You are on page 1of 5

Ti m hng cho box ny bng mt bi gii thiu v ng dng cng nghip ca t nng cm ng. 1. t nng cm ng (induction heating) l g?

C nhiu cch nh ngha v t nng cm ng. Ti nh ngha nh sau: t nng cm ng l qu trnh t nng khng tip xc thng qua hin tng cm ng in t. y, i tng cn c t nng khng c tip xc v nhit i vi thit b t nng, m nhit s c sinh ra ngay trong bn thn i tng nh vo cc dng in xoy (eddy current) c cm ng trong i tng do thit b t nng to ra t trng bin thin theo thi gian. 2. Nhng u im ca t nng cm ng - C tnh n nh ti u: mu (pattern) t nng c tnh lp li v n nh, to ra kt qu ng b. - Cc i ha sn lng: vic t nng c th din ra rt nhanh (> 2000 C trong < 1 giy) - Nng cao cht lng sn phm: v sn phm khng tip xc trc tip vi la ngn hay thit b t nng, vic bin dng sn phm c gim ti a, sn phm cng c th c t vo bung chn khng loi b nh hng ca s oxy ha. - Tng tui th g: cc b g khng b nh hng ca nhit v vic t nng ch tp trung vo i tng c t nng. - Thn thin vi mi trng: v khng c la ngn nn khng c kh c hi, nhit tha, v ting n. - Gim in nng tiu th: Hiu sut nng lng c th n 90%, so vi 45% ca cc l t hng lot. Hn na, v khng cn lm nng (warmup) hay lm mt (cool-down) nn tn tht nhit trong thi gian ch l mc ti thiu. 3. ng dng ca t nng cm ng - Hn kim loi mu (brazing): cn nhit cao hn hn st/thp, cho mi hn cng chc v dn in/nhit tt hn - X l nhit: (annealing/tempering), ti (hardening) kim loi - Nu chy (melting) - t nng s b (pre-heating) - Nhng ng dng ph thng khc: lin kt c hc, lm kn thy tinh-kim loi, chn kim loi vo nha, hn (thng thng), m thic dy dn, c, th nghim vt liu, MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition, m ph kim loi bng hi, dng trong cng nghip ch to bn dn), lp rp chi tit, ...

0Dng in Foucault
Bch khoa ton th m Wikipedia

Dng in Foucalt, hay dng in Phuc hoc dng in xoy, l hin tng dng in sinh ra khi ta t mt vt dn in vo trong mt t trng bin i theo thi gian hay vt dn chuyn ng ct ngang t trng. Nh vt l ngi Php Lon Foucault(1819-1868) l ngi u tin chng minh s tn ti ca cc dng in cm ng trong vt dn nh tc dng ca mt t thng bin thin. Nguyn nhn vt l gy nn dng in Foucault chnh l lc Lorentz hay lc in tng i tnh tc ng ln cc ht tch in c th chuyn ng t do trong vt dn. Dng in Foucault lun chng li nguyn nhn gy ra n, theo nh lut Lenz. N to ra mt cm ng t c t thng ngc nhm chng li s bin thin ca t thng to ra n; hoc tng tc vi t trng to ra n gy ra lc c hc lun chng li chuyn ng ca vt dn. Dng in Foucault cng l mt hiu ng vt l, trong nhiu hiu ng lin quan n cm ng in t, c nhiu ng dng hay ngha thc tin. N cng c chung bn cht vi hiu ng b mt trong cc dy dn in xoay chiu.
Mc lc
[n]

1 Th nghim ca Foucault 2 Cng thc tnh 3 Tc hi 4 Li ch

[sa]Th

nghim ca Foucault

Foucault lm th nghim sau khm ph ra dng in mang tn ng: 1. ng quay mt a kim loi quanh mt trc khng ma st. a quay mt lc lu. 2. ng lp li th nghim trn, nhng t a kim loi trong mt t trng mnh. a nhanh chng dng li khi c a vo t trng, v ng thi b nng ln. Th nghim trn c th gii thch nh sau: Cc ht tch in c th chuyn ng t do trong a kim loi (c th l electron), chuyn ng, cng vi a, trong t trng s chu lc Lorentz gy ra bi t trng, lm lch qu o chuyn ng. iu ny cng c ngha l cc ht tch in ny s chuyn ng tng i so vi a to ra dng in

xoy, dng in Foucault, trong a. Dng in ny b cn tr bi in tr ca a v sinh ra nhit lng lm nng a. Theo nh lut bo ton nng lng, ng nng ca a ang quay c chuyn ha thnh nhit nng ca n, v a buc phi quay chm li khi nng ln.

[sa]Cng

thc tnh
, qua vng dy , theo dng tch phn ca nh

Xem xt mt vng dy dn in nm trong t trng. Hiu in th sinh ra dc theo vng dy t l vi bin thin t thng, lut cm ng Faraday:

Dng in chy trong dy, dng in Foucault, theo nh lut Ohm, t l nghch vi in tr,

, ca dy:

Nu cng t trng ng nht,

, trn ton tit din ct ngang ca vng dy dn (tit din vung gc vi t trng),

, th t thng

l:

Trong trng hp tit din vng dy,

khng thay i, bin thin t thng,

, l:

Nn dng Foucault l:

Trong trng hp t trng bin i iu ha (

, do

), ta c:

