • Folosirea imaginilor pentru explicarea textelor.

Auditiv / Ascultare
• Ascultarea cuiva care vă explică un anumit lucru vă va ajuta să învăţaţi. • Discutarea unei idei noi şi faptul că o explicaţi folosind propriile dumneavoastră cuvinte. • Discutarea cu cineva a problemelor şi ideilor. • Este folositor să analizaţi verbal chestiunile / să verbalizaţi de unul /una singur(ă) gândurile şi ideile pe care le aveţi • Rugămintea adresată cuiva de a vă explica din nou lucrurile • Ascultarea unei cărţi înregistrate pe bandă va fi mai uşoară decât citirea cărţii. • “Simţirea cuvântului” ca şi cum aţi fi pe punctul să-l pronunţaţi şi faptul de a-l pronunţa în gând pot fi de ajutor. • Împărţirea cuvintelor în silabe /fragmente şi exagerarea în gând a sunetelor. • Simţirea ritmului unei fraze sau a unui set de informaţii atunci când acestea sunt “cântate”. • Citirea cu voce tare. • Faptul de a vă asculta vorbind cu voce tare. • Utilizarea unui casetofon pentru a vă înregistra observaţiile şi gândurile. • Înregistrarea principalelor aspecte ce trebuie analizate folosind propria dumneavoastră voce, cu muzica dumneavoastră preferată ca fundal • Folosiţi metode de ascultare activă, incluzând aici chestionarea şi rezumarea.

Practic
• Efectuarea de către dumneavoastră înşivă a unei activităţi practice facilitează adesea înţelegerea, de ex. experimente la fizică, probleme la matematică etc. • Scrierea lucrurilor în ordinea lor, pas cu pas, este o cale eficientă de a le ţine minte. • Scrierea lucrurilor cu propriile dumneavoastră cuvinte. • Convertirea notiţelor într-o imagine sau într-o bandă desenată. • Alcătuirea unei hărţi mentale sau a unei “spidergram” reţea de cuvinte, ciorchine). • Urmărirea cu degetul a titlurilor, cuvintelor cheie, etc. apoi pronunţarea respectivelor cuvinte urmată de scrierea lor din memorie. • Preferinţa pentru a atinge şi a face. • Scrisul la tastatură este adesea mai uşor decât scrierea de mână. • Utilizarea scrisului cursiv este mai uşoară decât cea a scrisului tipărit (cu litere separate) • Ajutarea unei alte persoane să îndeplinească o sarcină.

4

având titlul “Puncte tari pentru acest tip de persoană” indică ce strategie prezintă cel mai mare grad de confort şi încredere pentru tipul respectiv de persoană care învaţă. Decideţi ce strategie /strategii intenţionaţi să folosiţi pe parcursul sesiunii. 7. 2. Uitaţi-vă pe coloana intitulată “Scopul predării – Ce doriţi să realizaţi?” 3. puteţi adăuga la acestea propriile dumneavoastră exemple. intitulată “Strategie de predare – cum o să procedaţi?” 5. Exemplele oferite nu sunt singurele posibile. 8. Decideţi ce “Scop” va stabiliţi pentru sesiunea respectivă (lista nu este exhaustivă).Proiectul FEDA CBD 204 Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare ale persoanelor Tipul vizual Cum se foloseşte tabelul Tipul auditiv Tipul practic 1. 4. 6. Ultimele trei coloane. La pagina 3 se află o privire de ansamblu asupra punctelor tari ale diferitelor stiluri de învăţare. Folosiţi formularele de plan de lecţie pentru a planifica şi a include toate stilurile de învăţare ale elevilor dumneavoastră. 6 . Mai întâi trebuie să cunoaşteţi stilurile individuale de învăţare ale elevilor dumneavoastră. Este deci esenţial să vă îndreptaţi cea mai mare parte a atenţiei în mod special asupra modului în care îi puteţi implica pe elevii pentru care această strategie NU este un punct tare. Uitaţi-vă pe coloana următoare. Mergeţi la pagina indicată.

în consecinţă. Vizual Auditiv Practic 7 . persoană : dumneavoastră. având în vedere că un [ înseamnă că acela este un punct tare şi concentrându-vă. pe includerea celorlalţi.Cum se foloseşte tabelul Identificaţi stilurile de învăţare ale elevilor din grupul dumneavoastră. din lista cuprinsă în tabel Mergeţi la pagina indicată Utilizaţi “strategiile pentru persoanele care învaţă” indicate. Alegeţi “Scopul predării” pentru sesiunea dumneavoastră din lista cuprinsă în tabel Alegeţi “Strategia de predare” pe care o veţi folosi. elevilor Strategia de înv predare Puncte tari pentru acest tip de Cum ve ţ i proceda? Nr. Utilizaţi formularele de plan de lecţie pentru a planifica şi a include toate stilurile de ăţare alePag. Scopul predării Ce speraţi să obţineţi.

emoţiilor. convingerilor şi atitudinilor Discuţie 9 10 11 12 [ [ [ [ [ [ [ [ Joc de rol şi studii de caz Film şi Video Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Tutorial individual / 1:1 / Mentorat 13 14 15 [ [ [ [ [ [ Brainstorming Planificarea şi revizuirea acţiunilor Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Expunere orală 16 17 [ [ [ [ 18 [ Suport de curs / fişe de lucru Citire Demonstraţie De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Tutoriale individuale (schimburi în ambele sensuri) 19 20 21 22 [ [ [ [ [ [ [ Dobândirea de abilităţi / consolidarea De la teorie la practică: Exersarea practicilor Atelier de lucru /Simulare / Joc de rol Atelier de lucru / Simulare / Practică 23 24 [ [ [ [ Demonstraţie Formare (coaching) 25 26 [ [ [ 8 .Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Expunere orală 8 [ Lectură dirijată Vizită Video / multimedia Explorarea şi influenţarea opiniilor.

Învăţarea unui sistem “mecanic”. sau a unei succesiuni Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Învăţare mecanică 27 [ • Discuţie : Dezbatere • Masă rotundă Joc de rol / Piesă de teatru / Simulare 28 [ [ [ [ [ [ 29 Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris Dezvoltarea lucrului în echipă Lucru în grup • Grup cu sarcină precisă • Grup mic • Brainstorming • Grup creativ Temă scrisă Jocuri / Piesă de teatru / joc de rol Teme /proiecte integrate Vizită de două sau mai multe zile Lucru în grup Generarea de idei: • Brainstorming Consolidarea ideilor: • Grup cu sarcină precisă • Grup mic 30 31 32 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 33 34 35 Consolidarea informaţiei Seminar Joc de rol Evaluare /Test Temă de lucru / proiect (individual / în grup) Întrebări şi răspunsuri verbale (profesor şi elev) Examen / test Suport de curs cu spaţii goale de completat Întrebări de control Evaluare practică / activitate cu sarcină / schiţarea profilului de abilităţi 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Analiza şi evaluarea învăţării 9 . sau a unor fapte concrete.

Vorbiţi într-o manieră animată. Încurajaţi utilizarea “spidergrams” şi a modelelor cadru (formulare) pentru luarea notiţelor Dacă în expunerea orală apare nevoia de voluntari. Acest lucru a generat implicarea celor cu dominantă vizuală. Este posibil ca elevii să dorească să înregistreze sesiunea pe bandă. de ex. Încurajaţi folosirea culorilor şi folosirea pentru notiţe a propriilor “modele cadru” ale elevilor. solicitaţi-le acestor elevi participarea Oferiţi-le elevilor un produs /obiect tangibil pe care să-l studieze. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? EXPUNERE ORALĂ Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Exprimaţi-vă clar şi identificaţi punctele principale. Scopul Predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? LECTURĂ OBLIGATORIE 10 . • O abilitate tactilă precum editarea de text s-ar putea să se dovedească utilă pentru luarea de notiţe. vor avea încredere în această strategie.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. “spidergrams” şi “flowcharts” Folosiţi creioane colorate şi slide-uri Permiteţi elevilor să înregistreze pe bandă expunerile orale • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • • • • • • • • Asociaţi un aspect cheie cu o imagine vizuală dintro carte sau afişată pe retroproiector. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să se ofere voluntari pentru anumite sarcini specifice pe parcursul sesiunii. Daţi elevului o copie a notiţelor. Graficele / tabelele sunt folositoare • • Exemplu Într-un program de nivel 3. profesorul care susţinea expunerea orală a folosit o folie de retroproiector cu o imagine/bandă desenată care conceptualiza întreaga expunere.

Înregistraţi pe bandă sesiunea de lectură obligatorie – prezentaţi-o în forma audio. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Prezentaţi obiectul citirii obligatorie în formă video. • Puneţi-i pe aceşti elevi să prezinte lectura obligatorie (parţial / total) • • • Exemplu Într-o clasă de comunicare elevilor le-a fost dată o listă de lectură dirijată. presărată cu explicaţiile profesorului Invitaţi un prezentator care să citească textul stabilit Folosiţi secvenţe video care să acompanieze lectura obligatorie Puneţi-i pe aceşti elevi să prezinte lectura obligatorie (parţial /total) • • • Stabiliţi o activitate bazată pe sarcini precise cu privire la lectura obligatorie. Invitaţi un prezentator care să citească textul stabilit Folosiţi secvenţe video care să acompanieze lectura obligatorie. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să pregătească întrebări în legătură cu fiecare carte. Cei cu dominantă vizuală au primit sarcina de a desprinde punctele principale din text şi de a le prezenta vizual restului Idei privind strategiile pe grupului. ca sprijin pentru înţelegerea textului. care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Scopul Predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? VIZITĂ 11 . vor avea încredere în această strategie. activitate care să-l încurajeze pe cel care învaţă să facă cercetări • • Invitaţi un prezentator care să citească textul stabilit • Folosiţi secvenţe video care să acompanieze lectura obligatorie. pe care să le pună celorlalţi elevi din clasă.

• O bandă /prezentare audio – adesea pusă la dispoziţie de muzee / galerii de artă etc. 12 . • • • • • • • • • • • • • • Oferiţi-le elevilor fotografii. Foaie de observaţie. Celor cu dominantă practică li s-au dat sarcini bine stabilite de a găsi. O hartă sau un plan al obiectivului vizitat. vor avea încredere în această strategie.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. ca să poată discuta în timpul vizitei despre cele văzute. Utilizaţi o prezentare multimedia a obiectivului vizitat. Cei cu dominantă vizuală s-au simţit în largul lor în această ipostază. folosind mijloace IT. Oferiţi-le elevilor fotografii. O hartă sau un plan al obiectivului vizitat. ilustraţii. Exemplu Un grup de elevi la artă şi design au vizitat o galerie de artă. Întrebări cheie /concursuri “cine ştie câştigă” Încurajaţi elevii să discute despre vizită în faza de planificare. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. în timpul vizitei şi după aceea. vor avea încredere în această strategie. Sarcini precise de îndeplinit Listă de puncte cheie / întrebări stabilite sub forma unui concurs care necesită căutarea de informaţii. ilustraţii. aspectele cheie ce trebuie observate. Grupaţi pe cei cu dominantă auditivă câte doi. folosind mijloace IT. filme despre obiectivul vizitat şi puneţi-i să facă unele activităţi de cercetare. cataloage. de a face şi de a raporta. cataloage. filme despre obiectivul vizitat Daţi-le elevilor suport de curs cu întrebări de control Utilizaţi o prezentare multimedia a obiectivului vizitat. Utilizaţi o prezentare multimedia a obiectivului vizitat. folosind mijloace IT. cei cu dominantă auditivă au fost grupaţi câte doi şi li s-a cerut să discute despre fiecare tablou pe care trebuiau să-l comenteze.

puneţi întrebări şi consolidaţi cele învăţate. Animaţi-vă prezentarea. care să le ceară elevilor “să facă”. folosiţi un pachet multimedia interactiv. • Produceţi suport de curs cu imagini /filme ca ajutor pentru memorie. vor avea încredere în această strategie. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. 13 . Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Generarea entuziasmului şi a interesului în privinţa unui anumit subiect Strategia de predare Cum veţi proceda? VIDEO/MULTIMEDIA Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o • situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. presăraţi-o cu exemple din viaţa reală / imaginare Legaţi-vă de realitate şi de exemple practice. presăraţi-o cu exemple din viaţa reală / imaginare Încurajaţi punerea de întrebări în momentele de oprire a filmului. • • • Exemplu Elevii dintr-un program de nivel 1 de comerţ cu amănuntul au folosit un pachet multimedia pentru a îndeplini o temă legată de stocuri şi de controlul stocurilor. care s-au putut folosi de ilustraţiile diferitelor tipuri de mărfuri. Animaţi-vă prezentarea. Acest pachet a fost folositor mai ales pentru elevii cu abilităţi de citire mai puţin dezvoltate. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.

• • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Discuţia a avut ca scopuri identificarea circumstanţelor conflictului. pentru discuţii Utilizaţi jocul de rol şi apoi treceţi la discuţie. Aveţi grijă să fie fixate reguli de desfăşurare care să asigure participarea tuturor elevilor. Utilizaţi un film / CD ROM şi opriţi-l la momentele cheie. convingerilor şi atitudinilor Strategia de predare Cum veţi proceda? DISCUŢIE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Utilizaţi “spidergram” pentru a surprinde punctele cheie ale discuţiei. vor avea încredere în această strategie. 14 . vor avea încredere în această strategie. Facilitator – se asigură că toată lumea participă. Elevilor care urmăreau să-şi îmbunătăţească abilităţile de lucru în echipă li s-a cerut să facă un joc de rol având ca subiect un conflict şi apoi să discute “conflictele” care au apărut la locurile lor de muncă. această abordare va da discuţiei un aspect “vizual”. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Raportor – oferă feedback în legătură cu anumite puncte cheie stabilite. emoţiilor. Exemplu. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Explorarea şi influenţarea opiniilor. afişe etc. Cereţi unuia dintre aceşti elevi să prezideze discuţia şi să asigure participarea egală a tuturor. • • • • • Cereţi unuia dintre aceşti elevi să fie “avocatul diavolului” şi • să conteste punctele de vedere şi opiniile în timpul discuţiei. Utilizaţi jocul de rol şi cereţi acestor elevi să pună în scenă o situaţie şi să folosească acest lucru ca o bază pentru discuţie. Model folositor în discuţie: “Model cu 4 roluri” Coordonator – menţine discuţia la obiect şi ţine evidenţa timpului. Observator – ia notiţe.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. sugerarea de posibile soluţii de rezolvare şi re-analizarea a ceea ce s-a întâmplat de fapt. care pot ilustra discuţia sau pot constitui o provocare pentru începerea acesteia. Utilizaţi imagini.

• [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. • Încurajaţi elevii să scrie un • scenariu sau enunţuri cheie care ar putea fi folosite pentru a exprima diferite opinii în timpul jocului de rol. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. 15 . iar pe alţii să-i observe şi apoi faceţi brainstorming în legătură cu reacţiile avute /observate. convingerilor şi atitudinilor Strategia de predare Cum veţi proceda? JOC DE ROL / STUDIU DE CAZ Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Puneţi-i pe aceşti elevi să observe limbajul trupului şi expresiile feţei şi folosiţi aceste lucruri ca punct de discuţie. elevii au jucat roluri legate de interviurile pentru obţinerea unei slujbe. al celui intervievat şi al observatorului şi apoi au fost evaluaţi de către colegii lor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Explorarea şi influenţarea opiniilor. Încurajaţi pe unii dintre elevi să joace roluri. Folosiţi-l pe acest elev ca narator. vor avea încredere în această strategie. emoţiilor. Ei au jucat pe rând rolul celui care intervievează. • Exemplu În sesiunea lor.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

vor avea încredere în această strategie. Rulaţi filmul şi cereţi acestor elevi să descopere punctele principale sau să observe limbajul trupului şi folosiţi aceste aspecte ca bază de discuţie. iar cei cu dominantă practică au avut la dispoziţie un suport de curs cu spaţii goale şi întrebări cheie la care trebuiau să răspundă. într-un format vizual uşor accesibil. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Exemplu Cursanţii adulţi dintr-un program de educaţie permanentă au urmărit secvenţe din filme şi documentare având ca subiect femei celebre de-a lungul istoriei. vor avea încredere în această strategie. 16 . emoţiilor. • • • • • • Puneţi-le la dispoziţie informaţii pregătite dinainte. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Explorarea şi influenţarea opiniilor. vor avea încredere în această strategie. Asiguraţi-vă că aţi pregătit dinainte note scrise asupra filmului. Puneţi-le la dispoziţie un grafic al scenelor / evenimentelor pentru ca ei să-şi poată nota aspectul cheie al scenei respective şi să-l utilizeze ca bază de discuţie. Celor cu dominantă vizuală li s-a cerut să noteze / prezinte în scris relaţiile dintre bărbaţi şi femei. Cei cu dominantă auditivă au selectat dialogurile cheie conţinând stereotipuri bărbat / femeie. unui elev de tip auditiv îi va fi mai uşor doar să asculte în loc să asculte şi să ia notiţe în acelaşi timp. convingerilor şi atitudinilor Strategia de predare Cum veţi proceda? FILM ŞI VIDEO Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. fără să fie perturbaţi.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Puneţi-i pe elevi să-şi noteze aspectele cheie. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Încurajaţi elevii să se uite la film cu atenţie.

Subliniaţi secţiunea ……. deoarece indică modul cum un anumit lucru conduce la un alt lucru. Scrieţi cu propriile voastre cuvinte……. Mergeţi la bibliotecă şi găsiţi…… 2. vor avea încredere în această strategie. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Strategia de predare Cum veţi proceda? TUTORIAL INDIVIDUAL / 1:1 / MENTORAT Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Folosiţi planuri vizuale.. Desenaţi pe măsură ce vorbiţi. Diagramele flux / direcţionale pot fi de folos. Liste cu lucrurile care sunt de făcut: 1. încurajaţi întrebările. 3. discuţiile etc. 17 . înainte de a formula orice decizie / planuri. • • Listă de SARCINI bazate pe practică. Discutaţi sarcina în detaliu. scheme etc. • • • Exemplu Sesiunea a fost înregistrată pe video de un elev cu dominantă practică pentru a permite tuturor elevilor ca în sesiunea următoare să reflecteze asupra procesului prin care au trecut în planificarea şi organizarea propriei lor învăţări.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Întocmiţi din timp lista de lucruri de făcut şi utilizaţi-o ca structură principală a lecţiei. pentru a arăta cum se leagă între ele diferitele părţi ale planului.

