You are on page 1of 3

Hn H Quang Tay/ Hn Que

nh ngha Hn H Quang Tay :

Hn h quang tay ( hay cn gi l hn que ) l qu trnh hn in nng chy s dng in cc di dng que hn (thng c v bc) v khng s dng kh bo v ,trong tt c cc thao tc (gy h quang ,dch chuyn que hn ,thay que hn ,vv..) u do ngi th hn thc hin bng tay. Cc tn gi: SMAW (Shielded metal arc welding) MMA (Mannual metal arc) Flux shielded arc welding Stick welding c im Hn H Quang Tay: Hn c mi t th trong khng gian. Dng c c dng mt chiu(DC) v xoay chiu(AC). Nng sut thp do cng hn b hn ch. Hnh dng ,kch thc v thnh phn ha hc mi hn khng ng u do tc hn b dao ng ,lm cho phn kim loi c bn tham gia vo mi hn thay i. Chiu rng vng nh hng nhit tng i ln do tc hn nh. Bn te kim loi ln v phi nh x. iu kin lm vic ca th hn mang tnh c hi(do tip xc bc x,hi,kh c). D to khuyt tt nn cht lng mi hn khng cao. Phm vi ng dng Hn H Quang Tay: Do tnh linh hot ,s n gin ca thit b v quy trnh hot ng ca hn h quang tay,nn n l phng php hn ph bin nht trn th gii. Thch hp cho hn cc chiu dy nh v trung bnh mi t th trong khng gian. Chim u th so vi phng php hn khc trong cng nghip sa cha v phc hi. S dng rng ri trong xy dng kt cu thp v ch to cng nghip. Thng hn thp cc bon ,thp hp kim cao v thp,thp khng g,gang xm v gang do.t ph bin cho hn kim loi mu :Niken,ng ,nhm v hp kim ca chng. Lch s pht trin: Nm 1881 Auguste De Meritens l ngi thc hin thnh cng tng dng h quang in cc cc bon ni cc tm ch vi nhau. Nm 1887 Nikolai Bernados c cp bng sng ch ca Anh quc cho phng php s dng h quang ca in cc cc bon hn cc chi tit bng cng ngh hn tay. Nm 1889,c lp vi nhau,N. G Slavianov(ngi Nga) v Chairles coffin(ngi M) u c cp bng sng ch cho phng php h quang tay c s dng in cc kim loi,thay v in cc cc bon . Nm 1907 Oscar kjellberg(ngi Thy in) c cp bng sng ch cho hn h quang tay bng que hn c v bc m chng hay dn g ngy nay.

Cc bi vit:
Gii thiu mt s loi in cc thp Cacbon trung bnh Last Updated on Wednesday, 30 May 2012 03:32 Wednesday, 30 May 2012 01:19

Bi vit ny s gii thiu mt s loi in cc ph bin c hm lng thp Cacbon trung bnh theo tiu chun AWS A5.1 bao gm : E6010, E6011, E6012, E6013, E7014, E7015, E7016, E7018, E7048, E6020, E6022, E7024, E6027, E7027, E7028. Read more: Gii thiu mt s loi in cc thp Cacbon trung bnh K hiu que hn theo tiu chun AWS A5.1- 81 Last Updated on Thursday, 17 May 2012 03:52 Thursday, 17 May 2012 01:22

Cc que hn thng c bit n thng dng bi tn c t theo chun AWS. AWS hay American Welding Society l mt t chc phi li nhun nhm chun ha, thc y pht trin cc cng ngh lin quan n hn, ct kim loi. Cc tiu chun ca AWS ngy nay tr thnh mt trong nhng tiu chun ph bin nht trong lnh vc hn. Read more: K hiu que hn theo tiu chun AWS A5.1 - 81 K hiu que hn theo tiu chun ISO 2560 Last Updated on Thursday, 17 May 2012 03:45 Thursday, 17 May 2012 01:22

H thng chun ha ca Chu u gn y sa i v n by gii gi l tiu chun quc t ISO 2560 c cc c im kh ging chun EN499. Tiu chun ISO cung cp cho bn nhiu thng tin chi tit hn v thng s ca que hn. Tuy nhin n kh phc tp v kh nh hn chun AWS. Read more: K hiu que hn theo tiu chun ISO 2560 K hiu que hn theo tiu chun Vit Nam Last Updated on Saturday, 28 April 2012 02:59 Saturday, 28 April 2012 01:34 Hin nay c nhiu h thng tiu chun v k hiu que hn nh ISO 2560 -1973 DIN 1913 (01/1976 ca c) AWS A5.1 - 81, BS 639 -1976 ( Anh ), JIS ( Nht bn ). Phn bi vit ny s gii thiu v k hiu que hn theo tiu chun Vit Nam TCVN. Read more: K hiu que hn theo tiu chun Vit Nam K thut bo qun que hn Last Updated on Saturday, 07 April 2012 02:36 Saturday, 07 April 2012 01:54

bo m cht lng mi hn cn c bit quan tm n vic bo qun que hn. Khi cn, phi sy li que hn theo ng hng dn ca nh sn xut trc khi s dng. Bo qun que hn bazo t hidro: y l loi qua hn khng cha cc cht hu c v cc thnh phn cha nc. thng ng que hn loi ny trong cc hp nh bng nha kn hon ton. sau khi b ra m khng dng ht, th que phi c sy trc khi dng.