[sa]Tc

hi

Trong cc my bin th v ng c in, li st ca chng nm trong t trng bin i. Trong li c cc dng in Foucault xut hin. Do hiu ng Joule-Lenz, nng lng ca cc dng Foucault b chuyn ha thnh nhit lm my nhanh b nng, mt phn nng lng b hao ph v lm gim hiu sut my. gim tc hi ny, ngi ta phi gim dng Foucault xung. Mun vy, ngi ta tng in tr ca cc li. Ngi ta khng dng c khi st ln lm li m dng nhiu l st mng c sn cch in v ghp li vi nhau sao cho cc lt ct song song vi chiu ca t trng. Dng in Foucault do ch chy trong tng l mng. V tng l n l c kch thc nh, do c in tr ln, nn cng dng in Foucault trong cc l b gim i nhiu so vi cng dng Foucault trong c khi st ln. V vy, nng lng in b hao ph cng gim i. l l do ti sao cc my bin th truyn thng thng dng cc li tn silic (st silic) c cn mng bi chng c in tr sut s lm gim thiu tn hao do dng Foucault; hoc cc li bin th hin nay s dng cc vt liu t mm c bit l hp kim tinh th nano c in tr sut cao. Trong k thut cao tn v siu cao tn, ngi ta bt buc phi s dng li dn t l cc vt liu gm ferit c in tr sut cao lm tn hao Foucault c gim thiu.

[sa]Li

ch

Dng Foucault khng phi l ch c hi. N cng c s dng trong nhiu lnh vc, chng hn nh luyn kim, m t trng, phanh t trng ... Di y lit k mt s ng dng:

m t trng: t mt vt dn trn mt t trng tng dn t cao xung thp, khi vt ri xung bi trng lc s c t thng qua n tng ln, to dng Foucault phn khng li s ri ny. Nu vt lm bng cht siu dn, c in tr bng khng, to ra dng in Foucault hon ho (hiu ng Meissner), sinh ra lc in phn khng ln c th trit tiu hon ton trng lc i khng, cho php to ra m t trng, nng vt nm cn bng trn khng trung. m t c th c ng dng nng tu cao tc, gim ma st (do ma st ch c gia thn tu v khng kh), tng vn tc chuyn ng ca tu.

Luyn kim: Hiu ng c ng dng trong cc l in cm ng, c bit ph hp vi nu chy kim loi trong chn khng trnh tc dng ha hc ca khng kh xung quanh. Ngi ta t kim loi vo trong l v rt khng kh bn trong ra. Xung quanh l qun dy in. Cho dng in xoay chiu c tn s cao chy qua cun dy . Dng in ny s to ra trong l mt t trng bin i nhanh, lm xut hin dng in Foucault mnh v ta ra nhit lng rt ln nu chy kim loi. Cun dy cho dng cao tn chy qua thng l cun dy c dng cc ng rng, s dng nc lm mt bn trong ng thi dng in cao tn s ch dn trn lp v ngoi do hiu ng lp da.

Bp t (hay bp in cm ng): bp t s dng trong ni tr cng hot ng theo nguyn tc tng t. Bp ny to ra, trong khong cch vi milimt trn b mt bp, mt t trng bin i. y ni bng kim loi nm trong t trng ny s nng ln, nu chn thc n. u im ca bp l tc un nu nhanh, do gim c nhit dung (khng cn nhit dung ca bp, ch c nhit dung ca ni). Vic iu chnh nhit v

cc ch nu nng cng c thc hin chnh xc v d dng hn. Tuy nhin bp c th c cc hiu ng cm ng in t cha c kim chng i vi sc khe con ngi.

ng h o in: Trong mt s loi ng h o in, ngi ta ng dng dng in Foucault lm tt nhanh dao ng ca kim ng h. Ngi ta gn vo mt u ca kim mt a kim loi nh (bng ng hoc nhm), t a ny trong t trng ca mtnam chm vnh cu. Khi kim chuyn ng, a kim loi cng b chuyn ng theo. T thng qua a thay i lm xut hin trong a nhng dng in Foucault. Theo nh lut Lenz, dng in Foucault tng tc vi t trng ca nam chm gy ra lc chng li s chuyn ng ca a. Kt qu l dao ng ca kim b tt i nhanh chng.

Phanh (hay thng hay thit b gim tc): Nhng loi phanh theo nguyn l trn hin nay c dng lm phanh hm cho xe ti, cn trc, tu ha cao tc, hay thm ch xe y, xe p, ... Cc bnh xe u c a kim loi. Khi cn gim tc , mt t trng mnh c a vo cc a ny (v d bng cch di ng mt nam chm vnh cu m qua a). Li im ca phng php phanh ny l phanh khng bao gi b hao mn, gim chi ph bo dng. ng thi vic iu chnh lc gim tc cng c th c thc hin chnh xc hn phanh ma st thng thng.

Trong y t: c mt liu php gi l gng sc trn xe p (ergometry) s dng dng in Foucault xc nh bnh thiu mu c tim: Xe p c mt bnh bng ng nm gia hai cc ca mt nam chm in, khi bnh nhn p xe to ra mt dng Foucault, sinh ra mt lc cn c tnh bng Ws hay KGm. Ngi bnh ngi trn xe p, p vi cc mc gng sc tng dn, mi ln th ko di t 3 n 5 pht, ghi li in tm v o h s HA sau mi lt th (H l vit tt ca hypokinesia ngha l gim ng, A l vit tt ca akinesia ngha l bt ng, dyskinesia ngha l lon ng).

My pht in: Dng Foucault chy trong kim loi chuyn ng nng vt dn thnh nng lng ca dng in, do vy cng c ng dng lm my pht in.

Microphone: Tng t nh hot ng ca my pht in nu trn, nng lng ca rung ng m thanh c th c chuyn ti thnh dng in, mang theo thng tin ca m thanh, dng trong mt s microphone.

D kim loi: Dng in Foucault cn c dng tham d cht lng cc thit b kim loi, nh ng i nhit.