Aţi putea alege din rândul lor 2-3 voluntari care să noteze pe flipchart. Puneţi elevul să-şi noteze cuvântul /conceptul / ideea de la brainstorming şi apoi s-o descrie cu propriile sale cuvinte. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să prezinte deşeurile pentru a stimula apariţia ideilor la cei cu dominantă vizuală şi auditivă. Aţi putea folosi un astfel de elev pe post de preşedinte de şedinţă. imagini şi simboluri care au sens pentru el. Faceţi ca acest elev să se ofere voluntar pentru a nota ideile. “spidergrams”. Utilizaţi culori pe scheme pentru a indica zonele de legătură. ideile ce au legătură unele cu altele. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Notaţi ideile /conceptele cheie de la brainstorming şi cereţi acestor elevi să alcătuiască o listă cu acţiunile necesare şi să ordoneze aceste acţiuni după gradul lor de prioritate. pentru a-i încuraja pe ceilalţi şi a stimula exprimarea ideilor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Strategia de predare Cum veţi proceda? BRAINSTORMING Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Rezolvarea de probleme (Planificarea şi organizarea propriei învăţări) Strategia de predare Cum veţi proceda? 18 PLANIFICAREA ŞI REVIZUIREA ACŢIUNILOR (ACTION PLANNING) . vor avea încredere în această strategie. • • • • • • • • • • Exemplu Elevii au folosit brainstorming-ul într-o sesiune de tâmplărie pentru a alcătui o listă de posibile obiecte care ar putea fi fabricate spre vânzare folosind deşeurile rămase într-o cutie. vor avea încredere în această strategie. Aţi putea să folosiţi un astfel de elev pentru a-l pune să exprime idei în format vizual. Puneţi elevul să-şi noteze iniţial pe scurt ideile şi apoi să le dezvolte în propoziţii care au sens pentru el. Permiteţi elevilor să vorbească şi să facă schimb de idei. cu creioane de culori diferite. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. Puneţi elevul să-şi noteze idei de la brainstorming folosind creioane colorate. dar nu să domine sesiunea.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

• [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. pentru a analiza progresele făcute şi a-şi evalua munca. ajutându-se de simboluri. Liste cu lucruri de făcut: 1. Întocmiţi din timp lista de lucruri de făcut şi utilizaţi-o ca structură principală a lecţiei. Mergeţi la bibliotecă şi găsiţi…… 2. discuţiile etc. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Diagramele flux / direcţionale pot fi de folos. vor avea încredere în această strategie. La sesiunile de revizuire ei au folosit o înregistrare a sesiunii anterioare. pentru a-şi dezvolta şi citi planurile de acţiune.. pentru a arăta cum se leagă între ele diferitele părţi ale planului. scheme etc.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Folosiţi planuri vizuale. • Folosiţi programe IT pentru planificarea acţiunilor utilizând tabelele sau formatele interactive alcătuite de elevi. făcută cu camera digitală. Scrieţi cu propriile voastre cuvinte……. • • • • • Folosiţi programe IT pentru planificarea acţiunilor utilizând tabelele sau formatele vizuale interactive alcătuite de elevi. Listă de SARCINI bazate pe practică. • Discutaţi sarcina în detaliu. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Strategia de predare Cum veţi proceda? EXPUNERE ORALĂ 19 . Subliniaţi secţiunea……. deoarece indică modul cum un anumit lucru conduce la un alt lucru. înainte de a formula orice decizie / planuri. încurajaţi întrebările. Exemplu Elevii unui program de artă şi design au folosit computere. 3. La sfârşitul anului au fost capabili să demonstreze şi să-şi evalueze progresul şi să fixeze noi scopuri pentru anul următor. Desenaţi pe măsură ce vorbiţi.

vor avea încredere în această strategie. • Grafic ce trebuie completat de elevi pe măsură ce se derulează expunerea. tabele şi grafice. Oferiţi elevilor un produs /obiect tangibil pe care să-l studieze. Ilustraţi punctele cheie folosind intonaţia /tonul etc. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. 20 . Ei au continuat prin a-şi evalua propriul stil de învăţare şi apoi au încercat să ducă la bun sfârşit sarcini de învăţare folosind stilurile lor preferate de învăţare dar şi stilurile ce nu le erau la îndemână. • • • Elevii vor folosi “imagini” vizuale pentru a-şi clarifica notiţele. Asiguraţi-vă că se produc schimbări relevante de ritm pentru a menţine interesul elevilor. Legătură verbală cu alte situaţii. Expunerea a fost făcută într-un stil stimulant.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Suport de curs cu indicii vizuale. cu ilustrări a ceea ce anumite aspecte însemnau în practică. şi a fost însoţita de suport de curs sub formă de text. • • Exemplu Elevii dintr-un program de Certificat iniţial de predare au asistat la o expunere orală pe tema cadrului teoretic ca introducere în lucrul privind stilurile de învăţare. benzi desenate şi diagrame. Folii de retroproiector cu imagini.

• [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. astfel încât elevii să trebuiască să asculte prezentarea / informaţiile şi să completeze elementele lipsă. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. 21 . • • • • • • Discutaţi fişele de lucru / suportul de curs cu elevul. vor avea încredere în această strategie. Oferiţi fişe de lucru / suporturi de curs cu spaţii goale. Fişele de lucru / suportul de curs au inclus text. Fişele de lucru / suportul de curs trebuie prezentat în cadrul unor sarcini fixate. simboluri.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. vor avea încredere în această strategie. Utilizaţi culoare. Oferiţi fişe de lucru / suporturi de curs cu spaţii goale. Prezentaţi fişele de lucru / suportul de curs în format grafic. imagini şi ilustraţii. Aşezarea în pagină este foarte importantă – subliniaţi sau puneţi într-o căsuţă textul important din partea de sus. • Discutaţi conţinutul fişelor de lucru / suportului de curs pe sistemul întrebare şi răspuns. ce trebuie duse la bun sfârşit de elev. elevi cărora li s-a dat timp pentru a pune întrebări pe marginea fişelor de lucru / suportului de curs. • • Exemplu Elevii dintr-un program de coafură li s-a dat un suport de curs despre structura părului. Subliniaţi sau scrieţi cu litere aldine punctele importante şi punctele cheie din text. vor avea încredere în această strategie. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Strategia de predare Cum veţi proceda? SUPORT DE CURS / FIŞE DE LUCRU Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. imagini şi spaţii goale ce trebuiau completate de elevi. simboluri. astfel încât elevii să trebuiască să asculte prezentarea / informaţiile şi să completeze elementele lipsă. Urmau să înveţe despre efectele substanţelor chimice asupra structurii.

• Încurajaţi elevii să citească cu voce tare. • • Împărţiţi citirea în bucăţele mici. care includea o explicaţie scrisă. pentru ca elevii să-şi poată reprezenta ceea ce citesc. 22 . Puneţi elevii să citească un text şi puneţi-le întrebări / daţi-le sarcini după fiecare fragment de text. vor avea încredere în această strategie. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Elevilor li s-a dat de citit un material pregătitor. Găsiţi un text cu exemple din realitate.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Strategia de predare Cum veţi proceda? CITIRE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Găsiţi un text care să cuprindă şi ilustraţii. • Exemplu Într-o sesiune de biologie urma ca în ora viitoare să se abordeze teoria osmozei. Text însoţit de imagini / grafice etc. • • Încurajaţi-i pe cei cu • dominantă auditivă să se adune şi să discute textul şi problemele / punctele de interes. Asiguraţi-vă că textul se poate aplica în viaţa reală. o diagramă care prezenta procesul şi întrebări cheie la sfârşit.

Elevii au avut posibilitatea de a privi. benzi desenate etc. vor avea încredere în această strategie. de exemplu cereţi-le să vă fie asistenţi. Încurajaţi-i pe aceşti elevi să pună întrebări şi să discute despre demonstraţie în timp ce dumneavoastră o efectuaţi. • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. pentru a permite elevilor să vadă şi să audă în acelaşi timp informaţiile. să noteze procedura pe tablă în timp ce dumneavoastră o efectuaţi etc. vor avea încredere în această strategie. Folosiţi elemente de sprijin. descrie şi apoi de a folosi tehnicile şi de a vedea efectele la produsele finale. afişe. Utilizaţi secvenţe video.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. pentru a ilustra ceea ce aveţi de demonstrat. variindu-se metodele folosite şi timpul de frământare a aluatului. 23 . Utilizaţi folii de retroproiector colorate. explicaţi în amănunt fiecare punct. Implicaţi-i aceşti elevi cât mai mult posibil. S-au fabricat diferite loturi. Faceţi fotografii sau folosiţi imagini video • Prezentaţi verbal tot ceea ce faceţi. • • • • • Exemplu Elevii dintr-un program de tehnologie alimentară au privit o demonstraţie a fabricării pâinii. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Oferirea de informaţie De la teorie la practică: Explicarea conceptelor teoretice Strategia de predare Cum veţi proceda? DEMONSTRAŢIA Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. ustensile.

