Analiza comparativă între Polonia şi Bulgaria privind adoptarea monedei Euro

Profesor îndrumător: Ignătescu Valentina

Realizat de Munteanu Nicoleta Grupa 2224

.......................................................................................................................... Moneda EURO ....................................................... 4 De ce avem nevoie de moneda euro? ............................ 1...... III............................................................................................ 13 2 .................................................................................................................................................................... 6 Criterii de convergenţă nominale ............................................................................................ 5 Criterii de convergenţă ................... 4 II............................................... Rapoarte de convergenţă ................................................................................................................................. 2.................................................................................... 6 Criterii de convergenţă reale .............................. 12 Bibliografie .................................. 3 Ce ţări au adoptat euro şi cand ........Cuprins I.................................

la 1 ianuarie 1999. precum şi în scopuri contabile. Ulterior. Euro nu este moneda tuturor statelor membre. monedele naţionale vor fi înlocuite de euro. În momentul în care le vor îndeplini. împreună. Moneda EURO EURO este moneda unică adoptată (până în acest moment) de 17 state membre ale Uniunii Europene care. 3 .I. la 1 ianuarie 2002. în două etape. euro a fost introdus ca monedă virtuală pentru efectuarea de operaţiuni de plată care nu implicau bancnote şi monede. În momentul lansării. iar restul (majoritatea noilor state membre şi Suedia) nu au îndeplinit criteriile stabilite în vederea adoptării monedei unice. Moneda euro a fost introdusă în 1999 şi a reprezentat un pas important pentru integrarea europeană. euro a fost intro dus sub formă de bancnote şi monede. continuau să fie folosite pentru efectuarea de plăţi în numerar. vechile monede naţionale – precum marca germană şi francul francez. considerate subunităţi ale euro. în timp ce vechile monede. înlocuind. La început. euro a devenit noua monedă oficială a 11 state membre. Unul din succesele sale majore este că aproximativ 330 milioane de cetăţeni europeni folosesc moneda unică şi se bucură de avantajele care se vor extinde pe măsură ce şi alte ţări vor adopta moneda euro. formează zona euro. Două ţări (Danemarca şi Regatul Unit) au optat pentru clauza de neparticipare prevăzută în Tratat.

CIPRU. ŢĂRILE DE JOS. IRLANDA.BELGIA. FINLANDA 2001. SPANIA.Ce ţări au adoptat euro şi cand:        1999. contribuind la soliditatea finanţelor publice. Dimensiunea şi forţa zonei euro oferă o mai bună protecţie împotriva şocurilor economice 4 . a cărei eficienţă creşte.SLOVENIA 2008. PORTUGALIA. Cadrul în care este administrat euro face din moneda europeană o monedă stabilă. AUSTRIA. cu un nivel scăzut al inflaţie işi cu rate ale dobânzilor reduse. LUXEMBURG. Folosirea unei monede unice măreşte transparenţa preţurilor.SLOVACIA 2011. o monedă unică este un element pozitiv şi din punct de vedere economic şi politic. moneda unică este un complement logic al pieţei unice. ITALIA. facilitează comerţul internaţional şi consolidează poziţia UE pe scena internaţională. MALTA 2009. pune în mişcare mecanismele economiei europene. De asemenea. FRANŢA. elimină costurile de schimb monetar.ESTONIA De ce avem nevoie de moneda euro? Pe lângă faptul că facilitează călătoriile.GRECIA 2002 – INTRODUCEREA BANCNOTELOR şI MONEDELOR EURO 2007. GERMANIA.

