REGELE SPANIEI Toți cei prezenți au privească și să înțeleagă Știu că Cortes Generales (parlamentul spaniol) a aprobat următorul act

și am sancționa.

PREAMBUL

Sport, în mai multe și mai multe manifestările sale variate, a devenit una dintre activită țile sociale cele mai atractive ale timpului nostru, cu capacitate de mobilizare și grămada de oameni.

Sportul este stabilit ca un element fundamental în sistemul de învă țământ și participă la ea, este important in mentinerea sanatatii. Prin urmare, acesta este un factor în corectarea dezechilibrelor sociale care contribuie la dezvoltarea de egalitate în rândul cetățenilor, crearea de obiceiuri, care sunt benefice pentru inserția socială și, de asemenea, jucând într-o echipă promovează solidaritatea. Acest toate vine vorba de a face sport lua forma de a fi un element de determinare a calității vieții și utilizarea activă și participativă a timpului liber în societatea contemporană.

Importanța sportului a fost conținute într-un set de principii directoare ale politicii sociale și economice, care sunt incluse în al treilea capitol din titlul I din Constitu ție, în care articolul 43.3 prevede: «Autoritățile publice vor promova educația pentru sănătate, educație fizică și sport. Aceasta va facilita, de asemenea, utilizarea corectă a petrecere a timpului liber ".

Răspunsul la datoria constituțional în scopul promovării sportului venit, în primul rând, prin intermediul Actul 13/1980. Acest lucru a fost de importan ță extraordinară la timp, dar acum este necesar să-l înlocuiască, nu atât de mult din cauza timpului care a trecut de la publicarea ei, ci din cauza cerințelor care decurg din interpretarea convenită a procesului de autonome, precum și din cauza particular evoluția fenomenelor de sport.

Scopul fundamental al noii legi este de a reglementa cadrul legal în care este necesar să se efectueze pe joc de sport sub auspiciile statului. Acest lucru implică respingerea, pe de o parte, tentația de ușor să-și asume un rol excesiv publică, și, pe de altă parte, tendința de a abdica de la orice responsabilitate în amenajarea și raționalizarea orice sector al vieții colective. Pentru a face acest lucru, este necesar să se facă uz de un discurs cu privire la natura juridică a activită ților sportive. Acest lucru se datorează faptului că a face sport este liberă și voluntară și baza sa se află în societate. Este suficient să se afirme mandatul, exprimată în articolul 43 din Constitu ție și implicit

în tot textul acesteia, să explice și să justifice faptul că una dintre formele cele mai nobile de promovare a unei activități este de a se implica cu el și efectele acestora, organizează dezvoltarea în condiții rezonabile, să participe la organizarea de aceeași ori de câte ori este necesar și să contribuie la finanțarea acestuia.

În timp ce alocarea competențelor în ceea ce privește sportul sau de promovare a sportului este în mod explicit în diferite Statutul de Autonomie - și pentru acest motiv, acest act nu se ocupă cu desfășurarea de activități de redistribuire care nu corespund la acesta - este în primul rând nu mai puțin sigur că o atribuire similară trebuie făcută în strictă asociere cu sfere teritoriale ale Comunităților Autonome respective, și în al doilea rând, că sportul constituie un subiect - de a folosi termeni constituționale - care are, fără îndoială, un impact pe diferite domenii de competen ță. În acest sens, există mai multe activități coordonate de cooperare între Autoritatea de stat și că a Comunităților Autonome pentru acele competențe concurente, care va duce fără îndoială la o politică sport mult mai dinamic, cu efecte de multiplicare.

În ceea ce privește primul aspect, se pare clar că aspect competitiv al statului și sfera internațională, care este inerentă sport justifică acțiunea statului. După cum Curtea Constituțională a afirmat la momentul respectiv, de gestionare a intereselor particulare ale Comunită ților Autonome «cu siguranță nu permite pentru credit de interese, care sunt special spaniol federalizate sport ca un întreg", în așa fel încât este absolut necesar pentru a conecta implicarea publicului cu sferă în care acest sport este efectuată. Pe scurt, acest lucru face posibil pentru a disocia domeniile respective de acțiune a statului și comunitățile autonome. Și, desigur, acest lucru se face în acest act care dă avizul, în reguli diferite, de cartografiere a obiectivelor sale care decurg din cerin țele constituționale și care corespund competențele administrației de stat, lăsând la o parte pe cei care în mod legitim să corespundă Comunitățile autonome.

În ceea ce privește al doilea aspect, este de asemenea clar că activită țile sportive constituie o manifestare cultural evident, despre care statul nu trebuie și nu poate demonstra ea însăși să fie separate din Constituție special, chiar dacă acest lucru este doar în scopul de a facilita comunicarea necesară între diferitele sfere autonome. Mai mult decât atât, aceasta este, fără să știe care dintre responsabilitățile pentru educație, cercetare, sănătate sau legislația garanție acțiune de stat comerciale pe această temă, în lor aspect supra-autonome. Acest lucru este cu respectarea deplină a competențelor asumate de către Comunitățile autonome din statutul de autonomie, care, în anumite teritorii, au condus la promulgarea legisla ției sport special pentru acest domeniu. Pe baza acestui fapt, articolele corespunzătoare sunt declarate pentru a fi suplimentare.

Fenomenul de sport, de activitate liberă și voluntară, arata aceste aspecte diferențiate în mod clar:

Joc de sport de către cetățeni ca o activitate spontană, angajat și de agrement sau una cu obiectivele educaționale sau de sănătate. Activități sportive organizate prin intermediul structurilor asociative. Evenimentul sportiv, un fenomen al maselor, din ce în ce mai profesionalizată și comercializate. Aceste realități diferite necesita forme specifice de tratament. Legea are ca scop să stabilească anumite obiective, care sunt direct legate de aspecte ale sportului menționate mai sus: Încurajarea joc de sport și de a asigura funcționarea sa, atunci când aceasta depășește sfera Comunității Autonome. Recunoașterea și facilita activitățile sportive organizate prin intermediul structurilor asociative. Reglementarea evenimente sportive, considerându-le a fi o activitate progresiv comercializate. Referindu-se la conținutul pe care trebuie să contribuie la stabilirea obiectivelor declarate, este necesar să se afirme că Legea este un text care reglementează sport, și că principiile sale generale specifica tratament recunoscut de educație fizică. Aceasta face parte din educația integrală a individului și, prin urmare, ca o parte substanțială a sistemului de învățământ, trebuie să existe legi și reglementări cu caracter educativ, care reglementează acest subiect, fără discriminare sau marginalizarea oamenilor.

Fără îndoială, unul titlul semnificativă din Actul este cea care se referă la implicarea asocia țiile sportive.

La primul nivel, legea propune un nou model de asociațiile sportive prin implicarea care urmărește, pe de o parte, pentru a beneficia de rădăcini de iarbă asociațiile sportive "implicare, iar pe de altă parte, pentru a stabili un model de responsabilitate legală și financiară pentru Club care desfășoară activități cu caracter profesional. Scopul este de a realiza fostul prin crearea de cluburi sportive elementare, cu o constituție simplificate. A doua este prin conversia cluburi profesioniste în sport Societățile private, sau crearea de astfel de companii pentru echipe profesioniste de relevant modalitatea de sport. Aceasta este o nouă formă juridică care, fiind inspirat de sistemul general al societăților pe acțiuni, include o serie de caracteristici specifice, în scopul de a se adapta la lumea sportului.

De asemenea, legea acordă o atenție deosebită la federațiile spaniolă sportive și ligile profesioniste, ca forme asociative de nivelul doi. Pentru prima dată, legislația recunoaște caracterul privat-juridică a Federațiilor, în același timp, ca alocarea funcțiilor publice de natură administrativă a acestora.

Este în acest din urmă dimensiune în care sunt menținute de diferitele reguli de îndrumare și control care Administrația de Stat poate exercita asupra Federatii. Mai mult, Legea, în mod provizoriu, sa stabilit, cu deplină și perfectă respectarea, respectarea principiilor de auto-organizare, care sunt compatibile cu monitorizarea și protecția interesului public al celor prezenți.

Grupurile de cluburi si sport entități promovare sunt reglementate ca asociații de un domeniu de aplicare stat și încorporarea supra-autonome. Primii au ca obiect exclusiv de a stabili activități sportive în acele modalități și activități care nu sunt avute în vedere de către federațiile sportive spaniole. Cei doi sunt prezentați ca promotori și organizatorii de activități fizice și sportive cu exclusiv activități de petrecere a timpului liber, de instruire sau sociale.

În ceea ce privește impunerea unei forme corporative, juridic special în întreprinderea de sport profesionalizată, caracterul obligatoriu al Constituției stabilește, în cadrul structurilor fedrative, ligile care sunt exclusiv și prin lege alcătuit din toate cluburile care participă la competițiile oficiale de natură competitivă. Legea nu autorizează o pauză în sus de bază federativ, deoarece acolo se află elementul catalizator real al activității de promovare a sportului. Cu toate acestea, ea nu recunoaște personalitate juridică și autonomie organizatorică și funcțională a ligile profesioniste la standard și cu o intensitate care este recomandat pentru această formă de joc sport. Rezultă din aceasta că ligile li se permite să organizeze propriile concursuri în coordonare cu respectiva spaniol de sport federație, și în conformitate cu criteriile care, în garanție exclusiv de angajamentele internaționale, pot fi garantate de către Administrația de Stat, după caz.

Un corolar la recunoașterea caracterului privat al federațiilor sportive și rolul lor în calitate de organisme care asistă statul este o declarație directă și generic de utilitate publică care Legea stabilește. Sigiliul oficial, care, în virtutea autorizării de stat, este de ținut de către federațiile sportive spaniol își găsește manifestarea cea mai vizibilă aici și, în același timp, justifică îndrumare și de control al statului în aceeași.

Un alt aspect care este în mod expres necesar de men ționat este faptul că ceea ce face referire la sportul de nivel superior, și mai presus de toate măsurile de protecție a sportivilor și sportivelor care, datorită calităților lor speciale și dăruire, reprezintă națiunea spaniolă în competiții de o caracterul internațional. Nici una dintre țările din mediul nostru cultural au trecut cu vederea sarcina de a proteja aceste tipuri de activități sportive, cu atenție recomandat a fi introduse pe zis sportivi. Toate măsurile pe care legea le propune au fost căutat de mulți ani de către agenții sportivi și, în prezent, de către reprezentanți ai spectrului politic spaniol, printr-o mișcare care a fost aprobat în unanimitate la "Congreso de los Diputados" (Camera parlamentară de Jos spaniolă).

Presele Legea cu privire la necesitatea de a stabili instrumente pentru a combate și preveni consumul de substanțe interzise sau utilizarea de metode ilegale care vizează creșterea artificială a performanțelor sportivilor și femeilor. Acest lucru se datorează atât rău că acest lucru reprezintă pentru sănătatea sportivilor și femeilor și pentru că diminuează fenomenul de sport special. Măsurile de prevenire și de control, definiția de substanțe interzise și metode non-reglementare, crearea unui «Comisiei Anti-doping» și caracterului obligatoriu al sportivilor federale și femei să fie supuse unor controale sunt aspecte incluse în text.

Tot mai mare preocupare socială cu privire la creșterea violenței la evenimentele sportive sau le înconjoară, justifică Legea introducerea de măsuri specifice pentru combaterea fenomenelor de violență în acest domeniu. Scopul Legii cu acest lucru este, pe de o parte, de a adopta preceptele ale Convenției europene privind violența, elaborat de Consiliul Europei și ratificată de către Spania în 1987 și, pe de altă parte, pentru a include anumite recomandări și măsuri propuse de comisia specială privind violența la evenimente sportive și unanim adoptată de Senat spaniolă. Printre acestea putem evidenția crearea unei Comisii Naționale împotriva violenței la aceste evenimente și clasificarea încălcărilor administrative cu privire la măsurile de siguranță, împreună cu sancțiuni corespunzătoare pentru astfel de încălcări.

Legea are în vedere, de asemenea, alte aspecte care, este necesar pentru a lista într-o formă scurtă. Definiția de competiții sportive, reglementarea instrucțiunile care sunt în prezent la baza a numeroase situații profesionale, încorporarea criteriilor fundamentale ale procedurii disciplinare sport în actul, deschiderea procesului de conciliere extra-judiciară în sport, în conformitate cu noul Act de arbitraj, crearea Generale Sport Adunării, cu Comitetul Olimpic spaniol fiind de asemenea constituită ca o asociație privată a cărei obiect constă în dezvoltarea mișcării olimpice și publicitatea de idealurile sale, declarând că aceasta este de utilitate pubian în sensul obiectivelor care sunt special pentru aceasta.

În cele din urmă, este de asemenea necesar să se sublinieze noile caracteristici că dispozi țiile suplimentare presupun. Pe de o parte, posibilitatea este considerată o excepție în transformarea de aceste cluburi care sunt deja participă la competiții sportive profesioniste, în societățile pe acțiuni, care au demonstrat management adecvat cu procedura asociativ, men ținând un capital net pozitiv pentru ultimul financiară patru ani. În cazul în care aceste cluburi transformate în societăți pe acțiuni, un regim specific este impusă pentru răspunderea personală a directorilor lor, care să garanteze stabilitatea financiară a cluburilor. Pe de altă parte, Legea privind TVA-ul se modifică, în scopul de a beneficia de implicarea rădăcini de iarbă asociațiile sportive ", reunind spiritul Directivei

Europene și de potrivire a regimului fiscal al cluburilor de suporteri spaniol cu omologii lor comunitare.

TITLUL I Principii generale

Articolul 1.

k. Obiectul prezentei legi este organizarea de sport, în conformitate cu competen țele care se află cu Administrația de Stat.

2. Redarea sport este liberă și voluntară. Ca un factor fundamental în formarea și dezvoltarea integrală a personalității, constituie o manifestare culturală care vor fi protejate și încurajate de către autoritățile publice de stat.

3 Statul va recunoaște și încuraja activitățile de organizare și promovare desfășurate de asociațiile sportive.

4. Exercitarea funcțiilor respective din domeniul public al statului și a sectorului privat în sport va fi adaptată la principiile de colaborare responsabilă între toți cei care au un interes în el.

Articolul 2

Administrația de Stat va exercita competențele atribuite acesteia prin prezenta lege și va coordona cele cu Comunitățile autonome și, după caz, cu companii locale, care ar putea afecta în mod direct și în mod evident interesele generale ale sportului în domeniul na țional.

Articolul 3

k. Programul general de predare va include educa ția fizică și de joc de sport.

2. Educație fizică va fi predata ca disciplina obligatorie la toate nivelurile de educație și de clasele anterioare la nivel universitar.

3 Toate centrele de învățământ publice sau private vor fi dotate cu facilită ți sportive, în scopul de a participa la educație fizică și de joc de sport, în condițiile în care sunt determinate de

reglementările.

În acest scop, va fi necesar să se țină seama de necesitățile de accesibilitate și de adaptare a zonelor de oamenii de mobilitate limitată.

4. Facilitățile sportive de la centrele de învățământ vor fi planificate în așa fel încât beneficiază utilizarea lor pentru mai multe sporturi, iar acestea vor fi puse la dispoziția comunității locale și asociațiile sportive, cu privire la întreprinderea normală a activităților educative.

5. În modul în care este determinat de reglementările, administrația de stat va determina activitățile sportive ale universităților care pot intra în sfera de stat și promovarea acestora, cu scopul de a asigura promovarea lor la nivel internațional, ținând cont de competențele comunităților autonome și universitățile particulare.

Articolul 4.

k. Administrația de Stat, împreună cu unitățile de învățământ și sport vor avea în vedere în special de joc de sport de tineri, cu scopul de a facilita condițiile pentru ca acestea să fie pe deplin integrate în dezvoltarea lor socială și culturală.

2. Administrația de Stat are competența de a încuraja joc de sport de către persoanele cu dizabilită ți fizice, senzoriale, psihologice și mixte, cu scopul de a contribui spre integrarea lor socială deplină.

3 De asemenea, Administrația de Stat va asigura resursele necesare care fac posibilă pentru sportivi rezidente pe teritoriile insulare și Ceuta și Melilla pentru a participa la competiții sportive de amatori în domeniul statului în condiții de egalitate.

Articolul 5

În timpul îndeplinirii serviciului militar, activită ți sportive vor fi încurajate cu scopul de a crea obiceiuri Sporting-fizice, care facilitează integrarea socială și culturală.

Articolul 6.

k. Sportul la nivel înalt este considerat a fi de interes pentru stat, în măsura în care constituie un factor esențial în dezvoltarea sportului, pentru a stimul că acest lucru presupune pentru promovarea

sportului la nivelul local, în virtutea cerin țelor tehnice și științifice pentru pregătirea de ea, și din cauza funcției sale reprezentative în Spania în competițiile oficiale sportive sau studiile cu un caracter internațional.

2. Administrația de Stat, care lucrează împreună cu Comunitățile autonome, după caz, se va asigura resursele necesare pentru pregătirea tehnică și suportul științific și medical al sportivilor de nivel superior și femei, precum și încorporarea lor în sistemul educațional și pe deplin lor sociale și integrare profesională.

TITLUL II Sport a Consiliului Superior

Articolul 7,

k. Activitatea Administrației de Stat în domeniul sportului corespunde și va fi exercitate direct de Sport Consiliului Superior [Consejo Superior de Deportes], altele decât în cazurile de delegare prevăzute în prezentul act.

2. Sport a Consiliului Superior este un organism autonom de natură administrativă asociată cu Ministerul Educației și Științei. În termeni de reglementare, Guvernul va putea modifica această asociere.

3 Organele de conducere ale Consiliului Superior Sport sunt pre ședintele și comitetul de gestionare.

Articolul 8

Competența Consiliului Superior Sport este după cum urmează:

a) Într-un mod justificat, să autorizeze și să revoce stabilirea și aprobarea actului constitutiv și reglementărilor spaniole federațiile sportive.

b) În sensul prezentei legi, să recunoască existența unei modalități de sport.

c) sunt de acord cu obiectivele și programele de sport cu federațiile de sport spaniol, în special cele

privind sportul la nivel înalt, funcțiile organice și structurale ale fostului, semnarea convențiilor corespunzătoare în acest scop. Astfel de convenții va fi de natură juridică, administrativă.

d) acordă astfel de subvenții financiare, care ar putea fi necesar, pentru a federa țiilor sportive și alte entități și asociațiile sportive, inspecția și verificarea faptului că aceeași sunt adaptate în așa fel încât să se conformeze cu obiectivele stabilite în prezentul act.

e) Evaluarea competițiile oficiale de natură profesională și domeniul de aplicare stat.

f) promovarea și dezvoltarea cercetării științifice pe teme de sport, în conformitate cu criteriile prevăzute în Legea cu privire la promovarea și coordonarea generala de cercetare științifică și tehnică.

g) promovarea și dezvoltarea măsurilor de prevenire, verificare și eliminarea utilizării de substanțe interzise și metode non-reglementare, folosite pentru a cre ște în mod artificial capacitățile fizice ale sportivilor și femeilor sau pentru a influența rezultatele concursurilor.

h) Legea în coordonare cu Comunitățile autonome cu privire la activitatea de sport generale, și să coopereze cu aceeași în dezvoltarea competențelor care sunt atribuite pentru a le în articolele respective de asociere.

i) La acord cu Ministerul Afacerilor Externe, autoriza sau de a refuza autorizarea pentru organizarea de competiții sportive oficiale cu caracter internațional pe teritoriul spaniol, precum și participarea echipelor spaniole în competițiile internaționale.

j) coordonează programarea de școală și de sport universitar, cu un aspect național și internațional cu comunitățile autonome.

k) În colaborare cu Comunitățile autonome, și după caz, cu entități locale, proiectele și să execute planuri pentru construcția și îmbunătățirea de facilități sportive pentru desfășurarea competițiilor sportive de nivel de top, precum și actualizarea reglementărilor tehnice existente cu privire la acest tip de de facilitate în domeniul de aplicare al competențelor sale.

l) Elaborarea de propuneri de stabilire a cerințelor minime de predare pentru calificările de sport tehnice de specialitate.

Este, de asemenea, responsabil pentru a lucra împreună la stabilirea programelor și programele analitice legate de calificările spus, recunoscând centrele autorizate de predare-le, și inspectarea întreprinderea a programelor de formare în acele comunități autonome care nu și-au asumat competențe în materie de educație.

m) să autorizeze cheltuielile multi-anuale ale federațiilor sportive spaniol, în cazurile prevăzute în conformitate cu reglementările, determină utilizarea nete de capital a acestora în caz de dizolvare, controla subventiile care au fost acordate la aceasta și să autorizeze perceperea și transport de bunurile proprietate a acestora, atunci când acestea au fost în totalitate sau par țial finanțate cu fonduri publice de stat.

n) Actualizarea la recensământul de facilități sportive pe o bază continuă, în asociere cu comunitățile autonome.

o) să autorizeze înscrierea Sport societăților pe acțiuni în Registrul asociațiilor sportive, scrie achiziționarea și transportul de participații semnificative în nisip lor acționariatului autorizeze achiziționarea de titluri de valoare lor, în condițiile prevăzute la articolul 22.2. (Modificată prin 50/1998 Legea)

p) să autorizeze înscrierea spaniol federațiilor sportive în federațiile sportive corespunzătoare cu un caracter internațional.

q) ofere asistență în materie de mediu și de apărare a naturii cu alte organisme publice cu atribuții în acest și cu federațiile, în special legate de fosta.

r) supraveghează aplicarea efectivă a acestei legi, precum și alte norme care se pune în aplicare, în acest scop exercitarea acțiunile corespunzătoare împreună cu orice altă putere care îi este atribuită în temeiul legii sau reglementări, care urmărește realizarea scopurilor și obiectivelor stabilite în conformitate cu prezentul regula (modificat prin Legea 50/1998)

Articolul 9

Președintele Consiliului Superior sport, cu rang de secretar de stat, este numit și eliberat din funcție de către Consiliul de Miniștri. El deține formă de reprezentare și de conducere a Consiliului, administrează capitalul, execută contractele specifice de activitate și problemele documente administrative pe numele său.

Articolul 10

k. Un comitet de conducere este stabilit în cadrul Consiliului Superior Sport, alcătuit din reprezentanți ai administrației de stat, comunități autonome, organizațiilor locale și federațiile de sport spaniol, a cărei președinție corespunde cu președintele ales al Consiliului. De asemenea, persoanele a căror autoritate în lumea sportului nominalizat de către pre ședintele Consiliului Superior Sport va face parte din acest comitet.

Componența și funcționarea Comitetului de gestionare vor fi stabilite în conformitate cu reglementările.

2. Competențele specifice ale Comitetului de gestionare, printre altele, sunt după cum urmează:

a) Într-un mod justificat, să autorizeze și să revoce încorporarea spaniol federațiile sportive.

b) aprobă definitiv actul constitutiv și regulamentele federațiilor sportive spaniol, din ligile profesioniste și categoriile de cluburi, care autorizează înscrierea lor în registrul de asocia țiile sportive.

c) numește membrii Comisiei de Disciplină Sport spaniolă.

d) Într-un mod justificat, și în mod provizoriu și provizoriu, suspendarea președintelui și a altor membri ai organelor de guvernare și control al federațiilor sportive spaniolă și ligile profesioniste, și convoca declarat organisme colegiale, în cazurile care se face referire în Articolul 43 b) și c) din prezenta lege.

e) Recunoașterea existenței unei modalități de sport, în sensul prezentei legi.

f) Evaluarea competițiile oficiale de natură profesională și a unui domeniu de aplicare stat.

g) să autorizeze înscrierea federațiilor sportive spaniolă în federațiile sportive corespunzătoare cu un caracter internațional.

h) să autorizeze înscrierea de sport societăților pe acțiuni în Registrul asociațiilor sportive.

Articolul 11.

k. Capitala a Consiliului Superior Sport va fi alcătuit din active și ale căror drepturi de proprietate corespunde la acesta.

2. În ceea ce privește activele sale particulare și cele pe care statul poate atribui acestora, Consiliul Superior Sport exercită atribuțiile de administrare, apărare și de a amortiza că subvențiile Administrației acesta conform legislației cu privire la capital de stat.

3 Pentru imobiliară, atribuirea și schimbul de active specifice ale Consiliului Superior Sport, se va face referire la condițiile legislației cu privire la capital de stat.

4. Resursele ale Consiliului Superior Sport va cuprinde următoarele, printre altele:

a) Intrările de carte financiare care sunt incluse anual în bugetul de stat generale.

b) Cei de la impozitare și prețuri publice.

c) subvențiile acordate de către administrațiile și celelalte entități publice.

d) Aceste cadouri, moșteniri, moștenirea și premii care se acorda la aceasta.

e) profiturile financiare care ar putea rezulta din evenimentele care contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor sale prevăzute în prezentul act.

f) Profiturile din activele sale de capital.

g) Premiile și împrumuturi care le obține.

TITLUL III Asociațiile sportive

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 12

k. În sensul prezentei legi, asociațiile sportive sunt clasificate in cluburi, Grupurile de cluburi la nivel de stat, entități sportive de promovare la nivel de stat, ligile profesioniste și spaniolă federațiile sportive.

2. Ligile sunt asociații de cluburi, care va fi exclusiv și în mod obligatoriu, încorporate atunci când există competiții oficiale de natură profesională și un domeniu de aplicare stat, astfel cum se prevede la articolul 41 din prezenta lege.

3 Acesta va fi posibil să se recunoască Grupurile de cluburi la nivel de stat cu obiect exclusiv de a întreprinde activități sportive în acele modalități și activități care nu sunt avute în vedere de către federațiile sportive spaniole. Doar un singur Gruparea pentru fiecare modalitate de sport nu avute în vedere de spus Federatii pot fi recunoscute.

Pentru întreprinderea a obiectului de activitate de sport de la crearea sa, a declarat Grupurile va coordona administrarea lor cu federațiile sportive la un nivel autonome care au contemplat o astfel de modalitate de sport.

Recunoașterea acestor grupări va fi revizuit la fiecare trei ani.

4. Denumirile de sportive publice Company Limited, Professional League și sport Federația spaniolă vor fi aplicate în toate scopurile asociațiilor sportive care sunt reglementate în temeiul prezentei legi.

CAPITOLUL II Cluburi sportive

Articolul 13

În sensul prezentei legi, cluburile sportive sunt considerate a fi acele asocia ții private, constituite de

persoane fizice sau persoane juridice care au ca obiect promovarea de una sau mai multe modalită ți de sport, joc al aceluiași către membrii lor, precum și participarea în competiții și activități sportive.

{0}Articolul{/0} {1}14 {/1}

Pe baza circumstanțelor care sunt prevăzute în articolele în cele ce urmează, cluburi sportive se clasifică în:

a) elementare cluburi sportive.

b) cluburile sportive de bază.

c) Sport societățile pe acțiuni.

Articolul 15

k. Toate cluburile, oricare ar fi obiectivul lor specific și forma juridică pe care o adoptă, vor fi înscrise în registrul corespunzător de asociațiile sportive.

2. Recunoașterea unui club în scopuri sportive vor fi justificate prin certificarea inscrip ție care se face referire în secțiunea precedentă.

3 În scopul de a lua parte la concursuri cu caracter oficial, cluburile vor trebui în primul rând să fie înregistrate cu Federația respectivă. Această înregistrare trebuie să se facă prin intermediul Federației autonome atunci când acestea sunt integrate în Federa ția spaniolă în cauză.

4. Pentru a participa la competițiile oficiale la nivel de stat sau de natură interna țională, cluburi sportive se va adapta statutele lor sau de normele de operare în condi țiile prevăzute la articolele 17 și 18 din prezenta lege. Înregistrarea lor va fi de asemenea realizate cu Federa ția spaniolă corespunzător.

Articolul 16

k. Încorporarea unui club sportiv elementar va duce la dreptul de a ob ține un certificat de identitate Sport, în condițiile și în scopurile care sunt determinate în conformitate cu reglementările.

2. Pentru integrarea acestor cluburi, va fi suficient ca promotorii sau fondatorii lor semneze un document privat, ori de câte ori acestea sunt persoane particulare, în care vor apărea următoarele, ca un minim:

a) Denumirea promotorii sau fondatori și a delegat sau supraveghetor, cu datele lor de identificare.

b) Intenția de a încorpora Club, scopuri și numele aceluiași.

c) O domiciliul în sensul notificărilor și relațiile cu terțe părți.

d) Express supunerea la regulile de sport ale statului și, după caz, cele care guvernează modalitatea al federației respectiv.

3 Cluburile sportive care sunt menționate în acest articol va fi în măsură să stabilească reguli operaționale interne, în conformitate cu principiile democratice și reprezentative. În absența acestora, cele pentru punerea în aplicare a acestui act va fi aplicată.

Articolul 17

k. Pentru încorporarea unui club sportiv de bază, fondatorii vor înregistra actul fondator în registrul corespunzător, în conformitate cu articolul 15. Fapta va fi executat în fața unui notar, cu cel puțin cinci fondatori și conțin intenția acestuia de a încorpora un club cu un obiect de sport exclusivist.

2. Ei vor prezenta, de asemenea, articolele lor de asociații, care va înregistra, cel puțin:

a) denumirea, obiectul și domiciliul Club.

b) cerințele și procedura de dobândire și de pierdere a statutului de membri.

c) drepturile și obligațiile membrilor.

d) Organele de guvernare și de reprezentare și un sistem electoral, care va fi adaptat la principiile democratice.

e) Regimul de răspundere a directorilor și a membrilor, care vor fi stabilite în conformitate cu reglementările. În orice caz, directorii vor fi de natură să membri, club sau terți, pentru culpă sau

neglijență gravă.

f) Procedura disciplinară

g) regimul financiar-economice și de capital.

h) Procedura de reformare a Actului Constitutiv.

i) Procedura de dizolvare și de alocare a activelor sale, care în orice caz vor fi aplicate în scopuri similare de natură sport.

Articolul 18

k. Entități publice sau private, dotate cu personalitate juridică, sau grupuri existente în cadrul aceluiași, care au fost încorporate în conformitate cu legisla ția corespunzătoare, vor putea accesa Registrul asociațiilor sportive, atunci când desfășoară activități sportive cu caracter complementar Principalul lor obiectiv.

2. Pentru scopurile prevăzute în secțiunea precedentă, entității sau grupul corespunzător vor fi în măsură să execute un act public în fața unui notar, în care, în plus față de dispozițiile generale, intenția de a include un club sportiv, inclusiv următoarele, este în mod expres indicate:

a) actul constitutiv sau o parte a aceleiași care justifica natura lor juridică sau trimitere la norme juridice care autorizează încorporarea lor ca un grup.

b) Identificarea delegat sau supraveghetor al clubului.

c) Sistemul de reprezentare a sportivilor și femeilor.

d) regimul de buget diferențiate.

Articolul 19.

k. Cluburi, sau echipe profesionale, care iau parte la activități sportive oficiale cu caracter profesional sau domeniul de stat, va adopta forma unui sportive publice Company Limited că

această lege face referire la. A declarat Sport societăților pe acțiuni vor fi supuse regimului general al societăților pe acțiuni, cu caracteristici speciale care sunt conținute în prezentul act și a normelor sale de aplicare.

2. Abrevierea spaniolă vor fi incluse în denumirea socială a acestor companii.

3 Obiectul corporative de sport societăților comerciale pe acțiuni va fi participarea la concursuri cu caracter profesional sportive și, după caz, promovarea și dezvoltarea activităților sportive, împreună cu alte activități legate de sau care rezultă din a spus practica.

4. Sports societăților pe acțiuni va fi în măsură să participe la concursuri profesionale oficiale de o modalitate sportivă unică.

Articolul 20

k. Sport Societățile private și cluburi care participa la un concurs profesional vor fi înregistrate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 15, în registrul de Asocia ția Sportivă și în Federația respectivă.

Certificarea fundamentarea înregistrarea de intrare al unei societăți publice Sport în Registrul asociațiilor sportive va fi însoțită de o cerere de înregistrare a acestuia în Registrul Companiilor.

(Secțiunea a fost modificată prin Legea 50/1998)

2. Fondatorii de sport societăților comerciale pe acțiuni nu va putea avantaje de rezervă sau remunerații de orice fel pentru ei înșiși.

3 Întreprinderea financiară de sport societăților comerciale pe acțiuni vor fi stabilite în conformitate cu calendarul stabilit de Liga profesional corespunzător.

Articolul 21

k. Criteriile pentru stabilirea capitalului minim de sport societăților comerciale pe acțiuni, care în nici un caz nu va fi mai mică decât cea stabilită în Legea privind societă țile cu răspundere limitată Publice va fi stabilit în conformitate cu reglementările.

2. Capitalul minim de sport societăților comerciale pe acțiuni trebuie să fie plătite în întregime prin intermediul contribuțiilor bănești.

3 Capitala de sport societăților comerciale pe acțiuni va fi reprezentat de acțiuni nominative. (Modificată prin Legea 50/1998)

Articolul 22 (Modificată prin Legea 50/1998)

k. Toate persoanele fizice sau juridice care achiziționează sau transferă o participație importantă în sport Public Company Limited va informa Consiliul Superior Sport a domeniului de aplicare, perioada de timp și condițiile pentru dobândirea sau transferul, în condițiile care sunt stabilite în conformitate cu reglementările.

O miză importantă într-o public Company Limited Sport va fi în țeles să fie cea care se referă la acțiuni sau alte titluri convertibile în ele sau care pot da dreptul direct sau indirect de achizi ție sau subscriere în așa fel încât partea care achiziționează vine sau încetează să dețină , împreună cu ceilalți pe care le posedă deja, o participație în capitalul societății, care este egală sau un multiplu de cinci procente.

2. Toate persoanele fizice sau juridice care doresc să achiziționeze acțiuni într-un sport societate pe acțiuni sau titluri de valoare care ar putea oferi drept direct sau indirect la subscrierea sau achiziționarea în așa fel încât, împreună cu cei care le posedă, când vine vorba să de țină o participație în totalul drepturilor de vot ale societății egală sau mai mare de douăzeci și cinci la sută, va trebui să obțină o autorizație prealabilă din partea Consiliului Superior Sport.

Sport a Consiliului Superior va fi în măsură să refuze autorizarea în cazurile men ționate în următorul articol numai. Nu ar decizie explicite în perioada de trei luni de la primirea cererii, se va considera că a fost acordată autorizația.

3 Pentru scopurile prevăzute în acest articol, următoarele vor fi considerate a fi posedat sau achiziționate de către un singur individ privat sau persoană juridică:

a) acțiuni sau alte titluri de valoare deținute sau achiziționate de către entitățile legate de același grup de cum acestea sunt definite la articolul 4 din Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores ;

b) acțiuni sau alte titluri de valoare deținute sau dobândite de către alte persoane care acționează în nume propriu, dar în contul fostului, într-un mod organizat sau care fac o unitate de luare a deciziilor cu ea.

Dacă nu există dovezi contrare, se va în țelege că membrii organului său de administrare act de contul unei persoane juridice sau într-un mod aranjat cu asta.

În orice cont caz vor fi luate atât a proprietății asupra domeniului de acțiuni și alte titluri de valoare și a drepturilor de vot care se bucură în virtutea orice titlu.