deoarece indică modul cum un anumit lucru conduce la un • alt lucru. baze şi la folosirea turnesolului. Desenaţi pe măsură ce vorbiţi. În cazul celor cu dominantă auditivă s-a folosit chestionarea detaliată. grafice etc. 3. 24 . Legaţi-vă de practica din viaţa reală. Scrieţi cu propriile voastre cuvinte…. Întocmiţi din timp lista de lucruri de făcut şi utilizaţio ca structură principală a lecţiei. iar celor de tip vizual li s-a cerut să deseneze testul folosind o diagramă flux / direcţională şi să facă legătua cu teoria prin folosirea culorilor pentru a descrie testul cu turnesol. Cei cu dominantă practică au fost încurajaţi să deseneze/descrie lista paşilor întreprinşi şi să o raporteze la teorie. • Diagramele direcţionale pot fi de folos. vor avea încredere în această strategie. Discutaţi sarcina în detaliu. încurajaţi întrebările. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Strategia de predare Cum veţi proceda? TUTORIAL INDIVIDUAL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Utilizaţi planuri vizuale. 1. discuţiile etc. • • Listă de SARCINI bazate pe practică Liste cu lucrurile de făcut. Folosiţi demonstraţia sau un scenariu acolo unde este cazul. • • • • • Exemplu În timpul unui tutorial unu la unu profesorul discuta pe marginea unei o sesiuni recente privitoare la acizi.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.. înainte de a formula orice decizie / planuri. pentru a arăta cum se leagă între ele diferitele părţi ale planului. Subliniaţi secţiunea……. Folosiţi demonstraţia sau un scenariu acolo unde este cazul. [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.. Mergeţi la bibliotecă şi găsiţi…… 2. nu de aspecte abstracte.

acolo unde este necesar. Puneţi-i pe aceşti elevi să “ajute” sau să lucreze în echipă cu alţii. să facă greşeli şi să încerce din nou. Permiteţi-le “să atingă” şi “să facă”. să vadă legăturile cu practica. 25 . • • • • • • Exemplu După ce au învăţat despre circuitele electrice şi despre radio-receptoare în cadrul unei sesiuni teoretice. Utilizaţi întrebările şi răspunsurile pentru a încuraja elevul să vorbească despre cum se leagă teoria de practică. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? De la teorie la practică: Legarea teoriei de practică Strategia de predare Cum veţi proceda? ATELIER DE LUCRU / SIMULARE / JOC DE ROL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Încurajaţi elevii să privească mai întâi. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. pe parcursul efectuării acesteia. Puneţi la dispoziţie instrucţiuni bazate pe imagini. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Puneţi-i pe elevi să discute cu dumneavoastră sau cu un coleg despre sarcina dată. elevilor li s-a cerut. să proiecteze şi să realizeze un aparat de radio foarte simplu. • • Este util să demonstraţi / să arătaţi mai întâi elevului ce să • facă. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. vor avea încredere în această strategie.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Permiteţi elevilor să exerseze. în cadrul unui atelier de lucru. În jocul de rol cei cu dominantă vizuală vor fi observatori buni. Încurajaţi implicarea elevilor. vor avea încredere în această strategie.

Permiteţi discuţiile cu partenerul sau în grupuri mici • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dobândirea de abilităţi/consolidarea De la teorie la practică: Exersarea practicilor Strategia de predare Cum veţi proceda? ATELIER DE LUCRU / SIMULARE / PRACTICĂ Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Simbolurile vizuale sunt folositoare în atelierul de lucru pentru accesarea materialelor şi a resurselor. Oferiţi din plin ocazii pentru întrebări şi răspunsuri. Instrucţiunile pas cu pas sunt utile. Acum ei au trecut la exersarea efectivă mergând în practică la o grădiniţă unde au fost implicaţi în activităţile de dezvoltare a copilului care aveau loc acolo. 26 . • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. Înregistraţi sarcinile pe bandă. Sarcinile date trebuie să fie practice şi bazate pe situaţii din viaţa reală. • • • • • Exemplu La un curs de asistenţă medicală elevii învăţaseră teoretic despre dezvoltarea copilului şi apoi observaseră un grup de copii care se jucau. vor avea încredere în această strategie.

• Prezentaţi verbal tot ceea ce faceţi. • • Exemplu La un curs de coafură şi cosmetică profesorul a demonstrat procedura în timp ce elevii şi-au notat / desenat etapele cheie. pentru a permite elevilor să vadă şi să audă în acelaşi timp informaţiile. Implicaţi-i aceşti elevi cât mai mult posibil. Încurajaţi-i pe aceşti elevi să pună întrebări şi să discute despre demonstraţie în timp ce dumneavoastră o efectuaţi. pentru a ilustra ceea ce aveţi de demonstrat. 27 . • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. benzi desenate etc. să noteze procedura pe tablă în timp ce dumneavoastră o efectuaţi etc. vor avea încredere în această strategie. vor avea încredere în această strategie. Elevii au fost încurajaţi să pună întrebări pe parcursul demnostraţiei şi apoi să exerseze unii pe alţii. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dobândirea de abilităţi/consolidarea Exersarea practicilor Strategia de predare Cum veţi proceda? DEMONSTRAŢIE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. explicaţi în amănunt fiecare punct. Utilizaţi folii de retroproiector colorate. ustensile. afişe. Folosiţi elemente de sprijin. de exemplu cereţi-le să vă fie asistenţi.

iar profesorul a prezentat verbal fiecare pas şi a folosit întrebările şi răspunsurile pe tot parcursul formării. Permiteţi elevilor să se implice Nu fiţi excesiv de stricţi. să arătaţi şi să lucraţi împreună cu elevul. permiteţi elevilor să controleze situaţia într-o oarecare măsură. vor avea încredere în această strategie. • Discutarea tuturor aspectelor practicii este esenţială • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. un profesor forma un grup de elevi în privinţa modului în care aceştia trebuie să instruiască oamenii în vederea folosirii aparatelor de gimanstică. Fiţi dispus să repetaţi. Elevilor li s-a dat apoi posibilitatea de a “încerca” şi de a “exersa” unii cu alţii. Elevii au fost încurajaţi să discute. • • Exemplu Într-un program de educaţie fizică.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. 28 . Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dobândirea de abilităţi/consolidarea Exersarea practicilor Strategia de predare Cum veţi proceda? FORMARE (COACHING) Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Mai întâi arătaţi şi demonstraţi.

Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Învăţarea unui sistem “mecanic”. vor avea încredere în această strategie. degete”) Executaţi succesiunea de paşi folosind elemente reale / simbolice. genunchi. Cuvintele cheie au alcătuit un ajutor verbal pentru memorare pe care elevii de tip auditiv l-au găsit folositor. 29 . • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. în timp ce o repetaţi. sau a unor fapte concrete. Utilizarea mâinilor / corpului pentru a ajuta la memorarea şi reamintirea succesiunii de paşi. Diagrama a existat şi pe suportul de curs. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. sau a unei succesiuni Strategia de predare Cum veţi proceda? ÎNVĂŢARE MECANICĂ (PE DE ROST) Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Legaţi fiecare pas din succesiunea de paşi de o imagine şi puneţi-i pe elevi să şi-o imagineze / deseneze în gând. (în genul “cap. Legaţi paşii unul de celălalt.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Încurajaţi folosirea înregistrărilor Utilizarea tehnicilor mnemonice (ajutoarelor verbale pentru memorare) • • • Fiţi sistematic. explicând pe rând fiecare element. diagramă pe are elevii de tip practic o puteau parcurge. ilustraţii. Puneţi lucrurile în forma unui cântecel sau a unei poezii. fiecare pas fiind însoţit de un cuvânt cheie şi de o imagine cheie. Profesorul a desenat o diagramă pas cu pas pe o foaie mare de hârtie. trebuia ca elevii să înveţe modelul “comunicării intrapersonale”. umeri. • • • • • • • • Exemplu Într-o clasă de nivel 3 de studii asupra comunicării. Utilizaţi “asocierea de cuvinte” Explicaţi cu voce tare. Utilizaţi “asocierea de imagini” Scrieţi succesiunea de paşi folosind culori / modele.

• • • • • Exemplu Într-o clasă de nivelul 3 elevii trebuiau să-şi dezvolte abilităţile de comunicare orală. Fixaţi reguli şi termeni de referinţă pentru discuţie şi dezbatere. vor avea încredere în această strategie. În sesiunea respectivă. vor avea încredere în această strategie.Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Strategia de predare Cum veţi proceda? DISCUŢIE : DEZBATERE / MASĂ ROTUNDĂ Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Utilizaţi fotografii. Folosiţi un citat / text pentru a stimula discuţia. Înainte de dezbatere oferiţi spre citire un text stimulativ. Folosiţi o fotografie ca stimul alături de text. • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. filme sau ilustraţii pentru a stimula dezbaterile cu privire la viaţă. 30 . profesorul a folosit secvenţe de film pentru a stimula discuţia despre cenzură. Legaţi exemplele / stimulii de idei şi situaţii practice din viaţa reală. dar nu-i lăsaţi să domine. Sugeraţi unuia dintre aceşti elevi să “prezideze” dezbaterile. Prezentaţi o secvenţă video pentru a stimula dezbaterea.

Profesorul le-a cerut celor cu dominantă vizuală să deseneze un storyboard cu tema “echipament de protecţie ce trebuie purtat la locul de muncă”. profesorul urmărea să dezvolte abilităţi legate de protecţia muncii. vor avea încredere în această strategie. dar aveţi grijă să formulaţi întrebări precise şi să cereţi răspunsuri la obiect din partea acestor elevi Folosiţi un elev cu dominantă auditivă ca povestitor Folosiţi ‘Storyboard’ şi apoi dezvoltaţi un dialog. Utilizaţi-i pe aceşti elevi drept coregrafi. apoi elevii s-au implicat într-un joc de rol. Utilizaţi diferite obiecte şi puneţi-i pe elevi să le utilizeze • • • • • • • • • • • Exemplu Într-un program de tranziţie pentru elevii cu dificultăţi de învăţare. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Folosiţi-l pe elevul cu dominantă practică drept “Regizor”. Participare şi interpretare de roluri.) Încurajaţi-i pe aceşti elevi să deseneze un ‘storyboard’. vor avea încredere în această strategie. Cei cu dominantă auditivă au dezvoltat un dialog în jurul acelui storyboard. în cadrul aceleiaşi lecţii sau mai târziu. Utilizaţi unele obiecte ca indicii vizuale • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Vor participa. etc. mai ales pentru a-şi observa colegii (limbajul trupului. Utilizaţi înregistrări video pe care să le vizionaţi după aceea. în care cei cu dominantă practică au acordat instrucţiuni şi au preg ătit hainele şi pe echipamentul. Idei privind strategiile care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Strategia de predare Cum veţi proceda? GENERAREA IDEILOR – BRAINSTORMING/GRUP CREATIV 31 CONSOLIDAREA IDEILOR – GRUP CU SARCINĂ PRECISĂ/ GRUP MIC Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală . Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea de abilităţi de comunicare orală Strategia de predare Cum veţi proceda? JOC DE ROL/ PIESĂ DE TEATRU/ SIMULARE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Demonstraţia profesorului Înregistraţi pe video şi prezentaţi filmul în cadrul lecţiei Utilizaţi acest tip de elev ca observator.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Utilizaţi în cadrul dezbaterii exemple legate de viaţa reală. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în scris Strategia de predare Cum veţi proceda? TEMĂ SCRISĂ 32 . dar nu-i lăsaţi să domine. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Utilizaţi un citat / text pentru a stimula discuţia. vor avea încredere în această strategie. Elevilor din fiecare grup li s-a dat o problemă şi li s-a cerut să dezvolte idei şi apoi să lucreze în grupuri mici pentru a alcătui un plan de acţiune. Folosiţi o fotografie ca stimul alături de texte / citate Folosiţi secvenţele video. vor avea încredere în această strategie. elevii au fost împărţiţi pe grupuri eterogene din punct de vedere al stilurilor de învăţare. • • • • • Exemplu Într-o clasă de construcţii de niveluI 2. Fixaţi reguli clare de desfăşurare şi termeni de referinţă pentru discuţie şi dezbatere. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Sugeraţi unuia dintre aceşti elevi să “prezideze” dezbaterile. Legaţi exemplele / stimulii de idei şi situaţii practice din viaţa reală.. • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. S-a folosit echipament video pentru înregistrarea activităţilor iar apoi elevii au analizat şi au discutat modul cum a decurs comunicarea orală şi au identificat zonele unde erau necesare îmbunătăţiri.

Bazaţi temele pe care le daţi pe sarcini / activităţi practice astfel ca elevii să trebuiască să descrie ceea ce au făcut sau descoperit. Elevii cu dominantă vizuală au fost încurajaţi să folosească imagini pentru a ilustra cele scrise. Citirea textului cu “umor” şi în mod teatral. • Proiecte care să • permită celor cu dominantă vizuală să creeze elemente • vizuale şi să prezinte astfel de elemente care să încorporeze şi text.Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • • • • Suport de curs – Diferite fonturi Diferite stiluri Utilizarea imaginilor / simbolurilor etc. • Proiecte / sarcini practice care necesită efectuarea unor activităţi / investigaţii. care au elemente scrise dar în care accentul nu cade pe activitatea de scriere. Ocazia de a discuta mai întâi tema scrisă şi de a face o planificare orală. Utilizaţi dialogul în tema scrisă. elevilor li s-a dat posibilitatea de a-şi exprima părerea şi de a pune întrebări. Sesiunea de grup pregătitoare a inclus şi un interval de timp în care cei cu dominantă auditivă s-au adunat şi au discutat cerinţele exacte şi au făcut planuri. vor avea încredere în această strategie. “spidergrams” şi diagrame flux / direcţionale. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. • Planificaţi tema pe hârtie / computer. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea lucrului în echipă Strategia de predare Cum veţi proceda? JOCURI / PIESĂ DE TEATRU / JOC DE ROL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic 33 . Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. • • • Exemplu Într-o clasă de industrie chimcă elevilor li s-a dat o temă scrisă. Instrucţiunile înregistrate pe bandă pot fi de folos. Elevilor de tip practic li s-a cerut să planifice o investigaţie iniţială care să stea la baza proiectului scris. utilizaţi diagrame. Accent pe discuţie / descriere înainte de şi în timpul sarcinii stabilite.

Încurajaţi aceşti elevi să ofere feedback în urma activităţii. Adunaţi şi corelaţi ideile de o manieră coerentă. Folosiţi aceşti elevi pentru a genera idei şi subiecte de discuţie. vor avea încredere în această strategie. cei cu dominantă vizuală au început să schiţeze o posibilă structură. • • • • • • • • • • • • • Exemplu Activitate de joc de grup în care o echipă trebuie să lucreze unită pentru a atinge un obiectiv. Profesorul le-a prezentat elevilor sarcina atât verbal cât şi folosindu-se de cartonaşe. Puneţi-i pe aceşti elevi să elaboreze regulile de desfăşurare şi un plan de acţiune. Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. de exemplu trecerea unui râu (real sau virtual). Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Lucrul în echipă Strategia de predare Cum veţi proceda? TEME/PROIECTE INTEGRATE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.• Încurajaţi aceşti elevi să prezinte situaţii reale / fotografii care să ilustreze ideile. Utilizaţi obiecte reale. Puneţi-i pe aceşti elevi să “prezideze” lucrările sau să faciliteze activitatea / situaţia Asiguraţi-vă că sunt implicaţi activ. Aceşti elevi sunt buni observatori ai limbajului trupului etc. Încurajaţi aceşti elevi să înregistreze în scris activităţile desfăşurate. Puneţi-i să fie “avocatul diavolului” şi folosiţi întrebările. în jocul de rol. folosind brainstorming-ul şi diagramele flux / direcţionale Încurajaţi aceşti elevi să înregistreze sub formă de text sau de diagrame activităţile desfăşurate. Elaboraţi un ‘storyboard’ pentru piesa de teatru. Elevii au discutat apoi modalitatea de acţiune iar cei cu dominantă practică au fost încurajaţi să alcătuiască un plan de acţiune pe paşi. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor 34 . • • Permiteţi acestor elevi să aibă un cuvânt de spus în scrierea / verbalizarea scenariului. Toţi elevii au participat la construirea structurii. Legaţi situaţiile de viaţa reală şi găsiţi aplicaţii practice Utilizaţi obiecte reale.

vor avea încredere în această strategie. vor avea încredere în această strategie. la întrebări legate de sarcina dată. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Lucrul în echipă Strategia de predare Cum veţi proceda? VIZITĂ DE DOUĂ SAU MAI MULTE ZILE Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. În cadrul temei includeţi o activitate practică.simţi în largul lor. cei cu dominantă vizuală urmau să interpreteze datele şi să deseneze grafice şi tabele pentru prezentare iar cei cu dominantă auditivă trebuiau să pregătească şi să susţină prezentarea Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia verbal ă. Oferiţi ocazia unei activităţi practice. şi să discute în grupuri mai mari. ce necesită lucru în echipă şi abilităţi de conducere. Citiţi descrierea temei împreună cu elevii. de exemplu sublinierea Produceţi tema finală pe video. deci o activitate care nu poate fi dusă la bun sfârşit de o singură persoană. iar apoi fiecare grup a discutat acţiunile necesare şi cine şi ce va face. care 35 . Elevii cu dominantă practică au alcătuit un plan de acţiune pe paşi. Fiecare persoană a hotărât de care din cele două aspecte dorea să se ocupe. • • • • • • Exemplu O temă legata de turism cerea elevilor grupaţi pe echipe să se informeze despre facilităţile locale de transport şi de petrecere a timpului liber. vor avea încredere în această strategie. de exemplu cei din tipul practic trebuiau să se ducă şi să colecteze informaţii. Încurajaţi elevii să utilizeze diferite procedee vizuale legate de notiţele lor. Produceţi tema finală pe bandă audio / video. individual şi / sau în grup. • simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. Încorporaţi puncte de reper vizuale în • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. Oferiţi-le ocazia de a discuta în grup / • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Încurajaţi înregistrarea pe bandă a informaţiilor. • • încredere în această strategie. Integraţi aspecte vizuale în descrierea temei. Fiecărui elev i s-a repartizat o sarcină în raport cu punctele sale tari. de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Cereţi elevilor să se gândească. Încurajaţi elevii să discute despre temă unii cu alţii sau cu profesorul.

alcătuirea unui costum din ziare. înainte de plecarea în vizită şi pe timpul vizitei.• • • activităţile de lucru în echipă. să dezvolte abordarea practică (de ex. vor avea încredere în această strategie – dar nu-i lăsaţi să domine. de exemplu întâlniri dimineaţa sau seara pentru a analiza cum merg lucrurile. folosind fotografii. GRUP MIC Tipul practic Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Dezvoltarea lucrului în echipă Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv • Utilizaţi în dezbatere exemple legate de viaţa reală Folosiţi o fotografie ca stimul alături de text • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. etc. Permiteţi elevilor să alcătuiască materiale vizuale. Oferiţi-le ocazia de a lucra în grupuri de câte doi.) Puneţi-i pe aceşti elevi în rolul de planificatori ai activităţilor convenite – să stabilească ce este necesar. Puneţi la dispoziţie suport de curs / fişe de • lucru cu diagrame direcţionale cu text / imagini / ilustraţii care • 36 . când este necesar şi echipamentele şi resursele. Oferiţi-le ocazia de a-şi • prezenta ideile. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Elevii cu dominantă vizuală şi practică au întocmit în Idei ă privind strategiile pe care le-ar putea folosi ăţ pentru form grafic ă un program pe profesorii zile al sarcinilor şi activit ilor. vor avea încredere în această strategie. construirea unui turn. s-au stabilit meniurile şi rotaţia sarcinilor etc. Fixaţi reguli ferme de desfăşurare şi termeni de referinţă pentru discuţie şi dezbatere. diapozitive. a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Înainte de plecare grupul a hotărât prin discuţii cine o să doarmă unde. Exemplu Elevii dintr-un program de turism au mers la Barcelona. Discuţii pentru planificarea şi organizarea activităţilor. individual şi în grup. Strategia de predare Cum veţi proceda? Lucru în grup : GENERAREA DE IDEI: BRAINSTORMING CONSOLIDAREA IDEILOR: GRUP CU SARCINĂ PRECISĂ. video etc. Utilizaţi un citat / text pentru a stimula discuţia. Discuţii regulate. Puneţi la dispoziţie versiuni scrise şi ilustrate ale : Orarelor Temelor Programării activităţilor ‘regulilor’ rolurilor / sarcinilor Permiteţi elevilor să înregistreze în scris şi în imagini activităţile. • • • • echipă.

Elevii de tip practic au alcătuit o programare pe baza diagramei direcţionale şi toţi elevii au căzut de acord asupra sarcinilor alocate şi au început pregătirea pentru eveniment. elevii cu dominantă vizuală au desenat o diagramă direcţională a evenimentelor ce urmau să aibă loc. • • Luarea de notiţe în timpul activităţii : .să descrie procesele. Legaţi exemplele / stimulii de idei şi situaţii practice din viaţa reală. • Exemplu Un grup de elevi dintr-un curs de nivelul 1 de tehnologie alimentară au plănuit o ZI A PORŢILOR DESCHISE pentru a promova cursul respectiv faţă de potenţialii elevi.În grup – folosiţi un flipchart . Grupul a discutat planul de acţiune şi ce trebuie inclus. 37 .Individual – folosirea formatelor proprii ale elevilor Sugeraţi unuia dintre aceşti elevi să “prezideze” dezbaterile.

Înregistraţi şi subliniaţi punctele cheie verbal şi vizual (de exemplu printr-o notă pe flipchart) în timpul seminarului. Puneţi la dispoziţie material scris şi subliniaţi punctele cheie. Cereţi elevilor să facă un raport verbal în privinţa mesajelor cheie desprinse de la seminar. Înregistraţi şi subliniaţi punctele cheie verbal şi vizual (de exemplu printr-o notă pe flipchart) în timpul seminarului. pentru a consolida învăţarea. • • Identificaţi aplicaţiile practice. Întregul grup a folosit apoi seminarul pentru a discuta punctele cheie ce trebuie avute în vedere. împărţiţi în grupuri mici. Profesorul a înregistrat şi subliniat punctele cheie atât verbal cât şi vizual şi a dat elevilor o copie a notelor de seminar la sfârşit. Fiecare grup a pregătit apoi o prezentare scurtă pentru profesor şi pentru restul grupului pentru a dovedi că au înţeles bine tema aleasă. însoţite de ilustraţii. Asiguraţi-vă că discuţiile şi dezbaterile sunt legate de situaţii din viaţa reală. • • • • • • Exemplu Într-o clasă de aplicaţii numerice elevii. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. simboluri pentru a facilita concentrarea acestor elevi pe principalele puncte ale seminarului. vor avea încredere în această strategie.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. au ales o temă de pe o serie de cartonaşe (tema legată de aspecte teoretice şi practice învăţate de curând). Puneţi elevii să discute în grupuri / perechi. Generaţi rezultate practice de la seminar. 38 . de exemplu liste cu activităţi ce trebuie îndeplinite. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Consolidarea informaţiei Strategia de predare Cum veţi proceda? SEMINAR Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Punctele cheie din seminar să fie prezentate şi în formă scrisă.

Pentru a-şi consolida învăţarea ei au fost împărţiţi în grupuri mici şi li s-a cerut să joace un joc de rol care să ilustreze cele trei tipuri de comportament. vor avea încredere în această strategie. 39 . Puneţi elevul să realizeze un ‘storyboard’ pentru jocul de rol Utilizaţi obiecte de îmbrăcăminte sau alte obiecte pentru a indica vizual rolurile. • • • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Consolidarea informaţiei Strategia de predare Cum veţi proceda? JOC DE ROL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • • • • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Exemplu În cursul pregătirii pentru experienţa de muncă elevii au învăţat diferenţa dintre comportamentul pasiv.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. vor avea încredere în această strategie. Scrieţi cuvintele cheie pe cartele. . Înregistraţi pe video jocul de rol. Permiteţi elevilor să scrie / deseneze / realizeze imagini care să explice activităţile din jocul de rol. asertiv şi agresiv. Jocul de rol este o activitate practică dar memorarea şi învăţarea ar fi îmbunătăţite prin dezvoltarea unui produs final legat de jocul de rol. Înregistraţi audio jocul de rol. • • • • • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Oferiţi cartonaşe elevilor cu dominantă vizuală pentru a-şi nota punctele cheie ale jocului de rol care-i vor ajuta să-şi amintească situaţia. Discutaţi împreună detaliile jocului de rol. Oferiţi feedback unui grup mic pentru a consolida învăţarea dobândită. pentru analiză şi feedback. vor avea încredere în această strategie. Înregistraţi pe video jocul de rol. pentru feedback (vizual / auditiv). pentru feedback (vizual / auditiv). Fiecare grup a trebuit să discute şi să decidă ce situaţie urmau să pună în scenă. Puneţi elevul să realizeze un ‘storyboard’ pentru jocul de rol Utilizaţi obiecte de îmbrăcăminte sau alte obiecte pentru a indica vizual rolurile. Înregistraţi pe video pentru a observa aspectele practice ale jocului de rol. utilizând culori diferite sau subliniindu-le diferit. Au avut la dispoziţie şi au folosit obiecte pentru facilitarea identificării de către elevul cu dominantă vizuală a personajelor.

Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.. FORMULAŢI ÎN FELUL URMĂTOR ‘Explicaţi …… folosind un raport scris o diagramă direcţională cu explicţii un eseu diagrame cu explicaţii legătura cu o situaţie sau aplicaţie din viaţa reală un film ilustrând…de ex. întocmirea unei diagrame. • Ar fi de preferat să arătaţi cum se face mai degrabă decât să explicaţi. ? = gândiţi-vă la… • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. Ar fi bine ca întrebările să fie formulate în mod practic. aşa cum au fost date ele de elevi oral. de exemplu: = citiţi mai întâi…  = scrieţi = Mergeţi la . Ar putea fi de preferat să folosiţi un “amanuensis” adică o persoană care pune întrebări cu voce tare şi notează răspunsurile. film cu pericolele din industria restaurantelor o înregistrare audio de ex. înregistrarea unui interviu de la radio pentru evaluarea obţinerii de informaţii (real /simulat) 40 . ÎN LOC DE Scrieţi un raport asupra ……. De exemplu. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Consolidarea informaţiei Strategia de predare Cum veţi proceda? EVALUARE/ TEST Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Utilizaţi simboluri ataşate sarcinilor sau întrebărilor. a unui tabel). cu cuvintele lor. de exemplu “Explicaţi ce aţi făcut …” • • Exemplu Oferiţi elevilor posibilitatea de a răspunde la întrebări într-o varietate de formate (cu excepţia situaţiei în care doriţi în mod special să demonstreze că au o anumită abilitate. de exemplu alfabetizarea.

Cei cu dominantă auditivă au primit sprijin suplimentar pentru a discuta cum să abordeze tema de lucru. Elevul cu dominantă practică a fost încurajat să planifice itinerariul – se simţea bine în această situaţie deoarece era una din viaţa reală. • • • Cereţi elevilor să pună întrebări pe marginea temei (în grup. • • • Exemplu O temă de lucru de afaceri a fost planificarea unei călătorii integrate pentru un director de companie. În criterii oferiţi exemple de aplicaţii practice ce ar putea fi efectuate de elevi în cadrul temei de lucru – de exemplu planificarea unei călătorii în străinătate.: casetofon / prezentare etc. Tema de lucru a fost formulată într-un format ce a utilizat simboluri şi informaţie scrisă. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Consolidarea informaţiei Strategia de predare Cum veţi proceda? TEMĂ DE LUCRU / PROIECT (INDIVIDUAL / ÎN GRUP) Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Daţi-le elevilor o temă de scris. (ex. călătorie ce includea: taxi până la aeroport. individual). maşină închiriată şi rezervări la hotel. biletul de avion. vor avea încredere în această strategie. Oferiţi indicii vizuale în prezentarea pe scurt a temei. 41 . • În criterii oferiţi exemple de aplicaţii auditive acceptabile. [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor.) Sugeraţi grupului să citească împreună şi să discute tema înainte de a se apuca să o îndeplinească. • • Citiţi tema dată împreună cu elevul. În criterii oferiţi exemple de aplicaţii vizuale acceptabile. utile elevilor cu dominantă vizuală. Asiguraţi-vă că există posibilitatea realizării unor activităţi practice în cadrul temei de lucru. Oferiţi diagrame ca explicaţii. De exemplu simboluri de aeroport etc .Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

• • • Exemplu Profesorul unei clase de fizică a folosit întrebările pentru a-i face pe elevi să descrie sesiunea practică pe care o observaseră şi să tragă concluzii.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Acordaţi timp elevilor să explice şi să descrie verbal lucrurile cu propriile lor cuvinte. prin descrierea şi arătarea rezultatelor experimentului atunci când cerea răspunsuri de la grup. Faceţi în aşa fel încât răspunsurile să fie desenate. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Profesorul a dat indicii vizuale şi verbale. mai degrabă decât scrise sau vorbite. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategia de predare Cum veţi proceda? ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI VERBALE (PROFESOR ŞI ELEV) Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Transformaţi întrebările în indicii vizuale. de ex. • Puneţi întrebări folosind exemple practice. Permiteţi folosirea mişcărilor mâinilor / gesturilor atunci când se răspunde la o întrebare. 42 . Permiteţi elevilor să răspundă folosinduse de experienţele practice / descrieri ale sarcinilor prezente / trecute. Utilizaţi mişcări ale mâinilor / gesturi pentru a ilustra întrebările. vor avea încredere în această strategie. în cazul descrierii decorării unui tort folosind o anumită metodă.

de exemplu prin diagrame. Utilizaţi imagini în întrebările testului. Profesorul le-a dat tuturor elevilor o copie scrisă a întrebării şi a citit cu voce tare întrebarea şi posibilele răspunsuri. Profesorul a plasat 4 litere (A. Permiteţi ca răspunsurile să fie date şi în formă vizuală. Odată ajunşi în colţul respectiv au trebuit să spună de ce au ales acea variantă şi au avut loc discuţii. vor avea încredere în această strategie. puneţi la dispoziţie ilustraţii şi diagrame pentru a explica ce se cere în întrebările testului. B. C. D) în colţurile camerei. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategia de predare Cum veţi proceda? EXAMEN/TEST Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • • Asiguraţi-vă că o parte din test conţine imagini.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Elevii s-au deplasat către colţul în care au considerat că se găsea litera corespunzătoare răspunsului corect. Acolo unde este necesar. a testului / examenului cu voce tare (dar în linişte) • • • • • Exemplu În timpul unui test de practică. Asiguraţi-vă că întrebarea este disponibilă în format scris. 43 . profesorul a elaborat un test cu alegere multiplă. fiecare pentru sine. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. fiecare pentru sine. Permiteţi citirea testului / examenului. Sugeraţi citirea de către elevi. a testului / examenului cu voce tare (dar în linişte) • Transformaţi examenul / testul într-un test de activităţi practice Sugeraţi citirea de către elevi.

Introduceţi elemente grafice în fişa de lucru pentru a-l transforma într-o “diagramă” cu spaţii goale de completat. au primit o fişa de lucru cu spaţii goale pe care trebuiau să le completeze pe parcursul călătoriei. Inseraţi simboluri. Permiteţi elevului să se raporteze la experienţele sale din trecut. vor avea încredere în această strategie. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. propoziţie cu propoziţie • lăsând spaţiu acolo unde sunt elemente lipsă. vor avea încredere în această strategie. Folosiţi mijloacele IT pentru completarea de către elevi a spaţiilor goale. • • Citiţi fişa de lucru. vor avea încredere în această strategie. 44 . • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Cei cu dominantă auditivă au fost grupaţi câte doi şi li s-a dat un reportofon pentru a-şi înregistra răspunsurile. • • • • • Utilizaţi un PC cu placă de sunet care permite ascultarea propoziţiilor incluse în fişa de lucru. Exemplu Elevii la un curs de sculptură în lemn. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategia de predare Cum veţi proceda? FIŞE DE LUCRU CU SPAŢII DE COMPLETAT Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. Bazaţi conţinutul fişei de lucru pe activităţi practice desfăşurate anterior şi relevante pentru grupul în cauză. fotografii. cei cu dominantă practică au urmat traseul ataşat pentru a ajunge a fiecare sculptură şi a îndeplini sarcinile.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. imagini pentru a atrage atenţia elevului. Fişa de lucru cuprindea imagini ale fiecărei sculpturi ce trebuia observată şi întrebări referitoare la sculpturile respective. aflaţi într-o vizită. Încurajaţi elevii să-şi repete diferitele aspecte în gând sau unul altuia. Legaţi fişa de lucru de activităţile anterioare.

Folosiţi programe de calculator pentru a alcătui setul de întrebări de control • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. vor avea încredere în această strategie. în scris. Încurajaţi elevii să-şi repete în gând întrebarea. Includeţi elemente grafice / imagini pentru a extinde informaţia scrisă.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.practică. Alcătuiţi câteva întrebări în majoritate vizuale. Pregătiţi o versiune scrisă a întrebărilor. Dezvoltaţi setul de întrebări astfel încât să încorporaţi şi activităţi practice. Folosiţi programe de calculator pentru a alcătui setul de întrebări de control • • • • • • • • • • Exemplu Într-un program de IT lecţia a început cu o recapitulare prin întrebări de control a celor învăţate în sesiunea anterioară. etc. vor avea încredere în această strategie. Citiţi cu voce tare întrebările. Repetaţi şi citiţi de la un cap la altul. cum ar fi îndeplinirea unei sarcini sau demonstrarea unei anumite abilităţi. Folosiţi programe de calculator pentru a alcătui setul de întrebări de control • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. cu minim de text. Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategia de predare Cum veţi proceda? ÎNTREBĂRI DE CONTROL Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • • Faceţi setul de întrebări cât mai vizual posibil. întrebările au fost proiectate pe ecran pentru a putea fi citite de elevi. Grupul a fost divizat în două echipe. 45 . Oferiţi elevilor un anume grad de libertate în ceea ce priveşte modalitatea de răspuns . Întrebările au fost formuate şi verbal. pentru a permite elevilor să urmărească individual întrebarea de pe hârtie atunci când aceasta este citită cu voce tare.

Permiteţi elevilor să ţină o sesiune de întrebări şi răspunsuri pentru a discuta problemele. Oferiţi oportunitatea unei discuţii în grup / câte doi pe marginea activităţii practice. de preferat.Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor. Strategia de predare Cum veţi proceda? EVALUARE PRACTICĂ / ACTIV. vor avea încredere în această strategie. ilustrată. Oferiţi-le elevilor o fişă de sarcini scrisă şi. elemente grafice. Sesiunea anterioară de tutorial oferise elevilor ocazia de a pune orice întrebări şi de a discuta fiecare aspect cu profesorul lor. Includeţi indicii vizuale în temele practice. • [ Aceasta va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor. etc. Instrucţiunile pas cu pas pot fi de folos. • • • • Exemplu Într-o clasă de comerţ elevii au fost evaluaţi în privinţa aptitudinilor de lucru cu clientul. Criteriile de evaluare au fost prezentate înaintea sesiunii. pictograme şi elemente grafice ce au însoţit fiecare competenţă. CU SARCINĂ / SCHIŢAREA PROFILULUI DE ABILITĂŢI Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Analiza şi evaluarea învăţării Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic • Faceţi fişa de schiţare a profilului cât mai vizuală cu putinţă folosiţi pictograme. • • Discutaţi pe parcursul evaluării practice. Elevii cu dominantă practică şi-au planificat abordarea evaluării în timpul tutorialului 46 . utilizându-se indicii vizuale.

Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Strategia de predare Cum veţi proceda? Strategii pentru persoanele care învaţă Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic Formular pentru planul de lecţie 47 .

pentru a vă asigura că învăţarea are loc pentru toţi pe tot parcursul sesiunii. sau să verificaţi dacă v-aţi adresat fiecărui stil de învăţare în fiecare activitate.Cele două formulare pentru plan de lecţie vă permit să extindeţi „strategiile de învăţare” pe care le veţi folosi pentru elevii cu dominantă vizuală. care să corespundă punctelor tari ale celor trei stiluri de învăţare. să efectuaţi din nou activităţile şi să reflectaţi asupra diferenţelor ce au rezultat din adecvarea strategiilor de predare la stilurile de învăţare. 48 . Formular pentru tema de lucru Acest formular vă va da posibilitatea de a oferi diferite abordări ale sarcinii stabilite. auditivă şi practică. Formular pentru analiza propriilor practici Acest formular a fost conceput astfel încât să vă permită să vă analizaţi practicile actuale legate de adecvarea la stilurile de învăţare.

Plan de Lecţie Profesor : ________________________ Titlul programului: ____________________________________________________ Data: __________________________ Scopul întregii sesiuni: Sala :_________ Obiective • • • • Scopul predării Strategia de predare Timp alocat Elevi cu dominantă vizuală Strategii de învăţare Elevi cu dominantă auditivă Elevi cu dominantă practică Resurse 49 .

Scopul predării Strategia de predare Timp alocat Elevi cu dominantă vizuală Strategii de învăţare Elevi cu dominantă auditivă Elevi cu dominantă practică Resurse Evaluarea lecţiei Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat în viitor? 50 .

Plan de Lecţie Profesor : ________________________ Titlul programului: ____________________________________________________ Data: __________________________ Scopul întregii sesiuni : Sala :_________ Obiective : • • • • Timp Scopul predării Strategia de predare Strategii de învăţare Stiluri de învăţare V A P Resurse 51 .

Timp Scopul predării Strategia de predare Strategiile de învăţare Stilurile de învăţare V A P Resurse Evaluarea lecţiei Ce a decurs bine? Ce trebuie modificat în viitor? 52 .

Formular pentru analiza propriilor practici Acest formular a fost conceput astfel încât să vă permită să vă analizaţi practicile actuale legate de adecvarea la stilurile de învăţare. Situaţia Strategia folosită Analiză după sesiune legată de: Acţiune pentru viitor Elevii cu dominantă Elevii cu dominantă Elevii cu dominantă vizuală auditivă practică 53 . să efectuaţi din nou activităţile şi să reflectaţi asupra diferenţelor ce au rezultat din adecvarea strategiilor de predare cu stilurile de învăţare.

Temă de lucru Profesor:_________________ Program: ________________________ Data: ___________________ Termen de finalizare : _________________ Titlu: Competenţe : Criterii de evaluare : Posibile abordări ale sarcinii date: (Puteţi cere profesorului sfaturi legate de alte posibile abordări) Elevi cu dominantă vizuală : Elevi cu dominantă auditivă: Elevi cu dominantă practică: Îndrumări pentru verificarea strategiilor de predare 1. 57 . Stabiliţi care vor fi elevii şi membrii personalului care vor participa.

Notaţi rezultatele şi prezenţa aşa cum se prezintă ele înaintea testării. 8. Utilizaţi materialele / strategiile din planificarea dumneavoastră pentru a răspunde adecvat stilurilor de învăţare identificate ale elevilor. Decideţi durata testării pe care o veţi efectua cu grupul identificat. 5. 6. 4. De a creşte mulţumirea elevilor. 1. Informaţi personalul şi elevii despre scopul proiectului : De a produce îndrumări pentru strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare. Evaluaţi materialele împreună cu elevii. a fost acceptabil? 58 . Evaluaţi singuri materialele. Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare Evaluarea verificării Vă rugăm asiguraţi-vă că veţi surprinde opiniile reale ale elevilor în evaluarea dumneavoastră. Timpul de planificare a lecţiei – a fost mai lung şi dacă da.2. Completaţi Chestionarul privind stilurile de învăţare cu elevii pe care i-aţi stabilit. 7. nivelul rezultatelor şi rata de retenţie. 3. luând în considerare strategiile folosite de dumneavoastră în predarea sesiunilor şi stabilirea de teme de lucru.

Consideraţi că s-a produs o schimbare în comportamentul elevilor? 4. cum aţi procedat? 7. cum? 8. Există resurse disponibile pentru a vă ajuta să implementaţi strategiile sugerate în practica dumneavoastră de zi cu zi? 10. Consideraţi că s-a produs o schimbare în motivaţia elevilor? 3.2. V-aţi gândit vreodată până acum la strategiile de predare şi la adecvarea lor la stilurile de învăţare? Da / Nu Dacă da. Cunoşteaţi stilurile de învăţare înainte de această testare? Da / Nu 6. Intrare V-a fost evaluat stilul de învăţare în şcoală 59 . Consideraţi că elevii au fost implicaţi mai activ în învăţare decât înainte de verificare? 9. Alte comentarii Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare Măsurarea şi monitorizarea percepţiei elevilor privind stilurile de învăţare Mai jos veţi găsi o listă cu diferite aspecte legate de sistemele de asigurare a calităţii care pot exista în şcoala dumneavoastră. Lista vă oferă posibile întrebări / posibili factori care ar putea fi integrate / integraţi în sistemele de asigurare a calităţii din şcoala dumneavoastră. Aţi folosit vreodată până acum stilurile de învăţare ca bază de plecare pentru planificare? Da / Nu Dacă da. Aspecte ale sistemelor de asigurare a calităţii Anchete privind Posibile întrebări / posibili factori care ar putea fi integrate / integraţi în sistemele de asigurare a calităţii din şcoala dumneavoastră. Consideraţi că s-a produs o schimbare în gradul de participare al elevilor? 5.

înţelegerea şi utilizarea stilurilor de învăţare în predare. trebuie luaţi în considerare şi alţi factori. şi dezvoltaţi şi alte stiluri. liste. de învăţare a schimbat: a) participarea dumneavoastră la curs? b) atingerea principalei calificări / principalului scop? • Personalul didactic cunoaşte stilul individual de învăţare al fiecărui elev (dovada. conform angajamentului şcolii în privinţa învăţării centrate pe elev. Se vor face menţiuni specifice cu privire la identificarea. îndeplinirea sarcinilor etc. Propuneri de instrumente de măsură pentru succesul şcolar şi rata de retenţie în relaţie cu stilurile de învăţare. în afară de stilurile de învăţare.? • Cum monitorizăm utilizarea stilurilor de învăţare în sala de clasă? • Cum monitorizăm eficienţa stilurilor de învăţare în cadrul cursului? • Oferim elevilor oportunitatea de a folosi diferite metode pentru a ajunge la rezultatul stabilit? • Înţelegeţi la ora actuală care este propriul vostru stil de învăţare preferat? • Ce strategii aţi folosit pentru a vă dezvolta stilul preferat de învăţare? • Ce strategii aţi identificat pentru a dezvolta alte stiluri de învăţare? Intrare . prin observaţie / dovadă scrisă . • Vă adaptaţi planificarea lecţiei şi predarea ei la stilurile preferate de învăţare ale elevilor dv.Promisiune: Vom testa şi identifica stilul vostru preferat de învăţare În cadrul programului . învăţare şi tutoriale. standard de lucru. • Cunoaşteţi stilurile individuale de învăţare ale elevilor dumneavoastră.Promisiune: Vom folosi strategii variate de predare şi învăţare care să corespundă stilului vostru preferat de învăţare şi care să dezvolte celelalte stiluri. 60 . Stilurile de învăţare reprezintă doar una din iniţiativele utilizate de şcoli pentru a menţine elevii în şcoală şi pentru a îmbunătăţi rezultatele elevilor. plan de lecţie.percepţia elevilor În cadrul programului – Strategiile de predare folosite la clasă iau în considerare stilul dumneavoastră preferat de învăţare şi vă ajută să vă dezvoltaţi alte stiluri? Ieşire – Cunoaşterea stilului dv. abordări personalizate) • Personalul didactic îşi adaptează planificarea lecţiei şi predarea ei la stilurile preferate ale elevilor lor şi dezvoltă celelalte stiluri. înţelegerea şi utilizarea stilurilor de învăţare în predare. Se vor face menţiuni specifice cu privire la identificarea.notă în registru. stiluri de învăţare. Problemă / aspect specific(ă) pe agenda standard: Există unele probleme legate de anumiţi elevi: punctualitate. prezenţă. învăţare şi tutoriale. Observaţii legate de predare Autoevaluarea personalului în privinţa predării şi a învăţării Analiza cursului – planificarea şi şedinţele echipei didactice Analiza finală a cursului Analiza individuală a elevilor Carta elevului Politica de predare şi învăţare / Politica de tutorial Ghidul elevului Măsurarea şi monitorizarea rezultatelor elevului şi a retenţiei în relaţie cu stilurile de învăţare. De aceea.

1. 1. 2. Anumite grupuri cu rezultate mai puţin bune ar putea deveni grupuri-ţinta. 3. Evaluarea percepţiei.Utilizaţi datele existente în şcoală cu privire la rezultatele elevilor şi la retenţie. Folosirea unui grup de control în cadrul unui proiect pilot. Odată finalizată analiza iniţială. se pot stabili indicatori de performanţă legaţi de rezultate şi retenţie raportaţi la stilurile de învăţare Măsurarea la nivel local în raport cu alte şcoli Analiză generală a “chestiunilor / factorilor’ care vor fi fost încorporate / încorporaţi în Sisteme de Asigurare a Calităţii în şcoala dumneavoastră Implicaţi experţi din afara şcolii şi consultanţi independenţi. a rezultatelor şi a retenţiei în relaţie cu stilurile de învăţare. 61 . Compararea rezultatelor de la un an la altul: Pe fiecare curs Pe fiecare nivel Pe fiecare şcoală (măsurare în raport cu un etalon / standard) 3. 4. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful