http://haplhmethodostwntriwn.blogspot.

gr/

ΔΙΑΤΑ ΞΗ
Άσκηση 1

1

i)

Να αποδειχτεί ότι αν α,β ομόςημοι, τότε    

ii)

Να αποδειχτεί ότι αν α,β ετερόςημοι τότε    

iii)

Να αποδειχτεί ότι     2
2

2

Άσκηση 2
Α)Να αποδείξετε ότι i) για   0 ιςχφει  
ii) για   0 ιςχφει  
Β)Αν   0 να δείξετε ότι    2 

1

Άσκηση 3
Να δείξετε ότι

2x
1
x 1
2

Άσκηση 4
Να δείξετε ότι
i.
ii.

x 2  4x  5  0

iii.

α2  β2  2α  1  0

iv.

2α2  β2  2αβ  2α  1  0

v.

β2  6β  11  0

vi.

2 y 2  8 y  16  0

vii.
viii.

a2  6a  10  0

2α2  2α  3  0

2a2  2a  1  0

Άσκηση 5
Να βρείτε τουσ x,y,ω ώςτε
i.

x 2  y 2  10x  4y  29

ii.

2x 2  1  2xy  2x  y 2  0

iii.

4x 2  y 2  ω2  4x  2y  2  0

1

2

1

1

2

 2

4

1

1

1

http://haplhmethodostwntriwn.blogspot.gr/

Άσκηση 6
Α)Αν a 2  3 να δείξετε ότι i)   0 , ii)  2  4  0
Β) Αν  2α   β και β  4γ να δείξετε ότι α  γ
2

Γ) Αν (3α)2  3β και β  3γ να δείξετε ότι

α
1
γ

Άσκηση 7
Αν α  2  β να δείξετε ότι
i. (α  2)(β  2)(α  β)  0
ii. α2  2β  αβ  2α
Άσκηση 8
Έςτω α  β  3
i.

Να δείξετε ότι 3α  3β  9

ii.

Για α  3 να δείξετε ότι 9  α2  6α

iii.

Να δείξετε ότι 3α  3β  α2  6α

Άσκηση 9
Έςτω α  β  2
i.

Να δείξετε ότι 2α  2β  4  0

ii.

Να δείξετε ότι για α  2 ιςχφει 4  α2  4α

iii.

Να δείξετε ότι α2  2(α  β)  0

Άσκηση 10
Αν 0    2 και 1    3 μα βρείτε μεταξφ ποιων τιμών περιζχεται η τιμή κάθε μιασ από τησ παρακάτω
παραςτάςεισ:

  2  3

  3    2




 2  2