Articolul 23 (Modificată prin Legea 50/1998)

k. Sport Societățile private și cluburile care participă la competiții profesionale ale unui domeniu de aplicare stat nu li se va permite să participe direct sau indirect în capitalul altei sportive publice Company Limited, care să ia parte la același concurs profesional sau, într-un alt caz, se referă la aceeași modalitate sportive.

2. Nici o persoană fizică sau juridică de drept privat, care deține, direct sau indirect, o participație în drepturile de vot ale unui Sports societate pe ac țiuni, care este egal sau mai mare de cinci procente în alt sport Public Company Limited va fi capabil să dețină direct sau indirect, o participație egală sau mai mare de cinci procente în alt Publică sportive Company Limited, care participă la aceea și competiție profesională sau, într-un alt caz, se referă la aceea și modalitate sportive.

3 Nici nu va fi posibil pentru ei de a achiziționa acțiuni de la un sport societate pe acțiuni sau alte titluri de valoare care pot oferi în mod direct sau indirect, dreptul de subscriere sau de achizi ție atunci când acest lucru poate duce la efectul de stricăm a diminua sau de a modifica cursul normal al profesional concurență în care societatea participă.

4. Toate achizițiile de acțiuni de la un sport Public Company Limited sau de valori mobiliare care dau naștere la subscriere sau de achiziție care sunt realizate cu încălcarea condițiilor prevăzute în alineatele precedente vor fi nule de drept.

5. Sport societăților pe acțiuni va transmite informații cu privire la dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare de la Superior Sport a Consiliului și a Ligii profesionale relevante cu frecvența și măsura în care se stabilește în conformitate cu reglementările.

6. Sport societăților pe acțiuni va permite inspectarea carnetul de acțiuni nominative de către Consiliului Superior Sport la cererea acestuia din urmă și vor fi obligate să actualizeze aceste imediat după ce au cunoștință de succesiune în dreptul de proprietate asupra actiunilor lor.

Articolul 24 (Modificată prin Legea 50/1998)

k. Organul de administrare de sport societăților comerciale pe acțiuni va fi un Consiliu de Administrație format din numărul de membri, care sunt determinate de articolele de asociere.

2. Acesta nu va fi permisă pentru următoarele să facă parte din Consiliul de Administra ție:

a) persoanele indicate în Legea societăților Limited și alte norme de aplicare generală; b) cei care au fost sancționați pentru o încălcare foarte gravă într-o chestiune de sport în ultimii cinci ani; c) Cei de la serviciul de orice autoritate publică sau societate, în al cărei capital orice autoritate publică participă, cu condiția ca activitatea organului sau unitatea pe care au calitatea de membru al sunt legate de faptul că de cele sportive publice Societățile; d) Cei care dețin sau au deținut în ultimii doi ani, un senior funcțiilor de conducere din administrația generală a statului și a entităților de drept public, care sunt asociate cu sau raportarea la acest lucru, în condițiile prevăzute la articolul 1.2 din Legea 12/1995, din 12 mai, cu condiția ca activitatea deosebită a poziției este legată pentru că de sport societățile pe acțiuni.

3 Membrii consiliului de administrație și a celor care dețin funcții de conducere într-un sport Public Company Limited nu va fi capabil de a efectua orice mesaj într-un alt sport Public Company Limited, care participă la aceeași competiție profesionale sau, în cazul în care caz este diferit, se referă la aceeași modalitate sportive.

Articolul 25

k. În cazul transferului instalațiilor de sport ale unui sportive publice Company Limited pentru titlu oneros, dreptul de buy-out și de preempțiune, care corespund vor sta cu Consiliul Local din locul în care au fost amplasate instalațiile sau, în cazul în care acest lucru nu se exercită, Comunitatea Autonomă respective și, în subsidiar, Consiliul Superior Sport.

2. Pentru scopurile menționate în secțiunea precedentă, directorii vor, în mod corespunzător, să informeze Consiliul Superior Sport a deciziei de a transfera pre țul oferit sau de vedere, numele și adresa părții care achiziționează și celelalte condiții ale tranzacției. Efectele acestei notificări va

expira la 180 zile calendaristice de la aceeași.

3 Sport a Consiliului Superior va fi, într-o perioadă de patruzeci și cinci zile calendaristice de la notificare, precum și în urma unui raport de cele ale Ligii Profesionale, informează Consiliul Local și Comunitatea Autonomă corespunzătoare de comunicare a declarat. Atât Consiliul Local și Comunitatea autonomă va fi capabil să facă uz de dreptul de buy-out în următoarele patruzeci și cinci zile calendaristice, notificarea Consiliului Superior Sport de acest lucru și a face prețul la dispoziția companiei.

În cazul în care cele două autorități exercita dreptul de buy-out, Consiliul Local va avea prioritate.

Raportul de cele ale Ligii Profesionale va fi emisă în termen de douăzeci de zile calendaristice de la solicitarea Consiliului Superior Sport.

4. În cazul în care nici Consiliul Local, nici Comunității Autonome exercitarea dreptului de buy-out, va fi posibil pentru Sport a Consiliului Superior să facă acest lucru în termen de încă douăzeci de zile. Dacă acesta din urmă nu exercite acest lucru fie, va fi posibil ca transferul să fie efectuat.

5. De asemenea, Consiliul Local, Comunitatea autonomă sau Sport a Consiliului Superior va fi capabil să-și exercite dreptul de preemțiune, supuse normelor din Codul civil, atunci când nici o notificare a fost făcută sau la fel a omis oricare dintre cerințele stabilite, prețul sau contrapartida este mai mică, sau alți termeni esențiale ale acestora sunt mai puțin costisitoare, sau în cazul în care transferul se face la o altă persoană decât cea înregistrată în notificarea de buy-out persoana.

6. Dreptul de preemțiune va expira la treizeci de zile calendaristice începând cu ziua următoare notificării cauza, care, în orice caz, partea achizitoare se va face la Sport a Consiliului Superior, în ceea ce privește condițiile esențiale pe care se face transferul, prin intermediul prestării de o copie a actului sau documentul în care a fost oficializat. Sport a Consiliului Superior va informa consiliul local respectiv și Comunitatea Autonomă de acest lucru, astfel încât, în următorii treizeci de zile, Consiliul Local poate avea prioritate în cazul în care ambele institu ții atât de o exercită. În cazul în care nu fac acest lucru, Consiliul Superior Sport va fi capabil să facă uz de acest drept pentru încă treizeci de zile calendaristice.

Articolul 26 (Modificată prin Legea 50/1998)

k. Aceste Sport societăților pe acțiuni care au diferite secțiuni sportive țin o contabilitate în care este

posibil să se diferențieze operațiunile referitoare la fiecare dintre acestea, indiferent de integrarea lor în conturile anuale ale companiei.

Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolul 2000 din textul revizuit al Legii societă ților cu răspundere limitată publice, conturile anuale precizează, după caz, distribuirea de valoarea netă a cifrei de afaceri corespunzătoare activităților specifice din fiecare secțiune de sport a companie.

Reglementările vor stabili normele specifice și modelele care conturile de sport societăților comerciale pe acțiuni vor fi adaptate, precum și frecvența și domeniul de aplicare al informațiilor periodice pe care acestea trebuie să prezinte Consiliului Superior Sport.

2. Sports societăților pe acțiuni va transmite raportul de audit privind conturile anuale si raportul de gestiune a Consiliului Superior Sport și agrement Professional înainte de depunerea a declarat conturi la Registrul Companiilor.

3 În plus față de condițiile prevăzute la alineatul precedent, și în legislația aplicabilă societăților pe acțiuni, Consiliul Superior Sport, din oficiu sau la cererea Ligii profesionale relevante, va fi capabil de a solicita ca o sportive publice Company Limited face obiectul unui audit complementar care urmează să fie efectuate de către auditori desemnați de sine, cu domeniul de aplicare și conținutul care este determinat în rezoluția corespunzătoare.

Articolul 27. (Modificată prin Legea 50/1998)

Credite pentru credite acordate de acționari, directori și altor administratori ai unei Public Company Limited Sport în favoarea celor din urmă va avea statutul de a fi subordonat în raport cu ceilal ți în care compania apare ca un debitor.

Articolul 28 (Abrogat prin Legea 43/1995)

Aceste taxe ca Sport Public Limited Company fundamentează pe care le-a realizat pentru promovarea și desfășurarea activităților sportive de amatori, în cluburi sportive cu care a stabilit un aranjament contractual oneros, necesare pentru obiectul și scopul declarat companiei, va avea statutul de a fi cheltuieli deductibile fiscal pentru companii fiscal, precum și cele stabilite de natură generală în legislația fiscală.

Articolul 29

k. În scopul de a antrena echipa națională, Sport Societățile private și restul de cluburile sportive vor pune membrii din echipele lor de sport la dispozi ția Federației Spaniole relevant, cu privire la condițiile care sunt stabilite.

2. Nu sportive publice Company Limited va fi capabil să mențină mai mult de o echipă în aceeași categorie a unui concurs sportiv. CAPITOLUL III Spaniolă federațiile sportive

Articolul 30

k. Spaniolă federațiile sportive sunt entități private, cu propria lor personalitate juridică, a cărei sferă de activitate se extinde la întreg teritoriul statului, în întreprinderea de competen țele care sunt special la acesta, fiind format din federațiile sportive cu caracter autonom, cluburile sportive , sportivi, personalul tehnic, arbitri și arbitrii, ligile profesioniste, ar trebui să fie acolo orice, și alte grupuri interesate care promovează, practica sau contribuie la întreprinderea de sport.

2. Spaniolă federațiile sportive, în plus față de atributele lor speciale, exercita funcții publice, prin delegare de natură administrativă, în acest caz, care acționează ca agenți de parteneriat ale autorității publice.

Articolul 31

k. Spaniolă federațiile sportive va reglementa structura lor internă și funcționarea prin actele lor constitutive, în conformitate cu principiile democratice și reprezentative.

2. Adunarea Generală și președintele sunt organele de guvernare și de reprezentare a federațiilor sportive spaniol, de natură necesare.

3 Statutul de alegători și cele care pot fi aleși în organele citate este recunoscut la:

Sportivii și femeile care dețin o licență aprobată în vigoare de la sport Federația spaniolă în

momentul alegerilor și care l-au avut loc pe parcursul anului precedent, cu condi ția ca acestea au participat la concursuri sau activități ale modalitatea sportiv respectiv, de un funcționar natura și domeniul de aplicare de stat, în condițiile care sunt stabilite în conformitate cu reglementările, altele decât în acele modalități în care nu există concurență sau de activitate a spus naturii.

Cluburile sportive înregistrat cu Federația respectivă, în aceleași condiții ca și cele prezentate în paragraful precedent.

Arbitrii personalului tehnic și arbitri, și alte grupuri interesate, de asemenea, în împrejurări similare cu cele menționate în paragraful sus precedent.

4. Pentru postul de președinte al federațiilor sportive spaniolă, președinților Autonome federațiile sportive comunitare care fac parte din Adunarea Generală relevant poate fi, de asemenea, alegătorii și cele care pot fi aleși, în conformitate cu condițiile stabilite în articolul 32.2 din prezentul Act.

5. Procesele electorale pentru alegerea organelor citate poate, atunci când este cazul, să fie realizată prin intermediul structurilor federative autonome.

6. Actul Constitutiv, componența, atribuțiile și durata mandatului organelor de guvernare și de reprezentare, împreună cu organizația complementară a spaniol federațiilor sportive vor fi adaptate la criteriile stabilite în normele de aplicare a prezentei legi.

7 Actul constitutiv al federațiilor sportive spaniolă, iar toate modificările, vor fi publicate în Monitorul Oficial al Statului [Boletín Oficial del Estado].

Articolul 32

k. Pentru ca membrii să participe la activități sportive oficiale sau concursuri la un stat sau la nivel internațional, federațiile sportive autonome comunitare vor trebui să fie membri ai federațiilor sportive spaniole relevante.

2. Actul constitutiv al spaniol federațiilor sportive va include sisteme de integrare și reprezentare a Comunității Autonome federațiile sportive, în conformitate cu condițiile stabilite în normele de aplicare a prezentei legi. În acest scop, președinții de autonome federațiile sportive comunitare va face parte din Adunarea Generală a federațiilor sportive spaniol, care deține reprezentare a fostului.

3 Autonomă federațiile sportive comunitar integrat în federațiile de sport spaniol corespunzător va organiza reprezentarea acestuia în Comunitatea Autonomă respectiv. Nu va fi posibil să existe delegații teritoriale de federațiile sportive spaniole acesteia, atunci când integrarea sus a fost efectuată.

4. În scopul de a lua parte la competiții sportive oficiale la nivel de stat, va fi necesar să dețină o licență de sport emise de Federația spaniolă în cauză, în conformitate cu condițiile și cerințele care vor fi stabilite în conformitate cu reglementările. Licențelor eliberate de federațiile comunitare autonome va autoriza participarea a spus atunci când acestea au fost integrate în federa țiile sportive spaniole. Ele sunt emise în condițiile minime de natură financiară pe care acesta din urmă stabilesc și se informează pe acesta cu privire la acestea emitente.

5. Organizarea teritorială a spaniol federațiilor sportive va fi adaptat la cel al statului în comunități autonome.

Articolul 33

k. Spaniolă federațiile sportive, sub coordonarea și îndrumarea Consiliului Superior Sport, va exercita următoarele funcții:

a) evaluează și organizează, după caz, competiții sportive oficiale la nivel de stat.

b) acționează în coordonare cu federațiile comunitare autonome pentru promovarea generală a modului lor sportiv din întregul teritoriu național.

c) Proiectarea, pregăti și desfășura, după caz poate fi, planurile de pregatire pentru sportivi de nivel superior și femei în modalitățile lor sportive cu federațiile comunității autonome.

d) să coopereze cu Administrația de Stat și cea a comunității autonome în instruirea personalului tehnic de sport, și în prevenirea, controlul și eliminarea de utilizare a grupurilor farmacologice interzise și substanțe și metode non-reglementare în sport.

e) Organizarea sau dețin competițiile oficiale cu caracter internațional care au avut loc pe teritoriul statului.

f) exercită autoritate disciplinară în condițiile prevăzute în prezenta lege și în dispozițiile sale de

punere în aplicare.

g) exercită controlul subvențiilor care sunt alocate entități sportive și asociații în forma în care este stabilit în conformitate cu reglementările.

2. Spaniolă federațiile sportive va organiza reprezentarea Spaniei la competiții sportive și activități de natură internațională.În acest scop, fiecare Federația va avea competență pentru alegerea sportivilor și femeilor care vor face parte din echipele naționale.

Articolul 34

k. Acesta va fi posibilă doar pentru că a fi una Federația spaniolă pentru fiecare modalitate sportive, altele decât pentru cele mai multe sporturi de activitate pentru persoanele cu handicap în conformitate cu articolul 40 din prezenta lege.

2. Toate spaniol federațiile sportive trebuie să fie înregistrate în Registrul asocia țiilor sportive. Înregistrarea trebuie să fie autorizată de către comitetul de gestionare al Consiliului Superior Sport și vor fi de natură provizorie pentru o perioadă de doi ani.

3 Spaniolă federațiile sportive vor fi înregistrate, cu autorizarea Consiliului Superior Sport, în federațiile sportive relevante cu un caracter internațional.

4. Autorizația sau refuzul de a înregistra un spaniol federației sportive va avea loc pe baza criteriilor de interese sportive naționale sau internaționale, precum și punerea în aplicare reală a modalității de sport.

5. Revocare a recunoașterii spaniol federațiilor sportive va avea loc ca urmare a dispariției motivelor care au condus la aceeași.

Articolul 35

k. Capitala spaniolă federațiilor sportive va fi format din activele a căror proprietate corespunde la acesta.

2. Resursele spaniol federațiile sportive sunt următoarele, printre altele:

a) subvențiile pe care entitățile publice le poate acorda.

b) cadouri, moșteniri, moștenirea și premii care pot fi acordate acestora.

c) profiturile, care sunt produse de activitățile sportive și concursurile pe care le organizează, precum și cele care decurg din contractele pe care le efectuează.

d) Rezultatele din capitalul lor.

e) împrumuturi sau credite pe care le obțin.

f) orice alte persoane care pot fi atribuite acestora prin prevederi legale în virtutea unei conven ții.

Articolul 36

k. Spaniolă federațiile sportive nu va fi în măsură să aprobe deficitelor bugetare. În mod excepțional, Consiliul Superior Sport va fi capabil de a autoriza natura deficitului din aceste bugete.

2. Spaniolă federațiile sportive au propriul lor sistem de administrare și gestionare a bugetului și de capital, cu următoarele reguli fiind aplicabile, în orice caz:

a) Ele pot promova și organiza concursuri și activități destinate publicului de sport, având de a aplica profiturile financiare, dacă există, la întreprinderea de obiectul de activitate.

b) Ei pot percepe și transfere bunurile proprietate a acestora, să accepte bani de împrumut și eliberarea de certificate reprezentative de o datorie sau o parte proporțională din capital, cu conditia ca instrumentele juridice nu compromit ireversibil de capital a entită ții sau scopul companiei.

Atunci când activele de proprietate care au fost total sau par țial finanțate din fonduri publice, de stat sunt implicate, acesta va fi obligatoriu pentru a avea autorizarea Consiliului Superior Sport, în scopul de a încărca sau de a le transfera.

c) În mod complementar, își pot desfășura activități cu caracter comercial, industrial, profesional sau de serviciu și de a folosi activele și resursele lor pentru aceleași obiective de sport, dar în nici un caz nu vor fi în măsură să împartă profiturile în rândul membrilor lor.

d) Ei vor fi în măsură să angajeze cheltuieli de natură multi-anual, fără autorizarea Consiliului Superior Sport, atunci când natura a costurilor, sau un procent de aceea și, în ceea ce privește bugetul, încalcă criteriile stabilite în cadrul reglementările. e) ei se vor prezenta anual audituri financiare și, în caz de management, rapoarte de evaluare limitate în ceea ce privește totalitatea costurilor. Aceste acțiuni pot fi comandate și compensate de către Consiliul Superior Sport.

Article 37

În caz de dizolvare a unui sportiv spaniol federație, capitalul său net, ar trebui să fie acolo orice, vor fi aplicate la întreprinderea de activități similare, cu utilizarea specifică a acesteia fiind stabilit de Consiliul Superior Sport.

Article 38

k. Un Garanții Consiliul Electoral, care este organic un membru al Consiliului Superior Sport este creat. Acest lucru va supraveghea imediat, în mod administrativ, în analiza finală, adaptarea legal pentru procesele electorale în organele de guvernare ale federațiilor sportive spaniole.

2. Componența acestui Board, sistem de competențe, constituția și operaționale vor fi determinate de procesul de reglementare.

Article 39

Spaniolă federațiile sportive să obțină autorizația Consiliului Superior Sport, în scopul de a solicita, de a comite sau de a organiza activități sportive oficiale și concursuri cu caracter internațional.

Articolul 40.

Guvernul este responsabil pentru stabilirea condițiilor pentru crearea de federații sportive a unui domeniu de aplicare stat, în care sportivii și femeile cu dizabilități fizice, psihice, senzoriale și mixte pot deveni membri.

CAPITOLUL IV Ligile profesioniste

Articolul 41

k. Ligi vor fi stabilite în federațiile sportive spaniole pentru care există o concurență oficială de natură profesională și sfera de stat, care sunt alcătuite exclusiv din toate puii care participa la concurs a declarat în mod obligatoriu.

2. Ligile profesioniste vor avea o personalitate juridică, și se va bucura de autonomie pentru organizarea lor internă și de funcționare cu privire la publicația spaniolă sport federație din care fac parte.

3 Actul constitutiv și Regulamentul de ligi profesioniste vor fi aprobate de către Consiliul Superior Sport, în urma unui raport de relevant spaniol federației sportive. În plus față de cerințele generale care sunt stabilite în conformitate cu reglementările, acest lucru este de a include o procedură disciplinară specifică.

4. Liga profesionist are de asemenea competențe, care se poate delega corespunzătoare spaniol federației sportive, după cum urmează:

a) Organizarea de propriile concursuri, în coordonare cu respectiva spaniol de sport federa ție și în conformitate cu criteriile care, în garantarea exclusivă a angajamentelor naționale sau internaționale, pot fi stabilite de către Consiliul Superior Sport.

b) Cu privire la membrii sai, executa funcțiile de îndrumare, control și supraveghere prevăzute în prezenta lege.

c) exercită autoritate disciplinară în condițiile prevăzute în prezentul act și dispozițiile sale de aplicare.

CAPITOLUL V

Sport entități de promovare

Articolul 42.

k. Sport entități de promovare a unui domeniu de aplicare stat sunt asocia țiile de cluburi sau entități al căror unic scop este promovarea și organizarea de activități fizice și sport, cu scopul de agrement, de formare sau sociale.

2. În scopul de a realiza recunoașterea acesteia, va fi necesar să aibă o prezență organizat într-un minim de șase comunități autonome, cel puțin un număr de o sută de persoane sau asocia ții sportive, înregistrate în registrele corespunzătoare de astfel de comunită ți, cu un minim de de douăzeci de mii de membri, care nu au un scop lucrativ și care sunt reglementate de articolele de asociere, în conformitate cu normele de sport ale fiecărei comunită ți, care la un nivel minim prevăzute la o funcționare democratică internă, membru gratuit și autonomie în ceea ce privește pentru orice organizație politică, Sindicatelor, economice sau religioase.

3 Cerințele necesare pentru a declarat recunoaștere va fi revizuit la fiecare patru ani de către Comitetul de gestiune al Consiliului Superior Sport.

4. Participarea la competiții sportive sau activități de natură stat organizate de entități de promovare de sport va fi incompatibilă cu participarea la concursuri oficiale sau activită ți de un domeniu de aplicare organizat sau protejate de către federațiile sportive spaniol de stat, în aceeași modalitate de sport.

5. Entități de promovare de sport vor fi recunoscute ca fiind de utilitate publică de către Consiliul de Miniștri, la propunerea Ministerului Educației și Științei, cu prelucrarea și cerințele prevăzute pentru alte entități sportive.

CAPITOLUL VI Dispoziții comune

Articolul 43.

În scopul de a garanta respectarea efectivă a funcțiilor încredințate federațiile sportive spaniolă și ligile profesioniste, Consiliul Superior Sport va fi capabil să efectueze următoarele ac țiuni care, în nici un caz nu va fi de natura unei sanc țiuni:

a) să inspecteze carti si documente oficiale și de reglementare:

b) Apel organele colegiale de guvern și de control pentru discuții și decizii, după caz, cu privire la anumite aspecte sau probleme atunci când acestea nu au fost chema ți de către partea care are o obligație legală sau legală de a face acest lucru în timp reglementare.

c) Cu motive justificate, în mod provizoriu sau provizorii, suspendarea pre ședintelui sau a altor membri ai organelor de administrare, atunci când un caz disciplinar este îndreptată împotriva aceeași, ca urmare a presupuselor încălcări sau nereguli foarte grave, care fac obiectul unor sancțiuni , clasificate ca atare în articolul 76 din prezenta lege.

Articolul 44.

k. Spaniolă federațiile sportive și cele teritoriale ale unui domeniu de aplicare Comunitatea autonomă integrată în primele sunt entități de utilitate publică.

2. Clubul sportiv care participa la concursuri oficiale ale unui domeniu de aplicare stat vor fi recunoscute ca fiind de utilitate publică printr-o rezoluție a Consiliului de Miniștri, în urma unui raport al Comunității Autonome relevante, cu privire la condițiile care sunt stabilite în conformitate cu reglementările.

Articolul 45.

k. Declarația sau recunoașterea de utilitate publică, în plus față de beneficiile pe care subvențiile general Cod legale, presupune:

a) Utilizarea de clasificare ca un "utilitate publică" după numele entității respective.

b) Prioritate în obținerea de resurse în planurile și programele de Administrația de Stat și a administrațiilor locale, precum și instituțiile publice sau entități raportoare pentru aceeași promovare a sportului.

c) accesul preferențial la credite oficiale de stat.

2. La impozitul pe profit, sumele donate de către persoanele juridice asocia țiilor sportive clasificate ca fiind de utilitate publică va avea luarea în considerare a fi cheltuieli deductibile fiscal, în condi țiile și cu limitele și condițiile prevăzute în scrisoarea m) de la articolul 13 din 61/1978 Act, din 27 decembrie, privind impozitul pe profit (abrogat prin Legea 43/1995).

TITLUL IV În ceea ce privește concursurile

Articolul 46

k. În sensul prezentei legi, competiții sportive sunt clasificate în felul următor:

a) Prin natura lor, în competițiile oficiale sau neoficiale, cu caracter profesional sau amator.

b) prin domeniul lor de aplicare, în competiții de stat și cele ale unui domeniu de aplicare teritorial mai mică internațional și.

2. Competițiile oficiale de natură stat sunt cele care sunt astfel clasificate de relevant spaniol federației sportive, altele decât cele de natură profesională, a căror clasificare se va face de către Consiliul Superior Sport.

Criteriile de clasificare a competițiile oficiale la nivel de stat va fi stabilit în normele de aplicare a prezentei legi, sau, în conformitate cu acestea, în corespunzătoare articolele federative ale Asociației.

Criteriile pentru clasificarea de concurență de natură profesională se numără, printre altele, existența unor legături de muncă dintre cluburi și sportivi și dimensiunea economică și semnificația competiției.

Numirea unui concurs oficial de la un nivel de stat este rezervat pentru cei reglementate în prezentul titlu pentru toate scopurile.

3 Competițiile oficiale la un nivel de stat va fi organizat de către persoane fizice sau persoane juridice, fie, cluburi sportive, ligile profesioniste publice sau private și federațiile sportive.

4. Modificările propuse de Federația spaniolă relevante care afectează concursuri cu caracter profesional va necesita un raport favorabil preliminar din Liga profesională relevantă.

Articolul 47.

k. Sportivii și femeile federale au obligația de a participa la apelurile de echipe sportive naționale pentru participarea la concursuri cu caracter internațional, sau pentru pregătirea la fel.

2. În cazul în care sportivii și femeile care sunt menționate în paragraful anterior fac obiectul unui raport comun sau speciale de muncă, afacerea lor va menține o astfel de stare în timpul necesar pentru participarea la competițiile internaționale sau pentru pregătirea la fel, deși exercitarea a competențelor de gestionare și control al activității de angajare va fi suspendat, iar obliga țiile sau responsabilitățile legate de spus puterea în condițiile prevăzute în reglementările se vor aplica.

TITLUL V Comitetul Olimpic spaniol și Comitetul Para-Olimpiada.

Articolul 48.

k. Comitetul Olimpic spaniol este o asociație non-profit, dotat cu o personalitate juridică a cărei obiect constă în dezvoltarea mișcării olimpice și publicitatea de idealurile olimpice. Cu privire la acest obiect, Comitetul Olimpic spaniol este declarat a fi de utilitate publică.

2. Comitetul Olimpic spaniol este reglementat de propriul act constitutiv și regulamentele, în cadrul prezentei legi și codul juridic spaniol, și în conformitate cu principiile și normele Comitetului Olimpic Internațional.

3 Comitetul Olimpic spaniol organizează înscrierea și participarea sportivilor spanioli și femei la Jocurile Olimpice, asistă cu pregătirea lor și stimulează practica a activităților reprezentate în afirmat Jocuri.

4. Spaniolă federațiile sportive de modalități Olimpice vor face parte din Comitetul Olimpic spaniol.

5. Pentru exercitarea funcțiilor, Comitetul Olimpic spaniol este responsabil pentru reprezentarea exclusivă a Spaniei cu Comitetul Olimpic Internațional.

6. Comitetul Para-Olimpic spaniol are aceeași natură și exercită funcții asemănătoare celor care sunt menționate în secțiunile anterioare cu privire la sportivi cu dizabilități fizice, senzoriale, psihologice și cerebrale. În ceea ce privește obiectul, natura și funcțiile acestora în sfera de sport, aceasta este declarată a fi de utilitate publică. (Modificată prin Legea 50/1998).

7 Dispozițiile de reglementare a Comitetului Olimpic spaniol va fi, de asemenea, aplicabile Comitetului Para-olimpic spaniol (adăugat prin Legea 50/1998).

Articolul 49.

k. Exploatarea comercială sau non-comerciale sau utilizare a emblemei din cele cinci inele interconectate numele de "Jocurile Olimpice", "Olimpiadele" și "Comitetul Olimpic", precum și de orice alt marcaj sau formă de identificare care, datorită asemănării sale duce la confuzie cu aceea și, este rezervată exclusiv la Comitetul Olimpic spaniol.

2. Nici o persoană juridică, publică sau privată, se poate utiliza declarat embleme și numele fără autorizația expresă a Comitetului Olimpic spaniol.

3 Exploatarea comercială sau non-comerciale sau utilizare a emblemei din cele cinci inele interconectate numele de "Jocurile Olimpice", "Olimpiadele" și "Comitetul Olimpic", precum și de orice alt marcaj sau formă de identificare care, datorită asemănării sale duce la confuzie cu aceea și, este rezervată exclusiv la Comitetul Para-Olimpic spaniol. Nici o persoană juridică, publică sau privată, se poate utiliza declarat embleme și numele fără autorizația expresă a Comitetului ParaOlimpic spaniol.

TITLUL VI Sportul de nivel superior

Articolul 50.

În sensul prezentei legi, un sportiv de nivel superior este considerat a fi practica sport în care caracteristicile prevăzute la articolul 6.1 din prezentul act apar și care permite un angajament de sport cu garanția maximum de performanta si competitivitate la nivel internațional .

Articolul 51. Sport a Consiliului Superior exercită de protecție și control al sportului de nivel superior, fiind de acord cu spaniolă federațiile sportive și, după caz, cu Comunitățile autonome, cu privire la programele și planurile de pregătire care vor fi efectuate de către fostul.

Articolul 52.

Sportivi de nivel superior sunt considerate a fi cele care apar în listă anual elaborat de către Consiliul Superior Sport, și în conformitate cu criteriile selective de natură obiectivă, care sunt stabilite, ținând cont de următoarele situații, printre altele:

a) Clasificări obținute în studiile sau competiții sportive internaționale.

b) Poziția sportiv sau o femeie în listele oficiale de clasificare sport, aprobat de federa țiile internaționale corespunzătoare.

c) condiții speciale de natură tehnică, sport, verificat de organele de sport.

Articolul 53.

k. Administrația de Stat, în coordonare, după caz, cu Comunită țile autonome, va adopta măsurile necesare în scopul de a facilita pregătirea tehnică, încorporarea în sistemul educa țional și de integrare socială și profesională completă de sportivi de nivel superior, în timpul carierei lor sportive și la sfârșitul aceluiași.

2. Pentru scopurile prevăzute în secțiunea precedentă, și în funcție de circumstanțele personale și tehnico-sportive ale sportivului sau femeie, următoarele măsuri pot fi adoptate:

a) Rezervare de o cotă suplimentară de locuri de la Institutul Na țional de Educație Fizică și, după caz, la centrele universitare, pentru cei care îndeplinesc cerințele academice necesare.

b) exceptarea de la cerințele generale sau specifice academice pentru accesul la calificările care sunt prevăzute la articolul 55 din prezenta lege, în condi țiile în care Guvernul stabilește.

c) de presiune pentru executarea de acorduri cu companii publice și private pentru activitatea profesională a sportivilor sau femeie.

d) Pregătirea formulelor, în scopul de a face studii sau activitate de muncă ale sportivului sau o femeie compatibile cu activitatea lor sportive sau pregătire.

e) Includerea în sistemul de securitate socială.

3 În ceea ce privește serviciul militar, sportivi de nivel superior vor în condi țiile care sunt stabilite în conformitate cu reglementările, bucurați-vă, de următoarele beneficii:

a) Amânarea aderării la serviciu în rândurile.

b) Alegerea locului pentru a finaliza spus serviciu, ar trebui să fie acolo plasamente în cazarma de orice a forțelor armate, astfel încât să faciliteze pregătirea lui, în conformitate cu specialitatea sport.

c) Opțiunea de apel să se alăture în rândurile.

d) Un sportiv de nivel superior vor fi furnizate cu pregătirea și instruirea necesare pentru menținerea formei sale fizice și tehnice, iar el se va permite să participe la astfel de competi ții oficiale, ca acesta poate fi solicitat să participe.

4. Termenii paragrafului precedent va fi, de asemenea, aplicabile celor care efectuează func ția de servicii sociale de serviciul militar.

5. Toate autoritățile publice vor lua în considerare clasificarea de "sportiv de nivel superior sau o femeie" ca un merit care poate fi evaluată, atât la testele de selec ție pentru locuri legate de activitatea sportiva în cauză, și în invitațiile de participare la licitație pentru furnizarea de locuri de muncă legate de pentru această activitate, cu condiția ca o evaluare a meritelor specifice este prevăzută în ambele cazuri.

TITLUL VII Cercetare sport și de predare

Articolul 54.

Administrația de Stat, prin intermediul Comisiei Inter-ministeriale de Stiinta si Tehnologie si al Consiliului Superior Sport, și, după caz, în cooperare cu Comunitățile autonome, va promova, încuraja și să coopereze în cercetare și dezvoltare tehnologică în sport, în diferitele sale forme de aplicare.

Articolul 55.

k. La propunerea Ministerului Educației și Științei, Guvernul va reglementa de predare a tehnicilor de sport, în conformitate cu cerințele prevăzute de diferitele niveluri de învă țământ, precum și condițiile de acces, programe, ghiduri si programe analitice care sunt stabilite.

2. Formare de sport personalului tehnic vor fi efectuate la centrele recunoscute de către stat sau, după caz, de către Comunitățile Autonome cu competențe în materie de educație, precum și de către centrele educaționale ale sistemului de învățământ militar în virtutea acordurilor stabilite între Ministerele Educației și Științei și apărare.

3 Condițiile de eliberare a certificatelor de sport personalului tehnic vor fi stabilite de către Ministerul Educației și Științei.

4. Învățătura care se face referire în prezentul articol vor fi eficiente și în vigoare pe întreg teritoriul național.

Federațiile sportive spaniole care impun condițiile de calificare pentru dezvoltarea activităților de natură tehnică pe cluburile care participă la competiții oficiale vor accepta certificatelor emise de centrele recunoscute legal.

TITLUL VIII

Controlul substanțelor și a metodelor de sport și de siguranță în joc de sport interzise.

Articolul 56.

k. Sport a Consiliului Superior, în conformitate cu condițiile stabilite în convențiile internaționale semnate de către Spania, și ținând seama de alte instrumente de la aceeași sferă va, în sensul prezentei legi, se prepară o lista de grupuri și de substanțe farmacologice interzise, și va stabili metodele nereglementate, care sunt folosite pentru a cre ște în mod artificial capacitățile fizice ale sportivilor și femeilor sau pentru a influența rezultatele concursurilor.

2. Sport a Consiliului Superior, lucrează împreună cu Comunitățile autonome, spaniolă și federațiile sportive ligile profesioniste vor promova și încuraja măsurile de prevenire, verificare și eliminarea practicilor interzise și metode care sunt menționate în secțiunea precedentă.

Articolul 57.

k. Comisia Anti-Doping Naționale, alcătuit din reprezentanți ai administrației de stat, ale Comunității Autonome, de federațiile sportive spaniolă și ligile profesioniste și de persoane a căror autoritate în domeniul tehnic, sportive și juridice, este creat în termenii sunt stabilite în regulamentele, raportarea la Consiliul Superior Sport.