în special independenţa sa şi cea a membrilor organelor sale de decizie. Estonia. II. Suedia şi Regatul Unit. obiectivele sale şi integrarea înSistemul European al Băncilor Centrale. În prezent. există 11 state membre ale UE care nu fac parte din zona euro – Bulgaria. Polonia. Danemarca. Republica Cehă. de care se pot simţi din ce în ce mai mândri. Condiţiile pe care statele membre trebuie să le îndeplinească şi care sunt evaluate în rapoartele de convergenţă sunt următoarele:   criteriile de convergenţă (stabilitatea preţurilor. cel puţin o dată la doi ani sau la cererea unui stat membru care face obiectul unei derogări (nu aparţine zonei euro). În baza articolului 122 alineatul (2) din Tratatul CE. Ungaria. stabilitatea cursului de schimb şi convergenţa ratelor dobânzilor pe termen lung). pe măsură ce zona euro se extinde şi îşi multiplică avantajele pentru statele membre actuale şi viitoare. Conform Tratatului CE. finanţe publice sănătoase. prin urmare. Comisia şi BCE prezintă Consiliului un raport privind progresele realizate în materie de convergenţă. În acelaşi timp.externe. Comisia şi Banca Centrală Europeană trebuie să prezinte aceste rapoarte cel puţin o dată la doi ani sau la cererea unui stat membru care ar dori să adere la zona euro. trebuie să menţionăm că moneda euro reprezintă pentru cetăţenii Uniunii un simbol tangibil al identităţii lor europene. 5 . precum creşterile neprevăzute ale preţului petrolului sau turbulenţele de pe piaţa valutară. România. nu sunt supuse evaluării de convergenţă până în momentul în care solicită acest lucru. Lituania. compatibilitatea legislaţiei naţionale cu acquis-ulcomunitar (legislaţia în vigoare a UE) în ceea ce priveşte banca centrală naţională. Danemarca şi Regatul Unit au negociat clauze de neparticipare şi. Rapoarte de convergenţă Rapoartele de convergenţă verifică dacă statele membre îndeplinesc condiţiile necesare pentru a adopta moneda unică. Letonia.

Rapoartele de convergenţă există din 1996. Rapoartele din 1998 ale Comisiei şi Institutului Monetar European (predecesorul Băncii Centrale Europene) au servit drept bază pentru decizia Consiliului cu privire la introducerea monedei euro în primele unsprezece state membre. stabilite prin Tratatul de la Maastricht.rata inflaţiei nu trebuie să depăşească cu un an înaintea examinării. cu mai mult de 1. Criterii de convergenţă nominală a) Criteriul stabilităţii preţurilor. Criterii de convergenţă Criteriile de convergenţă trebuie îndeplinite de orice stat membru al UE pentru a trece la moneda unică euro şi sunt clasificate în criterii de convergenţă nominală. 6 . respectiv criterii de convergenta reală. 1. dar unii specialişti consideră că trebuie să se ţină cont şi de acestea.5% nivelul mediu al inflaţiei înregistrat în primele 3 ţări membre cu performanţe în materia stabilităţii preţurilor (au o rată a inflaţiei cea mai scăzută şi calculată prin Indicele Preţurilor de Consum). III. care nu sunt stipulate în Tratat.

4 4 Aug 3.8 2.1 3.8 Sep 3.7 Dec 2.6 4.4 3. Feb Mar Apr 2 1.4 3.6 Iun 1.7 2 Bulgaria 4.9 4 Polonia Sursa: prelucrare după Eurostat Mai 1.8 Oct 3 3.8 3.4 Nov 2.2 Iul 2.În lunile anului 2012 inflaţia în Polonia şi Bulgaria nu s-a menţinut constantă.7 2.2 7 .

96 2012 4.78 2011 5.50 5 8 .5 3 2.5 4 3. pe când Polonia depăşeşte maximul de 3.22 6. nivelul mediu fiind astfel 1.7%.4%.9% şi Germania 2. iar Bulgaria 2.12 2010 6. În perioada 2007-2012 rata dobânzilor în Bulgaria şi Polonia au fost următoarele: 2007 2008 4.1%.5 2 1.01 5. Irlanda 1.38 Bulgaria 5.54 5.2% neîndeplinind criteriul. b) Criteriul de convergenţă al dobânzilor. în ultimul an înaintea evaluării. cu mai mult de 2% media ratelor dobânzilor statelor membre (cel mult trei) ce au inflaţia cea mai scăzută. Primele trei ţări membre cu cea mai mică rată a inflaţiei sunt Grecia 1%.5 0 Bulgaria Polonia Sursa: prelucrare după Eurostat Rata inflaţiei medie din anul 2012 în Polonia a avut o cotă de 3.5 1 0.7%. De aici reiese că Bulgaria îndeplineste acest criteriu de convergenţă.rata dobânzii nominale pe termen lung (10 ani) la obligaţiunile de stat nu trebuie să depăşească.07 Polonia Sursa: prelucrare după Eurostat 2009 7.36 5.48 6.5 4.

1 -7.5%.3 -7.17%. Nivelul maxim de convergenţă este deci de 5.50% rezultând o medie de 3.16 14 12 10 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Polonia Bulgaria Sursa: prelucrare după Eurostat În anul 2012 rata dobânzii în Irlanda a fost de 6.2 Bulgaria -1. iar în Germania 1. În perioada 2007-2011 situaţia surplusului sau deficitului bugetar în raport cu PIB-ul din Polonia şi Bulgaria a fost următoarea: 2007 1.9 2011 -2 -5 9 .83%.9 Polonia Sursa: prelucrare după Eurostat 2008 1. să nu depăşească 3% din PIB. rezultă că acest criteriu este respectat de ambele ţări.83%. iar cum Polonia are o rată a dobânzii de 5% şi Bulgaria de 4. c) Criteriul situaţiei finanţelor publice: deficitul bugetar (al bugetului consolidat) să nu fie excesiv.7 2009 -4.7 -3.4 2010 -3.

4 2 0 2007 -2 -4 -6 -8 -10 2008 2009 2010 2011 Bulgaria Polonia Sursa: prelucrare după Eurostat După cum reiese din grafic se observă că Bulgaria are un deficit bugetar mult mai mic decât cel al Poloniei în perioada 2007-2011. aceasta având şi surplus în anii 2007-2008. În concluzie Bulgaria îndeplineşte acest criteriu de convergenţă deoarece deficitul din anul 2011 nu depăşeşte 3% din PIB. pe când Polonia nu îl îndeplineşte. 10 . d) Criteriul situaţiei finanţelor publice: datoria publică să nu depăşească 60% din PIB sau raportul dintre datoria publică şi PIB să nu scadă suficient pentru a se considera că se apropie de valoarea de referinţă într-un ritm satisfăcător.

Leva bulgarească şi zlotul polonez nu fac parte din Mecanismul Ratelor de Schimb (ERM II). dar nu suficient cât să poată adera deocamdată la moneda euro. 11 .9 2010 16.4 2011 2010 2009 2008 2007 0 10 20 30 40 50 60 Polonia Bulgaria Sursa: prelucrare după Eurostat Având în vedere informaţiile de mai sus. din proprie iniţiativă. În urma celor 5 criterii de convergenţă nominale reiese că Bulgaria îndeplineşte mai multe criterii decât Polonia.În perioada 2007-2011 situaţia datoriei publice în raport cu PIB-ul în Polonia şi Bulgaria s-a manifestat astfel: 2007 17. se observă că Bulgaria are datoria publică foarte mică spre deosebire de Polonia.6 50. cu respectarea marjelor normale de fluctuaţie.2 54. ale monedei sale în raport cu moneda altui membru. aceasta din urmă apropiindu-se de cota maximă de îndeplinire a acestui criteriu. deci acest criteriu de convergenţă nu este îndeplinit de Bulgaria şi Polonia. “fără să cunoască tensiuni grave” şi fără devalorizări.3 56. e) Criteriul participării la mecanismul de cursuri fixe al SME: moneda naţionala trebuie să fi făcut parte dintr-un mecanism de cursuri fixe cel puţin doi ani premergători examinării în vederea aderării.7 47.1 2009 24.2 Bulgaria 45 Polonia Sursa: prelucrare după Eurostat 2008 13.8 2011 16.

Bulgaria şi Polonia a fost după cum reiese din tabelul de mai jos: 2007 109 Zona EURO 40 Bulgaria 54 Polonia Sursa: prelucrare după Eurostat 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2008 109 43 56 2009 109 44 61 2010 108 44 63 2011 108 46 64 Zona EURO Bulgaria Polonia 2009 2010 2011 Sursa: prelucrare după Eurostat. Criterii de convergenţă reale Nivelul PIB/ locuitor la paritatea puterii de cumpărare standard Ştiind că media PIB-ului/ locuitor în UE în perioada 2007-2011 a fost de 100 euro (EU27=100). în zona euro.2. Se observă că PIB-ul/locuitor a avut o tendinţă de creştere în fiecare an în amândouă ţările. 12 . dar în Polonia are o valoare mai ridicată decât în Bulgaria.

“Monedă şi Credit”. Valeriu Dornescu. Alexandru Ioan Cuza.eu 13 .europa. Iaşi ec.Bibliografie    Vasile Turliuc.europa. Angela Roman. Dan Chirleşan.eu/index_ro. Vasile Cocriş.ec.eurostat.htm epp. ed. Ovidiu Stoica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful