đề thông tin số khóa 09 đưa lên giúp anh em khóa sau :)) câu 1: cho xác xuất xuất hiện

của bit 0 là p trong một dãy nhị phần. xác định p bằng bao nhiêu để entropy bằng 0(đề b) và bằng cực đại(đề A). Các bạn chú ý là tính ra chứ không biện luận hay giải thích kết quả. câu 2: cho xác xuất xuất hiện bit lỗi Pe = 0.01. Trong một mảng (n,k) với n=8. a.i) tính xác xuất không xuất hiện lỗi ở máy thu. a.ii) tính xác xuất xuất hiện lỗi ở máy thu. b) thêm bộ tạo loạn có thế tăng độ tin cậy của việc giải mã hay ko? giải thích? câu 3: (câu khó nhất) cho một mã QPSK như cái hình 7.16 trang 177 giáo trình thông tin số. a) nêu cách tính và tính tỷ số SNR (nhóm A khổ hơn là nó có tới 16 điểm chia làm 4 lớp hình vuông lồng vào nhau) b) tính dung lượng kênh ( câu này bó tay thằng lợi giải được thì vào giải dùm giúp em nó) câu 4: nêu một ưu điểm và khuyết điểm của lượng tử hóa. nêu một cách giải quyết khuyết điểm đó.( lưu ý với câu này chỉ được nêu 1 không nhiều hơn) câu 5: nêu ba lý do để trả lời cho câu hỏi : vì sao thông tin số tốt hơn thông tin tương tự( nhớ mang máng là thế). câu này thì trả lời ở trang 12 chương 1 của giáo trình goodluck

Dung lượng kênh C=B.log2(1+S/N) bit/s

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful