You are on page 1of 4

Conceperea unui circuit in judetul Bacau 3.1 Preluarea si pregatirea actiunii 3.2 Inceperea actiunii 3.

3 Desfasurarea programului turistic 3.4 ncheierea actiunii 3.5 Intocmirea documentelor 3.6 Organizarea campaniei publicitare

Conceperea unui produs turistic in judetul Bacau PRODUSUL TURISTIC: Excursie de 3 zile la Bacau Numar de persoane :20 Plecare : Piatra Neamt Durata excursiei : 3 zile Pretul excursiei : 500 lei Cazare 2 nopti, hotel Unirea *** Transport cu autocarul

Perioada excursiei : 1 decembrie-28 februarie

3.1 Preluarea si pregatirea actiunii Aceasta etapa include o serie de activitatii care vizeaza asigurarea desfasurarii n cele mai bune conditii a programului turistic si anume: 1. Ghidul se prezinta la agentia de turism Paralela 45 si preia dosarul actiunii (delegatia, stampila, programul actiunii mpreuna cu analiza de pret, mijloacele de plata mpreuna cu instructiunile de lucru referitoare la derularea programului. 2. La primirea dosarului, ghidul are obligatia: - sa studieze cu atentie programul:obiectivele turistice care vor fi vizitate, serviciile care urmeaza sa fie asigurate, diversele plati incluse n pretul excursiei si care se achita de catre ghid. - sa si pregateasca n detaliu prezentarea tinand cont de componenta grupului - sa verifice daca au fost lansate toate comenzile si daca exista confirmarea rezervarilor facute. - sa preia de la organizatori materialele publicitare, respectiv pliante, brosuri,harti ale localitatilor. 3.2 nceperea actiunii n cadrul acestei etape ghidul stabileste primul contact cu grupul, moment din care preocuparile acestuia vizeaza asigurarea satisfactiei membrilor grupului. Pentru acesta , ghidul: - se va prezenta la punctul de ntalnire cu turistii cu 45 de minute naintea sosirii acestora, pentru a verifica daca mijlocul de transport soseste la timp - la sosirea turistilor desfasoara protocolul de primire: se prezinta ca delegat al agentiei de turism si le ureaza bun venit - verifica daca biletul de excursie sau voucherul corespunde actiunii respective - asigura mbarcarea turistilor si a bagajelor ce le apartin n mijlocul de transport.

- n mijlocul de transport comunica programul ce urmeaza a fi efectuat, prezinta succint traseul si diverse informatii care sa starneasca interesul turistilor.

3.3 Desfasurarea programului turistic Pe tot parcursul actiunii, ghidul va urmari asigurarea satisfactiei turistilor n urma prestarii serviciilor prevazute n program. Pentru aceasta: 1. Aduce la cunostinta turistilorcu o zi inainte, ora, locul de plecare pentru continuarea programului si ia masuri, daca este cazul, pentru asigurarea trezirii la ora fixa a turistilor(prin intermediul receptiei) 2. La micul dejun comunica turistilor programul detaliat al zilei, urmarind efectuarea tuturor actiunilor nscrise n program. 3. Prezinta, ntr-un mod cat mai atractiv, pe tot parcursul excursiei , traseul si obiectivele ce se viziteaza sau se ntalnesc pe traseu. 4. Urmareste prestarea corecta a serviciilor de catre prestatori, conform programului: - verifica realitatea datelor nscrise de soferi pe foile de parcurs( traseu, numarul de kilometri parcursi, orele de sosire, plecare) - verifica respectarea baremului de masa, calitatea serviciilor.

3.4 ncheirea actiunii Activitatea desfasurata pe parcursul acestei etape urmareste ca ncheirea programului turistic sa se faca n cele mai bune conditii pentru ca satisfactia turistilor sa fie deplina. Pentru aceasta ghidului i revin urmatoarele atributii: - rezolva toate problemele legate de asigurarea transportului pe ruta de ntoarcere - urmareste asigurarea eventualelor servicii de care turistii beneficiaza pe perioada transportului - verifica daca totii turistii au predat cheile la receptia hotelului, daca lipsesc bagaje sau acte de identitate - asigura prezenta turistilor la punctul de plecare

3.5 Intocmirea documentatiei Derularea oricarei actiuni turistice presupune intormirea urmatoarelor documente(vezi anexa) : 1. Comanda de prestatii : este un document in care sunt precizate servicile comandate, numarul de persoane pentru care vor fi prestate, valoarea unitatii de servicii, valoarea totala. Se intocmeste in trei exemplare : unul la agentie, doua la ghid. 2. Programul excursiei : este un document care cuprinde detaliat itinerariul pe localitati, pe zile si servicii. Se intocmeste in trei exemplare, acestea fiind necesare organizatorului de turism, ghidului si soferului. 3. Analiza de pret : este documentul folosit pentru determinarea tarifului actiunii turistice, pornind de la cheltuielile directe asigurate din prestatii de la tert, cheltuieli directe din prestatii auto, asigurari, comision, TVA. 4. Biletul de excursie : este documentul in baza caruia se incaseaza contravaloarea actiunii respective. Se completeaza in doua exemplare, unul se inmaneaza turistului, iar celalalt ramane la carnet. 5. Diagrama autocarului : este documentul folosit pentru repartizarea turistilor pe locuri. 6. Delegatia : este documentul prin care ghidul este imputernicit sa gestioneze actiunea respectiva ; se completeaza intr-un singur exemplar si serveste la ridicarea avansului spre decontare de la caseria unitatii de turism. In afara acestor documente, la sfarsitul actiunii se va intocmi Raportul privind desfasurarea actiunii . Acesta va cuprinde aspectele pozitive din timpul desfasurarii excursiei, eventualele nemultumiri si evenimente de orice natura privind desfasurarea excursiei, propuneri de imbunatatire pentru activitatea de viitor. De asemenea se vor inscrie si justifica si eventualele depasiri obiective ale unor costuri, se vor indica numele turistilor care nu au participa la actiune, seria eventualelor cecuri anulate.