2. Funcțiile Comisiei, printre altele, sunt după cum urmează:

a) informații Mediatizarea cu privire la utilizarea de substanțe farmacologice, metode nonreglementare și modalitățile lor de control, face rapoarte și studii privind cauzele și efectele acestora și promovarea și încurajarea măsurilor preventive.

b) să stabilească lista competițiilor sportive oficiale ale unui domeniu de aplicare stat în care controlul va fi obligatorie.

c) întocmește protocoalele și normele pentru efectuarea de controale a declarat, în competiție sau dincolo de ea.

d) să participe la elaborarea reglementărilor de sancționare, instigă la deschiderea de cazuri disciplinare de la federațiile de sport spaniol și, după caz, recursul împotriva acestor decizii de către Comitetul spaniol de sport Disciplina.

Article 58 (Elaborat în conformitate cu

Legea 53/2002, de 30 de diciembre

)

k. Toate sportivi și femei, cu o licență pentru a participa la concursuri oficiale ale unui domeniu de aplicare stat vor fi obligate să se supună controalelor prevăzute în articolul precedent, în timpul competițiilor sau în afara lor, la solicitarea Consiliului Superior Sport, sport spaniole federa ții, ligi profesionale sau Comisia Națională Ant-Doping. Pentru aceste scopuri, a declarat sportivi vor avea obligația de a facilita datele care le permit să fie amplasate în orice moment, inclusiv programele de formare profesională.

2. Spaniolă federațiile sportive vor procura mijloacele de întreprindere de spus controale.

3 În concursuri de domeniul statului, analiza utilizat pentru detectarea sau verificarea practicilor interzise vor fi efectuate în laboratoarele de stat sau cele care sunt aprobate de către stat.

Articolul 59.

k. De îngrijire a sănătății care rezultă din practica sport general al cetățeanului constituie o prevedere obișnuită de asigurare de sanatate din sectorul public, care corespunde la aceasta, și, de asemenea, de asigurări generale de sănătate furnizate de entită ți private.

2. Separat de celelalte forme speciale de asigurare, care pot fi stabilite, toate sportivi care participa la concursuri oficiale ale unui domeniu de aplicare stat federale trebuie să de țină asigurare obligatorie care să acopere riscurile pentru sănătate care decurg din joc a modului sportiv corespunzător.

În cazul de ingrijire a sanatatii fiind furnizate de către o altă entitate decât asiguratorului, acesta va fi obligat să ramburseze costurile produse de ingrijire a declarat, în conformitate cu condi țiile stabilite la articolul 83 din Legea sănătății generale.

3 În funcție de condițiile tehnice, iar în anumite modalități de sport, Consiliul Superior Sport va fi capabil de a solicita din Spania federațiile sportive că este o cerință esențială ca sportiv sau femeilor este supusă o sală de fitness control medical, pentru emiterea licen țelor sau participarea în competițiile oficiale ale unui domeniu de aplicare stat.

4. Condițiile de întreprindere a de fitness medical check-up-uri, precum și modalitățile de sport în

care acest lucru este necesar, vor fi stabilite în normele de aplicare a prezentei legi.

TITLUL IX Prevenirea violenței la evenimentele sportive

Articolul 60.

k. Comisia Națională împotriva violenței la evenimentele sportive, alcătuit din reprezentanți ai administrației de stat, comunitățile autonome și companii locale, federațiile sportive spaniolă sau ligi profesioniste care sunt cele mai afectate, asocia ții de sportivi și femei și persoane a căror autoritate în domeniul a este creat sportului și siguranța. Compoziția și funcționarea declarat Comisiei vor fi stabilite în Regulament.

2. Printre altele, care pot fi alocate acestuia, funcțiile Comisiei sunt:

a) elaborează anual și publică date privind Violența în timpul evenimentelor sportive, precum și să efectueze inspecții pe acest subiect.

b) să efectueze studii și rapoarte cu privire la cauzele și efectele violenței în sport.

c) să promoveze și să promoveze măsuri preventive.

d) să elaboreze orientări și recomandări pentru federațiile sportive spaniolă, cluburi sportive și ligile profesioniste pentru organizarea acestor evenimente, în care posibilitatea de acte de violen ță pot fi prevăzute în mod rezonabil.

e) Raport privind aceste proiecte de prevederi care pot fi solicitate de la acesta de către autorită țile publice cu atribuții în ceea ce privește evenimentele sportive, în special cele referitoare la poli ție, la evenimente sportive, disciplina sport și reglementărilor tehnice privind instalațiile.

f) Căutați că federațiile spaniolă și ligile profesioniste modifica actul constitutiv, astfel încât să includă normele referitoare la violența în sport în cadrul procedurilor disciplinare.

g) Promovarea de măsuri pentru realizarea de controale consumului de alcool la evenimente sportive de mare risc, precum și pentru interzicerea introducerii obiectelor periculoase sau care pot fi utilizate ca arme în același.

h) promoveze campanii de mediatizare a normelor de prevenire a acestui tip de violen ță.

i) să încurajeze și să coordoneze campanii de cooperare cetățeni.

j) să propună cadrul de acțiune de voluntariat grupurile.

k) declarație a unui eveniment sportiv ca fiind unul de mare risc, în scopurile determinate în prezenta lege și în dispozițiile sale de punere în aplicare (articolul adăugată de Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

i) de coordonare a organismelor periferice ale administra ției generale a statului, cu funcții care se ocupă cu prevenirea violenței în sport, precum și monitorizarea activității lor. (Paragraful adăugat de Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

m) raportează în mod corespunzător cu privire la dispozi țiile emise de Comunitățile autonome cu privire la evenimente publice, în măsura în care acestea ar putea afecta competen țele de stat cu privire la prevenirea violenței la ocazii sportive. (Paragraful adăugat de diciembre ) Legea 53/2002, de 30 de

n) În contextul propriilor reglementări, să fie unul dintre sus ținătorii anuale ale decernarea Premiului Național, care recompensează valorile de sportivitate. (Paragraful adăugat de 53/2002, de 30 de diciembre ) Legea

Articolul 61.

Guvernul va elabora reglementările necesare pentru a se adapta Regulamentului General de Poli ție cu privire la evenimentele publice la măsurile prevăzute în prezentul act în măsura în care condi țiile necesare pentru siguranța la evenimentele sportive sunt în cauză.

Articolul 62.

k. Ligile profesioniste vor încuraja cluburile care participă la competiții lor special de a stabili grupuri de voluntari din rândul numerele lor, în scopul de a furniza informa ții pentru spectatori, contribuie la prevenirea riscurilor și de a facilita întreprinderea corespunzătoare a evenimentului.

2. Comisia Națională împotriva violenței la evenimentele sportive va prezenta cadrul de ac țiune a declarat grupuri, funcții care vor fi încredințate acestora, sistemele de identificare a restului de spectatori, drepturile și obligațiile lor, de instruire și mecanisme de instruire și recrutare.

Articolul 63. (Articolul elaborate în conformitate cu

Legea 53/2002, de 30 de diciembre

)

k. De persoane fizice sau persoane juridice care organizează orice proces, concurs sau eveniment sportiv de un domeniu de aplicare stat sau de evenimentele care constituie sau fac parte din declarat concursuri va fi răspunzător pentru daunele sau tulburare care ar putea avea loc din cauza lipsei de diligență sau de prevenire . Acest lucru este în conformitate cu și a domeniului de aplicare, care este prevăzută în convențiile internaționale privind violența sport ratificat de Spania.Aceasta responsabilitate este diferită de cea pe care le-au suportat în domeniul dreptului penal sau în domeniul de aplicare pur sportive ca urmare a comportamentului lor în concurs special.

2. Jucatorii tehnice, manageri și alte persoane supuse la disciplina de sport va fi răspunzătoare pentru actele care ar putea fi contrare normelor preventive de ac țiuni cu privire la violență sport în conformitate cu condițiile stabilite la titlul XI și în dispozițiile de reglementare și legale.

Articolul 64. (Articolul elaborat în conformitate cu

Legea 53/2002, de 30 de diciembre

)

Spaniolă federațiile sportive și ligile profesioniste vor, cu un preaviz suficient, informează autoritatea guvernamentală cu competență, pe baza unui subiect care este tratată în conformitate cu prezentul titlu, a propunerilor pentru acele meciuri care pot fi considerate a fi cu risc ridicat, în conformitate cu tabele de calcul, care sunt stabilite de către Ministerul de Interne. Declarația de un meci ca fiind de mare risc vor sta cu Comisia Națională împotriva violenței la evenimentele sportive, la propunerea federa țiilor sportive și ligile profesioniste prevăzute în alineatul precedent, iar acest lucru va implica obligatia de a publica Sport societă ți cu răspundere limitată și cluburi pentru a consolida măsurile de siguran ță în aceste cazuri. Ca un minim, acestea vor cuprinde:

Sistem de vânzările de bilete.

Separarea fanii rivale în diferite părți ale solului.

Controlul accesului pentru respectarea strictă cu interdicțiile existente.

Articolul 65.

k. Rolul de coordonator de securitate la evenimente sportive vor fi reglementate în conformitate cu reglementările. Acest rol este încadrat în cadrul organizației de poliție și persoana își va asuma sarcinile de management, coordonare și organizare a serviciilor de siguranță cu ocazia evenimentelor sportive.

2. La competițiile sportive care Comisia Națională împotriva Violenței propune la evenimente sportive, organizatorii vor numi propriul supraveghetorul lor de securitate care, după caz, vor avea în vedere instrucțiunile de coordonator de securitate în îndeplinirea sarcinilor sale în timpul desfășurării evenimentului sportiv.

3 Coordonator de securitate va efectua coordonarea a unității de control organizațională sau postul, și acesta va fi obligatoriu pentru a instala acest lucru la toate de top la nivel de facilită ți sportive în fotbalul profesionist și concursuri de baschet, și în acele altele în care Comisia Națională recomanda acest curs de acțiune.

Articolul 66. (Articolul elaborat în conformitate cu

Legea 53/2002, de 30 de diciembre

)

k. Este interzis să introducă și să afișeze bannere, simboluri, embleme sau sloganuri la evenimente care, din cauza conținutului lor sau circumstanțele în care sunt expuse sau utilizate, pot fi considerate a fi un act de incitare, încurajare sau asistarea xenofobe, rasiste sportive sau comportamentului terorist, sau ca un act manifest de lipsă de respect sportive. Organizatorii de evenimente au obligația de a elimina aceste imediat.

2. Este interzis să introducă și să posede, activa sau a lansa toate categoriile de arme sau obiecte care ar putea duce la aceleași efecte de la instalațiile sau motive la care evenimentele sportive sunt deținute sau transportate pe, precum și rachete de semnalizare, petarde, explozivi sau, în produse generale, inflamabile, fum, care produc sau corozive. Toate persoanele care doresc să introducă astfel de obiecte sau altele similare vor fi împiedica ți să intre.

Articolul 67. (Articolul elaborat în conformitate cu

Legea 53/2002, de 30 de diciembre

)

k. Este interzis să introducă și să vândă, să consume sau să posede toate categoriile de băuturi alcoolice și a substanțelor narcotice, psihotrope, sau de stimulare sau produse similare de la

instalațiile la care competiții sportive sunt deținute.

2. Ambalajul de băuturile care sunt vândute sau introduse la facilitățile la care sunt organizate evenimente sportive trebuie să îndeplinească condi țiile de stabilitate și capacitate, care sunt stabilite în conformitate cu reglementările, prezentat la Comisia Națională împotriva Violenței.

3 Persoanele care introduc sau vinde orice tip de băuturi în terenuri de sport, fără respectarea restricțiilor care sunt prevăzute în alineatele precedente vor fi sancționate de către autoritatea guvernamentală.

4. Organizatorii de evenimente sportive la care situațiile prevăzute la articolul 66 și în secțiunile anterioare ale acestui articol avea loc va fi de asemenea sanc ționați în cazul în care nu reușesc să respecte măsurile preventive și de control.

Articolul 68.

k. Toate terenurile de sport în care concursurile de natură competitivă sunt de ținute în modalitățile de fotbal și de baschet trebuie să includă un sistem automat de control si administrare de vânzare a biletelor, precum și accesul la pământ. În statutele lor și regulamentele, ligile profesioniste relevante vor stabili de închidere a terenurilor de sport ca o sancțiune pentru încălcarea acestei obligații.

2. Biletele de intrare, ale căror materiale de caracteristici și condiții de emisiune vor fi stabilite în conformitate cu reglementările, prezentat la Comisia Națională împotriva Violenței, va expune motivele pentru interzicerea spectatori care au intrare la terenul de sport. Acestea vor include, cel puțin, introducerea de băuturi alcoolice, arme, obiecte care pot fi utilizate ca atare, rachete de semnalizare sau elemente similare, și că persoanele care caută să obțină intrarea sub influenta bauturilor alcoolice, narcotice, psihotrope și substanțe analoge sunt de asemenea interzise.

3 Cauzele de interzicere a accesului la terenuri de sport vor fi incluse în dispozi țiile de reglementare din cluburile și ligile profesioniste și, de asemenea, vor fi prezentate vizibil la casele de bilete și locurile de acces la motive de spus.

4. Reglementările vor stabili perioadele de aplicare a măsurilor prevăzute în secțiunea 1 din prezentul articol, al cărui obligatoriu natura poate fi extinsă și la alte modalități sportive.

Articolul 69.

k. Organizatorii și proprietarii de facilități vor asigura măsurile necesare de siguranță pe terenul de sport, în conformitate cu condițiile care sunt stabilite în conformitate cu legile și reglementările în acest scop.

2. O încălcare a regulilor și cerințelor cu privire la acest subiect va da naștere la o cerere de răspundere și, după caz, adoptarea de măsuri disciplinare corespunzătoare.

3 Pe baza de repercusiunile lor asupra ordinii și siguranței publice, încălcările administrative reglementate în următoarele secțiuni sunt clasificate ca foarte grave, grave și minore.

A) încălcări foarte grave sunt:

a) Încălcarea regulilor care reglementeaza organizarea de evenimente sportive, care împiedică întreprinderea lor normale și duce la prejudicii semnificative pentru participanți sau pentru public participarea.

b) neascultare repetată de ordinele sau dispozițiile autorităților guvernamentale privind condițiile de desfășurare a acestor evenimente cu privire la problemele care afectează angajamentul lor normală și corectă.

c) modificarea limitei participarea teren de sport, fără a îndeplini procedurile pertinente.

d) O încălcare a măsurilor de securitate care implică un risc serios pentru cei care au participat la terenurile de sport.

e) O lipsa de planificare sau neglijență în corectarea defectelor sau anomaliilor detectate care implică un risc serios pentru siguranța terenuri de sport.

f) participarea violente din tulburări, lupte sau dezordine publică la terenurile de sport și în zonele din jurul acestora, care ocazie rău sau riscuri grave pentru persoane sau bunuri lor.

g) încalcă interdicțiile care sunt menționate la articolele 66 și 67.1 din prezentul act atunci când circumstanțele anumit risc, pericol sau participarea la aceeași apar, sau atunci când rezultatele de aplicare a acestora într-un act de exaltare xenofob sau rasist, sau de sprijin și justificarea pentru

acte de violență sau de terorism, sau disrespects victimelor sau membrii familiilor acestora. (Paragraful adăugat de Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

h) nerespectarea sancțiunilor impuse în ceea ce privește prevenirea violenței și a siguranței în sport. (Paragraful adăugat de Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

B) Încălcări grave sunt:

a) conduita descrisă mai sus la punctele A) a), c), e) și f), atunci când circumstanțele de rău, risc sau pericol nu apar la gradul prevăzute de acesta.

b) Neascultarea de comenzi sau dispoziții ale autorităților guvernamentale privind condițiile de organizarea de astfel de evenimente care afectează întreprinderea normale și corecte a acestuia.

c) O încălcare a interdicției care se face referire la articolele 66 și 67 din prezenta lege atunci când circumstanțele prevăzute la punctul A) g) nu sunt îndeplinite. (Paragraful adăugat de 53/2002, de 30 de diciembre ) Legea

d) Încălcarea interdicțiilor care se face referire în secțiunile 3 și 4 de la articolul 67 din prezenta lege.

e) Întreruperea neautorizat pe terenul de joc, altele decât în cazul în care, ca urmare a acestora, condițiile de organizarea de evenimente sportive au fost afectate grav sau deranjat, sau vătămări grave sau riscuri avea loc la persoane sau obiecte, în care caz, acest lucru va constitui o încălcare foarte gravă (articolul adăugată de Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

C) încălcări minore sunt:

Toate actele sau omisiunile care nu sunt clasificate drept încălcări grave sau foarte grave, în conformitate cu prezentul titlu și care sunt contrare normelor și reglementărilor aplicabile la evenimente sportive.

4. Sancțiunile pentru încălcarea a declarat sus de către Comisie va fi după cum urmează:

A) impunerea de următoarele sancțiuni financiare:

De la 150 la 3.000 de euro, în cazul unor încălcări minore.

De la 3,000.01 la 60.100 de euro în cazul unor încălcări grave.

De la 60.100. 01 la 650.000. euro în cazul unor încălcări foarte grave.

B) în plus față de sancțiunile financiare menționate mai sus, acesta va fi posibil ca următoarele să fie de acord să:

Descalificarea de la organizarea de evenimente sportive de până la un maxim de doi ani.

Închiderea temporară a Teren de sport până la un maxim de doi ani.

5. În plus față de sancțiunile prevăzute în secțiunea precedentă, va fi, de asemenea, posibil să se impună cele următoare având în vedere circumstanțele care apar în faptele, și foarte special de gravitatea lor sau repercusiuni sociale:

a) În cazurile de secțiunile 3 A), e), f) și g), expulzarea din sau interzicerea accesului la terenul de sport în mod provizoriu, sau după caz, interzicerea accesului la orice teren de sport pentru o perioadă între cinci luni și cinci ani. Această sancțiune va fi aplicată, de asemenea, pe cei care demonstrează un comportament și atitudini care se face referire la articolul 66 din acest act 53/2002, de 30 de diciembre ) Legea

b) În cazurile de secțiunile 3 B), a) și d), expulzarea din sau interzicerea accesului la terenul de sport în mod provizoriu sau, după caz, interdic ția de acces la orice teren de sport pentru o perioadă de cel mai mult de cinci luni, cu excepția cazului în cazul în care vânzătorii care sunt prevăzute la articolul 67.3, în care pot fi impuse pe o perioadă de până la cinci ani (Paragraful a fost modificată prin Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

6. În ceea ce privește încălcările care sunt menționate în prezentul articol, autorii acestora și cei care colaborează cu ei ca complici va fi răspunzător administrativ. În acest din urmă caz, vor fi impuse sancțiuni financiare care corespund având în vedere gradul de participare (articolul a fost modificat prin Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

7 (Secțiunea a fost modificată prin

Legea 53/2002, de 30 de diciembre

)

prima Autoritatea de sancționare prevăzute în prezentul articol vor fi exercitate de către autorită țile

guvernamentale competente, iar acesta va fi posibil de a solicita rapoarte preliminare din partea autorităților sportive și de Comisia Națională împotriva Violenței.

al 2-lea În cazul în care competența de sancționare revine administrației generale a statului, impunerea de sancțiuni vor fi efectuate de către:

A) delegatul Guvernului, pana la 60.100 de euro.

B) Secretarul de stat pentru securitate, pana la 180.000 de euro

C) Ministerul de Interne, pana la 360.000 de euro

D) Consiliul de Miniștri, pana la 650.000 de euro

Competența de a impune sancțiuni de interdicție temporară împotriva organizarea de evenimente sportive și de închiderea temporară a terenurilor de sport se va culca cu secretarul de stat pentru securitate, în cazul în care perioada de suspendare este egal sau mai mic de un an, și cu Ministerul de Interne, în cazul în care acesta este mai lungă decât perioada respectivă.

8. În exercitarea autorității de sancționare care se face referire în prezentul titlu, principiile și normele cuprinse în titlul IX din Ley 30/1992, de 26 de Noviembre , privind regimul juridic al

autorităților publice și procedura administrativă comună va fi cazul, în condi țiile acestora, mai ales în măsura în care aceasta se referă la stingere a răspunderii, regulii privind încălcările și sancțiunile și principiile generale ale procedurii de sancționare.(Articolul a fost modificat prin Legea 53/2002, din 30 decembrie)

9. Cuantumul amenzilor stabilite în conformitate cu prezentul titlu vor fi actualizate de către Guvern, la propunerea Ministerului de Interne, ținând cont de variația indicelui oficial al prețurilor de vânzare cu amănuntul.

TITLUL X Facilități sportive

Articolul 70.

k. Planificarea și construirea de facilități sportive de natură publică, finanțată cu fonduri Administrația de Stat vor fi efectuate în forma în care beneficiază utilizarea lor pentru mai multe sporturi, ținând seama de diferitele modalități sportive, disponibilitatea maximă de timp și diferitele niveluri de practica cetățenilor.

Aceste facilități vor fi puse la dispoziția comunității pentru utilizarea lor publice.

2. Facilitățile de sport, care sunt menționate în secțiunea precedentă trebuie să fie accesibile, fără bariere sau obstacole care fac libera circulație a persoanelor cu handicap sau imposibile vârstă. De asemenea, spațiile interioare ale terenurilor de sport vor fi dotate cu facilită ți necesare pentru utilizarea lor normală de către aceste persoane, cu condiția ca natura sport care au spus că motive sunt utilizate pentru a permite acest lucru.

3 Toate facilitățile sportive vor avea în vedere reglementările CE privind utilizarea și publicitate de alcool și tutun.

Articolul 71.

k. Instalațiile utilizate pentru evenimente sportive unde competiții de un stat sau de picioare internaționale sunt deținute, în special cele care pot conține un număr semnificativ de spectatori, va fi proiectat și construit în cadrul reglementărilor în vigoare, în așa fel încât să împiedice sau limita eventualele acțiuni de violență, în conformitate cu recomandările de convențiile internaționale privind violența în sport semnat de către Spania.

2. În sensul condițiile stabilite în secțiunea precedentă, locurile vor, în perioada în care este stabilit în conformitate cu reglementările, să fie numerotate cu un loc pentru to ți spectatorii, la toate instalațiile în care concursurilor profesionale ale unui domeniu de aplicare stat sunt de ținute . La aceste facilitati, va exista o unitate centrală sau stație de control organizațional, situat într-o zonă strategică și dotată cu mijloacele tehnice necesare.

3 În amenajarea de facilități pentru scopul de siguranță, vor fi luate în considerare în special următoarele aspecte:

a) distanța și elemente de separare între terenul de joc și prima linie de spectatori.

b) Tunele de acces la vestiare.

c) conexiunea radio și sistemele de difuzoare externe.

4. În aceleași scopuri, vor fi luate în considerare următoarele aspecte:

a) La efectuarea lucrărilor la instalațiile deja existente de constructii:

O restricție pe clădire, în scopuri sportive sau orice altă formă de utilizare, atât în termeni de volum și de ocupare a terenurilor.

O interdicție sau restricție pe o creștere a numărului de spectatori.

b) În construcția de noi facilități:

Suprafața care nu poate fi dezvoltat pe teren pentru a fi utilizate și atașată la acesta.

Distanțele minime de la facilitatea de granițele parcelei.

O fâșie de pământ care este complet gratuit, inclusiv gratuit de spații de parcare, în jurul facilitate.

Articolul 72.

Toate instalațiile sau unitățile de utilitate publică la care sunt furnizate servicii de natură sport, indiferent de entitatea proprietarul poate fi, va oferi informa țiile la un loc, care este perfect vizibil și accesibil, cu privire la detaliile tehnice ale instalației sau a unității, împreună cu echipament și numele și, respectiv, calificările persoanelor care prestează servicii profesionale la nivel de management tehnic, de predare sau de sprijin.

TITLUL XI Disciplina sport

Articolul 73.

k. Domeniul de aplicare a disciplinei sportive, în sensul prezentei legi, și atunci când se ocupă cu activități sau concursuri de un domeniu de aplicare stat sau de domeniul de aplicare interna țional, după caz, sau care afectează persoanele care participă cu privire la aceasta, se prelunge ște până la încălcările normelor de joc sau concurența și regulile generale de sport clasificate în temeiul prezentei legi, în dispozițiile sale de punere în aplicare și în statutele și regulamentele de cluburi sportive, ligile profesioniste și autoritățile sportive spaniole.

2. Act sau omisiuni care, în timpul pe joc sau concurs, viola, împiedica sau perturba angajamentul lor normale sunt încălcări ale regulilor de joc sau concurs.

Alte acte sau omisiuni care sunt în contradicție cu condițiile stabilite de aceste norme, sunt încălcări ale normelor sportive generale.

Articolul 74.

k. Autoritatea disciplinară atribuie puterea de a investiga a deținătorilor sale legitime și, după caz, pentru a sancționa sau rectificare a persoanelor sau entităților care fac obiectul discipline sportive, în funcție de competențele lor respective.

2. Exercitarea de sport autoritate disciplinară revine:

a) Arbitrii sau arbitri, în timpul meciurilor sau ale studiilor, care fac obiectul normelor stabilite prin dispozițiile fiecare modalitate sportive.

b) Cluburile sportive, în ceea ce privește membrii lor sau asociați, sportivi sau personalul tehnic și manageri sau administratori.

c) spaniolă federațiile sportive, în ceea ce privește: Toate persoanele care fac parte din structura lor organic special, cluburi sportive și sportivilor lor și femei, personalul tehnic și manageri, arbitrii și arbitrii și, în general, toate acele persoane și entități care , fiind federalizat, desfășoară activitate sportivă relevantă în domeniul de aplicare stat.

d) ligile profesioniste, în ceea ce prive ște cluburile sportive care participă la competiții oficiale de

natură profesională și pe managerii și administratorii acestora.

e) spaniolă Sport Comisia de disciplină cu privire la aceleași persoane și entități, federațiile sportive spaniolă, în ceea ce privește aceste același și managerii lor, și în ceea ce privește ligile profesioniste.

Articolul 75.

Dispozițiile statutare sau de reglementare ale cluburilor sportive care participă la concursuri de un domeniu de aplicare stat, ligile profesioniste și federațiile sportive spaniolă, emis în contextul prezentei legi, va stabili inevitabil următoarele aspecte cu privire la disciplina sport:

a) Un sistem clasificate de încălcări, în conformitate cu regulile de modalitatea sportive relevante, adaptate în funcție de gravitatea lor.

b) Principiile și criteriile care să asigure diferențierea între natură minoră, gravă și foarte gravă a încălcării, proporționalitatea sancțiunilor aplicabile pentru aceeași, lipsa de existența unei sancțiuni dublu pentru aceleași fapte, aplicarea favorabile efecte retroactive și interdicțiile împotriva sancțiunea încălcărilor care nu sunt clasificate înainte de momentul în care acestea sunt comise.

c) Un sistem de sancțiuni corespunzătoare pentru fiecare dintre încălcările, împreună cu cauzele sau circumstanțele care scutite, accentueaza sau agravează răspunderea a cel nelegiuit și cerințele de stingere a acestuia.

d) Diferitele proceduri disciplinare pentru prelucrarea și impunerea de sancțiuni, după caz.

e) Sistemul de atac împotriva sancțiunilor aplicate.

Articolul 76.

k. În orice caz, încălcările grave ale regulilor de joc sau concurs sau regulile generale de sport vor fi considerate a fi următoarele:

a) abuzul de putere.

b) încălcări ale sancțiunilor impuse.

c) acțiunile pentru pre-determinarea rezultatului unei întâlniri sau de concuren ță prin intermediul unui preț, intimidare sau printr-un acord simplu.

d) promovarea, inițierea, consum, sau utilizarea practicilor interzise care se face referire la articolul 56 din acest act, refuzul de a se supune verificărilor solicitate de organisme sau persoane cu competență, precum și orice act sau omisiune care împiedică sau interferează cu întreprinderea buna de a controalelor și o încălcare a obligației de informare impuse de sportivi și femei în articolul 58.1 din prezentul act, cu scopul de a localizarea sau furnizarea de informa ții false (Paragraful a fost modificată prin Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

e) comportament agresiv si nesportiv, atitudini și gesturi de jucători, atunci când îndreptate la arbitrul, alti jucatori sau spectatori, precum și declarații publice de către manageri, administratori de fapt sau de drept a cluburilor sportive și sportive societățile pe acțiuni, personalul tehnic, arbitri si sportivi și femei, care incită echipele lor sau a spectatorilor la violență. (Modificată prin Legea 50/1998)

f) lipsa nejustificată de participare la apel-up-uri la echipe sportive naționale.

g) participarea la concursuri organizate de țările care promovează discriminarea rasială, sau cu sportivi care reprezintă același lucru.

h) participarea la organizarea, managementul, ascunderea sau facilitarea acte, comportament sau situații care ar putea induce sau poate fi considerat ca fiind acte de violen ță, rasiste sau xenofobe (articolul adăugată de Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

2. De asemenea, încălcări foarte grave sunt considerate a fi cele următoare de către pre ședinții și alți membri de conducere ai organelor de federa țiile sportive spaniolă și ligile profesioniste:

a) încălcarea rezoluțiilor adunării generale, precum și a regulamentelor electorale și alte prevederi legale și de reglementare.

b) incapacitatea de a apela la organele federale colegiale, într-un mod sistematic și repetat, în perioadele sau în condițiile legale.

C) Imposibilitatea de a pune în aplicare deciziile Comisiei de Disciplină Sport spaniolă.

d) utilizarea necorespunzătoare a fondurilor private sau de subven ții, împrumuturi, garanții și alte forme de asistență de la stat, organele sale autonome sau cele în orice alt mod acordate de la bugetul de stat general.

e) angajamentul de a costurilor de natură multi-anual de la bugetul de federa țiile sportive, fără autorizație de reglementare.

f) organizarea de concursuri oficiale sportive sau activită ți cu caracter internațional, fără autorizație de reglementare.

g) omisiunea de datoria de a asigura întreprinderea corectă a evenimentelor sportive care implică un risc pentru spectatori și care iau forma de invaziile pas, agresiune față de sportivi, arbitri sau de echipe participante, în general. (Paragraful adăugat de Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

3 În afară de cele enumerate în secțiunile anterioare ale celor stabilite de către ligile profesioniste respective, există anumite încălcări foarte grave ale cluburilor sportive de natură profesională și, după caz, administratorii sau managerii lor:

a) încălcarea rezoluțiilor de natură economică a Ligii profesional corespunzător.

b) Încălcarea îndatoririlor sau angajamentele dobândite cu statul sau cu sportivi.

c) Încălcarea regimurile de răspundere a membrilor consiliilor de administra ție.

4. În orice caz, încălcările grave vor fi:

a) o încălcare repetată de ordine sau instrucțiuni emise de organismele sportive competente.

b) acte flagrante și publice care au un impact asupra demnitate sportive sau de bună-cuviin ță.

c) întreprinderea de activități publice sau private declarată incompatibilă cu activitatea de sport sau funcția exercitată.

5. Încălcări de natură minoră va fi considerat a fi un comportament care este în mod evident contrară normelor sportive, care nu sunt supuse evaluării de a fi grave sau foarte grave.

6. Încălcări foarte grave care implică Sport societăților comerciale pe acțiuni sunt considerate a fi următoarele:

a) achiziția de acțiuni sau titluri de sportive publice Company Limited într-un mod prin care ei vin să dețină mai mult de douăzeci și cinci la sută din drepturile de vot ale aceluia și fără a obține acordul expres sau asumat de autorizare a Consiliului Superior de sport sau achizi ționarea de acțiuni sau titluri de sportive publice Company Limited contrar interdic ției prevăzute la articolul 23.2 din prezentul act.

b) O încălcare a obligației de a depune un raport de audit privind conturile anuale sau a raportului de management în perioadele sau în condițiile prevăzute în prezentul act.

c) Refuzul, obstrucționarea sau rezistenta la inspecția carnetul de acțiuni nominative de către Consiliul Superior Sport.

d) Refuzul, obstrucționarea sau rezistenta de a fi supuse auditului, care sunt aprobate de Consiliul Superior Sport în condițiile prevăzute în articolul 26.3 din prezentul act.

Răspunderea pentru încălcările care sunt menționate în această secțiune a) din prezentul articol va revine partea achizitoare sau părți și cele care acționează în acord cu ele, în încălcările stabilite în alte secțiuni, răspunderea va reveni publice Sport Limited Compania și director sau directori căruia i se atribuie încălcarea, refuzul, obstructie sau rezistenta. (Modificată prin Legea 50/1998)

7 Încălcări grave cu privire la Sport societăților pe acțiuni va fi considerată a fi o încălcare a obligației de comunicare a achiziției și transferul de participații semnificative într-un sport Public Company Limited, precum și o întârziere nejustificată, în conformitate cu obliga ția de a actualiza cartea de înregistrare de acțiuni nominative în condițiile prevăzute la articolul 23.6.

Răspunderea pentru încălcările menționate în prezentul alineat vor sta, în primul caz, cu toate persoana / s obligat să raporteze de achiziție sau de transfer și, în al doilea, cu Sport Public Company Limited și directorul sau directorii căruia o încălcare, refuzul, obstructie sau rezistenta este atribuit.

(Adăugat de Legea 50/1998)

Articolul 77.

k. Recidivă va fi considerat a fi o circumstanță agravantă a răspunderii în disciplina sport.

2. În orice caz, există circumstanțe atenuante pentru încălcarea regulilor de joc sau concurs, cum ar fi regretul spontan și că de suficiente provocare care au precedat imediat încălcare.

Articolul 78.

În orice caz, cauzele de stingere a răspunderii disciplinare de sport vor fi considerate a fi decesul persoanei vinovate, dizolvarea club sportiv sau federație sancționat, conformitatea cu sancțiunea, timp de restricționare a încălcărilor și de sancțiunile impuse.

Articolul 79.

k. Sancțiunile care fac obiectul cererii de către Comisie a încălcării de sport relevante vor fi după cum urmează:

a) Descalificarea, suspendarea sau retragerea unei licențe federație, cu titlu temporar sau definitiv, în proporție corespunzătoare pentru încălcările comise.

b) facultate, pentru organismele disciplinare corespunzătoare, pentru a modifica rezultatul de partide, studii sau concursuri ca urmare a unei cauze predeterminat care implică un pre ț, intimidare sau un simplu acord, cu privire la rezultatul reuniunii sau concurs.

c) cele de natură financiară, în cazurile în care sportivii și femeile, personal tehnic, arbitri sau arbitri remunerați pentru munca lor, care apar ca cuantificate în regulamentele disciplinare și în Actul Constitutiv al Federației relevante. Sancțiunile de natură financiară va fi impusă tuturor celor implicați sau participarea la concursuri declarat a fi profesioniști, iar acestea vor fi, de asemenea, cuantificate în regulamentele și statutele corespunzătoare, precum și cele din liga profesională, după caz. (Paragraful modificat prin Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

d) cele referitoare la închiderea teren de sport. (Paragraful modificat prin diciembre )

Legea 53/2002, de 30 de

e) cele care privesc interzicerea accesului la stadion, pierderea statutului de membru și organizarea

de competiții sportive în spatele ușilor închise.

f) Cei de mustrare, în cazurile în care sportivul sau o femeie, în timp ce a facilitat datele solicitate în articolul 58.1 din prezentul act, nu poate fi localizat pe de până la trei ori. După mai mult de trei ori, sancțiunile prevăzute în secțiunea 1 a) din prezentul articol vor fi aplicate (articolul adăugat de Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

2. Datorită Comisiei de încălcările enumerate în articolul 76.2, pot fi impuse următoarele sanc țiuni:

a) avertizare publică.

b) măsuri de interzicere temporară de la două luni la un an.

c) Eliminarea de la un post.

3 Datorită Comisiei de încălcările enumerate în articolul 76.3, vor fi impuse următoarele sanc țiuni:

a) Mustrare.

b) sancțiuni de natură financiară.

c) retrogradare din categoria.

d) excluderea temporară sau definitivă de concurs profesional.

(Secțiunile 4, 5 și 6 adăugată de Legea 50/1998)

4. Datorită încălcări foarte grave în ceea ce prive ște sportive societăților pe acțiuni, vor fi impuse următoarele sancțiuni:

a) monetar amendă de o sumă ce variază între 25000001 și 75.000.000 de pesetas.

b) În cazul în care este implicat încălcarea prevăzut în secțiunea a) de la articolul 76.6, suspendarea drepturilor politice ale acțiunilor sau titlurilor achiziționate, această măsură va fi adoptată în mod provizoriu de îndată ce procedura de sancționare este instigat.

5. Având în vedere comiterea unei încălcări grave cu privire la Sport societăților pe acțiuni prevăzute la articolul 76.7, o sancțiune va fi impusă de natură pecuniară cuprinsă între 1.000.000 și 25.000.000 de pesetas.

Competentă să aplice sancțiunile prevăzute în prezentul alineat și în cea anterioară va sta cu președintele Consiliului Superior Sport și deciziile pe care le emite în acest domeniu va pune capăt procesului administrativ.

6. Atunci când anumite fapte identice implica o încălcare clasificate în prezentul act și în

Ley

24/1988, de 28 de Julio , pe Bursa de Valori, acesta din urmă va fi aplicată cu privire la configurația, calificarea și amploarea încălcării și cuantumul sancțiunii și competența de a se impune.

Articolul 80.

k. Încălcările vor fi prescrisă puțin trei ani, un an sau o lună, în funcție de faptul dacă acestea sunt foarte grave, grave sau minore. Perioada de prescripție va începe din a doua zi după comiterea încălcării.

Perioada de prescriere va fi întrerupt prin inițierea procedurii de sancționare, dar în cazul în care acest lucru este oprit de o lună, pentru un motiv care nu pot fi atribuite la persoana sau entitate supusă spus procedură, perioadă de timp va începe o dată mai mult.

2. Sancțiunile vor fi prescrisă puțin trei ani, un an sau o lună, în func ție de faptul dacă acestea sunt foarte grave, grave sau minore. Perioada de prescripție va începe din ziua următoare celei în care decizia prin care se impune sancțiunea devine obligatoriu, sau de la data la care conformitatea cu aceeași este întreruptă ar fi acest început.

Articolul 81. (Articolul elaborat în conformitate cu

Legea 53/2002, de 30 de diciembre )

Sancțiunile impuse prin audieri disciplinare relevante vor fi puse în aplicare imediat, fără a face apel sau reclamații care pot fi depuse în același oprirea sau suspendarea executării acesteia. Aceasta nu aduce atingere competențelor care stau cu organismele disciplinare ale diferitelor instanțe să adopte, la cererea uneia dintre părți, măsurile provizorii care sunt considerate oportune pentru a se asigura că decizia este adoptată în timp util.

Articolul 82.

k. Condițiile generale și minimă a procedurilor disciplinare sunt după cum urmează:

a) Arbitrii sau arbitri exercită autoritatea disciplinară în întreprinderea de meciuri sau întâlniri, întrun mod imediat. În acest caz, va fi necesar să existe un sistem adecvat reclama ții ulterioare.

b) In competitiile sportive sau reuniuni a căror natură necesită implicarea imediată a organelor disciplinare, în scopul de a garanta întreprinderii normală a aceleiași, va fi necesar să se creeze un sistem procedurale care fac posibilă pentru a echilibra acțiunea peremptoriu de cei organisme cu procesarea de o audiere și dreptul părții interesate să se plângă.

c) procedura ordinară aplicabilă pentru impunerea de sanc țiuni pentru încălcarea regulilor de joc sau a concursului va asigura întreprinderea normale de concurență, precum și garantarea procesarea unei audieri a părților interesate și dreptul la apel .

d) Procedura extraordinar, care va fi prelucrate pentru sancțiunile corespunzătoare restul de încălcări, vor fi adaptate la principiile și normele legislației generale, cu toate aspectele necesare a fi specificate în normele de aplicare a prezentei legi .

2. Documentele semnate de arbitri sau de arbitri de meci, întâlnire sau competi ție va constitui mediu documentar necesar, în întreaga evidență a încălcărilor regulilor și normelor sportive.

3 În aceste sporturi specifice care impun acest lucru, ea va fi posibil să se aibă în vedere declara țiile de arbitrul de teren sau arbitru cu privire la infracțiunile referitoare la disciplina de sport, și acestea vor fi luate în considerare pentru a fi adevărat, dacă nu există o eroare materială evidentă.

Articolul 83.

k. Organismele sportive disciplinare competente vor, din oficiu sau la cererea examinatorului de la caz, procurorul a acestor încălcări care pot avea natura constituie o infrac țiune sau contravenție.

2. În acest caz, organele disciplinare sportive vor fi de acord cu privire la suspendarea procedurii în funcție de situațiile ce rezultă, până când se emite decizia instanței de judecată în cauză.

3 În caz de suspendare a procedurii fi fost de acord, acesta va fi posibil să se adopte măsuri provizorii printr-o hotărâre comunicată tuturor părților interesate.

Articolul 84.

k. Sport Comisia de Disciplina spaniolă este un corp de domeniu stat, care este, din punct de vedere statutar, un membru al Consiliului Superior Sport. Fosta, care acționează separat de acesta din urmă, decide cu privire la problemele de sport disciplinare care țin de competența sa în ultimă analiză.

De asemenea, va, în general, să fie capabil de a procesa și de a rezolva cazurile disciplinare la instanțe ale Consiliului Superior Sport, și Comitetul de Management, în cazuri specifice, care sunt prevăzute la articolul 76.

2. Procedura pentru prelucrarea și soluționarea cazurilor disciplinare în fața Comisiei de Disciplina Sport spaniolă va fi adaptată substanțial în condițiile prevăzute în Codul de procedură comun, cu excepția pentru consecințele care decurg din încălcarea regulilor de joc sau concurs, care va este reglementată de normele de sport specifice.

3 Membrii Comitetului vor fi numiți de către Comitetul de Conducere al Consiliului Superior Sport.

4. În cazul membrilor Comitetului comite acțiuni vădit ilegale, prin încălcarea legislației de sport într-un mod grav, sau pentru oricare dintre motivele care împiedică exercitarea func țiilor publice, ele vor fi suspendate sau, ca a respins cazul, în conformitate cu termenii de legisla ția generală.

5. Deciziile Comisiei de Disciplina Sport spaniolă se va încheia procesul administrativ și, după caz, vor fi puse în aplicare prin intermediul relevant federa ție sportivă, care va fi responsabil de respectarea strictă și eficientă cu aceeași.

Articolul 85.

A unor dispoziții de aplicare a prezentei legi se va specifica principiile și criteriile care se face referire în articolele precedente și, în special, componența și funcționarea Comisiei de Disciplina Sport spaniolă, împreună cu repartizarea competențelor între organismele sportive disciplinare.

TITLUL XII General Sport Adunarea

Articolul 86.

k. General Sports Adunarea este constituit cu scopul principal de a consilia Pre ședintele Consiliului Superior Sport cu privire la problemele de sport, care sunt acestea încredințate.

2. Adunarea este prezidat de președintele Consiliului Superior Sport și va fi format din reprezentanți ai administrației de stat, Comunitățile Autonome, organizațiilor locale, spaniolă federațiile sportive, ligile profesioniste, împreună cu alte instituții și entități de natura sport , precum și alte persoane special calificate.

3 De compoziție, funcționarea și regimul de sesiuni vor fi determinate de procesul de reglementare.

4. Ca un minim, Adunarea se va întruni o dată pe an.

TITLUL XIII Conciliere extra-judiciară în sport.

Articolul 87.

Problemele în litigiu de natură juridică-sport, care sunt ridicate sau care pot fi ridicate în rândul sportivilor și sportivelor, personal tehnic, arbitri sau arbitri, cluburi sportive, membri, spaniolă federațiile sportive, ligile profesioniste și alte părți interesate, vor fi soluționate prin aplicarea formulelor specifice de conciliere sau arbitraj, în condițiile și în condițiile legislației statului cu privire la problema.

Articolul 88.

k. Formulele că articolele precedente se referă la vor fi folosite pentru a solu ționa orice litigiu sau problema în litigiu a produs între părțile interesate, cu ocazia aplicării normelor sportive care nu

sunt incluse în mod expres în prezenta lege și în dispozițiile sale de aplicare directă.

2. În acest scop, regulile statutare de cluburi sportive, spaniolă federațiile sportive și ligile profesioniste va înființa o conciliere sau un sistem de arbitraj, în care vor apărea următoarele reguli, cel puțin:

a) metoda pentru a demonstra intenția neechivocă a părților interesate de a fi supuse sistemului de spus.

b) aspecte, cauzele și cerințele care se aplică de conciliere sau arbitraj formule.

c) organisme sau persoane responsabile de soluționarea sau decide problemele pe care acest articol se referă.

d) Sistemul de respingere a celor care duce la conciliere sau arbitraj funcții, precum și opoziția față de spus formule.

e) Procedura prin care aceste funcții vor fi realizate, în toate cazurile, cu respectarea principiilor constituționale și, în special, cele de contradicție, egalității și audierea părților.

f) Metode de aplicare a deciziilor sau rezoluții care decurg din funcțiile de conciliere sau arbitraj.

3 Decizia adoptată în aceste proceduri vor avea efectele menționate în Legea de arbitraj.

DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

<< primii

Condițiile stabilite de prezenta lege va fi în general aplicabile în întreg teritoriul na țional, în condițiile prevăzute la 14, 15.1, 2 și 3, 16, 17, 18 și 72, va avea eficacitate în măsura în care nu există reglementări specifice Comunităților Autonome cu competențe în materie de promovare a sportului.

În al doilea rând,

Următoarele sunt declarate pentru a fi regulile de bază în domeniul de aplicare al reglementărilor prevăzute în articolul 149.1 din Constituție:

a) Articolul 3.1, 2 și 3 în domeniul de aplicare al regulii 30.

b) la articolul 53.5, în conformitate cu condițiile stabilite în regula 18.

Terț

Condițiile prevăzute la articolele 28 și 45.2 din prezenta lege, împreună cu prevederile prezentei legi suplimentare, vor fi luate în considerare separat de autonomia financiară a Teritoriului istorice din Țara Bascilor și Navarra.

În al patrulea rând.

k. Condițiile stabilite la titlul IX sunt emise pentru scopurile prevăzute la articolul 149.1.29 din Constituție.

2. Condițiile prevăzute la articolul 71.3 și 71.4 vor fi în general aplicabilă în absența reglementării specifice de către Comunitățile autonome competente.

În al cincilea rând.

De asociații sportive care sunt încorporate sau înregistrate în sport înregistrează în conformitate cu legislația relevantă comunități autonome, vor fi recunoscute ca cluburile sportive în sensul în condițiile prevăzute în articolul 15.4 din prezentul act, cu condiția ca actul constitutiv stabilesc constituție, adaptat la principiile democratice, a organelor de guvernare și de reprezentare și un regim de răspundere a directorilor și a membrilor. În cazul entităților publice sau private care desfășoară activități au un caracter complementar în raport cu obiectul lor principal sportive, acestea vor include un buget diferențiată.

A șasea. (Modificată prin 31/1990 Legea)

unul

30/1985 Value Added Tax Act, din 2 august, va avea textul modificat de-a lungul următoarele linii:

k. . Articolul 8, punctul 1, secțiunea 13, va fi elaborat ca este stabilit în cele ce urmează:

13 Serviciile prestate de entități de drept public, federațiile sportive sau entități sau entități private sport de natură socială pentru cei care practică sportul sau educa ția fizică, oricine poate fi persoana sau entitate care este responsabil pentru efectuarea furnizării, cu condi ția ca astfel de servicii sunt direct legate de practicile de spus și taxele de aceeași nu depășesc sumele care sunt menționate în cele ce urmează:

De intrare sau de admitere taxe: 200.000 de pesetas. Taxele periodice: 3.000 pesetas pe luna Aceste sume vor fi modificate de către General de Stat Actul bugete a fiecărui an. "

2. . Articolul 8, punctul 2, ultimul paragraf, vor fi elaborate după cum este stabilit în cele ce urmează:

"Termenele prevăzute la alineatul precedent nu se aplică atunci când acestea se referă la furnizarea de servicii care sunt menționate la punctul 1, secțiunile 8 și 13 din prezentul articol."

3 Articolul 28, punctul 2, secțiunea 8 este eliminat

4. Secțiunile 9. și 10 de la punctul 2 al articolului 28 va deveni secțiunile 8 și 9, respectiv, de același număr și art.

Două?

Majorările de capital obținut de Sport Societățile private și cluburile sportive care sunt demonstrate a fi ca o consecință a asumarea datoriilor de către național Ligii Profesioniste de Fotbal, care o și alții sunt proprietari ai, nu va fi integrat în baza taxabil al impozitul pe profit.

Datoriile menționate în paragraful precedent vor fi cele care sunt în mod special înregistrate în acordurile speciale care cluburile în cauză semn cu național profesional liga de fotbal, cu scopul de a asigura conformitatea cu planul de îmbunătățire care se face referire în furnizarea suplimentară XVa Ley 10/1990, de 15 de Octubre , a sportului.

Costurile și reducerile de capital, care, după caz, poate fi demonstrat ca o consecin ță a încălcării acordurilor semnate de întreprindere a planului de îmbunătă țire citat nu va fi integrat în baza taxabil al impozitului pe profit pentru Sport societățile pe acțiuni.

A șaptea.

În timp, acest Act intră în vigoare, acele cluburi care participă la competiții oficiale de natură profesională în modalitatea de fotbal și care au obținut un echilibru de capital net pozitiv în audit comandat de către Liga Profesionistă de Fotbal din sezonul 1985-1986, va putea men ține structura lor juridică actuală, dacă nu există un acord în sens contrar din adunările lor, cu următoarele caracteristici specifice:

k. Bugetul anual va fi aprobat de către Adunarea. Planul de buget va fi prezentat Adunării, înso țită de un raport care va fi emis de către Ligii Profesioniste în perioada în care este determinată în conformitate cu reglementările.

Cluburile care au mai multe secțiuni profesioniști sau amatori de sport se va întocmi un buget separat pentru fiecare secțiune, care va face parte din bugetul general al clubului. Bugetul fiecărei secțiuni de sport profesionist va fi însoțită de un raport care va fi emis de liga profesională relevantă.

2. Cluburile care au mai multe secțiuni profesioniști sau amatori de sport se va menține contabile speciale și separate pentru fiecare dintre acestea.

3 Ale Ligii Profesionale, Consiliului Superior Sport și, după caz, Comunitatea Autonomă relevant va fi în măsură să determine cluburile care vor fi supuse unui audit complementar efectuat de către auditori numiți de către entitățile menționate mai sus.

4. Membrii consiliilor de administrație ale acestor cluburi vor fi solidar pentru rezultatele financiare negative, care sunt generate în timpul perioadei de administrare a acestora. Aceste rezultate vor fi adaptate ținând cont de excepțiile prevăzute de auditori. În anul financiar va începe la data de 1 iulie a fiecărui an și se va încheia la următoarea 30 iunie. Înainte de începutul fiecărui an financiar, Consiliul de administrație va depune o garanție bancară, în favoarea club cu cele ale Ligii Profesionale, care garantează răspunderea sa și care atinge cincisprezece la sută din bugetul costurilor.

Garanția va fi executorie de ligă profesional și pot fi necesare anual pe întreaga perioadă a administrației sale. Acțiunea de răspundere pot fi puse în aplicare:

Prin Club, printr-o rezoluție a Adunării sa, obținut printr-o majoritate simplă a celor prezenți.

Pe un nivel subsidiar, de către membrii care reprezintă cinci la sută din numărul total de aceea și.

În orice caz, când patru luni au trecut de la încheierea exerci țiului financiar de liga profesională relevantă și de către Consiliul Superior Sport.

Condițiile și circumstanțele în care consiliul de administrație, în perioadele de mandatele lor și cu condiția ca acestea sunt consecutive, vor putea compensa garanțiile îndeplinite de rezultatele financiare pozitive din anii precedenți sau ulterioară sau cele în care pierderile au avut loc, vor fi determinate de procesul de reglementare.

Calculul sumelor compensatorii care se face aluzie în această sec țiune se va face de la începutul întreprinderii a auditurilor efectuate sub controlul liga profesionale.

5. Cluburi de sport, care sunt acoperite de această prevedere va adapta contabilitatea lor sec țiuni sportive profesioniste la regulile care sunt reglementate sau care pot fi reglementate în viitor pentru Sport societăților comerciale pe acțiuni și vor fi supuse acelorași obligații ca sunt stabilite afară de aceasta, în conformitate cu articolul 26.1 din prezenta lege privind informarea periodică pe care acestea trebuie să transmită Consiliului Superior Sport (adăugat prin Legea 50/1998)

Opta.

k. Aceleași reguli conținute în dispoziție precedent se va aplica la cluburile care participă la competiții oficiale de natură profesională în modalitatea de baschet, atunci când acest act intră în vigoare.

2. În scopul de a aplica regulile precedente, cluburile vor efectua un audit, cu supravegherea Asociației Cluburilor de Baschet, în ceea ce prive ște cele patru anotimpuri precedente, și să arate că au obținut un echilibru de capital net pozitiv, în fiecare dintre acestea.

Al IX-lea.

k. Aceste cluburi care au secțiunile profesioniști și amatori de sport atunci când această lege intră în vigoare va fi capabil să mențină structura lor juridică actuală pentru echipele de amatori. În ceea ce privește echipe profesioniste, acestea trebuie să fie înregistrate și să prezinte lor de resurse umane și materiale corespunzătoare pentru un sport nou-creat Public Company Limited pentru fiecare una dintre echipe profesioniste.

Fiecare dintre aceste cluburi sportive nu pot fi deținătorii de mai mult de zece la sută din acțiunile de sport societăților comerciale pe acțiuni, care sunt înregistrate la rândul numărul lor. Procedura prin care cluburile respective pot subscrie spune acțiuni vor fi stabilite în conformitate cu reglementările.

2. Crearea acestor sporturi societăților comerciale pe acțiuni va fi în conformitate cu aceleași reguli ca și pentru transformarea cluburi în cluburi sportive pe ac țiuni, care este stabilit în prima dispoziție tranzitorie, cu scutirea de impozitul pe transferul de capital și documente juridice atestate conținute în dispoziției citate fi extinsă la fostul.

Zecea.

Dispozițiile de aplicare a prezentei legi se va stabili perioadele și cerințele de transformare a cluburilor sportive în sport societăților pe acțiuni sau pentru crearea de sportive publice Societățile de administrare a unei echipe de profesionisti în conformitate cu dispozi ția precedentă, care au a achizitionat drepturile de a se integra în competițiile oficiale de natură profesională și un domeniu de aplicare stat.

Al XI-lea. (Abrogat prin Legea 50/1998)

Pentru acoperirea obligațiilor financiare care decurg din planul de îmbunătățire a cluburilor de fotbal care participă la competiții cu caracter profesional, Consiliul Superior Sport va include o intrare specifică în bugetele lor cu privire la participarea de cluburi de fotbal din colecție cuprinzătoare de Pariuri Sportive de Stat, sub titlul de restructurare și îmbunătățire sau orice altă formă care poate fi stabilită. Această participare va fi stabilit prin Decret Regal.

Al XII-lea.

k. Ca o consecință a organizare a concursurilor de natură profesională, ligile profesioniste vor putea să stabilească o taxă anuală de participare care va fi nevoie de toate cluburile care participă la ele.

În orice caz, în perioada profesionist îmbunătățire fotbal, stabilirea taxei de liga profesionist va fi obligatorie.

2. Consiliul Superior Sport și Ligii Profesioniste de Fotbal va fi de acord cu privire la procedura și criteriile de aplicare a taxei citat.

XIII-lea.

k. În contextul Acordului Professional Îmbunătățirea fotbal, și în scopul de a face posibilă pentru a transforma cluburi în sport societăților pe acțiuni, sau pentru a le crea, în conformitate cu prevederile suplimentară a noua a acestei legi, Liga Profesionistă de Fotbal își va asuma plata din următoarele datoriilor din care cluburile de fotbal care au semnat acordurile speciale relevante cu liga profesionist va fi evacuate:

datorii a) fiscale cu statul care decurg din taxe sau concepte de această natură acumulate până la 31 decembrie 1989, stabilit de auto-evaluare sau, după caz, stabilit de către autoritatea fiscală înainte de acest act intrarea în vigoare. Aceste datorii fiscale vor include toate componentele prevăzute în secțiunea 58 din Legea generală privind taxarea care pot fi aplicabile, împreună cu orice costuri care ar fi apărut.

b) Alte datorii cu statul și organele sale autonome, securitate socială sau de banca ipotecară a Spaniei la 31 decembrie 1989.

c) Datoriile indicate în secțiunile anterioare sunt înțelese ca referindu-se la cele din acele cluburi care au participat sau participa la concursuri oficiale ale fotbalului primul și al doilea Divizia A în sezoanele 1989/1990 și 1990/1991.

2. De asemenea, și în scopul îndeplinirii angajamentelor contractate în planul de îmbunătă țire 1985, Liga Profesionistă de Fotbal își va asuma plata a datoriilor publice, de natură egal cu cel men ționat în secțiunea 1 în ceea ce privește celelalte cluburi incluse în Planul de citate și nu contemplat la litera c) din secțiunea precedentă, care acumulate înainte de spus Plan și care au restante de plata la 31 decembrie 1989.

3 Toate documentele și contractele necesare, în scopul de a face presupunerea datoriilor stabilite în prima secțiune vor fi scutite de la transferul de capital și certificate fiscale documente legale.

XIV.

Competențele care sunt atribuite de organul plenar al Consiliului Superior Sport, în conformitate cu legislația în vigoare, în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile prezentei legi, și care nu au fost alocate la oricare dintre organismele menționate în prezentul act , va fi efectuată de către Comitetul de Conducere al Consiliului Superior Sport.

XV-lea.

În scopul de a regulariza situația financiară a cluburilor de fotbal, Consiliul Superior Sport va elabora un plan de ameliorare, care va acoperi un acord care va fi semnat între a declarat corp si National Ligii Profesioniste de Fotbal. De asemenea, planul de îmbunătățire a citat vor include acorduri speciale care cluburile respective vor trebui să semneze cu cele ale Ligii Profesionale.

Al XVI-lea.

Toate aceste rapoarte, care, în virtutea condițiilor prevăzute în prezenta lege și de normele de aplicare trebuie să fie emise de către diferite entită ți, va fi considerat a fi favorabil în cazul în care nici un anunț se face în acest sens, în perioadele menționate.

Al XVII-lea.

k. Cluburile din Principatul Andorra, care sunt afiliate la federațiile spanioli care participă la competiții oficiale în Spania sunt excluse de la obligațiile prevăzute de prezenta lege, în măsura în care funcționarea și încorporarea acestora este în cauză și va fi reglementată de dispozițiile speciale care se ocupă cu această problemă, în Principatul Andorra.

2. Asocierea și participarea cluburilor care sunt menționate în secțiunea anterioară în competițiile oficiale spaniole vor fi exclusiv stabilite de statutul de membru al aceleiași, în federații spaniol corespunzător.

Dispoziții temporare

<< primii

k. Cluburile existente în prezent care participă la competiții oficiale de natura profesionala vor fi transformate în sport societăților pe acțiuni, prin efectul prezentei legi, odată ce procesul de contemplat în următoarele secțiuni a fost finalizată.

Cluburile sportive care nu sunt acoperite acest document, care nu angajează transformarea sau adscription de echipă de profesioniști în perioadele prevăzute în conformitate cu reglementările, nu va putea participa la concursuri oficiale de natură profesională și sfera de stat, fiind excluse din planul de îmbunătățire.

2. Transformarea actualelor cluburi sportive, prin efectul prezentei legi, în sport societă ților pe acțiuni, vor fi în conformitate cu următoarele reguli:

a) În scopul de coordonare și supraveghere a procesului de transformare, un comitet mixt va fi stabilit că este alcătuită din persoane desemnate de către Sport Societă țile private și profesionale relevante Liga, a cărui componență va fi stabilită în conformitate cu reglementările.

Un raport favorabil de spus Comitetul va fi o cerință preliminară.

b) Comitetul mixt, după ce a fost stabilit, se va ocupa de efectuarea unui audit de capital din cluburile care această prevedere se referă la.

c) Comitetul mixt va fi, în conformitate cu criteriile stabilite în conformitate cu reglementările, stabilit capitalul minim al fiecărei sportive publice Company Limited, odată ce au fost analizate rapoartele de capital decurgând din audituri corespunzătoare.

d) Consiliul de administrație de fiecare club este autorizată să adapteze aceste articole curente ale Asociației la regimul prevăzut de prezentul act pentru Sport societă ților pe acțiuni, sau să includă una dintre aceste companii de gestionare a echipei profesională relevantă.

Nu va fi posibil să se anuleze remunera țiilor sau de avantajele de orice clasă în articolele menționate de asociere.

e) Dacă toate acțiunile nu fie plătite-out, acestea vor fi din nou oferite membrilor care s-au înscris deja în prima opțiune, în aceleași condiții de egalitate. În cazul în care există acțiuni care nu au fost plătite, în ramase la această a doua opțiune, Consiliul de administrație va decide cu privire la forma de subscriere de aceeași.

În cazul în care un club nu atinge subscrierii integrale a cel pu țin capitalul minim în termenele prevăzute, a declarat clubul nu va fi în măsură să ia parte la competi ții oficiale de natură profesională și domeniul de aplicare stat.

Comitetul mixt va emite regula necesare pentru a avea în vedere aspectele men ționate în paragraful anterior și care va supraveghea adecvat de aceeași pentru procedura în cauză.

f) Pentru executarea actului publice, abona ții de acțiuni trebuie să fie înțeleasă ca fiind reprezentată, prin ordin de lege, de către Consiliul de administrație al clubului în cauză.

g) Cluburile care sunt transformate, în domeniul de aplicare în condi țiile prevăzute sus, se va menține numele lor actuală, cu adaos de abrevierea DAU în limba spaniolă, "Sociedad Deportiva Anónima» [Sport Public Limited Company].

h) Odată ce procesul de transformare a cluburilor relevante în sport societă ților pe acțiuni a fost încheiat, Consiliul de administrație va numi Adunarea Generala a Actionarilor pentru alegerea organelor de guvernare și de reprezentare.

i) Perioadele de timp pentru întreprindere a tuturor actelor de transformare va fi stabilit în conformitate cu reglementările.

3 Transformarea de cluburi în sport societăților pe acțiuni care această prevedere se referă nu va determina o schimbare în personalitatea fostului, care va fi men ținută sub noua formă corporativă.

Toate documentele necesare pentru transformarea cluburi în sport Societă țile private, sau introducerea de una dintre aceste companii de management a echipei profesională relevantă, vor fi scutite de la transferul de capital și certificate fiscale documente legale.

4. Sports societăților pe acțiuni care își încetează activitatea lor de participare la competițiile oficiale sportive cu caracter profesional și domeniul de aplicare stat va fi capabil să mențină structura lor juridică, cu condiția ca acestea să nu modifice scopul lor corporative, în scopul de a participa la

concursuri de spus.

În al doilea rând,

Ministerul Educației și Științei este autorizat să stabilească criteriile pentru aprobarea și validarea sport actual personalului tehnic calificare, în conformitate cu termenii legii.

Terț

k. Măsurile de finanțare pentru îmbunătățirea fotbalului profesionist, care sunt prevăzute în prezenta lege, plătit din fonduri publice, precum și alte beneficii acordate de către entitățile publice raportarea la stat pentru scopul menționat sunt condiționate de semnarea Acordului de îmbunătățire care se face referire în furnizarea suplimentară a cincisprezecea a acestei legi.

2. Pe durata acordului și până la stingerea completă a datoriei, cele ale Ligii Profesionale va primi și administra următoarele drepturi financiare:

a) Cei care, în toate pozițiile, sunt generate de difuzare a competițiilor organizate de Liga special la televizor, prin ele însele sau în cooperare cu alte asociații de cluburi.

b) cele referitoare la sponsorizarea generic a spus concursuri.

c) un procent din suma totală colectată de la pariurile sportive stat recunoscut de legisla ția în vigoare în favoarea liga profesionale.

3 Drepturile citată la punctul precedent, împreună cu taxele anuale stabilite în furnizarea suplimentară XII-lea și plățile care pot fi realizate din furnizarea bugetar, care este men ționată în furnizarea suplimentară a unsprezecea va fi condiționată de respectarea tuturor obligațiilor care sunt menționate în furnizarea suplimentară XIII din prezenta lege.

4. În cazul neexecutării totale sau parțiale, plata de spus obligații de liga profesionale, garanțiile care sunt prevăzute în secțiunea 3 din această prevedere va fi aplicată, în cadrul unui proces de redresare, de către organismele de colectare ale Ministerului Economiei și veniturilor publice și de securitate socială și, după caz, în conformitate cu procedurile stabilite în mod legal de aplicare a altor obligații, cu suma obținută să fie atribuite proporțional cu datoriile neplătite.

5. În contextul acordului Îmbunătățirea, și o dată datoriile fiscale ale cluburilor de fotbal au fost asumate de către Națională Ligii Profesioniste de Fotbal, împreună cu datorii în toate rubricile care acestea contractul cu sistemul de securitate socială, acesta va fi posibil să fie de acord să plata acestora în rate într-o perioadă maximă de 12 ani, sub rezerva condițiilor prevăzute în secțiunea 52 și secțiunile ulterioare ale Regulamentului General de colectare, precum și articolul 39 și secțiunile ulterioare ale Regulamentului General de colectare pentru resursele de securitate socială sistem, respectiv.

Plățile vor fi efectuate prin intermediul amortizărilor trimestriale, cu sumele amânate provenite de interesul întârziere relevante, care vor fi plătite în perioada finală a fiecărei datorii amânat.

De alte datorii cu Administratia de Stat și organele sale autonome vor fi, de asemenea, obiectul unor tranșe de plată, în perioadele și în condițiile prevăzute la alineatele precedente.

În al patrulea rând.

k. Guvernul este autorizat de a adapta predarea educa ției fizice, care este în prezent predat la Institutul Național de Educație Fizică cu condițiile stabilite în Legea 11/1983, din 25 august, pe reforma universitară.

2. De îndată ce adaptare care se face referire în alineatul precedent a fost efectuată, Guvernul va fi capabil să stabilească cerințele de acces și a condițiilor pentru obținerea, emiterea și aprobarea certificatelor care însoțesc subiectele care sunt în prezent studiate la a spus Institute. Titlul de absolvent va fi echivalentă, pentru toate scopurile, pentru că de absolvent de universitate. După caz, universitățile vor preda cursuri de al treilea ciclu de legate de educație fizică prin intermediul contractelor încheiate în acest scop.

În al cincilea rând.

În timp ce Planul Professional îmbunătățire de Fotbal continuă să fie în vigoare, acțiunea de răspundere care se face referire în secțiunea 24.7 și al șaptelea 4 suplimentar prevedere poate fi, de asemenea, puse în aplicare de către Consiliul Superior Sport.

Șasea (Adăugat de Legea 50/1998)

k. După trei ani au trecut de la intrarea în vigoare a amendamentului pe

Ley 10/1990, de 15 de

Octubre , pe sport, efectuate prin Legea 50/1998, din 30 decembrie, pe dispună măsuri fiscale, administrative și sociale, Sports societăților pe acțiuni care au respectat toate obligațiile prevăzute în la fel și care nu au fost sancționate pentru orice încălcării prevăzute la articolul 76.6 din Actul citat, va fi în măsură să aplice pentru acțiunile lor să fie listate la Bursa de Valori.

2. În ceea ce privește Sport societăților pe acțiuni ale căror acțiuni, în conformitate cu condițiile stabilite în secțiunea precedentă, au fost listate la bursă, a Valorilor Mobiliare Național Exchange Commission spaniolă va putea să solicite efectuarea auditurilor complementare pe care le consideră este necesar în condițiile prevăzute de articolul 26.3 din prezentul act.

3 Ministerul Economiei și a veniturilor, precum și cu autorizația expresă a acestuia, spaniolă Securities Exchange Commission, va reglementa caracteristici speciale care ar putea apărea în ceea ce privește domeniul de aplicare și frecvența informațiilor care de sport societățile pe acțiuni, care sunt listate pe un Bursa de Valori trebuie să facă publice

Legea 53/2002, de 30 de diciembre , introduce un nou șasea dispoziție temporară cu următorul text:

A șasea. Determinarea de funcțiile, drepturile și obligațiile grupurilor de voluntari.

În termen de șase luni de la acest amendament intrarea în vigoare, Comisia Națională împotriva violenței la evenimentele sportive vor efectua propunerile care sunt men ționate la punctul 2 din articolul 62 din prezenta lege.

DISPOZIȚII FINALE

<< primii

Guvernul este autorizat, la propunerea Ministerului Educației și Științei, pentru a emite dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi.

În al doilea rând,

13/1980 Legea generală, din 31 martie, pentru cultură fizică și sport se abrogă, împreună cu toate regulile care sunt contrare prezentei legi.

Terț

Toate dispozițiile de reglementare care pot fi compatibile cu dispozițiile prezentului act va rămâne în vigoare până în momentul în care dispoziții de natură generală, care sunt menționate în prima dispoziție finală au fost promulgate.

În al patrulea rând.

Adaptarea dispozițiilor legale și de reglementare ale regimului intern pe care cluburile de sport și federațiile sportive spaniol trebuie să se angajeze vor fi efectuate în perioadele în care sunt menționate în normele de aplicare a prezentei legi.

În al cincilea rând. (Adăugat de Legea 50/1998)

k. Odată ce perioada care este menționată în prima secțiune a șasea dispoziție temporară a acestei legi a trecut, dispozițiile în vigoare referitoare la societățile pe acțiuni, se va aplica direct la sport societăților comerciale pe acțiuni, în măsura în care nu contravin caracteristici speciale care această lege stabilește.

2. În cazul în care competențele Consiliului Superior Sport coincid cu cele Naționale a Valorilor Mobiliare Exchange Commission, a declarat entități vor putea să își coordoneze acțiunile, atât în materie de primire a informațiilor și în cele referitoare la alte subiecte care pot, astfel, necesita , în așa fel încât obiectivele și scopurile de fiecare dintre ele sunt îndeplinite în modul cel mai eficient.

A șasea. (Adăugat de Legea 50/1998) Reglementările vor determina funcționarea Registrul asociațiilor sportive și secțiunile în care acestea ar trebui create, împreună cu registrul de participa ții importante în sport societățile pe acțiuni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful