You are on page 1of 4

ANTIFAistika DVOLISNICA

NOVEMBAR/STUDENI 2010.

PO NJIMA SE NITA NEE ZVATI


Bio je poznat kao slobodarski Mostar, grad ponosan na svoje razliitosti. Danas je to prisilno podijeljen grad koji se moe pohvaliti ulicama nazvanim po faistikim zloincima kao to su Jure Francetia, Mile Budaka, Vokia i Lorkovia. Petnaest godina brutalnog povijesnog revizionizma su urodile plodom. Mlade generacije ili ne znaju o kome se radi ili su prema zloincima i masovnim zloinima, ukljuujui genocid, indiferentni, ak i blagonakloni. Gradske vlasti Mostara do sada nisu bile spremne da donesu odluku o promjeni imena spornih ulica. Dravni parlamentarci do danas nisu izglasali zakon o zabrani rada nacistikih, faistikih, etnikih, ustakih i organizacija koje se oslanjaju na tradiciju handar divizije, te isticanja i upotrebe njihovih simbola. Tvorac rasnih zakona tzv. NDH je kao knjievnik zastupljen u kolskom programu. Ako su moderna Europa i svijet izgraeni na temeljima slavne antifaistike borbe zato je kod nas jo uvijek nepoeljno i opasno biti antifaist? Zato to dananji BH monici svoju ideologiju crpe iz najmranijih pokreta prolosti i u biti samo nastavljaju projekt svojih prethodnika, projekt izazivanja i raspirivanja meunacionalne mrnje. Dok se mali ljudi i narodi mrze veliki gospodari savreno sarauju u otimaini imovine graana i ukidanju graanskih, ljudskih, manjinskih i radnikih prava. Mostarci i mostarke su primorani dii svoj glas i zapoeti aktivnu borbu protiv bezumlja koje je zavladalo naim drutvom, a koje se oituje i u primjeru naziva mostarskih ulica. . PO NJIMA SE NITA NEE ZVATI.

RASNI ZAKONI NDH


istka idova, Roma i Srba iz vladinih slubi, masovnih medija, vojske i javnih slubi zapoela je ukazom Glavnog ustakog stana[1] , 22.4.1941. godine. idovima i Srbima zabranjeno je stanovanje u sjevernom dijelu Zagreba, dok su svi idovi, osim univerzitetskih/sveuilinih nastavnika otputeni iz dravne slube. Na dananjem praznom prostoru sa parkiralitem u ulici Praka 7 nekad se nalazila sinagoga koja je sruena izmeu 1941. i 1942.godine. Rasistiki zakoni proglaeni su 30.4.1941.godine, a preneseni su iz nacistikih Nirnberkih zakona[2] iz 1935: Zakonska odredba o rasnoj pripadnosti

1.

Glavni ustaki stan : vrhovni organ jedine politike organizacije u NDHa, dok je prije uspostave NDH bio vrhovni organ ustake organizacije u emigraciji.

2.

Nrnberki zakoni: zakoni doneseni za vrijeme nacizma u Njemakoj kojima je institucionaliziran progon
idova i Roma, te drugih tzv. nearijevaca na rasnoj osnovi.

Zakonska odredba o dravljanstvu i Zakonska odredba o zatiti arijevske krvi i asti hrvatskog naroda. Takoer je proglaena zabrana sklapanja brakova izmeu idova i osoba arijskog porijekla, te je dozvoljeno samo osobama arijske krvi da budu hrvatski dravljani. Neki antiidovski zakoni proglaeni su 4.6.1941.godine, dok Zakonska odredba o zatiti narodne i arijske kulture hrvatskog naroda brani idovima svako sudjelovanje u radu organizacija i ustanova drutvenog, omladinskog, sportskog i kulturnog ivota, te u knjievnosti, novinarstvu, likovnoj i muzikoj/glazbenoj umjetnosti, urbanizmu, kazalitu i filmu.

MILE BUDAK
Obnaao funkciju ministra vjere i prosvjete NDH[3] (1941-1945), ali je takoer bio i prozaik, romanopisac i novelist. Meutim, najpoznatiji je po svojoj ideologiji, Hrvatskom nacionalizmu, odnosno Ustakom pokretu. Takoer je tvorac rasnih zakona na temelju kojih je vren genocid, progon i fiziko istrebljenje veinom Srba, Roma i idova. Kreirao je Hrvatski nacionalni plan kako da se rijei pravoslavnih Srba i to ubijanjem jedne treine Srba, pokrtavanjem druge treine, te iseljavanjem ostatka. Prema dokumentu koji se odnosio na njegov govor u Gospiu, 22.6.1941, tvrdio je da se: Pokret Ustaa zasniva na religiji. Za manjine imamo 3 miliona metaka. Ubit emo jednu treinu Srba, drugu treinu pokrstiti, a treu iseliti. Ovo nije bio i jedini govor gdje je koristio iste ili sline termine. U novembru 1941, pa do aprila 1943. godine obnaa funkciju ambasadora nacistike Njemake, te ministra spoljnih poslova od maja 1943.godine do maja 1945.godine. Uhvaen je nakon kolapsa NDH, od strane Engleske te predan partizanima 18.5.1945.godine. Tokom suenja pred vojnim sudom cvilio je i tvrdio kako nema veze sa bilo im od onoga to se desilo. Osuen je na smrt u Zagrebu 6.6.1945, dok je kazna izvrena dan poslije.

JURE FRANCETI
Ustaki asnik, zapovjednik elitne jedinice Ustake vojnice, Crne legije. Proveo je tek jednu godinu u vojnoj slubi (1941.-1942.) , a 1942.godine i umire. Ante Paveli ga krajem aprila/travnja 1941.godine imenuje ustakim povjerenikom za Bosnu, dok u septembru/rujnu iste godine preuzima zapovjednitvo nad jedinicama Sarajevskog ustakog logora koje prerastaju u Crnu legiju. U septembru/rujnu godinu poslije (1942.) bio je u pratnji Ante Pavelia prilikom njegova posjeta Adolfu Hitleru i hrvatskim legionarima na istonom bojitu. Odgovoran je za masakr bosanskih Srba i idova tokom drugog svjetskog rata. Ustae pod komandom Francetia preuzele su kontrolu nad lokalnom administracijom otputajui sve civilne slubenike i uitelje koji su pripadali Srbima i idovima. Ubijanja, uhien ja i deportacije Srba i Jevreja spadale su u regularne dunosti Francetievih vojnika, ije su aktivnosti bile zasnovane na
NDH : Nezavisna Drava Hrvatska, osnovana 10.4.1941.

3.

odobravanju i tienju od strane ustake policije. Lino je uestvovao u uhienju i ispitivanju sprskih i jevrejskih voa, te je naredio i ubojstva nekih od njih. Okrutnost i divljatvo Ustaa prema Srbima i Jevrejima su ak natjerala Njemaku komandu da zahtijeva otputanje Francetia, a Crna Legija koju je predvodio da bude rasputena.

CRNA LEGIJA
Ime koje je dano 1. i 5. Ustakoj brigadi tokom II svjetskog rata zbog uniformi koje su nosili, a koje su za razliku od ostalih ustakih uniformi bile, crne. Tokom tog perioda, Crna legija predstavljala je elitnu jedinicu u NDH vojsci. Zapovjednik Crne legije bio je Jure Franeti, tu je bio jo i major Rafael Boban koji je ostao na komandi do samog kraja rata. Franceti je, meutim, ubijen 1942. godine, a nakon smrti svog voe i Crna legija se raspada. Glavno tijelo Crne legije tada postaje 1. Pokretni Ustaki sdrug. Kasnije, iste godine, pod komandom Rafaela Bobana osniva se i Peti zdrug. Francetieva Crna legija inila je masovne pokolje, a na strani 307 Zbornika dokumenata, tom XII, knjiga 2 se kae: Prelazak srpskih izbjeglica skoro iskljuivo ena i djece preko Drine u Srbiju nije se m ogao djelimino sprijeiti zbog slabo posjednute granice na Drini. Hrvatske ustake i milicijske snage poklale su veliki broj izbjeglica koji su hrlili ka Drini, a djelomino ih pobacali u rijeku.

VOKI I LORKOVI
Ante Voki, hrvatski politiar i ustaki krilnik[4]. Djelovao je u domovinskom ustakom pokretu u Zagrebu. Godine 1941. imenovan je u Ustaki narodni stoer, sa zadatkom da vodi postojee ustake borbene formacije, formira i izgrauje daljnje formacije. Organizator je i zapovjednik Ustakih prometnih zdrugova, te kao saradnik Jure Francetia sudjeluje u osnivanju Crne legije. Imenovan je ministrom oruanih snaga, 1944.godine, a postaje i blizak saradnik Lorkovia. Mladen Lorkovi, predstavnik Ustakog pokreta za Njemaku, a nakon toga i svih evropskih zemalja, osim Italije. Nakon uvoenja estojanuarske diktature[5] prijeti mu uhienje pa zbog toga bjei. Godine 1939. vraa se u Jugoslaviju, ali godine 1940. biva zatvoren u Lepoglavi, te u logoru za politike zatovrenike Kruica nakon toga. Sudjeluje u pripremama za proglaenje NDH, i jedan je od pet potpisnika izjave 30.3.1941. kojom se zahtijeva njemaka pomo u uspostavi samostalne hrvatske drave. Godine 1941. je imenovan za ministra vanjskih poslova od strane Ante Pavelia. Vodio je pronjemaku politiku, a jo je bio imenovan i za dravnog ministra i ministra unutranjih poslova, 1943.godine.

4. 5.

Krilnik : Najvii in u Ustakoj vojnici NDH. estojanuarska diktatura : uvedena 6.1.1929.godine u Kraljevini SHS od strane kralja Aleksandra I Karaorevia. Proklamirana je ideologija integralnog jugoslovenstva, te ime promijenjeno u Kraljevina Jugoslavija.

Voki i Lorkovi su simbol neuspjelog pokuaja spaavanja NDH, koji bi ostvarili prelaskom na stranu saveznika, nakon to su vidjeli da Sile Osovine gube rat. Namjera je bila da se faistike snage u NDH predaju novoformiranoj vladi, Lorkovi kao ef drave objavio bi proglas o prelasku NDH na stranu saveznika, dok bi Voki osigurao vojnu potporu udara. Plan je otkriven i obojica su zavrila u Lepoglavi gdje su i pogubljeni.

Antifaistika akcija Mostar


Svi smo mi ljudi, i svi imamo jednaka prava. Svako od nas eli da nam kerka, sin, otac, mama, brat,sestra mogu slobodno hodati gradom a da pri tom ne moramo strahovati da e biti verbalno i fiziki napadnuti jer pripadaju nepoeljnoj manjinskoj grupi, bila ona nacionalna, politika, religijska ili bilo koja druga. Svako od nas zasluuje da slobodno ivi, radi, govori, pie i hoda. Ne prihvatamo da nas pljakaju dok priaju o nacionalnim interesima i ugroenosti naroda. Dosta nam je govora mrnje, zloina iz mrnje, podjela, nasilja i openito besperspektivnosti. Dok se aica ratnih profitera i gospodarstvenih kriminalaca i dalje enormno bogati, u BiH je 50% djelatno sposobnih graana bez posla (mladih 70 %). Brutalno i besmisleno nasilje je postalo naa svakodnevnica. Antifaizam, kao svjetski demokratski pokret, nastao je kao odbrambena reakcija na faizam u cilju ouvanja mira i demokracije. Bio je i ostao civilizacijski odgovor na narastajuu opasnost od totalitarnog i zloinakog nastupanja nacifaizma koji je gazio sva ljudska prava, irio rasnu mrnju i segregaciju, antisemitizam te teoriju krvi i tla (zvui poznato?). Antifaistika akcija (ANTIFA) je nestranaka, nevjerska, neprofitna, neformalna grupa graana antifaistike orjentacije koja se bori protiv faizma, klerofaizma, nacional-ovinizma, totalitarizma, militarizma, seksizma, homofobije i diskriminacije prema bilo kojoj od manjskih grupa u drutvu, institucijama, medijima, obrazovanju, na ulici... Mi, antifaisti, elimo drutvenu solidarnost, zatitu ljudskih i graanskih prava, te ekonomsku i socijalnu ravnopravnost. Ne dopustimo da nazadne ideje, pokreti i trogloditizam ljudi koji se predstavljaju kao borci za nacionalne interese narue mir i naa prava. Jedina ispravna borba je, borba protiv bilo kakvog oblika iskoritavanja, represije i diskriminacije, ANTIFAistika borba. Pozivamo sve savjesne i slobodoljubive graane antifaiste da nam se pridrue u organizovanoj borbi protiv nazadnih ideja i pokreta koji nas vuku u propast. Javite nam se na: antifa_bih@yahoo.com; http://www.antifa-bih.org ANTIFA Mostar Antifaistika akcija Bosne i Hercegovine