Teste pneumologie 2011

1)Intrebarea nr. 1: Intrebarea1Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraCare sunt valorile normale ale presiunii

în

artera pulmonară ? a) 45-60 mm Hg b) 25-30 mm Hg c) 60-100 mm Hg d) 100-120 mm Hg e) 60-120 mmHg
2)Intrebarea nr. 2: Intrebarea2Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraSindromul CREST include următoarele,

cu

excepţia: a) calcinoză subcutanată b) disfuncţie esofagiană c) fenomene Raynaud d) sclerodactilie, telangiectazii e) hipocrotism digital
3)Intrebarea nr. 3: Intrebarea3Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraMecanismele patogenetice ale HTP în

sclerodermie sunt următoarele, cu excepţia: a) creşterea debitului pulmonar b) vasoconstricţie c) remodelarea peretelui vascular pulmonar d) fenomene de tromboză in situ e) defect de producere a substanţelor vasoconstrictoare
4)Intrebarea nr. 4: Intrebarea4Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraMecanism probabil al hipertensiunii

pulmonare la pacienţii splenectomizaţi sunt: a) Creşterea duratei de viaţă a hematiilor şi activitatea plachetară b) Inhibarea canalelor de K c) Creşterea debitului cardiac d) Scăderea debitului cardiac e) Hipertensiune portală
5)Intrebarea nr. 5: Intrebarea5Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraPresiunea normală în atriul stâng este: a) 15-20 mm Hg b) 20-25 mm Hg c) 7 mm Hg d) 25-30 mm Hg e) 30-40 mm Hg 6)Intrebarea nr. 6: Intrebarea6Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraÎn următoarele patologii are loc distrucţia patului vascular pulmonar, cu

excepţia: a) bronşită cronică b) emfizem c) tuberculoză pulmonară d) pulmonectomie e) fibroze pulmonare
7)Intrebarea nr. 7: Intrebarea7Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea

pulmonaraConform

clasificării funcţionale a HTP la clasa II corespunde următoarea afirmaţie: a) Limitare uşoară a capacităţii de efort . Nu există simptome în rapaos, iar activitatea fizică obişnuită determină simptome (dispnee, durere toracică, presincopă, fatigabilitate) b) Nu există o limitare a capacităţii de efort. Activitatea fizică obişnuită nu determină simptome c) Limitare marcată a capacităţii de efort. Nu există simptome în repaos, iar activitatea fizică mai mică decît obişnuită determină simptome d) Nu sunt capabili să efectueze activitate fizică. Pot avea simptome în repaos, care sunt agravate la cel mai mic efort e) Nici una de mai sus
8)Intrebarea nr. 8: Intrebarea8Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraClasificarea hemodinamică a HTP include următoarele , cu excepţia: a) Scăderea fluxului pulmonar b) Precapilară ( arterială) c) Postcapilară (venoasă) d) Mixtă e) Creşterea fluxului pulmonar 9)Intrebarea nr. 9: Intrebarea9Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraHTP moderată are următoarele valori: a) 25-40 mm Hg b) 41-75 mm Hg c) 76-110 mm Hg d) >110 mm Hg e) Nici una de mai sus 10)Intrebarea nr. 10: Intrebarea10Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraHTP uşoară are valorile: a) 25-40 mm Hg b) 41-75 mm Hg c) 76-110 mm Hg d) >110 mm Hg e) Nici una de mai sus 11)Intrebarea nr. 11: Intrebarea11Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraHTP severă: a) 25-40 mm Hg b) 41-75 mm Hg c) 76-110 mm Hg d) >110 mm Hg e) Nici una de mai sus 12)Intrebarea nr. 12: Intrebarea12Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraHTP foarte severă: a) 25-40 >110 mm Hg b) 41-75 >110 mm Hg c) 76-110 >110 mm Hg d) >110 mm Hg e) Nici una de mai sus 13)Intrebarea nr. 13: Intrebarea13Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraLa examenul obiectiv al pacientului cu HTP se evidenţiază, cu

excepţia:

a) Accentuarea şi dedublarea Z II la focarul pulmonarei b) Tahicardie c) Cianoză d) Pulsaţie epigastrică e) Accentuarea Z II la focarul Ao 14)Intrebarea nr. 14: Intrebarea14Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraSemne ECG în HTP sunt următoarele, cu excepţia: a) hipertrofie ventricularădreapta b) hipertrofie atrială dreaptă c) semne de bloc incomplet de ram drept d) P pulmonar e) Alungirea PQ 15)Intrebarea nr. 15: Intrebarea15Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraPentru excluderea trombembolismului pulmonar de elecţie

este: a) radiografia cutiei toracice b) ECG c) Ecocardiografia d) Scintigrafie pulmonară e) Ultrasonografie
16)Intrebarea nr. 16: Intrebarea16Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraCînd este indicată angiografia pulmonară la un pacient

cu

HTP: a) edem pulmonar b) suspecţia de HTP prin trombembolism cronic c) fibroză pulmonară interstiţială d) bronşiectazii e) şunt arterio-venos
17)Intrebarea nr. 17: Intrebarea17Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraValoarea SaO2 de la care se indică Oxigenoterapie: a) sub 99% b) sub 95% c) sub 90% d) < 70% e) < 60% 18)Intrebarea nr. 18: Intrebarea18Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraSemnele clinice de disfuncţie ventriculară dreapta sunt

următoarele, cu excepţia: a) raluri crepitante pulmonare b) turgescenţa jugularelor c) puls venos pozitiv d) hepatomegalie e) edemele declive
19)Intrebarea nr. 19: Intrebarea19Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraCauze ale cordului pulmonar: a) BPCO b) Alveolite fibrozante c) Astm Bronşic d) Hipertensiunea pulmonară idiopatică e) Toate cele enumerate

20)Intrebarea nr. 20: Intrebarea20Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraSindromul Pikwik include următoarele, cu excepţia: a) somnolenţă b) obezitate c) pletoră d) edemele e) situs inversus 21)Intrebarea nr. 21: Intrebarea21Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraManifestările apneei în somn sunt următoarele, cu excepţia: a) hipersomnolenţă diurnă b) episoade apneice nocturne repetate c) somnambulism d) cefalee matinală e) tuse cu expectoraţie 22)Intrebarea nr. 22: Intrebarea22Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraSimptomele cordului pulmonar cronic sunt următoarele, cu

excepţia: a) tuse (cu sau fără expectoraţie), wheezing b) cianoză centrală c) sincope la efort fizic d) dureri precordiale de tip anginos e) parestezii
23)Intrebarea nr. 23: Intrebarea23Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonaraExamenul fizic al unui pacient cu CPC relevă următoarele

, cu

excepţia: a) galop ventricular drept b) accentuarea Z I la focarul aortei c) jugulare turgescente d) tahicardie e) hepatomegalie dureroasă
24)Intrebarea nr. 24: Intrebarea24Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMBolile pulmonare produc HTP prin următoarele mecanisme: a) ischemie b) hipoxie c) inflamaţie d) obstrucţie bronşică e) pierdere de vase pulmonare 25)Intrebarea nr. 25: Intrebarea25Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMPrin care mecanisme hipertensiunea portală induce

hipertensiune pulmonară: a) creşte debitul pulmonar secundar majorării DC b) creşterea forţelor de forfecare c) remodelare vasculară d) scăderea debitului cardiac e) hipertensiune arterială
26)Intrebarea nr. 26: Intrebarea26Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMSimptomele clasice ale HTP sunt: a) Dispnee b) durere toracică de tip anginos c) sincopa de efort

colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMTratamentul non-convenţional al HTP grupul I (HTP idiopatică.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMCriterii diagnostic pozitiv pentru cordul pulmonar: a) HTP dovedită prin oricare metodă b) Hipertrofia VD dovedită c) Dilaterea VD confirmată prin metode imagistice d) Semne clinice de disfuncţie VD e) Suflu sistolic la focarul pulmonarei 33)Intrebarea nr. 30: Intrebarea30Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.d) hemoptizie e) fatigabilitate 27)Intrebarea nr. 31: Intrebarea31Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMHipertensiunea pulmonară tromboembolică are următoarele opţiuni de tratament: a) tratament anticoagulant cronic b) trombarterectomia c) oxigenoterapia d) inhibitori ai enzimei de conversie e) βeta blocante 32)Intrebarea nr.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMInsuficienţa ventriculară dreaptă este reflectată prin: a) creşterea presiunii venoase centrale b) hepatomegalie c) ascită d) edeme decline e) edem pulmonar 28)Intrebarea nr.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMDiagnosticul diferenţial al HTP include următoarele: a) Hipertensiunea arterială b) Insuficienţa inimii stângi c) Mixom atriului stâng d) Stenoză de arteră pulmonară e) Insuficienţă mitrală 29)Intrebarea nr.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMBolile pulmonare obstructive care duc la . 33: Intrebarea33Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. familială) datorită bolilor ce afectează arterele pulmonare musculare) prevede administrarea de: a) antagoniştii de calciu b) prostocicline c) antagonişti de receptori de endotelină d) inhibitorii de fofodiesterază e) nitraţii 31)Intrebarea nr. 29: Intrebarea29Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMTratamentul convenţional al HTP include: a) O2 terapie b) Digoxina c) Diureticele d) Anticoagulante orale e) Nitraţi 30)Intrebarea nr. 28: Intrebarea28Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 27: Intrebarea27Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 32: Intrebarea32Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

38: Intrebarea38Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.apariţia CPC: a) Bronşita cronică b) Emfizem pulmonar c) Astm bronşic d) Fibroza chistică e) Alveolita fibrozantă 34)Intrebarea nr.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMÎn tratamentul cordulu pulmonar cronic sunt utilizate: a) Diureticele b) Digitalicele c) Βeta mimeticele d) Glucocorticosteroizii e) Sîngerarea 39)Intrebarea nr. 37: Intrebarea37Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMComplicaţii ale cordului pulmonar sunt: a) tromboembolism pulmonar b) infarct miocardic c) aritmii d) insuficienţa tricuspidiană relativă e) stenoza tricuspidiană 38)Intrebarea nr. 39: Intrebarea39Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 36: Intrebarea36Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMHipoventilaţia alveolară produce: a) Hipercapnie b) Hipoxemie c) hipocapnie d) alcaloză respiratorie e) nici una de mai sus 35)Intrebarea nr. 35: Intrebarea35Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMTulburări ale centrului de controlrespirator produc: a) Hipoventilaţie b) acidoză respiratorie c) hipocapnie d) hipoxemie e) hipertensiune pulmonară 36)Intrebarea nr.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMMetode de evaluare ale hipertensiunii pulmonare sunt: a) Tensiunea venoasă centrală b) EKG c) Cateterizarea arterei pulmonare . 34: Intrebarea34Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Hipertensiunea pulmonara CMExplorări paraclinice uzuale pentru un pacient cu cord pulmonar cronic sunt: a) Electrocardiograma b) Ecocardiografie c) Spirografie d) Radiografia cutiei toracice e) Tomografie computerizată 37)Intrebarea nr.

43: Intrebarea43Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.d) Determinarea presiunii în ventriculul drept e) EcoCG 40)Intrebarea nr. 44: Intrebarea44Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 40: Intrebarea40Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul Bronsic CSCare dintre proprietăţile de mai jos NU aparţin aminofilinei utilizate în astmul bronşic? a) proprietăţi cardiotonice b) proprietăţi diuretice c) depresor respirator d) stimulator respirator e) creşterea contractilităţii diafragmului 41)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSMedicamentele cele mai frecvent asociate cu inducerea unor episoade de astm sunt: a) inhibitorii enzimei de conversie b) antiinflamatoarele nesteroidiene c) blocanţii de calciu d) antibioticele betalactamice e) antiinflamatoarele steroidiene 44)Intrebarea nr. 42: Intrebarea42Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 41: Intrebarea41Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul Bronsic CSDiferenţierea clinică între bronşita cronică obstructivă şi astmul bronşic se face pe baza: a) antecedentelor îndelungate de tuse cu expectoraţie b) trecutului îndelungat cu wheezing c) reversibilităţii complete a obstrucţiei bronşice sub tratament bronhodilatator d) debutului recent al tusei cu expectoraţie e) prezenţei sputei mucopurulente 42)Intrebarea nr. hiperinflaţia marcată a toracelui. folosirea muşchilor respiratori accesori şi prezenţa pulsului paradoxal semnifică: a) obstrucţia severă a căilor respiratorii b) tablou obişnuit întalnit în criza de astm bronsic c) pneumonia d) embolia pulmonara e) asocierea infectiei 43)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSLa un pacient cu astm bronşic.colCapitol: Astmul Bronsic CSLa examenul clinic la un pacient astmatic în criză. 45: Intrebarea45Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul Bronsic CSTerapia medicamentoasă a astmului este reprezentată de: a) mineralocorticoizi b) antibiotice c) agonişti beta adrenergici d) antagonişti beta adrenergici e) alfa-blocante . în mod caracteristic constatăm: a) wheezing b) hipersudoraţie c) hipersecreţie apoasă nasoconjunctivală d) jugulare turgescente e) bradiaritmie 45)Intrebarea nr.

46: Intrebarea46Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 52: Intrebarea52Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. ca diagnostic pentru astmul bronşic.colCapitol: Astmul Bronsic CSCel mai eficace tratament al episoadelor acute de astm se realizează folosind: a) agenţii stabilizatori ai mastocitelor b) corticoterapia inhalatorie c) medicaţia anticolinergică d) corticoterapia orală e) beta-2-agoniştii sub formă de aerosoli 52)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSObstrucţia reversibilă a căilor aeriene. 50: Intrebarea50Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.10% c) >10% d) 10% . 51: Intrebarea51Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 49: Intrebarea49Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. după 2 pufuri de agonist beta-adrenergic cu: a) <5% b) 5% . 48: Intrebarea48Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. este definită convenţional ca o creştere a VEMS-ului. tratamentul de elecţie este administrarea: a) de simpaticomimetice inhalatorii.colCapitol: Astmul .colCapitol: Astmul Bronsic CSIn astmul bronşic cu crize rare. utilizate în tratamentul astmului bronşic.15% e) > 15% 51)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSDiagnosticul de astm bronşic se stabileşte prin demonstrarea: a) obstrucţiei reversibile a căilor aeriene b) existentei reacţiilor cutanate pozitive la diverşi alergeni c) eozinofiliei în sînge d) eozinofiliei în sputa e) creşterii IgE serice 47)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSCalea preferată de administrare a medicamentelor stimulatoare a receptorilor beta-adrenergici. 47: Intrebarea47Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.46)Intrebarea nr. glucocorticoizi si agenti stabilizatori ai mastocitelor e) cronică de glucocorticoizi pe cale orală 50)Intrebarea nr. la nevoie b) cronică de simpaticomimetice inhalatorii c) cronică de glucocorticoizi pe cale inhalatorie d) cronică de simpaticomimetice.colCapitol: Astmul Bronsic CSCromoglicatul de sodiu este utilizat în tratamentul astmului bronşic datorită efectului: a) de inhibare a degranulării mastocitelor b) bronhodilatator c) antiinfecţios d) expectorant e) mucolitic 49)Intrebarea nr. este: a) inhalatorie b) intravenoasă c) eozinofiliei în sînge d) eozinofiliei în sputa e) creşterii IgE serice 48)Intrebarea nr.

colCapitol: Astmul Bronsic CSMedicamentele cele mai frecvent asociate cu inducerea unor episoade de astm sunt: a) inhibitorii enzimei de conversie b) blocanţii de calciu c) antiinflamatoarele nesteroidiene d) antibioticele betalactamice e) antiinflamatoare steroidiene 55)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSDiagnosticul diferenţial dintre astmul bronşic şi insuficienţa ventriculară stangă acută are la bază prezenţa: a) stridorului b) efortului muşchilor respiratori accesori c) ralurile umede la baze d) expectoraţia perlată. 57: Intrebarea57Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 55: Intrebarea55Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 53: Intrebarea53Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. aderentă e) degetele hipocratice 57)Intrebarea nr. 58: Intrebarea58Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.în 60-90 de minute b) apariţia tahicardiei excesive.colCapitol: Astmul Bronsic CSLa examenul clinic la un pacient astmatic în criză găsim: a) wheezing b) sunet percutor mat c) crepitaţii multiple difuze d) suflu tubar e) bradiaritmie 56)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSLa pacientul astmatic în criză trebuie evitată administrarea de: a) diuretice .colCapitol: Astmul Bronsic CSUrmătoarele medicamente folosite în astmul bronşic sunt foarte selective pentru tractul respirator şi sunt lipsite practic de efecte adverse cardiace notabile (la doze uzuale) cu excepţia: a) metaproterenolului b) terbutalinei c) fenoterolului d) albuterolului e) salbutamolului 54)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSAnticolinergicele utilizate în tratamentul astmului bronşic au ca dezavantaj: a) acţiunea lentă .Bronsic CSDiagnosticul de astm necesită obligatoriu demonstrarea: a) eozinofiliei din spută si sange b) IgE serice crescute c) hiperinflaţiei pulmonare la radiografia toracică d) obstrucţiei reversibile a căilor aeriene e) reacţiilor cutanate pozitive la diverşi alergeni 53)Intrebarea nr. mai mult de 120 bătăi/minut c) existenţa numai ca preparate injectabile d) hepatotoxicitatea e) contraindicaţiile administrării în afectiuni renale asociate 58)Intrebarea nr. 54: Intrebarea54Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 56: Intrebarea56Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

60: Intrebarea60Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 59: Intrebarea59Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.b) sedative c) betaadrenergice d) antibiotice e) antipiretice 59)Intrebarea nr. din punct de vedere fiziologic. prin: a) schimbarea sensului de difuziune a gazelor la nivelul membranei alveolare b) alterarea schimbului de gaze la nivelul membranei alveolare c) creşterea timpului de contact al gazelor cu membrana alveolară d) îngustarea generalizată a conductelor aeriene e) reducerea capacităţii pulmonare 65)Intrebarea nr. reactivitatea bronşică se produce a) alergeni b) infecţii virale c) infecţii bacteriene d) efort fizic e) la o multitudine de stimuli 64)Intrebarea nr. este afectat: a) căile respiratorii superioare b) arborele traheobronşic c) laringele d) bronşiile sub 2 cm în diametru e) traheea 63)Intrebarea nr. 64: Intrebarea64Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul Bronsic CSAspirina reacţionează încrucişat cu antiinflamatoarele nonsteroidiene (la bolnavii cu astm bronşic şi sensibilitate la aspirină) cu: a) salicilamida b) propoxifenul c) fenilbutazona d) salicilatul sodic e) acetaminofenul 60)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSAstmul bronşic se manifestă. 65: Intrebarea65Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 63: Intrebarea63Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. conform definiţiei.colCapitol: Astmul Bronsic CSIn astmul bronşic.colCapitol: Astmul Bronsic CSConform definiţiei astmului bronşic.colCapitol: Astmul Bronsic CSDefiniţia astmului bronşic menţionează ca există o reactivitate: a) crescută a căilor respiratorii b) normală a căilor respiratorii c) scazută a căilor respiratorii d) specifică a căilor respiratorii e) crescută sau normală a căilor respiratorii 62)Intrebarea nr. 61: Intrebarea61Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 62: Intrebarea62Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul Bronsic CSIn definiţia astmului bronşic se subliniază că este o afecţiune: a) a alveolelor pulmonare b) la nivelul laringelui c) a căilor respiratorii d) a interstiţiului e) a căilor respiratorii şi a interstiţiului 61)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSAtacurile din astmul bronşic evoluează tipic: la: .

66: Intrebarea66Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.agoniştilor c) corticoterapiei inhalatorii .colCapitol: Astmul Bronsic CSUtilizarea bromurii de ipratropiu în astmul bronşic este justificată de producerea bronhodilataţiei prin: a) stimularea receptorilor beta . ore b) săptămîni c) luni d) ani e) secunde 66)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSAstmul bronşic este o afecţiune: a) rară b) foarte frecventă c) a femeilor d) întalnită numai la copii e) întalnită numai la persoane peste 60 ani 68)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSIn status astmaticus obstrucţia: a) este blandă b) este reversibilă spontan c) durează minute d) se poate termina fatal e) este reversibilă la terapia obisnuită 67)Intrebarea nr.a) minute.colCapitol: Astmul Bronsic CSPentru a susţine diagnosticul diferenţial dintre bronşita cronică şi astmul bronşic trebuie să se evidenţieze în primul rând: a) lipsa perioadelor pur asimptomatice b) dispneea permanentă c) eozinofilia din sânge d) absenţa expectoraţiei mucopurulente e) hiperinflaţia pulmonară la examenul radiologic 70)Intrebarea nr. 69: Intrebarea69Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.2 .colCapitol: Astmul Bronsic CSUrmătoarele medicamente sunt recomandate pentru terapia de durată a astmului bronşic cu excepţia: a) metotrexatului b) beta . 68: Intrebarea68Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 71: Intrebarea71Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 70: Intrebarea70Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 67: Intrebarea67Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul Bronsic CSPentru susţinerea diagnosticului de astm bronşic este obligatoriu să se demonstreze: a) obstrucţia reversibilă a căilor aeriene b) eozinofilia din spută şi sânge c) IgE serică crescută d) hiperinflaţia pulmonară la radiografia toracică e) pozitivitatea reacţiilor cutanate la diverşi alergeni 69)Intrebarea nr.adrenergici b) diminuarea inflamaţiei mucoasei bronşice c) inhibiţia fosfodiesterazei d) inhibarea degranulării mastocitelor e) efect anticolinergic 71)Intrebarea nr.

colCapitol: Pulmonologie Pacienta T.. În spută . 30 ani. dispnee. accese de sufocare.colCapitol: Astmul Bronsic CSPacienta F.eozinofilie. modificările obstructive au caracter tranzitor.colCapitol: Astmul Bronsic CSTriada astmatică este provocată de una din următoarele substanţe: a) Penicilină b) Sulfanilamide c) Adrenalină d) Acidul acetilsalicilic . Toleranţa la efort fizic nu este micşorată. 76: Intrebarea76Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Obiectiv: în pulmoni murmur aspru.colCapitol: Astmul Bronsic CSUrmătorii stimuli interacţionează cu reactivitatea căilor aeriene şi produc episoade acute de astm bronşic cu excepţia: a) alergenilor b) stimulilor farmacologici c) infecţiilor respiratorii d) fumatului e) efortului fizic 73)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSMed Interna rom. Contracţiile cardiace ritmice.adrenergic 74)Intrebarea nr. raluri sibilante.. a suportat amigdalite. În pulmoni murmur aspru. Este bolnavă de 5 ani. mulţi ani fumează. periodic accese de sufocare. Timp de 5 ani s-a tratat ambulator şi în staţionar. TA 120/70 mm Hg. 72: Intrebarea72Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 74: Intrebarea74Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Cel mai corect diagnostic este: a) Astm bronşic b) Astm cardiac c) Bronşită fibrinoasă d) Bronşiectatizie e) Tuberculoza pulmonară 75)Intrebarea nr. Cordul: accentuarea zgomotului II pe artera pulmonară. 73: Intrebarea73Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Pulsul 70 pe min. Indicele Tiffeneau 60%. 30 de ani. acuză tuse cu spută mucoasă în cantităţi neînsemnate. acuză tuse cu expectorare de spută vâscoasă. 75: Intrebarea75Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. contracţiile ritmice. Presupunem diagnosticul: a) Bronşită cronică obstructivă b) Astm bronşic c) Bronşită cronică purulentă d) Bronşiectazie e) Cancer pulmonar 76)Intrebarea nr.adrenergic b) dispariţia dispneei după tratament c) dispariţia tusei după tratament d) creştere cu 5% sau mai puţin a VEMS după 2 puff-uri de agonist beta adrenergic e) creştere cu 10% sau mai puţin a VEMS după 2 puff-uri de agonist beta .colCapitol: Astmul Bronsic CSDemonstrarea reversibilităţii obstrucţiei căilor aeriene în astmul bronşic presupune: a) o creştere cu 15% sau mai mult a VEMS după 2 puff-uri de agonist beta .d) agenţii stabilizatori ai mastocitelor e) corticoterapiei orale 72)Intrebarea nr. raluri sibilante.

Dispnee inspiratorie 3. În spută . 81: Intrebarea81Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 5. La percuţie . Celelalte organe fără patologie. Indicele Tiffeneau . Analiza sângelui fără patologie. Murmur vezicular pulmonar 7. provocată de ouă şi brânză de vaci. 9 d) 1. La vârsta de 13 ani aceste semne . 2.. 3.70 pe min.. cu excepţia: a) Histaminei b) Bradikininei c) Serotoninei d) Acetilcolinei e) Streptolizinei 78)Intrebarea nr. T. 7. 2. 15 ani. 5. 3. 80: Intrebarea80Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul Bronsic CSAccesul de astm bronşic se dezvoltă în urma stimulării următorilor receptori adrenergici: a) alfa.submatitate 6. Respiraţie zgomotoasă şuierătoare 2. Dispnee expiratorie 4.colCapitol: Astmul Bronsic CSPacienta E.65%. 8. .leucocite 4-5 în câmpul de vedere. Obiectiv: în pulmoni se auscultă raluri sibilante pe fondalul murmurului vezicular diminuat. 77: Intrebarea77Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 8 b) 1. 4.colCapitol: Astmul Bronsic CSSemnele caracteristice accesului de astm bronşic sunt: 1. 7. beta2 b) beta-1 şi beta-2 c) beta-1 şi alfa d) beta-2 şi alfa e) alfa 79)Intrebarea nr. Raluri ronflante 9.A.unice.colCapitol: Astmul Bronsic CSBolnava C. angajată la ferma de păsări. a fost internată cu accese de dispnee. Antecedente neagă. 78: Intrebarea78Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Raluri sibilante Selectaţi răspunsul corect: a) 1. în copilărie mulţi ani a suferit de diateză şi dermatită alergică. Care este diagnosticul? a) Astm cardiac b) Astm bronşic intrinsec c) Astm bronşic atopic d) Bronşită cronică e) Criză de isterie 81)Intrebarea nr. 3. 8 c) 1. 79: Intrebarea79Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. în vârstă de 25 de ani. 3. 6. care apar numai ziua în timpul lucrului la fermă. 4. 9 80)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSPulmonologie În patogenia ABr are loc eliberarea de substanţe biologic active. Ps . 2.sunet de cutie 5. Murmur vezicular diminuat 8.e) Pesticide 77)Intrebarea nr. La percuţie . eozinofile . 7 e) 1.120/80 mm Hg. beta1.

colCapitol: Astmul Bronsic CSCromoglicatul disodic este utilizat în tratamentul astmului bronsic datorita efectului: a) De inhibare a degranularii mastocitelor b) Bronhodilatator c) Antiinfectios d) Expectorant e) Mucolitic 84)Intrebarea nr.au dispărut. la nevoie b) adminitrarea cronica de simpaticomimetice inhalatorii c) administrarea cronica de glucocorticoizi pe cale inhalatorie d) administrarea cronica de simpaticomimetice. tratamentul de electie este reprezentat de: a) administrarea de simpaticomimetice inhalatorii. Pentru succesele deosebite la şcoală părinţii i-au dăruit o pisică. care apăreau la domiciliu.colCapitol: Astmul Bronsic CSIndicele Tiffeneau la un bolnav cu astm bronşic în faza de acutizare . Care este diagnosticul corect? a) Bronşită cronică obstructivă b) Pneumonie franc lobară c) Bronhopneumopatie cronică obstructivă d) Astm bronşic atopic e) Astm bronşic intrinsec 82)Intrebarea nr. utilizate in tratamentul astmului bronsic. 83: Intrebarea83Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. este: a) Inhalatorie b) Intravenoasa c) Intramusculara d) Subcutanata e) Orala 83)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSDiagnosticul de astm necesită obligatoriu demonstrarea: a) Eozinofiliei din spută si sânge b) IgE serice crescute c) Hiperinflaţiei pulmonare la radiografia toracică d) Obstrucţiei reversibile a cailor aeriene e) Reactiilor cutanate pozitive la diverşi alergeni 86)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul Bronsic CSIn astmul bronsic intermitent.colCapitol: Astmul Bronsic CSCalea preferata de administrare a medicamentelor stimulatoare a receptorilor beta-adrenergice. Peste câteva luni după aceasta ea se adresează la medic cu prurit cutanat şi accese de dispnee. 87: Intrebarea87Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 85: Intrebarea85Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul Bronsic CSBromura de ipratropiu produce bronhodilatatie la bolnavii cu astm bronsic prin: a) Efect anticolinergic b) Stimularea receptorilor beta-adrenergici c) Diminuarea inflamaţiei mucoasei bronşice d) Inhibiţia fosfodiesterazei e) Inhibarea degranulării mastocitelor 87)Intrebarea nr. 86: Intrebarea86Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 84: Intrebarea84Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. glucocorticoizi si agenti stabilizatori ai mastocitelor e) administrarea cronica de glucocorticoizi pe cale orala 85)Intrebarea nr. 82: Intrebarea82Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

88: Intrebarea88Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 91: Intrebarea91Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. a) = 60% b) = 70% c) < 70% d) > 70% e) = 80% 88)Intrebarea nr.poate fi? Selectaţi varianta corectă.colCapitol: Astmul bronsic CMUrmătoarele medicamente pot fi asociate cu inducerea unor episoade acute de astm: a) indometacin b) naproxen c) captopril d) atenolol e) amlodipina 92)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMIn astm se eliberează următorii mediatori cu rol în reacţia inflamatorie: a) leucotriene b) factorul de activare plachetar c) fosfolipaza A2 d) serotonina e) bradichinina 91)Intrebarea nr. 93: Intrebarea93Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. vărsături c) retenţie de urină d) pareza musculaturii netede intestinale e) convulsii 90)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMDefiniţia astmului bronşic include una sau mai multe dintre următoarele afirmaţii: a) astmul bronşic este o afecţiune a căilor respiratorii. 90: Intrebarea90Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 92: Intrebarea92Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMEfectele secundare ce pot apare în tratamentul cu metilxantine (la valori ale teofilinemiei > 20 mg/l) sunt: a) tahiaritmie b) greţuri.colCapitol: Astmul bronsic CMMorfopatologic în astmul bronşic se poate evidenţia: a) hipertrofia musculaturii netede bronşice b) atrofia vaselor mucoasei şi submucoasei bronşice c) edem al mucoasei bronşice d) infiltrate limfocitare în peretele bronşic e) îngroşarea marcată a membranei bazale a mucoasei bronşice 93)Intrebarea nr. 89: Intrebarea89Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. la o .colCapitol: Astmul bronsic CMAminofilina (cea mai utilizată metilxantină în tratamentul bolii pulmonare obstructive cronice) are ca efecte: a) bronhodilataţia b) efect inotrop pozitiv c) scăderea edemului şi bronhiolospasmului (prin acţiune antiinflamatorie) d) efect diuretic e) creşterea forţei de contracţie a diafragmului (în condiţii de hipoxie sau oboseală musculară) 89)Intrebarea nr. caracterizată printr-o reactivitate crescută a arborelui traheobronşic.

care trebuie diferenţiate de astmul bronşic.colCapitol: Astmul bronsic CMGlucocorticoizii sunt indicaţi în terapia astmului bronşic în următoarele situaţii: a) la orice pacient la care boala nu este controlată prin bronhodilatatoare inhalatorii b) în criza de astm usoară c) în criza de astm severă d) în astmul bronşic cu crize frecvente e) în criza de astm bronşic care evoluează concomitent cu pneumonie 96)Intrebarea nr. urticarie. 95: Intrebarea95Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 94: Intrebarea94Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 98: Intrebarea98Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. din punct de vedere clinic. eczemă) b) reacţie cutanată de tip papulă eritematoasă pozitivă la injectarea intradermica de extracte din antigene c) niveluri crescute de IgE în ser d) teste de provocare pozitive prin inhalarea unui antigen specific e) niveluri scăzute de IgE în ser 97)Intrebarea nr. care poate ceda spontan sau ca raspuns la tratament c) astmul bronşic se caracterizează. cu exacerbări acute.multitudine de stimuli b) astmul bronşic se caracterizează. tuse si wheezing d) astmul bronşic este o boală cu evoluţie episodică.colCapitol: Astmul bronsic CMAstmul alergic se asociază cu istoric personal sau familial de: a) boli alergice (rinite.colCapitol: Astmul bronsic CMCele mai eficace mijloace de tratament în astmul bronşic sunt reprezentate de: a) eliminarea agenţilor cauzali din mediul unui astmatic alergic b) medicamente care inhibă contracţia musculaturii netede bronşice c) medicamente care diminuează şi/sau previn inflamaţi a d) antibiotice e) expectorante 95)Intrebarea nr. care alternează cu perioade asimptomatice e) astmul bronşic este o afecţiune care evoluează cu tuse cronică. productivă 94)Intrebarea nr. prin accese de dispnee.colCapitol: Astmul bronsic CMEpisoade recurente de bronhospasm. printr-o îngustare generalizată a conductelor aeriene. 97: Intrebarea97Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 96: Intrebarea96Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. din punct de vedere fiziopatologic. se pot întîlni în: a) tumori carcinoide b) embolii pulmonare recurente c) bronşite cronice d) tromboflebita profundă .colCapitol: Astmul bronsic CMPacienţii cu astm intrinsec se recunosc după: a) lipsa unui teren alergic în antecedentele personale şi eredocolaterale b) teste cutanate negative c) niveluri normale de IgE în ser d) bradicardie e) modificări ale TA 98)Intrebarea nr.

colCapitol: Astmul bronsic CMTratamentul de durată în astmul bronşic: a) are scopul asigurării funcţiei pulmonare cea mai bună posibilă b) se face prin educarea bolnavului c) prin administrarea medicaţiei anitiinflamatoare numai la nevoie d) prin administrarea de steroizi orali zilnic la bolnavii cu simptome remanente sau continue şi cu funcţie pulmonară instabilă e) evitarea aspirinei şi antiinflamatoarelor nesteroidiene 105)Intrebarea nr. astmul bronşic se manifestă prin: a) accese de dispnee b) accese de tuse . 99: Intrebarea99Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMDin punct de vedere clinic.colCapitol: Astmul bronsic CMÎn tratamentul de durată al astmului bronşic sunt recomandaţi: a) beta-2-agoniştii cu acţiune de lungă durată b) corticoterapia inhalatorie c) agenţii stabilizatori ai mastocitelor d) corticoterapia orală e) metotrexatul 103)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMAstmul bronşic alergic se asociază adesea cu: a) urticaria b) reacţii cutanate de tip sclerodermie c) niveluri crescute de IgA în ser d) eczema e) istoric familial de boli alergice 101)Intrebarea nr. cînd obstrucţia severă a căilor aeriene nu cedează la alte tratamente d) bronhoconstrictor e) antitusiv 100)Intrebarea nr.e) tahicardie paroxistică 99)Intrebarea nr. 102: Intrebarea102Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 101: Intrebarea101Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 105: Intrebarea105Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMLa un bolnav astmatic se evită: a) opiaceele b) bromura de ipratropium c) sedativele d) tranchilizantele e) albuterolul 104)Intrebarea nr. 104: Intrebarea104Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMAstmul intrinsec se caracterizează prin: a) antecedente eredocolaterale alergice prezente b) antecedente personale alergice absente c) testele cutanate sunt negative d) nivelurile de IgE sunt crescute e) nivelurile de IgE sunt normale 102)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMGlucocorticoizii se folosesc în tratamentul astmului bronşic pentru efectul lor: a) bronhodilatator b) de a reduce inflamaţia căilor aeriene c) benefic în suferinţele acute. 100: Intrebarea100Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 103: Intrebarea103Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

colCapitol: Astmul bronsic CMSputa bolnavilor cu astm bronşic microscopic prezintă: a) cristale Charcot . 108: Intrebarea108Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.Leyden b) eozinofile c) spirale Curschmann d) limfocite e) rozete lupice E 112)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMStatus astmaticus este: a) obstructie severă ce persistă zile b) accese de frisoane succesive c) obstrucţie severă ce persistă săptămîni d) accese de febră precedate de frisoane e) obstrucţie redusă cu suprapunerea de episoade de obstrucţie severă 109)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMAstmul bronşic este o boala: a) episodică b) cu perioade lipsite de simptome c) fără exacerbări d) cu afectare minimă a căilor respiratorii e) cu afectare laringiană 107)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMSimptomatologie asemănătoare cu a astmului bronşic poate fi întîlnită în: a) insuficienţa ventriculară stangă acută b) afecţiune endobronşică c) embolii pulmonare recurente d) pneumonie cu eozinofilie e) litiază biliară 110)Intrebarea nr. 106: Intrebarea106Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMSpecifice pentru diagnosticul clinic pozitiv al astmului bronşic sunt: a) dispneea .c) accese de wheezing d) accese de febră e) accese de stridor 106)Intrebarea nr. bolnavul cu astm bronşic: a) are febră b) are frison c) pare ca îşi revine complet d) poate prezenta o perioadă de cîteva zile cu un grad de obstrucţie e) poate prezenta un sindrom restrictiv reversibil la terapie 108)Intrebarea nr. 107: Intrebarea107Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 112: Intrebarea112Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. trenantă e) relaxarea musculaturii netede 111)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMDupă atac. 110: Intrebarea110Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMReducerea diametrului căilor aeriene reprezintă trăsătura fiziopatologică de bază în astmul bronşic şi se realizează prin: a) contracţia musculaturii netede b) congestie vasculară c) edem al peretelui bronşic d) secreţie vîscoasă. 111: Intrebarea111Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 109: Intrebarea109Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

colCapitol: Astmul bronsic CMFactorii adjuvanţi ai astmului bronşic intrinsec sunt: a) Fumatul b) Poluarea aerului c) Bacilul Koch d) Virusurile gripale şi adenovirusurile e) Dermatophagoides pteronyssinus 118)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMLa bolnavii cu astm bronşic reacţia antigen-anticorp are loc pe suprafaţa căror celule? a) Eritrocitelor b) Neutrofilelor c) Bazofilelor d) Limfocitelor . 114: Intrebarea114Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.b) wheezing-ul c) tusea cu expectoraţie groasă filantă d) tusea cu expectoraţie mucopurulentă e) durerile toracice 113)Intrebarea nr.Leyden d) frecventă floră microbiană Gram pozitivă e) frecventă floră microbiană Gram negativă 114)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMFactori etiologici ai astmului bronşic atopic sunt: a) Praful de menaj b) Epidermisul animalelor şi omului c) Penele păsărilor d) Umiditatea e) Polenul plantelor 116)Intrebarea nr. 117: Intrebarea117Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMExamenul microscopic al sputei la bolnavii cu astm bronşic prezintă următoarele aspecte specifice pentru diagnosticul pozitiv: a) frecvente polimorfonucleare b) frecvente eozinofile c) Cristale Charcot . 115: Intrebarea115Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu excepţia: a) Eozinofilelor b) Cristalelor Charcot-Layden c) Trombocitelor d) Fibrelor elastice e) Spiralelor Curshmann 115)Intrebarea nr. 118: Intrebarea118Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 113: Intrebarea113Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMFactorii predispozanţi ai astmului bronşic sunt: a) Umiditatea b) Ereditatea c) Oscilaţiile temperaturii atmosferice d) Oscilaţiile câmpului magnetic al pământului e) Atopia 117)Intrebarea nr. 116: Intrebarea116Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMExamenul de spută la pacienţii cu astm bronşic evidenţiază elemente caracteristice.

macrofagi alveolari e) În spută . cristale Sharco-Lieden d) În spută .colCapitol: Pneumonite interstitiale CSCare variante din grupul pneumonitelor interstiţiale idiopatice au o evoluţie acută? a) Pneumonita organizantă criptogenică b) Pneumonita interstiţială acută c) Pneumonita intestiţială nespecifică d) Pneumonita interstiţială comună/Fibroza pulmonară idiopatică e) Pneumonita interstiţială descuamativă 124)Intrebarea nr. 120: Intrebarea120Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.neutrofile. 121: Intrebarea121Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 125: Intrebarea125Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Astmul bronsic CMAstmul bronşic atopic se caracterizează prin: a) Eozinofilie b) Limfocitoză c) În spută . 119: Intrebarea119Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite interstitiale CSRolul decisiv în stabilirea diagnosticului de fibroză pulmonară idiopatică la un pacient cu predominarea opacităţilor în sticlă mată îi revine .colCapitol: Pneumonite interstitiale CSCare variante din grupul pneumonitelor interstiţiale idiopatice au o evoluţie cronică? a) Pneumonita organizantă criptogenică b) Pneumonita interstiţială acută c) Pneumonita intestiţială nespecific d) Pneumonita interstiţială comună/Fibroza pulmonară idiopatică e) Pneumonita interstiţială descuamativă 125)Intrebarea nr.e) Mastocitelor 119)Intrebarea nr.plasmocite. epiteliu plat 121)Intrebarea nr. spirale Curshman. 124: Intrebarea124Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 123: Intrebarea123Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.eozinofile. 122: Intrebarea122Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite interstitiale CSAlegeţi varianta cu pronosticul cel mai favorabil din grupul pneumonitelor interstiţiale idiopatice a) Pneumonita organizantă criptogenică b) Pneumonita interstiţială acută c) Pneumonita intestiţială nespecifică d) Pneumonita interstiţială comună e) Pneumonita interstiţială descuamativă 123)Intrebarea nr.colCapitol: Astmul bronsic CMAccesul de astm bronşic evoluează prin următoarele mecanisme: a) Spasmul bronşiilor mici b) Spasmul bronşiilor de calibru mare c) Edemul tisular al mucoasei bronşice d) Acţiunea infecţiei bronşice e) Hipersecreţia bronşică 120)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumonite interstitiale CSAlegeţi varianta cu cea mai mare prevalenţă din grupul pneumonitelor interstiţiale idiopatice a) Pneumonita organizantă criptogenică b) Pneumonita interstiţială acută c) Pneumonita intestiţială nespecifică d) Pneumonita interstiţială comună e) Pneumonita interstiţială descuamativă 122)Intrebarea nr.

focarelor fibroblastice.a) Spirometriei b) Gazimetriei c) Biopsiei pulmonare d) HRCT pulmonar e) Scintigrafiei pulmonare 126)Intrebarea nr. bronşiectazii de tracţiune în lobii inferiori. 126: Intrebarea126Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu debut insidios e) Durata bolii peste 3 luni 128)Intrebarea nr. alternanţei zonelor de parenchim pulmonar normal şi a zonelor de fibroză în preparatul morfologic sunt în favoarea diagnosticului: a) Abces pulmonar b) Pneumonie c) Fibroză pulmonară idiopatică d) Pneumonită interstiţială nespecifică e) Cancerului pulmonar 127)Intrebarea nr. 130: Intrebarea130Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. opacităţi în sticlă mată arii restrânse. opacităţi reticulare difuz răspândite. Care este cel mai probabil diagnostic? a) BPOC b) Boala bronşiectatică c) Fibroza chistică d) Fibroza pulmonară idiopatică e) Sarcoidoza 129)Intrebarea nr. 127: Intrebarea127Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 128: Intrebarea128Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMExacerbarea fibrozei pulmonare idiopatice trebuie suspectată: a) Agravarea dispneei pe parcursul ultimului an b) Apariţia opacităţilor „în sticlă mată" cu agravarea tabloului radiologic preexistent c) Agravarea dispneei pe parcursul ultimei luni d) Apariţia opacităţilor infiltrative bilateral cu agravarea tabloului radiologic preexistent e) Asocierea infecţiei 130)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumonite interstitiale CSCriterii minore pentru stabilirea diagnosticului de fibroză pulmonară idiopatică sunt toate cu excepţia: a) Vârsta peste 50 ani b) Durata bolii până la 3 luni c) Crepitaţii bazal bilateral d) Dispnee inexplicabilă la efort fizic.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMCare din cele enumerate sunt criterii majore pentru stabilirea diagnosticului de fibroză pulmonară idiopatică în lipsa biopsiei pulmonare a) Expuneri profesionale la diverse pulberi b) Evidenţierea restricţiei (CVF redusă cu un raport VEMS/CVF sporit) c) Evidenţierea restricţiei (CVF sporită cu un raport VEMS/CVF redus) d) Schimbul gazos periclitat e) Opacităţi liniare şi reticulare neregulate situate bazal bilateral la HRCT 131)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumonite interstitiale CSLa HRCT s-au determinat fagure de miere subpleural şi în lobii inferiori.colCapitol: Pneumonite interstitiale CSPrezenţa formaţiunilor chistice. 129: Intrebarea129Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMCare din cele enumerate sunt criterii minore pentru stabilirea . 131: Intrebarea131Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

diagnosticului de fibroză pulmonară idiopatică în lipsa biopsiei pulmonare a) Vârsta peste 50 ani b) Vârsta sub 50 ani c) Durata bolii până la 3 luni d) Durata bolii peste 3 luni e) Crepitaţii bazal bilateral 132)Intrebarea nr. Aspergillus) b) Abcesul pulmonar . 132: Intrebarea132Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMCare sunt leziunile imagistice ce pot fi determinate la HRCT pulmonară la un pacient cu fibroză pulmonară idiopatică? a) Bronşiectazii de tracţiune b) Cavităţi c) Opacităţi reticulare d) Opacităţi „în sticlă mată" e) Imaginea „în fagure de miere" 136)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMCare sunt leziunile imagistice ce pot fi determinate la radiografia toracelui la un pacient cu fibroză pulmonară idiopatică? a) Opacităţi liniare b) Cavităţi c) Opacităţi reticulare d) Pneumotorax e) Imaginea „în fagure de miere" 135)Intrebarea nr. 136: Intrebarea136Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMCele mai importante complicaţii ale fibrozei pulmonare idiopatice a) Infecţiile (Pneumocystis jiroveci.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMCare variante din grupul pneumonitelor interstiţiale idiopatice au o evoluţie subacută? a) Pneumonita organizantă criptogenică b) Pneumonita interstiţială acută c) Pneumonita intestiţială nespecifică d) Pneumonita interstiţială comună/Fibroza pulmonară idiopatică e) Pneumonita interstiţială descuamativă 133)Intrebarea nr. 137: Intrebarea137Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMCare sunt manifestările clinice sugestive pentru fibroza pulmonară idiopatică? a) Febra b) Dispnee progresivă c) Dispnee cu debut acut d) Tuse e) Crepitaţie sonoră 134)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMCare sunt investigaţiile importante în diagnosticul fibrozei pulmonare idiopatice a) Radiografia cutiei toracice b) HRCT pulmonar c) Scintigrafia pulmonară d) DLCO e) Teste funcţionale pulmonare 137)Intrebarea nr. 135: Intrebarea135Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 133: Intrebarea133Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 134: Intrebarea134Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

TNF-α) d) Factori de creştere (TGF-γ. 144: Intrebarea144Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 139: Intrebarea139Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMCare sunt substanţele secretate de alveolocitele tip II? a) Citokine profibrotice b) Citokine antifibrotice c) Factori de creştere (TGF-β.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMSemnele morfologice caracteristice pattern-ului histologic de pneimonită interstiţială comună sunt: a) Prezenţa granuloamelor b) Focare fibroblastice c) Îngroşarea septurilor alveolare d) Hiperplazia pneumocitelor tip II e) Prezenţa eozinofilelor în infiltratul celular intraseptal 139)Intrebarea nr. 141: Intrebarea141Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 142: Intrebarea142Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMÎn cazul apariţiei la HRCT pulmonar a ariilor noi de opacităţi „în sticlă mată" şi/sau a arilor de condensare pulmonară la un pacient cunoscut cu fibroză pulmonară idiopatică vom suspecta: a) BPOC b) Asocierea infecţiei c) Exacerbarea fibrozei pulmonare idiopatice d) Dezvolarea pneumotoracelui e) Dezvoltarea piopneumotoraxului 143)Intrebarea nr. 140: Intrebarea140Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. TNF-β) e) Metaloproteinaze 140)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMÎn plămânul normal procesul regenerării reparatorii se va finaliza cu: a) Predominarea apoptozei celulelor epiteliale b) Reducerea apoptozei miofibroblaştilor c) Secreţia de surfactant d) Predominarea apoptozei miofibroblaştilor e) Proliferarea şi diferenţierea celulelor epiteliale 141)Intrebarea nr. 138: Intrebarea138Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: .c) Gangrena pulmonară d) Cancerul pulmonar e) Deteriorarea rapidă 138)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMMarkerii ce corelează cu severitatea leziunii pulmonare sunt: a) VSH b) Fibrinogen c) LDH d) Proteina C reactivă e) CFK 142)Intrebarea nr. 143: Intrebarea143Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMLBA în fibroza pulmonară idiopatică va determina: a) Eozinofile peste 20% b) Limfocitoză peste 15% c) Neutrofile peste 5% d) Eozinofile sub 5% e) Macrofage pigmentate peste 20% 144)Intrebarea nr.

Pneumonite intersitiale CMCriterii majore pentru stabilirea diagnosticului de fibroză pulmonară idiopatică în lipsa biopsiei pulmonare sunt toate cu excepţia: a) Evidenţierea restricţiei (CVF redusă cu un raport VEMS/CVF sporit) şi schimbul gazos periclitat b) Vârsta peste 50 ani c) Evidenţierea restricţiei (CVF sporită cu un raport VEMS/CVF redus) şi schimbul gazos periclitat d) Opacităţi liniare şi reticulare neregulate situate bazal bilateral la HRCT e) Excluderea altor cauze cunoscute de pneumopatii interstiţiale difuze 145)Intrebarea nr. 146: Intrebarea146Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. slăbiciune generală. subscapular bilateral submatitate.murmur vezicular diminuat. cu . se adresează pentru tuse preponderent uscată. 149: Intrebarea149Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMMedicamente utilizate în tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice sunt: a) Prednisolon b) Cocarboxilaza c) Acetilcisteină d) Adrenalina e) Pirfenidona 147)Intrebarea nr. auscultativ . hipocratismul digital exprimat. FR 26/min. Debutul bolii insidios cu agravare progresivă a dispneei şi tusei pe parcursul ultimului an. percutor . crepitaţie sonoră subscapular bilateral. remarcăm acrocianoză. dispnee în repaos. chinuitoare. torace emfizematos. 145: Intrebarea145Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMPrezenţa imaginii în fagure de miere la HRCT pulmonar sunt în favoarea diagnosticului: a) Sarcoidoza b) BPOC c) Infecţie pulmonară d) Fibroză pulmonară idiopatică e) Pneumonită organizantă criptogenic 148)Intrebarea nr. 148: Intrebarea148Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 147: Intrebarea147Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. astenie marcată. FCC 110/min.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMLimfocitoza în LBA este sugestivă pentru: a) Sarcoidoză b) Pneumonita organizantă criptogenică c) Fibroza pulmonară idiopatică d) Pneumonita interstiţială nespecifică e) Pneumonita interstiţială acută 146)Intrebarea nr. TA 130/70 mmHg. fumător 40 pachet/an. Care sunt investigaţiile necesare pentru stabilirea diagnosticului: a) Spirometria b) DLco c) Scintigrafia pulmonară d) ECG e) HRCT pulmonar 149)Intrebarea nr.sunet de cutie.colCapitol: Pneumonite intersitiale CMPacient 72 ani.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSPleurita uscată se atestă frecvent în stările de mai jos. Sa O2 90%. Din examenul obiectiv. La radiografia cutiei toracice se determină prezenţa sindromului interstiţial.

excepţia: a) Tuberculoză b) Artrită reumatoidă c) Insuficienţă cardiacă d) Sarcoidoză e) Uremie
150)Intrebarea nr. 150: Intrebarea150Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSPleurita uscată se atestă frecvent în stările de mai jos,

cu

excepţia: a) Tuberculoză b) Artrită reumatoidă c) Insuficienţă cardiacă d) Sarcoidoză e) Uremie
151)Intrebarea nr. 151: Intrebarea151Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSPentru durerea din pleurita uscată nu este caracteristic: a) Amplificarea la respiraţie profundă, tuse b) Caracterul străpungător, zvîcnitor, ca un „junghi în coaste" c) Ameliorarea la limitarea mişcărilor peretelui toracic d) Jugularea cu nitroglicerină e) Asemănarea cu durerea din fracturi costale 152)Intrebarea nr. 152: Intrebarea152Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSSemnele enumerate sunt caracteristice pentru pleurita

uscată cu excepţia: a) Respiraţie superficială, frecventă, cu limitarea ipsilaterală a mişcărilor respiratorii b) Prin palpare confirmarea limitării ampleanţelor respiratorii şi uneori perceperea frecăturii pleurale c) Deseori pacientul stă culcat pe partea afectată pentru a limita expansiunea cutiei toracice d) Prin auscultaţie perceperea frotaţiei pleurale e) Prin percuţie perceperea „zgomotului picăturii căzînde"
153)Intrebarea nr. 153: Intrebarea153Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSCauzele cele mai frecvente ale transsudatelor sunt

următoarele cu excepţia: a) Insuficienţa cardiacă congestivă b) Ciroza hepatică c) Sindromul nefrotic d) Empiemul pleural e) Hipoalbuminemia
154)Intrebarea nr. 154: Intrebarea154Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSIndicaţii pentru toracocenteza diagnostică la un pacient

cu

transsudat pleural din insuficienţă cardiacă sunt toate cu excepţia: a) Dispariţia revărsatului pleural la terapia cu diuretice b) Stare febrilă a pacientului cu revărsat pleural c) Revărsat pleural cu durere pleuretică d) Revărsat pleural unilateral e) Persistenţa revărsatului pleural în pofida terapiei diuretice
155)Intrebarea nr. 155: Intrebarea155Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSPentru transsudatul pleural din ciroza hepatică nu este

caracteristic: a) Mişcarea directă a lichidului peritoneal către spaţiul pleural prin orificiile mici din diafragm b) Localizare mai frecventă de partea stângă c) Localizare mai frecventă de partea dreaptă d) Contribuţia hipoproteinemiei la apariţia transsudatului e) Contribuţia scăderii presiunii coloidosmotice la apariţia transsudatului
156)Intrebarea nr. 156: Intrebarea156Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSMecanismele principale de apariţie a exudatului pleural sunt

toate cele enumerate, cu excepţia: a) Extinderea la pleură a afecţiunilor de pulmoni b) Extinderea la pleură a afecţiunilor de mediastin, organe abdominale c) Extravazarea în cavitatea pleurală a lichidului din insuficienţa cardiacă congestivă d) Atingerea pleurală în bolile de sistem e) Leziunea primară a pleurei
157)Intrebarea nr. 157: Intrebarea157Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSCauze ale etiologiei exsudatelor pleurale sunt toate cu

excepţia: a) Pneumonii b) Neoplazii c) Insuficienţa cardiacă congestivă d) Boli de colagen e) Abcese intraabdominale (subfrenic, hepatic, splenic)
158)Intrebarea nr. 158: Intrebarea158Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSDispneea din exsudatele pleurale apare datorită

mecanismelor enumerate, cu excepţia: a) Compresiunea plămînului de către lichidul acumulat b) Tulburări de ventilaţie consecutiv compasiei plămînului c) Tulburări de perfuzie consecutiv compresiei plămînului d) Hiperreactivitatea bronşică cu obstrucţia lor consecutivă e) Perturbarea mecanicii diafragmatice consecutiv acumulării lichidului în cavitatea pleurală
159)Intrebarea nr. 159: Intrebarea159Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSSemnele unui exsudat masiv sunt toate cele enumerate,

cu excepţia: a) Bombarea hemitoracelui afectat cu lărgirea spaţilor intercostale şi cu diminuarea mişcărilor respiratorii b) Palpator diminuarea pînă la abolire a vibraţiilor vocale c) Percutor - matitate bazală cu limita superioară a matităţii sub formă de curbă parabolică (linia Damoiseau) d) Abolirea murmurului vezicular în zona de matitate e) Palparea frecăturii pleurale în zona de matitate
160)Intrebarea nr. 160: Intrebarea160Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSÎn ce exsudate se poate observa leucopenia? a) Pleurezia virală b) Pneumonie cu pleurezie c) Abces subfrenic cu pleurezie d) Ruptură de esofag (mediastinită şi empiem) e) Pancreatită severă cu pleurezie

161)Intrebarea nr. 161: Intrebarea161Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSRadiologic pleurezia minimă se manifestă prin: a) Opacitate (de regulă, de intensitate supracostală( cu limita superioară

concavă asemănător liniei Damoiseau b) Amputarea sinusului costodiafragmatic, uneori - ascensionarea discretă a diafragmului cu diminuarea excursiilor lui c) Opacifieri de întreg hemitorace d) Deplasarea controlaterală a mediastinului cu coborîrea diafragmului e) Hidropneumotorace de stînga cu emfizem mediastinal şi subcutan
162)Intrebarea nr. 162: Intrebarea162Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSCare sunt semnele radiologice ale unei pleurezii cu volum mediu

de colecţie pleurală? a) Hidropneumotorace de stânga cu emfizem mediastinal şi subcutan b) Amputarea sinusului costodiafragmatic, uneori - ascensionarea discretă a diafragmului cu diminuarea excursiilor lui c) Opacitate (de regulă, de intensitate supracostală) cu linia superioară concavă asemănător liniei Damoiseau, deplasabilă cu poziţia bolnavului d) Opacifieri de întreg hemitorace e) Deplasarea controlaterală a mediastinului cu coborîrea diafragmului
163)Intrebarea nr. 163: Intrebarea163Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSCel mai sensibil examen în depistarea revărsatelor pleurale

mici îl constituie: a) Radiografia de faţă a cutiei toracice b) Radiografia de profil c) Tomografia convenţională d) Examenul ecografic al cutiei toracice e) Tomografia computerizată
164)Intrebarea nr. 164: Intrebarea164Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSÎntr-un exsudat pleural tomografia computerizată ere rolul

decisiv în: a) Depistarea revărsatelor pleurale mici b) Ghidarea puncţiei pleurale c) Aprecierea cantităţii de lichid d) Sugerarea aspectului lichidului pleural (hemotorax, empiem etc.) e) Precizarea stării parenchimului pulmonar sub aria opacităţii pleurale (abces pulmonar, pneumonie, cancer bronhogen)
165)Intrebarea nr. 165: Intrebarea165Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSMacroscopic transsudatul prelevat prin toracenteză are

următoarele caracteristici: a) Lichid incolor, fluid, clar, fără miros b) Lichid de culoare gălbuie, citrină, mai gros şi spumos c) Lichid vîscos, tulbure, fără miros d) Lichid franc purulent, cu miros specific e) Lichid hemoragic, de o culoare rozată, spumos
166)Intrebarea nr. 166: Intrebarea166Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSSelectaţi descrierea macroscopică a lichidului pleural

(prelevat prin toracenteză) care corespunde unui empiem pleural cu anaerobi: a) Lichid incolor, fluid, clar, fără miros b) Lichid franc purulent, cu miros specific neplăcut

c) Lichid hemoragic, de o culoare rozată, spumos d) Lichid vîscos, tulbure, fără miros e) Lichid opalescent şi lăptos 167)Intrebarea nr. 167: Intrebarea167Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSSelectaţi descrierea macroscopică a lichidului pleural

(prelevat prin toracocenteză) care corespunde unui chilotorax sau pseudochilotorax: a) Lichid incolor, fluid, clar, fără miros b) Lichid franc purulent, cu miros specific neplăcut c) Lichid opalescent şi lăptos d) Lichid hemoragic, de o culoare rozetă, spumos e) Lichid vâscos, tulbure, fără miros
168)Intrebarea nr. 168: Intrebarea168Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSCare din criteriile biochimice ale unui revărsat pleural

este

caracteristic pentru un transsudat : a) Reacţia Rivalta pozitivă b) Raportul LDH pleural/LDH seric ≥ 0,6 c) Raportul proteine pleurale/proteine serice ≥ 0,5 d) Reacţia Rivalta negativă e) Proteine totale > 30g/l
169)Intrebarea nr. 169: Intrebarea169Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSCare test biochimic este caracteristic pentru colecţia

lichidiană din mezoteliomul pleural a) Glucoza din lichidul pleural are valori egale cu cea din ser b) Creşterea semnificativă a amilazei din lichidul pleural c) Nivelul crescut de trigliceride şi acizi graşi d) Nivelul crescut de colesterol în colecţia pleurală e) Nivelul crescut al acidului hialuronic în colecţia pleurală
170)Intrebarea nr. 170: Intrebarea170Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSÎn care patologii creşte semnificativ amilaza pleurală a) Pleurezia din pancreatită sau pseudochist pancreatic b) Pleurezia parapneumonică c) Pleurezia din rupturi ale canalului limfatic toracic d) Pleurezia din poliartrita reumatoidă e) Colecţia pleurală din insuficienţa cardiacă congestivă 171)Intrebarea nr. 171: Intrebarea171Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSNumărul de leucocite mai mic de 1000/mm3 la examenul

citologic al unei colecţii lichidiene pleurale este caracteristic pentru: a) exsudat parapneumonic b) exsudat tuberculos c) transsudat din insuficienţă cardiacă congestivă d) exsudat neoplazic e) exsudat din afecţiuni colagenice
172)Intrebarea nr. 172: Intrebarea172Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSÎn care din stările de mai jos este indicată biopsia pleurală

prin puncţie transtoracică? a) revărsat pleural din tuberculoză demonstrat prin examen bacteriologic precedent b) revărsat pleural din mezoteliom demonstrat prin examen citologic precedent c) revărsat pleural la un pacient cardiac cunoscut de mulţi ani cu insuficienţă cardiacă congestivă

s-a intensificat junghiul toracic şi tusea. s-a constatat un exsudat serocitrin.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSLa un pacient de 70 ani la examenul lichidului pleural. s-a constatat un exsudat serocitrin-hemoragic.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSLa un pacient de 28 ani la examenul lichidului pleural. concentraţia colesterolului fiind scăzută. a limfocitelor şi celulelor atipice la examenul citologic şi a fost prelevat bioptat pleural pentru confirmarea diagnosticului. 173: Intrebarea173Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. obţinut pentru prima dată prin toracenteză. obţinut prin toracenteză.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSLa un pacient de 42 ani la examenul lichidului pleural. cu un nivel crescut de triglicerid şi acizi graşi. Care este diagnosticul probabil? a) exsudat parapneumonic b) exsudat neoplazic c) transsudat din insuficienţă cardiacă congesti d) exsudat din obstrucţia ductului limfatic toracic e) exsudat tuberculos 177)Intrebarea nr.pleurezie de etiologie neclară cu o cantitate semnificativă de lichid în cavitatea pleurală e) pleurezie de etiologie neclară cu o cantitate infimă de lichid în cavitatea pleurală d) 173)Intrebarea nr. 177: Intrebarea177Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. s-a constatat un exsudat lăptos. 174: Intrebarea174Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. persistă febra. Care este diagnosticul probabil? a) exsudat parapneumonic b) exsudat neoplazic c) transsudat din insuficienţă cardiacă congestivă d) exsudat din obstrucţia ductului limfatic toracic e) exsudat tuberculos 175)Intrebarea nr. obţinut prin toracenteză. 176: Intrebarea176Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSLa un pacient de 36 ani la cîteva zile de la debutul pneumoniei. în pofida tratamentului antibacterian. Care este diagnosticul probabil? a) Exsudat parapneumonic b) exsudat neoplazic c) transsudat din insuficienţă cardiacă congestivă d) Exsudat din obstrucţia ductului limfatic toracic e) Exsudat tuberculos 174)Intrebarea nr. 175: Intrebarea175Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSLa un pacient de 68 ani la examenul lichidului pleural . cu predominanţă a limfocitelor la examenul citologic şi prezenţa BAAR la examenul bacrteriologic. s-a constatat un lichid serocitrin. cu raportul LDH pleural/LDH seric<0. cu predominanţa celulelor mezoteliale. obţinut prin toracenteză. Care este diagnosticul probabil? a) exsudat parapneumonic b) exsudat neoplazic c) transudat din insuficienţă cardiacă congestivă d) exsudat din obstrucţia ductului limfatic toracic e) exsudat tuberculos 176)Intrebarea nr.6 şi cu depistarea unei capacităţi mici de celule mezoteliale la examenul citologic. Obiectiv: pe lîngă sindromul de condensare se depistează abolirea vibraţiilor vocale în regiunea inferioară a hemitoracelui .

Examenul lichidului pleural prezintă un exsudat citrin cu o cantitate mare de fibrină. 180: Intrebarea180Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. matitate suflu pleuretic. Care este diagnosticul probabil? a) exsudat parapneumonic b) exsudat neoplazic c) exsudat din obstrucţia ductului limfatic toracic d) exsudat tuberculos e) exsudat din tromboembolism pulmonar 180)Intrebarea nr.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMÎn ce exudat se poate observa leucopenie? a) Pneumonie cu pleurezie b) Pleurezie virală c) Pleurezie din lupus eritematos sistemic d) Abces subfrenic cu pleurezie e) Ruptură de esofag (mediastenită şi empiem) 182)Intrebarea nr.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSLa un pacient de 36 ani pneumonia s-a complicat cu o pleurezie serofibrinoasă(aseptică).colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CSUn pacient obez.opacitate lichidiană pe stânga pe fundal de condensare pulmonară. 182: Intrebarea182Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.frecătura pleurală în zona de matitate d) Percutor .colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMÎn ce exsudat se poate observa leucocitoză cu deviere spre . 178: Intrebarea178Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Radiologic . 181: Intrebarea181Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.stâng. Ce medicemante se asociază la tratamentul cu antibioticele respective tipului etiologic al pneumoniei? a) β2. hemoptizii mici şi modificări radiologice caracteristice infarctului pulmonar cu o colecţie lichidiană pleurală pe stânga. de 58 ani acum 2 săptămâni a fost operat pentru o flebotromboză a membrului inferior drept. Ce complicaţie a pneumoniei se constată la acest pacient? a) insuficienţă cardiacă congestivă cu transsudat pleural b) empiem pleural c) pleurezie parapneumonică d) piopneumotorax e) pericardită purulentă 178)Intrebarea nr. Examenul lichidului pleural prezintă un exsudat sero-hemoragic cu predominaţia eritrocitelor şi a unei cantităţi moderate de polimorfonucleare. 179: Intrebarea179Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.agoniştii inhalatori b) corticosteroiyii inhalatori c) expectorantele d) antiinflamatoarele nesteroidiene e) antiviroticele 179)Intrebarea nr. citologic evidenţiindu-se numeroase neutrofile polinucleare care nu-s alterate.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi semnele unui exudativ masiv: a) Bombarea hemitoracelui afectat cu lărgirea spaţiilor intercostale şi cu diminuarea mişcărilor respiratorii b) Palpator diminuarea pînă la abolire a vibraţiilor vocale c) Palpator .matitate bazală cu limita superioară a matităţii sub formă de curbă parabolică (linia Damoiseau) e) Abolirea murmurului vezicular în zona de matitate 181)Intrebarea nr. După imobilizare de 10 zile au apărut dispneea.

colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi semnele radiologice ale unui exsudat masiv: a) Hidropneumotorace de stânga cu emfizem mediastinal şi subcutan b) Amputarea sinusului costodiaframatic. tuse b) Caracterul străpungător. 183: Intrebarea183Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 187: Intrebarea187Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi semnele caracteristice unei pleurite uscate: . 188: Intrebarea188Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. de intensitatea supracostală) cu linia superioară concavă asemănător liniei Damoiseau 184)Intrebarea nr. uneori .ascensionarea discretă a diafragmului cu diminuarea excursiilor lui c) Opacifieri de întreg hemitorace d) Deplasarea controlaterală a mediastinului cu colaborarea diafragmului e) Opacitate (de regulă. pneumonie. ca un „junghi în coaste" c) Ameliorarea la limitarea mişcărilor peretelui toracic d) Jugularea cu nitroglicerină e) Durata în medie de 3-5 minute 188)Intrebarea nr. cancer bronhogen) d) Aprecierea cantităţii de lichid e) Sugerarea aspectului lichidului pleural (hemotorax. zvîcnitor.ascensionarea discretă a diafragmului cu diminuarea excursiilor lui d) Opacitate (de regulă.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi semnele radiologice ale unei pleurezii minime: a) Amputarea sinusului costodiafragmatic b) Opacifieri de întreg hemitorace c) Uneori .colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMExamenul ecografic într-un exsudat pleural poate fi util pentru: a) Depistarea revărsatelor pleurale mici b) Ghidarea puncţiei pleurale c) Precizarea stării parenchimului pulmonar sub aria opacităţii pleurale (abces pulmonar. 184: Intrebarea184Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 186: Intrebarea186Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.) 186)Intrebarea nr. 185: Intrebarea185Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi stările în care se atestă frecvent pleurita uscată: a) Tuberculoza b) Artrita reumatoidă c) Insuficienţa cardiacă d) Sarcoidoza e) Uremia 187)Intrebarea nr.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi caracteristicele durerii din pleurita uscată: a) Amplificarea la respiraţie profundă.stânga a formulei leucocitare? a) Pleurezie virală b) Pneumonie cu pleurezie c) Pleurezie din lupus eritematos sistemic d) Abces subfrenic cu pleurezie e) Ruptură de esofag (mediastenită şi empiem) 183)Intrebarea nr. de intensitate supracostală) cu linia superioară concavă asemănător liniei Damoiseau e) În decubit lateral lichidul liber formează o opacitate subcostală în bandă 185)Intrebarea nr. empiem etc.

frecventă.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi cauzele etiologice cele mai frecvente ale exsudatelor pleurale: a) Pneumonii b) Neoplazii c) Boli de colagen d) Insuficienţa cardiacă congestivă e) Sindromul nefrotic 193)Intrebarea nr. 189: Intrebarea189Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 191: Intrebarea191Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi cauzele cele mai frecvente ale transsudatelor a) Empiemul pleural b) Insuficienţa cardiacă congestivă c) Mezoteliomul pleural d) Ciroza hepatică e) Sindromul nefrotic 190)Intrebarea nr. 193: Intrebarea193Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu limitarea ipsilaterală a mişcărilor respiratorii b) Prin palpare confirmarea limitării amplianţelor respiratorii şi uneori perceperea frecăturii pleurale c) Deseori pacientul stă culcat pe partea afectată pentru a limita expansiunea cutiei toracice d) Prin percuţie perceperea „zgomotului picăturii căzînde" e) Prin auscultaţie perceperea frotaţiei pleurale a) 189)Intrebarea nr. 190: Intrebarea190Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi indicaţiile pentru toracocenteza diagnostică la un pacient cu transsudat pleural din insuficienţa cardiacă: a) Dispariţia revărsatului pleural la terapia cu diuretice b) Stare febrilă a pacientului cu revărsat pleural c) Revărsat pleural bilateral cu durere pleuretică d) Revărsat pleural unilateral e) Persistenţa revărsatului pleural în pofida terapiei diuretice 191)Intrebarea nr. 192: Intrebarea192Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.Respiraţie superficială.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMCe este caracteristc pentru transsudatul pleural din ciroza hepatică a) Mişcarea directă a lichidului peritoneal către spaţiul pleural prin orificiile mici din diafragm b) Localizare mai frecventă de partea stânga c) Localizare mai frecventă de partea dreaptă d) Contribuţia hiperbilirubinemiei la apariţia transsudatului e) Contribuţia hipoproteinemiei prin scăderea presiunii coloidosmotice la apariţiatranssudatului 192)Intrebarea nr.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi mecanismele dispneei din exsudatele pleurale marcate: a) Perturbarea mecanicii diafragmatice consecutiv acumulării lichidului în cavitatea pleurală b) Hiperreactivitatea bronşică cu obstrucţia lor consecutivă c) Compresiunea plămînului de către lichidul acumulat d) Tulburări de ventilaţie şi perfuzie consecutiv compresiei plămînului e) Obturarea bronhiilor principale de către o tumoare întinsă .

colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi cauzele unei pleurezii hemoragice.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi cauzele unei pleurezii prelevate prin toracenteză la care se constată un lichid opalescent şi lăptos: a) Neoplasm pleural primitiv sau metastatic b) Pleurezia chiloasă cu o colecţie limfatică în cavitatea pleurală c) Pleurezia hemoragică recentă din bola Hodgkin d) Pleurezie cu colesterol în colecţie lichidiană veche din tuberculoză e) Pleurezie chiliformă în colecţie lichiană veche din poliartrita reumatoidă 197)Intrebarea nr. fără miros e) Lichid hemoragic. citrină. confirmate prin analiza lichiduluui pleural: a) Neoplasm pleural primitiv sau metastatic b) Insuficienţă cardiacă congestivă c) Tuberculoză d) Endometrioză pleurală e) Boala Hodgkin 196)Intrebarea nr. clar. tulbure. 194: Intrebarea194Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. mai gros şi spumos b) Lichid vîscos.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSCe reprezintă un abces pulmonar: a) supuraţie pulmonară difuză. spumos 195)Intrebarea nr. care constituie o complicaţie obligatorie şi permanentă a pneumoniilor cu germeni anaerobi d) supuraţie pulmonară sub formă de focar circumscris. caracterizată prin formarea mai multor excavaţii cu diametrul 3-5 cm b) supuraţie pulmonară difuză. 199: Intrebarea199Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi criteriile de definire a unui revărsat pleural drept exsudat: a) Reacţia Rivalta pozitivă b) Reacţia Rivaltă negativă c) Raportul LDH pleural /LDH seric ≥0.6 d) Proteine totale <30 g/l e) Raportul proteine pleurale/proteine serice ≥0. 197: Intrebarea197Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 195: Intrebarea195Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. fără miros c) Lichid franc purulent.5 198)Intrebarea nr. care constituie o .194)Intrebarea nr. 198: Intrebarea198Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMSelectaţi care din descriirile macroscopice ale lichidului pleural (prelevat prin toracenteză) corespund unui exsudat: a) Lichid de culoare gălbuie. cu miros specific d) Lichid incolor.colCapitol: Pleurezie/patologia pleurei CMPentru care patologii este caracteristică creşterea trigliceridelor şi acizilor graşi din exsudat a) Pleurezia din pancreatită sau pseudochist pancreatic b) Pleurezia parapneumonică c) Pleurezia din rupturi ale canalului limfatic toracic d) Pleurezia din obstrucţii ale canalului limfatic toracic e) Colecţia pleurală din insuficienţa cardiacă congestivă 199)Intrebarea nr. de o culoare rozată. 196: Intrebarea196Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. care constituie o complicaţie a pneumoniilor atipice c) supuraţie pulmonară sub formă de focar circumscris. fluid.

200: Intrebarea200Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 201: Intrebarea201Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. precedată de frison. Imaginea radiologică pulmonară denotă prezenţa unei opacităţi rotunde delimitate în lobul inferior pe dreapta. dar fără a asigura vindecarea leziunii. caracterizată prin leziuni necrotice sfacelare şi lipsa de delimitare a focarului inflamator 200)Intrebarea nr. junghi toracic. caracterizată prin leziuni necrotice sfacelare şi lipsa de delimitare a focarului inflamator d) supuraţie pulmonară bine delimitată clinic prin expectoraţii de spută fetidă şi sfacele e) supuraţie pulmonară difuză mai numită pneumonie necrozată 201)Intrebarea nr. Peste 2 săptămâni după ameliorarea clinică starea din nou s-a agravat cu apariţia febrei 400C. care a fost supus antibioticoterapiei.complicaţie obligatorie şi permanentă a pneumoniilor cu germeni anaerobi e) supuraţie pulmonară difuză. care evoluează spre formarea unui focar circumscris într-un cîmp de pneumonie c) supuraţie pulmonară difuză. 202: Intrebarea202Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSAbcesul pulmonar „decapitat": a) un abces.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSCe reprezintă „vomică fracţionată": a) vomă fracţionată cu conţinut gastric b) vomă fracţionată cu conţinut gastric hemoragic c) eliminarea treptată a conţinutului purulent al abcesului d) vomă fracţionată cu conţinut gastric care urmează după acces de astm bronşic e) eliminarea treptată a conţinutului purulent la pacienţi cu bronşiectazii 203)Intrebarea nr. ci doar a suprimat simptomatologia caracteristică e) un abces.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSPulmonologieUn bărbat în vârstă de 45 de ani. etiologia căruia este necunoscută d) un abces. fumător. în tabloul clinic căruia lipseşte faza de drenare bronşică c) un abces. Cel mai probabil diagnostic este: a) Bronhopneumonie b) Bronşiectazii c) Abces pulmonar acut d) Tuberculoză pulmonară (formă infiltrativă) e) Pneumonie franc lobară (pneumococică) . capsula căruia a fost excizată chirurgical b) un abces. tuse chinuitoare cu expectoraţii în cantităţi mici de culoare surie-verzuie cu miros fetid. a suportat pneumonie stafilococică.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSCum definim o gangrenă pulmonară: a) supuraţie pulmonară difuză. cauzată de germeni anaerobi. 203: Intrebarea203Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cauzată de germeni aerobi şi caracterizată prin formarea mai multor excavaţii mici într-un cîmp de pneumonie b) supuraţie pulmonară. care apare în cadrul unor septicemii 204)Intrebarea nr.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSPentru care din patologiile enumerate este patognomonic prezenţa în spută a sfacelelor: a) bronşiectazii b) astmul bronşic c) abces pulmonar d) gangrenă pulmonară e) fibroză chistică 202)Intrebarea nr. 204: Intrebarea204Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

cavitate cu nivel hidroaeric pe stânga în lobul inferior cu infiltraţie intensă a ţesutului pulmonar adiacent. febră. ca urmare au apărut expectoraţii în cantităţi mari cu miros fetid. fatigabilitate. Acuze: tuse cu expectoraţie muco-purulentă (100-200 ml/24h). 41 de ani. Nu s-a tratat. transpiraţie profuză.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSUn bărbat de 40 de ani. pierdere ponderală. subfebrilitate. Radiologic . raluri buloase în proiecţia lobului mediu pe dreapta. Tegumentele pal-pământii. Care din maladiile enumerate se poate suspecta? a) Bronşiectazii b) Pneumonie micotică cu abcedare c) Abces pulmonar cronic d) Tuberculoză pulmonară (forma cavitară) e) Pneumonie franc lobară (pneumococică) cu abcedare 206)Intrebarea nr. episodic . periodic cu striuri de sînge e) Sputei spumoase. 207: Intrebarea207Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu excepţia: a) Sputei purulente. cu 3 luni în urmă a suportat o boală respiratorie acută. galben-verzuie. cu 6 luni în urmă a suportat abces pulmonar acut. fumător.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSTabloul radiologic în gangrena pulmonară este caracterizat prin: a) Opacitate omogenă delimitată b) Opacităţi plurisegmentare lipsite de tendinţă spre delimitarea focarului c) Opacitate rotundă paramediastinală d) Opacitate triunghiulară cu vârful spre hil e) Cavitate rotundă cu pereţi subţiri 209)Intrebarea nr. 208: Intrebarea208Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Diagnosticul este: a) Pneumonie acută b) Empiem pleural c) Chist pulmonar infectat d) Abces pulmonar e) Cancer pulmonar 207)Intrebarea nr. 205: Intrebarea205Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. subnutriţie. 206: Intrebarea206Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. tuse neproductivă. acoperită cu un strat subţire de lichid seros spumos b) Sputei purulent-sangvinolente c) Sputei pluristratificate d) Sputei purulente.subfebrilitate. Obiectiv: pe stânga sub omoplat sunet percutor timpanic. degete sub formă de "beţişoare de tobă". 209: Intrebarea209Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. În plămâni se auscultă suflu amforic.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSPacientul J. dispnee.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSTabloul clinic în bronşiectazii este caracterizat prin: . 210: Intrebarea210Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. rozate 208)Intrebarea nr..colCapitol: Supuratii Pulmonare CSBronşiectaziile sunt: a) dilataţii intermitente şi reversibile ale bronhiilor subsegmentare b) dilataţii intermitente ale bronhiilor de calibru mare c) dilataţii permanente ale bronhiilor terminale şi a alveolelor d) dilataţii permanente şi ireversibile ale bronhiilor subsegmentare e) nici una din afirmaţii nu este corectă 210)Intrebarea nr. urmată de frison. raluri buloase.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSÎn supuraţiile pulmonare sputa are următoarele aspecte.205)Intrebarea nr.

. 211: Intrebarea211Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 212: Intrebarea212Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. acuză tuse cu spută purulentă în cantitate de 300-400 ml/24h. Examenul obiectiv: paliditatea tegumentelor.) d) este o modalitate evolutivă a pneumoniilor cu anumiţi germeni (stafilococi. hipoproteinemie. Pseudomonas) e) nu există noţiune de „abces pulmonar secundar" .colCapitol: Supuratii Pulmonare CSCea mai bună metodă imagistică pentru depistarea bronşiectaziilor: a) radiografia toracelui b) bronhografia c) bronhoscopia d) scintigrafia pulmonară e) tomografia computerizată de înaltă rezoluţie 212)Intrebarea nr. Imaginea radiologică e caracteristică pentru o formaţiune cavitară. pierdere ponderală. în regiunea axilară pe dreapta matitate. raluri buloase. sfacelate b) tuse continuă cu eliminarea sputei ruginii c) tuse continuă dar fără expectoraţii d) tuse continuă cu vomică e) tuse continuă cu eliminarea sputei perlate 211)Intrebarea nr. cu excepţia: a) Tomografiei pulmonare b) Scintigrafiei pulmonare c) Testelor cutanate cu alergeni d) Analizei sputei la BK şi celule atipice e) Spirografiei 214)Intrebarea nr. respiraţie amforică.C). leucocitoză cu deviere neutrofilică până la metamielocite.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMAbcesul pulmonar secundar: a) este o complicaţie a pneumoniilor prin germeni atipici b) se dezvoltă pe ţesut pulmonar anterior sănătos c) este o complicaţie a unei leziuni locale preexistente (cancer. Klebsiella.a) tuse continuă cu eliminarea sputei fetide.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSPacientul K. VSH 50 mm/h.colCapitol: Supuratii Pulmonare CSPot da cavitate pulmonară următorii germeni. tahipnee (36 pe minut). cu excepţia: a) Anaerobi orali b) Enterobacteriaceae c) Mycoplasma pneumoniae d) Klebsiella pneumoniae e) Staphylococcus aureus 213)Intrebarea nr. 215: Intrebarea215Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. periodic hemoptizie. Examen de laborator: anemie.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMNumiţi căile de pătrundere a germenilor în plămîn în supuraţiile pulmonare: a) macroaspiraţie b) diseminare hematogenă c) diseminare limfogenă d) traumatismele toracice e) toate cele enumerate 215)Intrebarea nr. 213: Intrebarea213Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. stenoză bronşică etc. 214: Intrebarea214Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. febră (39 gr. 39 ani. Diagnosticul definitiv necesită următoarele investigaţii suplimentare.

216: Intrebarea216Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 221: Intrebarea221Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 217: Intrebarea217Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMCare din afirmaţiile expuse sunt corecte: a) faza clinică de constituire al abcesului pulmonar acut corespunde morfologic fazei pneumonice al abcesului b) în faza clinică de constituire abcesul pulmonar acut practic nu poate fi diferenţiat de o pneumonie obişnuită c) faza morfologică de abces constituit corespunde clinic unui abces pulmonar cronic d) faza morfologică de abces constituit clinic corespunde fazei de drenare bronşică e) stadiile morfologice ale abcesului pulmonar acut sunt stadiul de congestie.216)Intrebarea nr.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMCare din afirmaţiile expuse sunt corecte: a) faza clinică de constituire al abcesului pulmonar acut corespunde morfologic fazei pneumonice al abcesului b) în faza clinică de constituire abcesul pulmonar acut practic nu poate fi diferenţiat de o pneumonie obişnuită c) faza morfologică de abces constituit corespunde clinic unui abces pulmonar cronic d) faza morfologică de abces constituit clinic corespunde fazei de drenare bronşică e) stadiile morfologice ale abcesului pulmonar acut sunt stadiul de congestie.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMCe reprezintă un sfacel: a) un fragment necrotizat de parenchim pulmonar cu arhitectonica păstrată b) un fragment de pleură viscerală obţinută prin biopsie transtoracică c) un mulaj mucos al bronhiilor.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMEnumeraţi indicaţiile pentru intervenţia chirurgicală pe abces pulmonar: . 219: Intrebarea219Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 220: Intrebarea220Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMNumiţi modificările radiologice. stadiul de hepatizaţie roşie şi cenuşie. stadiul de hepatizaţie roşie şi cenuşie. stadiul de rezoluţie 218)Intrebarea nr. stadiul de rezoluţie 219)Intrebarea nr.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMNumiţi factorii necesari pentru formarea abcesului pulmonar primitiv: a) infecţia pulmonară b) infecţia arborelui bronşic c) infecţia gingivală d) aspiraţia e) intervenţia chirurgicală pe pulmon 220)Intrebarea nr. care pot fi observate într-un abces pulmonar: a) imagine în „fagure de miere" b) opacitate rotundă sau o imagine de tip pneumonic c) imagine hidroaerică d) imagini „în bule de săpun" e) imagine în „inelul cu pecete" 221)Intrebarea nr. 218: Intrebarea218Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. expectorat de un pacient cu astm bronşic d) morfologic se manifestă printr-o vasculită cu tromboză extensivă în vasele pulmonare şi bronhiale e) microscopic reprezintă aglomerări de cristale Charcot-Layden şi spirale Curschman 217)Intrebarea nr.

colCapitol: Supuratii Pulmonare CMBronşiectaziile pe tomografie computerizată se manifestă prin: a) semnul siluetei b) semnul „inelului cu pecete" c) aspectul de „copac înmugurit" d) alveolograma aerică e) opacităţi neomogene parahilare („fluture") 225)Intrebarea nr. dar predispuşi sunt copiii cu naştere prematură c) anomalii congenitale ale peretelui bronşic d) tusea convulsivă suportată în copilărie e) sindromul diskineziei ciliare primare (sindromul Kartagener) 223)Intrebarea nr.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMCauze infecţioase de cavitate pulmonară sunt: a) Pseudomonas aeruginosa b) Staphylococcus aureus c) Streptococcus pneumoniae d) Klebsiella pneumoniae e) Granulomatoza Wegener 226)Intrebarea nr. 226: Intrebarea226Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. caracteristice pentru bronşiectazii în stadiile avansate: a) opacităţi inelare sau curvilinii b) opacităţi în bandă („tuburi pline") c) „linii de tramvai" d) bronhograma aerică e) formaţiuni chistice în rozetă 224)Intrebarea nr.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMEnumeraţi cauzele posibile ale bronşiectaziilor: a) maladia nu are o cauză anumită şi poate afecta pe oricine b) cauzele sunt necunoscute.intervenţia chirurgicală se face în toate cazurile de abces pulmonar acut intervenţia chirurgicală se face la toţi pacienţii cu abces pulmonar.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMCare dintre următoarele cauze neinfecţioase produc cavitate pulmonară: a) Diabet zaharat b) Insuficienţa renală c) Sarcoidoza d) Neoplasme pulmonare . 222: Intrebarea222Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 224: Intrebarea224Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 225: Intrebarea225Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. la care terapia medicamentoasă a eşuat c) abces secundar din cancer bronhogen sau stenoză bronşică d) abces pulmonar complicat cu empiem pleural sau piopneumotorace e) în hemoptizii repetate sau masive cu risc vital a) b) 222)Intrebarea nr. 227: Intrebarea227Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMNumiţi modificările radiologice. 223: Intrebarea223Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMPrincipalele căi de pătrundere în plamîn a germenilor microbieni patogeni care determină producerea de pneumonii sunt reprezentate de: a) Aspirarea organismelor care colonizează orofaringele b) Inhalarea aerosolilor infecţioşi c) Diseminarea hematogenă a infecţiei de la un focar extrapulmonar d) Inocularea directă ca rezultat al intubaţiei traheale sau al plăgilor injunghiate e) Diseminarea limfatică a infecţiei de la un focar extrapulmonar 227)Intrebarea nr.

colCapitol: Supuratii Pulmonare CMPneumonia cu anaerobi se poate trata cu: a) penicilina G in asociere cu metronidazol b) clindamicina c) metronidazolul are o acţiune adecvată asupra cocilor gram pozitivi microaerofili d) metronidazol trebuie suplimentat cu un agent betalactamic e) penicilina 230)Intrebarea nr.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMCavitatea pulmonară poate fi produsă de: a) M.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMCei mai frecventi agenti implicati în dezvoltarea abcesului şi gangrenei pulmonare sunt: a) Legionella pneumoniae b) Mycoplasma pneumoniae c) Klebsiella pneumoniae d) Bacterioides .e) Granulomatoza Wegener 228)Intrebarea nr. 228: Intrebarea228Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMDiagnosticul infecţiei pulmonare cu anaerobi se face prin cultura din: a) Spută b) Secreţia obţinută prin aspirare transtraheală c) Materialul obţinut prin puncţie pulmonară transtoracică d) Materialul obţinut prin periaj in cursul bronhoscopiei e) Exudatul orofaringian 232)Intrebarea nr.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMUrmătorii agenţi infecţioşi sunt foarte rar cauze de cavitate: a) H. pneumoniae c) Neoplasme d) Virusurile e) Granulomatoza Wegener 234)Intrebarea nr. Tuberculosis b) M. 232: Intrebarea232Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 233: Intrebarea233Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMIndicaţiile pentru chirurgia abceselor pulmonare sunt: a) tusea cu expectoraţie b) dispneea nocturnă c) neoplasmul d) atelectazia e) hemoptizia masivă 229)Intrebarea nr. 231: Intrebarea231Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 229: Intrebarea229Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 230: Intrebarea230Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Influenzae b) Bacili enterici aerobi gram-negativi c) Legionella d) Mycoplasma pneumoniae e) Histoplasma capsulatum 231)Intrebarea nr.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMPneumonia cu anaerobi poate fi tratată cu: a) gentamicina b) clindamicina c) tobramicina d) gentamicina+metronidazol e) penicilina G in asociere cu metronidazol 233)Intrebarea nr. 234: Intrebarea234Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

Tratamentul cel mai adecvat este: a) Antibiotice în doze mari b) Puncţie pleurală evacuatorie cu lavaj pleural c) Tratament chirurgical prin drenarea cavităţii pleurale d) Mucolitice e) Tratament fizioterapic 239)Intrebarea nr.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMŞansa apariţiei unui proces necrotic-supurativ pulmonar creşte în prezenţa următoarelor condiţii sistemice: a) Hipertensiunii arteriale b) Diabetului zaharat c) Cancerului pulmonar avansat d) Ulcerului gastroduodenal e) Corticoterapiei îndelungate 238)Intrebarea nr. 239: Intrebarea239Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Ultimele 2 zile starea s-a agravat datorită intensificării dispneei.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMPacientul L. suferă de abces pulmonar timp de 4 săptămâni.e) Staphylococcus aureus 235)Intrebarea nr.. Imaginea radiologică relevă apariţia empiemului pleural. 235: Intrebarea235Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu exceptia: a) bronhoscopia cu fibre optice b) hemocultura c) radiografia toracică d) tomografia computerizată toracică e) tomografia computerizată de abdomen . 237: Intrebarea237Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 240: Intrebarea240Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMComplicaţiile abcesului pulmonar acut sunt: a) Empiemul pleural b) Emfizemul pulmonar difuz c) Astmul bronşic d) Hemoragia pulmonară e) Sepsisul 237)Intrebarea nr. 236: Intrebarea236Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Supuratii Pulmonare CMImaginea radiologică din abcesul pulmonar necesită diagnostic diferenţial cu: a) Chistul hidatic suprainfectat b) Aspergilomul c) Tuberculoza pulmonară cavitară d) Limfomul Hodjkin e) Forma cavitară a cancerului pulmonar 236)Intrebarea nr.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSSunt metode de stadializare a cancerului bronhopulmonar. febrei. 30 ani.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSCancerul bronhopulmonar poate determina metastaze cu multiple localizări cu exceptia: a) cerebrale b) osoase c) hepatice d) medulare e) splenice 240)Intrebarea nr. 238: Intrebarea238Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. frisonului.

244: Intrebarea244Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSCare este cel mai frecvent tip histologic de neoplasm bronho-pulmonar la cei care nu au fumat niciodată.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSCare sunt varstele la care este atinsă incidenţa de varf a neoplasmului pulmonar: a) 30 . 245: Intrebarea245Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 246: Intrebarea246Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.35 e) peste 75 ani 243)Intrebarea nr. cu excepţia: a) tusei b) hemoptizii c) stridorului d) pneumonitei (de obstrucţie) e) durere de tip pleural 242)Intrebarea nr.241)Intrebarea nr.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSSindromul Pancoast din cancerul pulmonar rezultă din extensia locală a tumorii care se dezvoltă: a) în hilul pulmonar b) în lobul mediu c) la bifurcaţia traheei d) la apexul pulmonar e) la baza plămanului 247)Intrebarea nr. la femei şi la pacienţii tineri: a) Carcinomul cu celule mici b) Carcinomul cu celule mari (anaplazic) c) Tumorile carcinoide d) Adenocarcinomul e) Carcinomul epidermoid 245)Intrebarea nr.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSContraindicaţiile intervenţiei chirurgicale în neoplasmul bronhopulmonar .colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSDe cate ori creşte riscul de cancer pulmonar la un fumător faţă de nefumător: a) De 13 ori b) De 2 .colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSUrmătoarele manifestări sunt secundare dezvoltării endobronşice a tumorii pulmonare. 241: Intrebarea241Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 247: Intrebarea247Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.3 ori c) De 20 ori d) De 50 ori e) Nu creşte 244)Intrebarea nr.60 c) 65 .colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSÎn cancerul pulmonar cu celule mici cea mai utilizată metodă de tratament este: a) tratamentul chirurgical b) chimioterapia c) radioterapia d) tratamentul cu laser YAG e) toracoscopia video-asistată 246)Intrebarea nr.35 b) 45 . 242: Intrebarea242Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 243: Intrebarea243Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.75 d) 25 .

249: Intrebarea249Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 248: Intrebarea248Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. mediastinoscopia cu biopsia ganglionilor limfatici e) Anamneza completă.5 l c) VEMS între 1. 252: Intrebarea252Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. tomografia computerizată toracică.5 l e) Hipertensiune pulmonară uşoară 248)Intrebarea nr.5 şi 2.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CMUrmătoarele manifestări caracterizează sindromul Horner: a) exoftalmie b) ptoză palpebrală c) mioză d) pierderea transpiraţiei ipsilateral e) pierderea transpiraţiei controlateral 252)Intrebarea nr. cu excepţia: a) carcinoamele epidermoide sunt de obicei tumori centrale cu evoluţie endobronsică b) carcinomul cu celule mici formează de obicei noduli sau tumori periferice.4 l d) VEMS < 1.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CMSimptomele şi semnele secundare dezvoltării cancerelor pulmonare endobronşice sunt: a) hemoptizia b) durerea c) tusea d) wheezing . 250: Intrebarea250Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. biopsia leziunilor periferice accesibile.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CMUrmatoarele afirmaţii sunt adevarate in cancerul pulmonar. cu interesare pleurală c) adenocarcinomul este cel mai frecvent neoplasm pulmonar la nefumători d) carcinomul bronholoalveolar produce cantităţi mari de spută e) majoritatea pacienţilor cu neoplasm pulmonar (90%) de orice tip histologic sunt sau au fost fumători 251)Intrebarea nr.sunt: a) Capacitatea vitală > 60% din valoarea prezisă b) VEMS > 2. 251: Intrebarea251Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. radiografia toracică. hemograma completă.şi radioterapie combinată 249)Intrebarea nr. teste de coagulare d) Aspiraţie sau biopsie a măduvei osoase.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSCare sunt examenele necesare pentru stabilirea unui diagnostic histologic de malignitate a cancerului pulmonar: a) Radiografia toracică. tomografia computerizată toracică 250)Intrebarea nr. biopsia percutană a unui ganglion limfatic c) Bronhoscopia cu fibre optice.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CSUrmătoarele afirmaţii sunt false: a) Adenocarcinomul este cel mai frecvent la cei care nu au fumat niciodată b) Riscul relativ de a face cancer pulmonar creşte de 20 ori la fumătorii activi c) Carcinomul bronhiolo-alveolar este o fomă specială de adenocarcinom d) Cancerul cu celule mici formează de obicei o tumoră periferică e) Cancerul cu celule mici răspundepoate fi tratat prin chimio. toracocenteza diagnostică. probe ventilatorii pulmonare. radiografia leziunilor osoase suspecte b) Biopsie bronşică sau transbronşică cu bronhoscopul.

colCapitol: Cancer bronhopulmonar CMExtinderea regională a cancerului pulmonar cu paralizia nervului simpatic determină sindromul Horner caracterizat prin: a) enoftalmie b) ptoză palpebrala c) midriază d) mioză e) absenţa ipsilaterală a transpiraţiei 256)Intrebarea nr.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CMTomografia computerizată este utilă în diagnosticul cancerului pulmonar pentru: a) detectarea ganglionilor mediastinali b) detectarea extensiilor pleurale c) detectarea determinărilor abdominale oculte d) determinarea VEMS şi a retenţiei de CO2 e) stadializarea preoperatorie în cancerul cu alt tip de celule decat cele mici 257)Intrebarea nr. 253: Intrebarea253Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 255: Intrebarea255Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 259: Intrebarea259Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CMApariţia pneumonitei de iradiere după radioterapie cu intenţie curativă la pacienţii cu cancer pulmonar este direct proporţională cu: a) prezenţa metastazelor b) tipul histologic al tumorii c) doza de iradiere d) volumul pulmonar inclus în campul de iradiere e) varsta pacientului 258)Intrebarea nr.colCapitol: Cancer .colCapitol: Cancer bronhopulmonar CMPrelevarea de tesut tumoral pentru stabilirea unui diagnostic histologic de cancer pulmonar se poate efectua prin: a) biopsia bronşică sau transbronşică cu bronhoscopul cu fibre optice b) biopsia ganglionilor limfatici la mediastinoscopie c) piesa operatorie din timpul intervenţiei chirurgicale de rezecţie a tumorii d) biopsia percutană a unui ganglion limfatic mărit e) scintigrafie hepatică sau osoasă 259)Intrebarea nr.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CMCare sunt semnele şi simptomele legate de extinderea regională a cancerului pulmonar în interiorul toracelui prin contiguitate sau prin metastazare la ganglionii limfatici regionali: a) midriaza b) disfagie c) exoftalmie d) obstrucţia traheei e) ptoza palpebrala 255)Intrebarea nr.e) raguşeala 253)Intrebarea nr. 254: Intrebarea254Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 258: Intrebarea258Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 257: Intrebarea257Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 256: Intrebarea256Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Cancer bronhopulmonar CMDin cadrul sindromului Horner nu fac parte: a) paralizia nervului recurent b) enoftalmie c) mioza d) dureri în umăr e) disfagie 254)Intrebarea nr.

tuse productivă cu spută purulentă. anemia hemolitică.colCapitol: Pneumoniile CSPot da cavităţi pulmonare următorii germeni. dacă marimea lor nu depaşeşte în diametru: a) 8 micrometri b) 5 micrometri c) 10 micrometri d) 15 micrometri e) 20 micrometri 261)Intrebarea nr.bronhopulmonar CMSindromul Pancoast se caracterizează prin: a) Coexista cu sindromul Horner b) Se dezvoltă în apexul pulmonar c) Se dezvoltă în lobul inferior d) Dureri în umăr e) Distrucţia radiologică a coastelor VII-VIII 260)Intrebarea nr. mielita transversă pot complica evoluţia unei pneumonii cu: a) Streptoccocus pneumoniae b) Chlamydophila psittaci c) Mycoplasma pneumoniae d) Legionella pneumophila e) Staphylococcus aureus 263)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSEritemul multiform. durere toracică de tip pleural. 263: Intrebarea263Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. meningita buloasă. 261: Intrebarea261Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSAgentul patogen cel mai frecvent întîlnit în pneumonia comunitară şi . 262: Intrebarea262Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. semne de condensare pulmonară) este de obicei cauzat de: a) Streptoccocus pneumoniae b) Mycoplasma pneumoniae c) Pneumocystis jiroveci d) Coxiella burnetti e) Chlamydophila psittaci 262)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSPentru ca un frotiu Gram din probele de spută studiate la o mărire mică (obiectiv de 10x. ocular de 10x) să facă dovada contaminării minimale cu secreţii din tractul respirator superior numărul de polimorfonucleare şi celule epiteliale pe cîmp de vedere trebuie să fie: a) <10 polimorfonucleare si >25 celule epiteliale b) >10 polimorfonucleare si <25 celule epiteliale c) >25 polimorfonucleare si <10 celule epiteliale d) <25 polimorfonucleare si >10 celule epiteliale e) Nici unul dintre acestea 265)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSCele mai multe particule inhalate se depozitează în bronhiolele mici sau în alveole. 260: Intrebarea260Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 265: Intrebarea265Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. encefalita. 264: Intrebarea264Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu excepţia: a) Anaerobii b) Bacilii enterici aerobi Gram negativi c) Mycoplasma pneumoniae d) Streptoccocus pneumoniae tip III e) Staphylococcus aureus 264)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSSindromul pneumonic "tipic" (debut brusc. declanşînd infecţia.

colCapitol: Pneumoniile CSDurata tratamentului în infecţiile cu Legionella este de: a) 1 săptămînă b) 4 săptămîni c) 2-3 săptămîni d) 5 zile e) 4-5 săptămîni . 271: Intrebarea271Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSSindromul pneumonic "atipic" la un pacient cu HIV sugerează infecţia cu: a) Legionella pneumophila b) Chlamydophila pneumoniae c) Mycoplasma pneumoniae d) Pneumocystis jiroveci e) Haemophylus influenzae 271)Intrebarea nr. 270: Intrebarea270Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSSindromul pneumonic "atipic" este de regulă determinat de: a) Mycoplasma pneumoniae b) Streptococcus pneumoniae c) Pseudomonas aeruginosa d) Pseudomonas aeruginosa e) Bacili enterici aerobi Gram negativi 267)Intrebarea nr. survenite la pacientii cu infectii pe catetere intravenoase. 266: Intrebarea266Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSNu pot fi cultivaţi prin metode de rutină (medii de cultură obişnuite): a) Mycoplasma pneumoniae b) Chlamydophila pneumoniae c) Pneumocystis jiroveci d) micobacteriile e) toate microorganismele de mai sus 270)Intrebarea nr.care determină un sindrom pneumonic "tipic" este: a) Mycoplasma pneumoniae b) Streptococcus pneumoniae c) Staphylococcus aureus d) Pseudomonas aeruginosa e) Pneumocystis jiroveci 266)Intrebarea nr. e) steril în mod normal 269)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSTractul respirator inferior la indivizii sănătoşi este: a) colonizat cu bacili Gram negativi b) colonizat cu bacili Gram pozitivi c) colonizat cu streptococi de grup D d) colonizat cu Clostridium spp. 269: Intrebarea269Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 267: Intrebarea267Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. sunt cel mai frecvent determinate de: a) Staphylococcus aureus b) Mycoplasma pneumoniae c) Pseudomonas aeruginosa d) Anaerobi orali e) Haemophylus influenzae 268)Intrebarea nr. 268: Intrebarea268Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSPneumoniile.

276: Intrebarea276Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSÎn pneumonia cu Legionella pneumophila medicamentul de elecţie este: a) Ampicilina b) Cloramfenicolul c) Penicilina d) Cefalosporinele e) Eritromicina 273)Intrebarea nr. 273: Intrebarea273Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 277: Intrebarea277Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 278: Intrebarea278Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 272: Intrebarea272Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.272)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSSursa de Legionella pneumophyla este: a) apa contaminată b) aerul c) solul d) alimentele e) îngraşămintele naturale 275)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSUrmătorii agenţi patogeni ce determină pneumonii nu pot fi cultivaţi prin metodele de rutină (medii de cultură obişnuite).colCapitol: Pneumoniile CSMedicamentele de elecţie în tratamentul pneumoniei comunitare uşoare sunt: a) AMO/AC b) cefalosporinele de generaţia a III-a c) macrolidicele d) fluorochinolonele e) fluorochinolonele respiratorii 278)Intrebarea nr. 274: Intrebarea274Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu excepţia: a) Mycoplasma pneumoniae b) Pneumocystis jiroveci c) Legionella pneumophila d) Germenii anaerobi e) Staphylococcus aureus 274)Intrebarea nr. 275: Intrebarea275Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSCare agenţi patogeni provoacă pneumonia franc lobară? a) Stafilococus aureus .colCapitol: Pneumoniile CSMedicamentul de elecţie în tratamentul pneumoniei prin Pneumocystis jiroveci este: a) AMO/AC b) ceftriaxon c) trimetoprim-sulfametoxazol d) ceftazidim e) amikacină 277)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSClasa de antibiotice de elecţie în tratamentul legionellozei este următoarea: a) peniciline b) macrolide c) aminoglicozide d) cefalosporine e) fluorchinolone 276)Intrebarea nr.

complicată cu edem pulmonar. 284: Intrebarea284Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 283: Intrebarea283Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSÎn care stadiu al pneumoniei franc lobare (pneumococice) se auscultă "crepitatio indux"? a) Congestie b) Hepatizare roşie c) Hepatizare cenuşie d) Rezoluţie e) Nici оn una din stadiile enumerate 280)Intrebarea nr. cu excepţia: a) Cefazolinei b) Eritromicinei c) Claritromicinei d) Tetraciclinei e) Azitromicinei 284)Intrebarea nr.b) Streptococus viridans c) Pneumococii d) Mycoplasma pneumoniae e) Virusurile gripale 279)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSÎn care stadiu al pneumoniei franc lobare (pneumococice) se auscultă "crepitatio redux"? a) Congestie b) Hepatizare roşie c) Hepatizare cenuşie d) Rezoluţie e) În toate stadiile enumerate mai sus 282)Intrebarea nr. cu excepţia: a) Prednizolonei b) Oxigen c) Eufilină .colCapitol: Pneumoniile CSÎn tratamentul pneumoniei.colCapitol: Pneumoniile CSCe curbă febrilă este caracteristică pneumoniei franc lobare (pneumococice)? a) Febris undularis b) Febris continua c) Febris recurrens d) Febris hectica e) Febris intermitens 283)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CSÎn tratamentul etiologic al pneumoniei cauzată de Mycoplasma pneumoniae se folosesc următoarele preparate. 281: Intrebarea281Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 282: Intrebarea282Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 280: Intrebarea280Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 279: Intrebarea279Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSUnde se localizează reacţia inflamatorie în cazul pneumoniei franc lobare (pneumococice)? a) În bronşii b) În alveole c) În ţesutul interstiţial d) În ţesutul perivascular e) În pereţii alveolari şi ţesutul interstiţial 281)Intrebarea nr. se pot indica următoarele.

colCapitol: Pneumoniile CSPacienta A. raluri nu se auscultă. f. dureri în hemitoracele stâng. TA 12 110/60 mm Hg. Obiectiv: starea generală gravă. An-za sumară a sângelui: Er. tahipnee cu frecvenţa 30 respiraţii pe minut. limfocite .c.C.4.C.46 mm/h. 287: Intrebarea287Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSComplicaţiile pneumoniei pneumococice sunt următoarele. 9 An-za generală a sângelui: leucocite . hemoptizie. Radiografia toracelui determină o opacitate omogenă a lobului inferior a pulmonului drept. . ritmul regulat. T.0x10 /l.. mai jos de coasta a V-a se determină: palpator .5 gr. În pulmoni din dreapta. ritmul regulat. leucocite 9 10.c.56%. frotaţie pleurală.22%.colCapitol: Pneumoniile CSPacienta C.10%. percutor .vibraţie vocală accentuată. herpes labialis. obrajii hiperemiaţi. crepitaţie.6%.matitate.15. 285: Intrebarea285Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.C. prezintă acuze la dispnee. în regiunea subscapulară pe stânga -suflu tubar.c. 286: Intrebarea486Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Diagnosticul clinic: Pneumonie franc lobară (pneumococică) în lobul inferior din dreapta evoluţie severă.0x10 /l.A. La percuţie pe stânga. VSH . 100/min. starea generală gravă. 54 de ani. cu excepţia: a) Septicemie b) Meningită c) Empiemul pleural d) Pneumotorax e) Amiloidoză renală 286)Intrebarea nr. auscultativ -suflu tubar. monocite .colCapitol: Pneumoniile CSBolnavul V.95/60 mm Hg.1x10 /l: nesegmentate . Zgomotele cardiace atenuate. febră până la 39. 288: Intrebarea288Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Obiectiv. 18 ani. TA 95/60 mm Hg. . s-a îmbolnăvit acut cu frisoane. febră până la 38 gr. în pulmoni pe stânga subscapular: percutor . Auscultativ în pulmoni. acrocianoză.Care complicaţii din cele enumerate mai jos pot apărea la această pacientă? a) Proces distructiv pulmonar b) Şoc infecţios-toxic c) Insuficienţă respiratorie acută d) Colaps e) Toate enumerate mai sus 288)Intrebarea nr. tuse cu spută. Care este diagnosticul prezumtiv? . subscapular se determină matitate.. segmentate . VSH .c. 19 ani. auscultativ -suflu tubar. S-a îmbolnăvit acut cu 3 zile în urmă. a fost spitalizat cu acuze la tuse cu expectoraţie de spută ruginie. Obiectiv: starea generală gravă. A doua zi a apărut tuse cu expectoraţie seroasă. f.. 100/min. durere în hemitoracele stâng. febră 38 gr. Zgomotele cordului atenuate.36 mm/h.matitate.d) Antibiotice e) Fluticazonă 285)Intrebarea nr. Pulsul 100/min. Care este diagnosticul prezumtiv? a) Pneumonie franc lobară (pneumococică) b) Pneumonie stafilococică c) Abces pulmonar d) Infarct-pneumonie e) Bronşită acută 287)Intrebarea nr.

292: Intrebarea292Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 290: Intrebarea290Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.a) Tuberculoză pulmonară b) Abces pulmonar c) Pneumonie franc lobară (pneumococică) d) Bronhopneumonie e) Infarct-pneumonie 289)Intrebarea nr. de agenţi patogeni pulmonari. cardiace.colCapitol: Pneumoniile CMLa pacienţii spitalizaţi pentru pneumonie dobîndită în comunitate. 289: Intrebarea289Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CSFrisonul solemn este mai frecvent în pneumonia: a) Virală b) Pneumococică c) Bronhopneumonie d) Tuberculoză pulmonară e) Pleurezie purulentă 290)Intrebarea nr. printre cei mai frecvenţi patogeni sunt: a) Pseudomonas aeruginosa b) Streptoccocus pneumoniae c) Bacilii enterici Gram negativi d) Haemophilus influenzae e) Legionella pneumophila 292)Intrebarea nr. la nivelul nazofaringelui. cum ar fi: a) Streptoccocus pneumoniae b) Mycoplasma pneumoniae c) Haemophilus influenzae d) Moraxella catarrhalis e) Nici unul dintre ei 291)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMLa pacienţii cu pneumonie dobîndită în spital mai mult de 50% din cazuri sunt induse de: a) Bacilii enterici Gram negativi b) Mycoplasma pneumoniae c) Pseudomonas aeruginosa d) Haemophilus influenzae e) Chlamydophila pneumoniae 293)Intrebarea nr. pulmonare.colCapitol: Pneumoniile CMDintre agenţii patogeni ai pneumoniei nu pot fi cultivaţi prin metodele de rutină (medii de cultură obişnuite): a) Steptoccocus pneumoniae b) Mycoplasma pneumoniae c) Chlamydophila pneumoniae d) Legionella pneumophila e) Pseudomonas aeruginosa 294)Intrebarea nr. 291: Intrebarea291Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMIndivizii normali sunt purtători ocazionali.) c) febra 38 °C . 293: Intrebarea293Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 294: Intrebarea294Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. etc.colCapitol: Pneumoniile CMDintre criteriile de spitalizare a pacienţilor cu pneumonie nu fac parte: a) vîrsta >65 ani b) bolile asociate semnificative (renale.

d) cauza probabilă a pneumoniei . 298: Intrebarea298Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.Streptoccocus pneumoniae e) tahipneea (>30 respiraţii/minut) 295)Intrebarea nr. cauzate de bacili Gram negativi enterici.colCapitol: Pneumoniile CMTerapia antimicrobiană orală empirică folosită în tratamentul ambulator al pacienţilor cu pneumonie comunitară vizează următorii patogeni probabili: a) Pseudomonas aeruginosa b) Mycoplasma pneumoniae c) Streptococcus pneumonia d) Chlamydophila pneumoniae e) Staphylococcus aureus 299)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMÎn tratamentul pneumoniilor nosocomiale. 299: Intrebarea299Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. sunt eficiente următoarele combinaţii de antibiotice. 296: Intrebarea296Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu exceptia: a) ceftazidim + fluorochinolonă b) ticarcilina/clavulanat + aminoglicozid c) meticilina + vancomicină d) imipenem + aminoglicozid e) penicilina + macrolidic 296)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMCare dintre criteriile de mai jos nu obligă la spitalizarea bolnavilor cu pneumonie? a) tahipneea > 30 respiraţii/minut b) leucocitoza 8500/mm3 c) alterarea acută a statusului mental d) varsta de 40 ani e) diabetul zaharat asociat 297)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMCare sunt criteriile de spitalizare a pacienţilor cu pneumonie? a) PaO2 < 60 mmHg b) PaO2 = 90 mmHg c) frecvenţa cardiacă 68 bătăi/minut d) frecvenţa respiratorie > 30/minut e) TA sistolică < 90 mmHg 298)Intrebarea nr. 300: Intrebarea300Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMAgenţii patogeni mai frecvent implicaţi în etiologia pneumoniilor comunitare la pacienţii în vîrstă cu boală cronică respiratorie preexistentă sunt: a) Legionella pneumophila b) Haemophilus influenzae c) Moraxella catarrhalis d) Pneumocystis jiroveci e) citomegalovirus 300)Intrebarea nr. 297: Intrebarea297Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 295: Intrebarea295Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMCare sunt medicamentele active în tratamentul etiologic al unei pneumonii cu Mycoplasma pneumoniae: a) doxiciclina b) eritromicina c) ciprofloxacina d) metronidazolul .

e) tobramicina 301)Intrebarea nr. 303: Intrebarea303Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. persistînd în macrofag: a) Staphylococus aureus b) Streptococus fecalis c) Mycobacterium tuberculosis d) Haemophilus influenzae e) Legionella pneumophila 303)Intrebarea nr. unele pot scăpa acţiunii mecanismelor microbicide.colCapitol: Pneumoniile CMSelectaţi afirmaţiile corecte legate de examenul sputei în pneumonie: a) contaminarea sputei cu anaerobi orali constituie cauza frecventă de diagnostic eronat a infecţiei pulmonare cu anaerobi b) în sindromul pneumonic "tipic" specificitatea diagnostică a frotiului Gram din . 304: Intrebarea304Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 306: Intrebarea306Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. clamidii.colCapitol: Pneumoniile CMDintre microorganismele ce determină pneumonii. 301: Intrebarea301Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. micoplasme. următorii apar mai frecvent asociaţi în neutropenii severe (< 500 neutrofile/mm3): a) Streptococcus pneumoniae b) Pseudomonas aeruginosa c) Mycoplasma pneumoniae d) Staphylococcus aureus e) Citomegalovirus 306)Intrebarea nr. 302: Intrebarea302Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. virusuri d) etiologia pneumoniei rămîne incertă în majoritatea cazurilor e) alegerea iniţială a terapiei antimicrobiene este de obicei empirică 302)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMDintre agenţii patogeni pulmonari asociaţi cu defectele specifice ale imunităţii gazdei. 305: Intrebarea305Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMCare din următoarele afirmaţii referitoare la pneumonie sunt exacte? a) identificarea microorganismului etiologic permite o terapie antimicrobiană adecvată b) tratamentul antimicrobian de urgenţă se începe după confirmarea de laborator a agentului cauzal c) agenţii cauzali sunt reprezentaţi de bacterii.colCapitol: Pneumoniile CMSelectaţi germenii patogeni cei mai frecvent intîlniţi în pneumonia comunitară: a) Streptococcus pneumoniae b) Chlamydophila pneumoniae c) Pseudomonas aeruginosa d) Haemophilus influenzae e) Staphylococcus aureus 305)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMAspectul anatomopatologic al focarului pneumonic poate fi: a) interesarea iniţială a interstiţiului b) interesarea iniţială a alveolelor c) necroza ţesutului pulmonar cu producerea de multiple cavităţi cu diametru sub 2 cm d) invadarea cu exsudat a bronhiilor mari şi traheei e) bronhopneumonie confluentă ce nu poate fi distinsă de pneumonia lobară 304)Intrebarea nr.

312: Intrebarea312Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMFactorii incriminaţi în răspunsul slab la terapia antimicrobiană empirică sunt: a) bronşiectazii b) atelectazie c) obstrucţie endobronsică d) peritonită e) empiem 312)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMCriteriile de spitalizare pentru pacienţii cu pneumonie sunt următoarele: a) tahipnee > 20 resp. 309: Intrebarea309Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMAgenţii patogeni microbieni care mai frecvent produc pneumonie în mediu spitalicesc sunt: a) fungi b) Chlamydophila psittaci c) Streptococcus pneumoniae d) Pseudomonas aeruginosa e) bacili enterici aerobi Gram negativi 309)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMPrincipalele căi de pătrundere în plămîn a germenilor microbieni patogeni.spută este de 85% c) prezenţa florei mixte pe frotiul necontaminat sugerează o infecţie cu anaerobi d) în pneumonia cu Blastomices germenul se evidenţiază îin spută prin coloraţia Giemsa e) evidenţierea infecţiei micobacteriene se realizează prin RIFD 307)Intrebarea nr./minut b) tahicardie >90/minut c) TA sistolică <90 mmHg d) PaO2>80 mmHg e) imposibilitatea administrării tratamentului la domiciliu 308)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMCriterii de spitalizare a pacienţilor cu pneumonie sunt: a) alterarea acută a statusului mental b) PO2 arterială > 60 mmHg c) imposibilitatea tratării ambulatorii d) multiple comorbidităţi importante e) pacient peste 50 de ani 311)Intrebarea nr. care determină pneumonii. 308: Intrebarea308Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMCauze infecţioase de cavitaţie pulmonară sunt: a) Pseudomonas aeruginosa b) Staphylococcus aureus c) Streptococcus pneumoniae tip I d) Histoplasma capsulatum e) granulomatoza Wegener 310)Intrebarea nr. 307: Intrebarea307Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 310: Intrebarea310Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. sunt: a) aspirarea organismelor care colonizează orofaringele b) inhalarea aerosolilor infecţioşi c) diseminarea hematogenă a infecţiei de la un focar extrapulmonar d) inocularea directă ca rezultat al intubaţiei traheale sau al plăgilor înjunghiate . 311: Intrebarea311Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

316: Intrebarea316Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 313: Intrebarea313Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMLa persoanele infectate cu virusul imunodeficientei umane de tip 1 (HIV-1) etiologia pneumoniei este determinată în primul rînd de următorii agenţi patogeni: a) Chlamydophila psittaci b) Pneumocystis jiroveci c) Mycobacterium tuberculosis d) Stafilococcus aureus e) Mycoplasma pneumoniae 316)Intrebarea nr. 314: Intrebarea314Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMIn pneumoniile nosocomiale cu Staphylococcus aureus se intîlneşte frecvent rezistenţa la: a) meticilină b) oxacilină c) penicilină .colCapitol: Pneumoniile CMEtiologia pneumoniilor dobîndite în spital este cel mai frecvent determinată de: a) Streptococcus pneumoniae b) Pseudomonas aeruginosa c) Staphylococcus aureus d) Mycoplasma pneumoniae e) Chlamydophila pneumoniae 315)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMCei mai frecvenţi agenţi etiologici ai pneumoniilor comunitare sunt: a) Streptococcus pneumoniae b) Haemophilus influenzae c) Pseudomonas aeruginosa d) Chlamydophila pneumoniae e) Legionella pneumophila 314)Intrebarea nr. 318: Intrebarea318Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 315: Intrebarea315Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.e) diseminarea limfatică a infectiei de la un focar extrapulmonar 313)Intrebarea nr. 317: Intrebarea317Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMNecroza ţesutului pulmonar este o complicaţie survenită în evoluţia pneumoniilor a căror etiologie este determinată de: a) anaerobii orali b) Mycoplasma pneumoniae c) Pseudomonas aeruginosa d) Staphylococcus aureus e) Chlamydophila pneumoniae 318)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMLa bolnavii cu forme grave de pneumonii se pot folosi următoarele proceduri invazive pentru obţinerea de material biopsic pulmonar: a) aspiraţia transtraheală b) puncţia pulmonară transtoracică percutanată c) bronhoscopia cu fibre optice d) biopsia pulmonară deschisă e) biopsia ganglionară 317)Intrebarea nr.

colCapitol: Pneumoniile CMDiagnosticul etiologic al pneumoniei prin Legionella pneumophila în practica medicală se poate realiza prin: a) microscopia frotiului colorat după Gram b) hemoculturi c) sputoculturi pe medii obişnuite d) determinarea agentului urinar e) determinarea anticorpilor serici prin testul ELISA 320)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMLa un pacient spitalizat pentru pneumonie cu Haemophilus influenzae se poate iniţia tratament cu: a) cefalosporine de generaţia a III-a b) metronidazol c) gentamicină d) ampicilina/sulbactam e) trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol) 323)Intrebarea nr. 321: Intrebarea321Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 322: Intrebarea322Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMCare dintre următoarele reprezintă criterii de internare a pacientilor cu pneumonie: a) leucopenia sub 4000/ ml b) vîrsta peste 60 ani c) infecţia cu Streptococcus pneumoniae d) imposibilitatea tratării ambulatorii e) subfebrilitate 322)Intrebarea nr. 324: Intrebarea324Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMCare dintre următoarele antibiotice se pot administra în tratamentul pneumoniilor cu Moraxella catarrhalis: a) penicilina G b) cefalosporine de generaţia a II-a c) eritromicina d) metronidazol e) ampicilina/sulbactam 324)Intrebarea nr. 319: Intrebarea319Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 320: Intrebarea320Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 323: Intrebarea323Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.d) ampicilină e) vancomicină 319)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMCele mai eficiente antibiotice utilizate în pneumonia comunitară cu Haemophylus influenzae sunt: a) eritromicina b) cefalosporine de generaţia a III-a c) amoxicilina + clavulanat d) penicilina e) clindamicina 321)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMCare dintre următoarele cauze neinfecţioase produc cavitaţie pulmonară: a) diabet zaharat b) insuficienta renală c) infarct pulmonar .

colCapitol: Pneumoniile CMSelectaţi răspunsurile corecte: a) Pneumonia este o infecţie a parenchimului pulmonar b) Pneumonia este determinată de factori chimici.colCapitol: Pneumoniile CMRolul Staphylococcus aureus ca şi patogen al pneumoniei . 331: Intrebarea331Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 330: Intrebarea330Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMRadiografiile pulmonare sunt utile pentru: a) confirmarea cavităţilor pulmonare b) determinarea etiologiei pneumoniei c) confirmarea prezenţei infiltratelor pulmonare d) evaluarea extinderii inflamatiei e) determinarea antibiorezistenţei microbiene 327)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMLa pacienţii spitalizaţi pentru pneumonie comunitară severă printre cei mai frecvenţi patogeni sunt: a) Pseudomonas aeruginosa b) Streptoccocus pneumoniae c) Bacilii enterici Gram negativi d) Micoplasma pneumoniae e) Legionella pneumophila 331)Intrebarea nr. 328: Intrebarea328Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 325: Intrebarea325Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.d) neoplasme pulmonare e) granulomatoza Wegener 325)Intrebarea nr. 326: Intrebarea326Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMIn etiologia pneumoniei sunt implicate: a) Bacterii b) Micoplasme c) Virusuri d) Rickettsii e) Plasmodium falciparum 329)Intrebarea nr. 327: Intrebarea327Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. alergici. clamidiile constituie agentii etiologici cei mai frecvenţi ai pneumoniilor e) Alegerea iniţială a terapiei antimicrobiene rămîne empirică 330)Intrebarea nr. rickettsiile. 329: Intrebarea329Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. fizici c) Terapia antimicrobiană ţintită necesită identificarea germenului etiologic d) Micoplasmele.colCapitol: Pneumoniile CMPacienţii cu abcese anaerobe: a) sunt predispuşi la aspirarea conţinutului orofaringian b) nu au peridontopatii c) de obicei au peridontopatii d) expectorează spută fetidă e) nu expectorează spută fetidă 326)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMTulpinile de Staphylococcus aureus meticilin-rezistente sunt rezistente la: a) clindamicină b) eritromicină c) ofloxacină d) vancomicină e) penicilină 328)Intrebarea nr.

colCapitol: Pneumoniile CMÎn tratamentul pneumoniei prin Streptococcus pneumoniae meticilin-rezistent sunt recomandate: a) oxacilina b) amoxicilina/clavulanat c) clindamicina d) vancomicina e) linezolidul 336)Intrebarea nr. 334: Intrebarea334Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. pulmonare. 336: Intrebarea336Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. etc.colCapitol: Pneumoniile CMParticularităţile evoluţiei pneumoniei prin Staphylococcus aureus sunt: a) pneumatocelele b) empiemul c) evoluţia uşoară d) opacităţile rotunde e) hemoleucograma neschimbată 335)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMFactorii de risc sporit al pneumoniei cu Pseudomonas aeruginosa sunt: a) fibroza chistică b) bronşiectaziile c) finisarea recentă a cursului de antibioterapie cu spectru larg d) malnutriţie . cardiace.comunitare sporeşte: a) la persoanele tinere b) la persoanele în vîrstă c) la persoanele ce administrează injecţii d) la bolnavii multispitalizaţi e) în "sezonul gripal" 332)Intrebarea nr. 332: Intrebarea332Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 333: Intrebarea333Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 335: Intrebarea335Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMManifestarea radiologică a pneumoniei necomplicate este: a) opacitatea de tip alveolar cu bronhogramă aerică b) semnul siluetei c) opacitatea de tip interstiţial d) opacitatea inelară e) toate sus-numite 334)Intrebarea nr.) c) febra 38 °C d) cauza probabilă a pneumoniei . 337: Intrebarea337Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMDintre criteriile de spitalizare a pacienţilor cu pneumonie fac parte: a) vîrsta >65 ani b) bolile asociate semnificative (renale.colCapitol: Pneumoniile CMAntibacterienele cu activitate antipiocianică sunt: a) piperacilină/tazobactam b) ticarcilină c) ceftriaxon d) cefuroxim axetil e) ceftazidim 337)Intrebarea nr.Streptoccocus pneumoniae e) alterarea acută a statusului mental 333)Intrebarea nr.

343: Intrebarea343Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMCriterii de spitalizare în serviciul terapie intensivă a pacientului cu pneumonie comunitară sunt: a) alterarea statusului mental b) ineficienţa antibioterapiei iniţiale c) temperatura corporală peste 39°C d) comorbidităţi importante e) afectarea pulmonară multilobară 342)Intrebarea nr.e) contractarea la domiciliu a pneumoniei 338)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMCriterii de spitalizare în serviciul terapie intensivă a pacientului cu pneumonie comunitară sunt: a) vârsta peste 60 ani b) ineficienţa antibioterapiei iniţiale c) comorbidităţi importante d) debitul urinar sub 20 ml/oră e) pneumonia progresivă 344)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMCriterii de spitalizare în serviciul terapie intensivă a pacientului cu pneumonie comunitară sunt: a) vârsta peste 60 ani b) alterarea statusului mental c) comorbidităţi importante d) temperatura corporală sub 36°C e) afectarea pulmonară multilobară 341)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMAgenţi "atipici" sunt numiţi: a) Chlamydophila pneumoniae b) Haemophilus influenzae c) Legionella pneumophila d) Klebsiella pneumoniae e) Mycoplasma pneumoniae 339)Intrebarea nr. 342: Intrebarea342Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 341: Intrebarea341Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMPneumoniile interstiţiale mai frecvent sunt determinate de: a) virusuri b) agenţi "atipici" c) bacterii d) rickettsii e) Pneumocystis jiroveci 340)Intrebarea nr. 339: Intrebarea339Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 344: Intrebarea344Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMMedicamentele de elecţie în tratamentul pneumoniei comunitare severe sunt: . 338: Intrebarea338Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMCriterii de spitalizare în serviciul terapie intensivă a pacientului cu pneumonie comunitară sunt: a) leucopenie (sub 4000/ml) b) comorbidităţi importante c) hiperleucocitoza (peste 25 000/ml) d) necesitatea ventilaţiei mecanice e) ineficienţa antibioterapiei iniţiale 343)Intrebarea nr. 340: Intrebarea340Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

348: Intrebarea348Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 349: Intrebarea349Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 347: Intrebarea347Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.a) AMO/AC b) cefalosporinele de generaţia a III-a combinate cu macrolidice c) macrolidicele d) cefalosporinele de generaţia a III-a combinate cu fluorochinolone e) cefalosporinele de generaţia a III-a combinate cu fl uorochinolone respiratorii 345)Intrebarea nr. cu excepţia: a) Febră b) Dispnee c) evoluţie stadială d) spută rugenie .colCapitol: Pneumoniile CMBronhopneumonia se caracterizează prin următoarele simptome clinice. 346: Intrebarea346Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 350: Intrebarea350Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMParticularităţile pneumoniilor prin germeni Gram negativi sunt: a) pneumonii nosocomiale b) survin la adulţi sănătoşi c) sunt frecvente la taraţi d) au tendinţă de formare a cavităţilor e) complicate cu empiem 349)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMParticularităţile de evoluţie a pneumoniilor prin streptococci de grup A sunt: a) opacităţi interstiţiale b) pneumonii secundare infecţiei virale c) bronhopneumonii d) complicate cu necroză pulmonară e) complicate cu pleurezii 347)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMMăsurile de profilaxie a pneumoniei prin Streptococcus pneumoniae includ: a) sistarea fumatului b) antibiotice betalactamice c) evitarea suprarăcelii d) vaccinarea antipneumococică e) antiinflamatorii nesteroidiene 346)Intrebarea nr. 345: Intrebarea345Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMParticularităţile de evoluţie a pneumoniilor prin Mycoplasma pneumoniae sunt: a) opacităţi interstiţiale b) manifestări extrapulmonare frecvente c) apar mai des la persoanele tinere d) complicate cu necroză pulmonară e) evoluţie severă 348)Intrebarea nr.colCapitol: Pneumoniile CMÎn care afecţiuni pulmonare se auscultă crepitaţia? a) Bronşita cronică b) Bronşiectazii c) Bronhopneumonie d) Pneumonia franc lobară e) Tuberculoza pulmonară cavitară 350)Intrebarea nr.

351: Intrebarea351Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.C. 355: Intrebarea355Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMCe preparate se pot administra în tratamentul bronhopneumoniei? a) Penicilina b) Oxacilina c) Meticilina d) Nitroxolina e) Gentamicina 353)Intrebarea nr. 354: Intrebarea354Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMPneumonia se caracterizează prin: a) Junghi toracic b) Dispnee c) Suflu bronşic d) Leucocitoză e) Trombocitoză 356)Intrebarea nr. anterior se determină submatitate. raluri buloase.colCapitol: Pneumoniile CMÎn tratamentul etiologic al pneumoniei cauzată de Streptococcus pyogenes se administrează: a) Penicilina G b) Eritromicina c) Clindamicina d) Vancomicina e) Ampicilina 354)Intrebarea nr. a fost spitalizat la a treia zi de boală cu acuze la febră până la 38. auscultativ .. TA 110/65 mm Hg.murmur vezicular atenuat. 353: Intrebarea353Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Pneumoniile CMCe preparate nu se indică în tratamentul etiologic al pneumoniei pneumococice? a) Benzilpenicilină b) Ketokonazol c) Gentamicină d) Amfotericină B e) Eritromicină 352)Intrebarea nr.. 356: Intrebarea356Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Radiologic se determină o opacitate intensă neomogenă în segmentul posterior a lobului superior pe stânga.colCapitol: Pneumoniile CMPacientul C. 58 de ani.5 gr. La însămânţarea sputei s-a depistat Stafilococcus aureus. Obiectiv: la percuţie pe stânga mai jos de coasta a treia.colCapitol: Pneumoniile CMPneumonia franc lobară necomplicată se caracterizează prin: a) Tuse b) Febră c) Hiperemia obrazului de partea afectată d) Suflu bronşic e) Raluri buloase 355)Intrebarea nr.e) Frison solemn 351)Intrebarea nr. 352: Intrebarea352Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. tuse cu expectoraţie sero-purulentă. Pulsul 120 pe min. tot aici. Diagnosticul clinic: Bronhopneumonie оn lobul superior pe stînga. Оn tratamentul acestui pacient se pot folosi medicamentele: a) Oxacilina b) Gentamicina . durere în hemitoracele stâng.

colCapitol: Insuficienta respiratorie CSAlegeţi SaO2 corespunzătoare IR gr. 357: Intrebarea357Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 361: Intrebarea361Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 358: Intrebarea358Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 362: Intrebarea362Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSSelectaţi elemente difinitorii ale IR reieşind din datele gazometrici arterial: a) PaO2 <70 mmHg b) PaO2>45 mmHg c) PaO2<60 mmHg d) PaO2<92 mmHg e) PaO2>35 mmHg 358)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSPuls-oximetria permite aprecierea: a) PaO2 .III a) 80-89% b) <75% c) 76-80% d) 90-95% e) <85% 363)Intrebarea nr. 359: Intrebarea359Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.c) Ceftriaxon d) Dimedrolul e) Clofelina 357)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSAlegeţi SaO2 corespunzătoare IR gradul I: a) 85-90% b) 95-100% c) 90-94% d) 80-96 e) <75% 361)Intrebarea nr. 363: Intrebarea363Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 360: Intrebarea360Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.II: a) 90-100% b) <75% c) 85-90% d) 65-74% e) 75-89% 362)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSAlegeţi valorile SaO2 corespunzătoare IR gr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSSelectaţi valoarea PaCO2 definitorie pentru insuficienţa respiratorii: a) PaCO2<45 mm Hg b) PaCO2<60 mm Hg c) PaCO2>50 mm Hg d) PaCO2>45 mm Hg e) PaCO2 >35 mm Hg 359)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSCare sunt macanismele patogenetice de bază în IR tip II: a) necorespunderea V/Q b) Micşorarea FiO2 c) Hiperventilaţia alveolară d) Şunturi intrapulmonare e) Hipoventilaţia alveolară 360)Intrebarea nr.

PaCO2-52 mmHg HCO3- 28 mmol/l: a) acidoză metabolică b) acidoză respiratorie c) alcaloză respiratorie d) alcaloză metabolică e) valori normale 368)Intrebarea nr.42 PaCO2-38 mmHg HCO3 -20mmol/l: a) acidoză metabolică b) acidoză respiratorie c) alcaloză respiratorie d) alcaloză metabolică e) valori normale 370)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSInterpretaţi modificările EAB pH-7. 369: Intrebarea369Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 365: Intrebarea365Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSValorile normale ale PaCO2 sunt: a) 30-50 mmHg b) 35-45 mmHg c) 30-35 mmHg d) 45-55 mmHg e) 45-50 mmHg 365)Intrebarea nr.b) SaO2 c) PvO2 d) PvСO2 e) SaCO2 364)Intrebarea nr. 367: Intrebarea367Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSInterpretaţi modificările EAB pH-7.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSMetode de evaluare a EAB este: a) Bobrov b) Cote c) Wilkinson d) Astrup e) Murray 367)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSInterpretaţi modificările EAB pH-7.colCapitol: Insuficienta respiratorie CSValorile normale ale PaO2 sunt: a) 60-95 mmHg b) <92 mmHg c) 75-100 mmHg d) 35-45 mmHg e) <45 mmHg 366)Intrebarea nr. 364: Intrebarea364Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 370: Intrebarea370Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: .53 PaCO230 mmHg HCO3- 13 mmol/l: a) acidoză metabolică b) acidoză respiratorie c) alcaloză respiratorie d) alcaloză metabolică e) valori normale 369)Intrebarea nr.3. 366: Intrebarea366Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 368: Intrebarea368Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

colCapitol: Insuficienta respiratorie CMSelectaţi formele evolutuve ale IR a) subacută b) acută c) trenantă d) cronică e) hiperacută 372)Intrebarea nr. 375: Intrebarea375Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMCare din cele enumerate manifestări ale hipoxemiei cornice: a) Somnolenţă b) hematocrit crescut c) alcaloză respiratorie d) hipocrotism digital e) anemie 373)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMCare din cele enumerate reprezintă metode neinvazive de apreciere a gazelor sangvine: a) Puls-oximetria b) Caracterizarea arterială c) Utilizarea electrozilor transcutanaţi pentru aprecierea PaCO2 d) PEF-metria e) Body-pletismografia 374)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMCare sunt mecanismele patogenetice de bază în IR tip I: a) Necorespunderea ventilaţiei/perfuzie b) Micşorarea FiO2 c) Hipoventilaţia alveolară d) Hiperventilaţia alveolară e) Dezvoltarea şuntului dreapta-stânga 375)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMGazimetria invazivă (prin metodă invazivă) permite de a aprecia: a) PaO2 b) FiO2 c) PEF d) PaCO2 e) DLCO 376)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMSelectaţi complicaţii IRC: a) Insuficienţa ventriculară stîngă b) Cordul pulmonar cronic c) Denutriţia d) Hipertrofia musculară e) Poliglobulia . 371: Intrebarea371Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 373: Intrebarea373Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 372: Intrebarea372Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 374: Intrebarea374Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.Insuficienta respiratorie CMSelectaţi formele clinice de IR a) cu hipoxemie b) cu hipocapnie c) cu hipercapnie d) cu hiperoxie e) cu hiperemie 371)Intrebarea nr. 376: Intrebarea376Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

colCapitol: Insuficienta respiratorie CMTransplantul pulmonar poate fi: a) Unipulmonar b) Cardiopulmonar c) Vidioasistat d) Secvenţial e) Unimomentan 379)Intrebarea nr. 380: Intrebarea380Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: . 381: Intrebarea381Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 384: Intrebarea384Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.5 l/min de O2 în decurs de 15-16 ori/zi e) este indicată pacienţilor cu pneumonii şi SDRA 381)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMEfectele toxice ale hiperoxigenării sunt: a) toxicitate pulmonară b) insomnie c) suprimarea funcţiei macrofagelor alveolare d) stimularea hamatopoezei e) inhibarea clarabce-ului mucociliar 383)Intrebarea nr. săptămîni d) se administrează 0.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMPrincipiile O2-terapiei la pacienţii cu IR sunt: a) sunt recomandate concentraţii>60% a O2 b) sunt nedorite concentraţii <60% a O2 c) PaO2 ţintă a O2 terapiei 60-80mmHg d) majoritatea pacienţilor beneficiază de oxigenare adecvată e) SaO2 ţintă a O2 terapiei >90% 382)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMManifestări ale hipercapniei cronice sunt: a) acidoză respiratorie b) poliglobulia c) tetanie musculară d) insomnie e) cefalee matinală 384)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMTratamentul farmacologic al IR va fi îndreptat spre: a) menţinerea permeabilităţii bronşice b) terapie anticoagulantă c) controlul infecţiilor aparatului respirator d) controlul manifestărilor insuficienţei cardiace drepte e) kinetoterapie 380)Intrebarea nr. 378: Intrebarea378Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 382: Intrebarea382Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.1-0.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMOxigenoterapia prelungită la domiciliu presupun: a) administrarea 1-5l/min de O2 15-16 ore/zi b) obiectivele se ating în decurs de luni c) obiectivele se ating în decurs de zile.377)Intrebarea nr.colCapitol: Insuficienta respiratorie CMDiagnosticul diferenţial al IRC se va efectua cu: a) Sindrom Trouseaux b) Isterie c) Insuficienţa cardiacă cronică d) Spasmofilie e) Hipertensiune arterială esenţială 378)Intrebarea nr. 377: Intrebarea377Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 379: Intrebarea379Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 383: Intrebarea383Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

389: Intrebarea389Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 388: Intrebarea388Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.Insuficienta respiratorie CMAcidoza respiratorie este compensată prin: a) Eliminarea HCO3 la nivel renal b) Tahipnee c) Tahicardie d) Reţinerea HCO3 la nivel renal e) bradipnee 385)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSSelectaţi modalitatea de administrare a β-adenomimeticilor la pacienţii cu bronşită cronică: a) intravenos b) per os c) intramuscular d) inhalator e) intrabronşic 390)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSObstrucţia bronşică în bronşita cronică este condiţionată de următoarele.colCapitol: Bronsitele cronice CSSelectaţi formula de calcul a indicelui Tiffeneau: a) CV/VEMS x 100% b) VEMS/CVx100% c) PEF/CV x100% d) VEMS/PEF x100% e) PEF/CV x100% 387)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSAlegeţi simptomul de bază al bronşitei acute: a) subfebrilitate b) tusea c) dispnee inspiratorie d) confuzie e) wheezing 386)Intrebarea nr. cu excepţia: a) fibrozarea pereţilor bronşici b) hipersecreţie de mucus c) atrofia musculaturii netede .colCapitol: Bronsitele cronice CSIndicaţii pentru corticoterapie în tratamentul bronşitei cronice sunt: a) hiperperexia b) hiperleucocitoză>30x109/l c) agranulocitoza d) sindrom bronhoobstructiv sever e) expectoraţie purulentă mai mult de 200 ml/24h 389)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSSelectaţi metoda ce oferă posibilitatea de apreciere a volumului rezidual: a) PEF-metria b) Spirografia c) Body-pletismografia d) Spirografia+testul bronhodilatator e) Bronhoscopia 388)Intrebarea nr. 386: Intrebarea386Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 390: Intrebarea390Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 387: Intrebarea387Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 385: Intrebarea385Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

393: Intrebarea393Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronsitele cronice CSInsuficienţa pancreatică endocrină la pacienţii cu fibroză chistică se poate manifesta prin: a) steatoree b) diabet zaharat c) pierdere ponderală d) hipovitamoză e) scaune fetide.colCapitol: Bronsitele cronice CSCea mai precoce manifestare a fibrozei chistice la sugari este: a) insuficienţa respiratorie .colCapitol: Bronsitele cronice CSAcţiunea nefavorabilă a fumului de tutun asupra aparatului respirator este dată de următoarele. frecvente 397)Intrebarea nr. 394: Intrebarea394Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 392: Intrebarea392Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronsitele cronice CSFibroza chistică se datoreşte mutaţiei genei codificatoare a proteinei: a) α1-antitripsină b) motilina c) cheratina d) CFTR e) Miozina 395)Intrebarea nr. 396: Intrebarea396Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronsitele cronice CSCauza majoră de deces a pacienţilor fibroza choistică: a) complicaţiile leziunilor pulmonare b) insuficienţa pancreatice exocrină c) dereglările hidroelectrolitice d) mutaţia genică e) malformaţiile congenitale 396)Intrebarea nr. cu excepţia: a) inhibarea funcţiilor macrofagelor alveolare b) hipertrofia şi hiperplazia glandelor mucosecretorii c) alterarea mişcărilor cililor epiteliului respirator d) stimularea regenerării epiteliului bronsic e) eliberarea enzimelor proteolitice din macrofagele alveolare şi neutrofilele 392)Intrebarea nr.d) bronhospasm e) micşorarea acţiunii surfactantului în bronhiile mici 391)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSPrin PEF-metrie se măsoară: a) Volumul expirator maxim în prima secundă b) Debitul expirator de vîrf c) Capacitatea vitală forţată d) Indicele Tiffeneau e) Saturaţia cu Oxigen 393)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSSelectaţi volumele pulmonare dinamice: a) Capacitatea vitală b) Volumul curent c) Volumul ispirator de rezervă d) Volumul expirator maxim în prima secundă e) Volumul expirator de rezervă 394)Intrebarea nr. 397: Intrebarea397Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 395: Intrebarea395Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 391: Intrebarea391Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

colCapitol: . 398: Intrebarea398Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.b) steatoree c) pneumonie d) bronşiectazii e) ileus meconial 398)Intrebarea nr. 400: Intrebarea400Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colli b) Acinetobacter colcoaceticus c) Candida d) St. 399: Intrebarea399Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronsitele cronice CSSelectaţi tipul modificărilor spirografie cel mai caracteristic pentru un pacient cu fibroza chistică: a) restrictiv b) obstructiv c) mixt d) fibrotic e) asociat 400)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSCare este cauza mai frecventă a decesului bolnavilor cu bronşită cronică? a) Proces inflamator activ оn sistemul bronho-pulmonar b) Insuficienţa cardio-respiratorie c) Trombembolia arterei pulmonare d) Pneumotoraxul spontan e) Prezenţa afecţiunilor concomitente 404)Intrebarea nr. 404: Intrebarea404Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 403: Intrebarea403Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 401: Intrebarea401Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronsitele cronice CSÎn stadiile avansate ale bolii la pacienţii cu fibroza chistică căile rspiratorii sunt colonizate în special de: a) E.colCapitol: Bronsitele cronice CSActivitatea epiteliului ciliar se măreşte: a) la stimularea β2-adrenoreceptori b) la inhalarea fumului de ţigară c) infecţii d) la inhalarea vaporilor toxici e) mărirea concentraţiei de oxigen 401)Intrebarea nr. 402: Intrebarea402Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.viridans e) Pseudomonas aeruginosa 399)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSÎn bronşita cronică obstructivă din partea cordului se determină: a) Atenuarea zgomotului I la apex b) Deplasarea limitelor matităţii relative a cordului spre stînga c) Mărirea limitei drepte a cordului d) Mărirea dimensiunilor transversale ale cordului e) Accentuarea zgomotului II pe aortă 403)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSLa lezarea căror bronşii se auscultă raluri sibilante? a) Bronşiilor mari b) Bronşiilor medii c) Bronşiilor mici d) În toate cele enumerate e) Nici оntr-un caz enumerat 402)Intrebarea nr.

409: Intrebarea409Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 410: Intrebarea410Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Obiectiv: starea generală satisfăcătoare. 407: Intrebarea407Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. acuză tuse cu spută purulentă aproximativ 100 ml/24h. Bronhografia fără modificări. raluri uscate unice. tusea se intensifică în timpul rece şi umed al anului.murmur vezicular.110/70 mm Hg. preponderent dimineaţa.Bronsitele cronice CSCare din cele enumerate confirmă cronicizarea bronşitei? a) Tusea b) Dispneea c) O durată a maladiei mai mult de 3 luni d) Semne de inflamaţie a mucoasei bronhice (endoscopic) e) Indici spirografici cu semne de obstrucţie bronşică 405)Intrebarea nr. 406: Intrebarea406Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 45 de ani..iarnă b) Timp îndelungat c) În prezenţa sputei seroase d) În perioada eliminării sputei purulente e) Antibiotice nu se indică 406)Intrebarea nr. TA .colCapitol: Bronsitele cronice CSCând bronşita cronică necesită tratament cu antibiotice? a) În perioada toamnă . În pulmoni .colCapitol: Bronsitele cronice CSBronşita cronică mucopurulentă se caracterizează prin a) Sputa purulentă persistentă sau recurentă b) Sputa perlată c) Sputa mucoasă d) Hemoptizie e) Wheezing 410)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSÎn diagnosticul diferenţial al bronşitei cronice cu bronşiectaziile metoda de examinare de bază este: a) Tomografia computerizată de înaltă rezoluţie a toracelui b) Radiografia pulmonară c) Bronhoscopia d) Bronhografia e) Spirografia 407)Intrebarea nr. Pulsul 80 pe minut.colCapitol: Bronsitele cronice CSFactorii genetici implicati in etiologia bronsitei cronice sunt . dispnee la efort fizic. 408: Intrebarea408Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 405: Intrebarea405Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronsitele cronice CSCare dintre factorii etiologici implicaţi în patogenia bronşitei cronice este considerat a fi cel mai important a) Predispoziţia genetică b) Poluarea aerului c) Fumatul d) Expunerea profesională la pulberi şi gaze toxice e) Factorii infecţioşi 409)Intrebarea nr. Diagnosticul prezumtiv: a) Bronşită cronică catarală b) Bronşită cronică obstructivă c) Bronşită cronică purulentă d) Bronşiectazii e) Cancer pulmonar 408)Intrebarea nr.colCapitol: Bronsitele cronice CSPacientul K. Este bolnav de 3 ani după o expunere la frig.

a) deficitul de antitrombina III b) deficitul unor factori ai complementului c) lipsa de transferina d) deficitul de alfa-1 antitripsina e) excesul de enzime proteolitice leucocitare 411)Intrebarea nr.mai mult de 3 ani consecutivi d) cel mult 3 luni/ an.colCapitol: Bronitele cronice CMAlegeţi afirmaţiile corecte cu privire la bronşita acută: a) Durata de cîteva luni b) Restabilire completă a funcţiei bronşice c) Clinic se manifestă prin sindrom bronşitic d) Clinic se manifestă prin sindrom de hiperinflaţie pulmonară e) Radiologic determină sindrom interstiţial 414)Intrebarea nr. mai mult de 2 ani consecutivi b) cel putin 3 luni/ an.leucocitoză neutrofilă. caracter purulent.colCapitol: Bronsitele cronice CSBronsita cronica se defineste clinic prin tuse cu expectoratie a) cel putin 2 luni / an. Auscultativ . 415: Intrebarea415Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. De 2 ori pe an boala se acutizează. 412: Intrebarea412Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 416: Intrebarea416Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. mai mult de 2 ani consecutivi c) cel putin 6 luni/ an. 413: Intrebarea413Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 414: Intrebarea414Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. VSH 30 mm/h.colCapitol: Bronitele cronice CMSelectaţi cauzele cele mai frecvente ale bronşitei acute: a) micotică b) bacteriană c) virală d) alergică e) chimică 415)Intrebarea nr. se elimină în special dimineaţa. mai uşor la schimbarea poziţiei corpului.colCapitol: Bronitele cronice CMCare din următoarele sunt consideraţi factori predispozanţi pentru bronşita acută: a) suprarăceala b) extenuarea fizică c) aerul poluat d) consumul exagerat de cafea e) contraceptivele orale 416)Intrebarea nr. sputa se stratifică în 2 straturi.colCapitol: Bronitele cronice CMAlegeţi forme anatomopatologice ale bronşitei acute: . 2 ani consecutivi e) continua 412)Intrebarea nr. 411: Intrebarea411Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronsitele cronice CSUn pacient de 25 de ani din copilărie acuză tuse cu expectoraţie muco-purulentă în cantitate moderată.în pulmoni raluri buloase. Investigaţia principală în confirmarea diagnosticului este: a) Bronhoscopia b) HRCT c) Radiografia cutiei toracice d) Scintigrafia pulmonară e) Spirografia 413)Intrebarea nr. Diagnosticul prezumtiv: Bronşiectazii. sputa capătă caracter purulent. Examenul de laborator: analiza sângelui . în cantitate de circa 250 ml nictemeral.

colCapitol: Bronitele cronice CMAlegeţi afirmaţiile corecte despre bronşiolita acută: a) afectare difuză a căilor aeriene mici b) bolnavul prezintă dispnee mascată c) percutor se detectează submatitate d) cel mai frecvent este cauzată de agenţii atipici e) auscultativ .colCapitol: Bronitele cronice CMAlegeţi antibioticele de elecţie în cazul necesităţii antibioticoterapiei în bronşita acută: a) Amoxicilina b) Doxiciclina c) Ceftriaxon d) Tobramicina e) Сefaclor 422)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMSelectaţi indicaţiile pentru tratamentul bronşitei acute în staţionar: a) persoane tarate b) bronşitele bacteriene c) vîrstnicii d) complicare cu bronşiolită e) copii 420)Intrebarea nr.colCapitol: . 420: Intrebarea420Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.raluri multiple buloase meci 418)Intrebarea nr. 417: Intrebarea417Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMSelectaţi metodele de profilaxie a bronşitei acute: a) Evitarea fumatului b) Kinetoterapie c) Vaccinare antigripală la persoane cu risc sporit d) Sanarea focarelor de infecţie e) Oxigenoterapia 421)Intrebarea nr. 422: Intrebarea422Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 423: Intrebarea423Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 419: Intrebarea419Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMCare pot fi complicaţiile bronşitei acute: a) Pneumonie franclobară b) Bronhopneumonie c) Sinusite d) Bronşiolită e) Pleurezie 419)Intrebarea nr. 418: Intrebarea418Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 421: Intrebarea421Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMSelectaţi afirmaţiile corecte cu referire la bronşita cronică: a) se manifestă prin tuse cu expectotaţie b) tuse e prezentă cel puţin 3 luni pe an mai mult de 2 ani consecutiv c) tusea durează mai mult de 6 luni minim 1 an d) se manifestă în special prin wheezing e) se poate obţine însămînţare completă 423)Intrebarea nr.a) Catarală b) Hemoragică c) Limfoproliferativă d) Atrofică e) Ulcerativă 417)Intrebarea nr.

colCapitol: Bronitele cronice CMSelectaţi subtipurile bronşitei cronice: a) bronşita cronică hemoragică b) bronşita mixtă c) bronşita cronică simplă d) bronşita cronică mucopurulentă e) bronşita cronică obstructivă 426)Intrebarea nr.Bronitele cronice CMSelectaţi factorii etiologici a bronşitei cronice: a) fumatul b) abuzul de alcool c) infecţii respiratorii d) factori ocupaţionali e) stresul psihoemoţional 424)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMCare sunt cei mai frecvenţi germeni implicaţi în bronşita cronică: a) Pseudomonas aeruginosa b) pneumococul c) Haemophilus influenzae d) Stafilococcus aureus e) Bacteroides 425)Intrebarea nr. 424: Intrebarea424Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 425: Intrebarea425Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 427: Intrebarea427Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMSelectaţi sindroamele clinice prezente în bronşita cronică: a) Sindrom de condensare pulmonară b) Sindrom bronşitic c) Sindrom bronhobstructiv d) Sindrom mediastinal e) Sindrom anginos 427)Intrebarea nr. 426: Intrebarea426Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMCare modificări radiologice pot fi întîlnite în bronşita cronică: a) deformarea desenului pulmonar b) întărirea desenului pulmonar (în unele cazuri) c) sunt absente la majoritatea pacienţilor d) dilatarea hilurilor pulmonare e) opacifierea sinusurilor costodiafragmale 428)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMCare modificări ale indicilor spirografici nu corespund disfuncţiei respiratorii de tip obstructiv: a) VEMS crescut b) PEF micşorat c) VEMS/CVF în limitele normei d) CVF micşorat proporţional VEMS-ului e) DEM 25-75% micşorat .colCapitol: Bronitele cronice CMCum se modifică indicii spirografici în disfuncţia respiratorie de tip obstructiv: a) VEMS micşorat b) VEMS crescut c) VEMS/CV micşorat d) VEMS/CV crescut e) PEF crescut 429)Intrebarea nr. 429: Intrebarea429Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 428: Intrebarea428Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

435: Intrebarea435Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMSelectaţi indicaţiile pentru spitalizare a bolnavilor cu bronşită cronică: a) acutizare însoţită de febră b) sindrom obstructiv pronunţat c) leucocitoză 10.colCapitol: Bronitele cronice CMIndicaţii pentru tratamentul antibacterian în bronşita cronică sunt: a) spută mucoidă b) spută de culoare gălbuie sau verzuie c) creşterea cantităţii de spută eliminată d) febra e) tusea seacă chinuitoare 436)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMMăsuri nefarmacologice ale tratamentului bronşitei cronice sunt: a) Excluderea consumului de condimente b) Reducerea consumului de alcool c) Încetarea acţiunii nocive a factorilor profesionali d) Evitarea factorilor meteorologici nefavorabili e) Sistarea fumatului 435)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMComplicaţiile bronşitei cronice sunt: a) Insuficienţa respiratorie cronică b) Empiem pleural c) Cord pulmonar cronic d) Emfizem centroacinar e) Anemie 431)Intrebarea nr.430)Intrebarea nr.2x 109/l d) VSH-16 mmHg e) Instalarea unei complicaţii 434)Intrebarea nr. 433: Intrebarea433Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 436: Intrebarea436Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMDiagnosticul diferenţial al bronşitei cronice se va face cu: a) Astmul bronşic b) IRVA c) Isteria d) Bronşiectazii e) Sinuzita cronică 433)Intrebarea nr. 430: Intrebarea430Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu excepţia: a) Bronşiectazii b) Poliglobulie secundară c) Abcesul pulmonar d) Chistul hidatic pulmonar e) Fibrilaţia ventriculară 432)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMComplicaţii ale bronşitei cronice sunt toate. 431: Intrebarea431Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 434: Intrebarea434Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMAntibiotice de prima linie în acutizarea infecţioasă a bronşitei cronice sunt: a) ampicilină b) vancomicină c) ceftizidim . 432: Intrebarea432Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

colCapitol: Bronitele cronice CMLeziunea pulmonară din fibroza chistică este dată de: a) edem pulmonar b) bronşiectazii c) hemoptizii majore d) pneumotorace e) fibroză pulmonară idiopatică 441)Intrebarea nr. 443: Intrebarea443Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 441: Intrebarea441Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMManifestările clinice ale insuficienţei pancreatice exocrine la pacienţii cu fibroză chistică: a) steatoree b) constipaţii c) pierdere ponderală d) diabet zaharat e) hipovitaminoză 442)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMSelectaţi indicaţile pentru oxigenoterapie la bolnavii cu bronşită cronică: a) hipoxemie severă permanentă b) anemie c) hipertensiunea pulmonară d) reducerea piloglobulie secundară e) nedorinţa pacientului de a sista fumatul 440)Intrebarea nr. 440: Intrebarea440Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMAlegeţi bronhodilatatoarele utilizate în tratamentul bronşitei cronice: a) anticolinergice b) cromone c) antileucotriene d) β-adrenomimetice e) metilxantine 439)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMSelectaţi testele de confirmare a fibrozei chistice: a) radiografia cutiei toracice b) testul sudorii c) PCR d) studiul diferenţilor de potenţial e) teste pulmonare funcţionale 443)Intrebarea nr.d) doxiciclină e) clindamicină 437)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMAntibiotice de rezervă în acutizarea infecţioasă a bronşitei cronice sunt: a) cefuroxim axetil b) cefixim c) ciprofloxacin d) co-trimoxazol e) acid nalidixic 438)Intrebarea nr. 439: Intrebarea439Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 437: Intrebarea437Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMCei mai frecvenţi germeni izolaţi la pacienţii cu fibroza chistică la . 438: Intrebarea438Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 442: Intrebarea442Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

50 de ani. Obiectiv: în pulmoni raluri sibilante şi ronflante.colli d) Bacteroides e) Pseudomonas aeruginosa 444)Intrebarea nr. R-grafia cutiei toracice: intensificarea desenului pulmonar.colCapitol: Bronitele cronice CMCare dintre aspectele morfopatologice de mai jos nu caracterizeaza bronşita cronică obstructivă? a) granulomul noncazeificant b) hiperplazia celulelor mucipare din căile respiratorii mici c) hipertrofia musculaturii netede în căile respiratorii mici d) celulele inflamatorii în mucoasa şi submucoasa căilor respiratorii mici e) alveolita exudativă 445)Intrebarea nr. pneumoscleroză difuză.debutul bolii: a) Staphylococcus aureus b) Haemophilus influenzae c) E. Pulsul 72 pe minut.. 444: Intrebarea444Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMBolnavul L.colCapitol: Bronitele cronice CMCare din preparatele de mai jos nu au acţiune mucolitică? a) Acetilcisteina b) Mucosolvina c) Codeina d) Dornaza e) Libexinul 448)Intrebarea nr. TA 120/70 mm Hg. Este bolnav de 10 ani. 447: Intrebarea447Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. acuză tuse cu spută muco-purulentă. Diagnosticul prezumtiv: Bronşită cronică mucopurulentă în fază de acutizare. 448: Intrebarea448Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 445: Intrebarea445Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. ritmul regulat. Zgomotele cardiace atenuate.colCapitol: Bronitele cronice CMLa inspecţia pacientului cu bronşiectazii depistăm: . 449: Intrebarea449Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMLa lezarea căror bronşii se auscultă raluri ronflante? a) De calibru mare b) De calibru mediu c) De calibru mic d) În toate cele enumerate e) Nici într-un caz enumerat 446)Intrebarea nr. hemoptizie.colCapitol: Bronitele cronice CMNumărul căror celule sanguine creşte la pacienţii cu bronşita cronică obstructiv-purulentă? a) Eritrocitelor b) Neutrofilelor c) Reticulocitelor d) Limfocitelor e) Trombocitelor 447)Intrebarea nr. Complicaţii pot fi: a) Emfizem pulmonar b) Insuficienţă mitrală acută c) Bronşiectazii d) Hemoragia pulmonară e) Infarct miocardic 449)Intrebarea nr. 446: Intrebarea446Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

unghiile . Care este tratamentul? a) Mucolitice. expectorante b) Antibiotice c) Bronhodilatatoare d) Drenaj postural e) Diuretice 452)Intrebarea nr. acuză tuse cu expectoraţie purulentă în cantitate de circa 400-500 ml nictemeral. 452: Intrebarea452Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. La examenul obiectiv: malnutriţie.a) Cianoză b) Deformarea falangelor distale sub formă de "beţişoare de tobă" c) Întârziere a dezvoltării fizice d) Raluri sibilante e) Sunet percutor timpanic 450)Intrebarea nr. 453: Intrebarea453Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Bronitele cronice CMÎn tratamentul bronşiectaziilor necomplicate se recomandă: a) Antibioticoterapie b) Lavaj bronşic c) Puncţie pleurală d) Mucolitice e) Drenaj postural 451)Intrebarea nr.colCapitol: Bronitele cronice CMPacientul T. 40 de ani.colCapitol: BPCO CSTinta si sediul initierii inflamatiei in bronsita c ronica este: a) bronsiola terminala b) bronsiola respiratorie c) interstitiul pulmonar d) epiteliul alveolar e) bronhia principala si traheea 455)Intrebarea nr. tegumentele cu nuanţă surie. degetele în formă de "beţişoare de tobă"..colCapitol: BPCO CSMecanismele prin care fumatul contribuie la patogenez a bronsitei cronice nu cuprind a) inhibarea antiproteazelor b) alterarea miscarii cililor c) inhibarea functiei eozinofilelor alveolare d) cresterea acuta a rezistentei cailor respiratorii mediata vagal e) inhibrea functiei macrofagelor alveolare 453)Intrebarea nr. 454: Intrebarea454Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.sub formă de "sticlă de ceasornic". 450: Intrebarea450Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. La examenul bronhografic s-au depistat sectoare de dilatare a bronşiilor. 451: Intrebarea451Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CSNivelul seric scăzut sau absent al uneia din următoarele substanţe este asociat cu debutul precoce al emfizemului pulmonar: .colCapitol: BPCO CSСare dintre afirmatiile urmatoare privind examinarea cordului in bronhopneumopatia cronica obstructiva sunt false a) soc apexian amplu vizibil b) soc apexian greu perceptibil c) matitate cardiaca redusa d) impuls ventricular drept palpabil subxifoidian e) galop presistolic accentuat in inspir 454)Intrebarea nr. 455: Intrebarea455Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. Diagnosticul prezumtiv: Bronşiectazii. febră 37-38°C.

456: Intrebarea456Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 460: Intrebarea460Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 459: Intrebarea459Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 457: Intrebarea457Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CSFactorul etiologic cel mai important in profilaxia BPOC este a) Expunerea la frig b) Expunerea sporadica la noxe profesionale c) Spatiile aglomerate d) Fumatul e) Virozele respiratorii 459)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CSEmfizemul pulmonar se caracterizează prin: a) Modificarea organică a ţesutului pulmonar b) Modificări organice a bronşiilor distale c) Distrucţia pereţilor alveolari d) Nici una din cele enumerate e) Toate enumerate 461)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CSLa pacientii cu BPOC se recomanda efectuarea flebotomiei terapeutice la un hematocrit cu valoarea de a) Peste 30% b) Peste 40% c) Peste 50% d) Peste 55% e) La orice valoare a hematocritului 460)Intrebarea nr. 461: Intrebarea461Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 458: Intrebarea458Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.a) glucozo 6 fosfat dehidrogenaza b) piruvatkinaza c) alfa1 antitripsina d) lipoproteinlipaza e) lactatdehidrogenaza 456)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CSCare dintre următorii parametrii sunt obligatoriu scăzuti în BPOC: .colCapitol: BPCO CSCare dintre urmatorii factori nu se recunosc in etiologia BPOC a) Fumatul b) Factori genetici c) Alcoolismul d) Infectiile bronsice e) Inhalarea cronica a diferitilor iritanti bronsici 458)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CSEmfizemul pulmonar poate avea următoarele forme: a) Bulos b) Vicar c) Difuz d) Nici una din cele enumerate e) Toate enumerate 462)Intrebarea nr. 462: Intrebarea462Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CSFumatul tigarilor este implicat in patogeneza brons itei cronice prin : a) Accentuarea miscarii cililor b) Mobilizarea macrofagelor alveolare c) Hiperplazia glandelor secretoare de mucus d) Infiltrarea mucoasei bronsice cu euzinofile e) Eliberarea de citokine 457)Intrebarea nr.

463: Intrebarea463Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 465: Intrebarea465Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 468: Intrebarea468Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. mai mult de 1an c) caracterizată prin tuse cu expectoraţie > 3luni.colCapitol: BPCO CMÎn BPCO: a) sediul principal al obstrucţiei sunt căile respiratorii mici b) inflamaţia este identică cu cea din astm c) inflamaţia este rezultatul acţiunii IL 8 d) epiteliul lezat poate elibera mici cantităţi de substanţă reglatoare ca enzima de conversie a angiotensinei sau endopeptidaza neutră e) intensitatea reacţiei inflamatorii nu se corelează cu reactivitatea bronşică 469)Intrebarea nr. 466: Intrebarea466Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMEmfizemul in cele mai multe cazuri.colCapitol: BPCO CMEmfizemul se defineşte ca: a) distensia permanentă a spaţiilor aeriene distal de bronşiolele terminale b) distensia permanentă a spaţiilor aeriene distal de bronşiile segmentare c) distrugerea septurilor alveolare d) afecţiune asociată cu secreţie exagerată de mucus la nivel traheobronşic e) afecţiune asociată cu tuse productivă 467)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CSCauza dezvoltării emfizemului pulmonar primar poate fi: a) Deficit de alfa -antitripsină 1 b) Ischemia ţesutului alveolar c) Dereglarea metabolismului mucopolizaharidelor d) Insuficienţă mitrală e) Hipertensiunea pulmonară 464)Intrebarea nr. 469: Intrebarea469Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMCăile respiratorii mici în BPCO: a) sunt frecvent sediul obstrucţiei b) prezintă hiperplazia celulelor mucipare c) prezintă celule inflamatorii în mucoasă şi submucoasă d) prezintă edem şi fibroză peribronşică e) hipotrofia musculaturii netede 468)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMBronşita cronică este o afecţiune: a) asociată cu secreţie exagerată de mucus la nivel traheobronşic b) caracterizată prin tuse cu expectoraţie > 3luni. asociată cu emfizemul determină BPOC 466)Intrebarea nr.a) CV b) CPT c) VEMS d) VE e) CVF 463)Intrebarea nr. poate fi diagnosticat cu precizie prin: a) anamneza b) CT de înaltă rezoluţie c) probe biologice d) examinare histologică a secţiunilor printr-un plămân e) spirometrie 465)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO . mai mult de 2 ani d) caracterizată prin tuse iritativă e) care. 464: Intrebarea464Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 467: Intrebarea467Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

470: Intrebarea470Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 475: Intrebarea475Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.CMÎn BPCO producţia de spută este stimulată de: a) exocitoza crescută din celulele secretorii b) endocitoza crescută din celulele secretorii c) mediatorii lipidici d) produşii celulelor inflamatorii. 473: Intrebarea473Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 474: Intrebarea474Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMÎn patogeneza BPCO sunt implicaţi: a) fumatul b) poluarea aerului c) alergenii d) deficitul de α 1 antitripsină e) sexul şi rasa 473)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMEmfizemul panacinar: a) interesează doar zonele centrale b) duce în cazul unui proces exins.colCapitol: BPCO CMÎn emfizemul centroacinar: a) distensia şi dilatarea sunt în principal limitate la bronhiile respiratorii b) interesarea periferiei acinului este mai redusă c) ventilaţia este redusă faţă de fluxul sanguin in regiunile centrale ale acinilor d) ventilaţia este mai crescută faţă de fluxul sanguin in regiunile centrale ale acinilor e) în porţiunile periferice raportul ventilţie/perfuzie este mare 471)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMFumatul: a) este cel mai frecvent factor patogen în corelaţie cu bronşita cronică şi cu extinderea emfizemului b) îndelungat alterează mişcarea cililor c) îndelungat conduce la hipertrofia şi hiperplazia glandelor secretoare de mucus d) pasiv nu este nociv e) asociat cu infecţiile virale uşoare poate dezvolta sau agrava temporar obstrucţia 474)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMRenunţarea la fumat: a) duce la reversibilitatea completă a obstrucţiei severe b) este tardivă după instalarea obstrucţiei c) duce la o încetinire semnificativă în alterarea funcţiei pulmonare d) poate duce la dispariţia obstrucţiei în cazul fumătorilor tineri e) nu este niciodata prea tardiva 475)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMAlfa -1 . 471: Intrebarea471Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.antitripsina: a) este un reactant de fază acută . în special macrofage e) mediatorii proteici 470)Intrebarea nr. 472: Intrebarea472Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. la reducerea suprafeţei de schimb gazos alveolo-capilar c) duce la pierderea proprietăţilor elastice ale plămânului d) interesează atât zonele centrale cât şi cele periferice ale acinului e) se diferenţiază dificil faţă de tipul centroacinar în cazurile severe 472)Intrebarea nr.

colCapitol: BPCO CMPacientul cu BPCO cu predominanţa bronşitică este: a) fumător înveterat b) supraponderal şi cianotic c) mai puţin susceptibil de a face recurenţe muco-purulente decât cel cu predominanţa emfizemului d) denumit "blue bloaters" e) rar cu episoade de insuficienţă respiratorie 482)Intrebarea nr. 482: Intrebarea482Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 480: Intrebarea480Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMBPCO cu predominanţa emfizemului se caracterizează prin: a) tip constituţional hiperstenic b) pacient tahipneic c) hipersonoritate la percuţie d) murmur vezicular diminuat la ascultaţie e) CPT şi VR în limite normale 480)Intrebarea nr. 477: Intrebarea477Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMBPCO cu predominanţa bronşitei se caracterizează prin: a) Pa CO2 cronică 50-60 mmHg b) Ht între 50 şi 55% c) recul elastic sever scăzut d) rezistenţă mare e) infecţii bronşice rare 481)Intrebarea nr.b) nivelul ei seric scade după administrare de estrogen c) este absentă sau scăzută la pacienţii cu debut precoce de emfizem d) creşte în diverse reacţii inflamatorii e) protejează plămânul de proteazele eliberate din leucocite 476)Intrebarea nr. 481: Intrebarea481Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMÎngustarea căilor respiratorii în BPCO: a) este rezultatul atât al bronşitei cronice cât şi a emfizemului b) se asociază cu scăderea rezistenţei lor c) este determinată de pierderea tracţiunii radiale asupra lor în emfizem d) se asociază cu diminuarea debitelor maximale ale fluxului respirator e) se întâlneşte doar în bronşita cronică 477)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMÎn cazul unui VEMS <25%. mucoidă d) infecţii bronşice mai puţin frecvente e) capacitate de difuziune normală. spre scădere uşoară 479)Intrebarea nr. 476: Intrebarea476Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMBPCO cu predominanţa emfizemului se caracterizează prin: a) dispnee severă b) vârsta la diagnostic ±50 c) spută redusă. avem: a) dispnee de repaus b) transpiraţii profuze c) retenţie de CO2 d) dispnee doar la efort e) cord pulmonar cronic 478)Intrebarea nr. 478: Intrebarea478Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 479: Intrebarea479Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMImaginea radiologică în BPCO cu predominanţa emfizemului prezintă: .

colCapitol: BPCO CMAminofilina este: a) sarea etilen diaminică a teofilinei b) administrată doar oral c) cea mai folosită metilxantină d) un bronhodilatator puternic e) rar indicată parenteral. 485: Intrebarea485Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMOprirea fumatului: a) determină reducerea susţinută a ratei de declin a VEMS b) nu este eficientă după instalarea obstrucţiei ireversibile c) poate fi obţinută şi cu ajutorul terapiei de înlocuire cu nicotină d) se obţine mai eficient cu guma de mestecat cu nicotină faţă de plasturi e) la 6-12 luni se obţine în >50% din cazuri 484)Intrebarea nr. cu excepţia episoadelor de insuficienţă respiratorie 487)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMEfectele secundare ale metilxantinelor sunt a) insomnie b) nervozitate c) nevrită periferică d) hipoacuzie e) convulsii 488)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMMăsuri preventive în BPCO sunt: a) schimbarea locului de muncă.colCapitol: BPCO CMDin categoria medicamentelor bronhodilatatoare fac parte: a) metilxantinele b) antileucotrienele c) simpatomimetice cu proprietăţi beta 2 adrenergic stimulante d) corticosteroizi e) anticolinergice 486)Intrebarea nr. în situaţiile în care expunerile profesionale au un rol important b) vaccinarea antigripală anuală c) evitarea agenţilor poluanţi d) vaccinarea anuală cu vaccin polizaharaidic pneumococic e) reducerea fumatului 485)Intrebarea nr.a) silueta cardiacă alungită şi îngustată b) desen bronhoalveolar care nu se extinde în periferia plămânului c) accentuarea generalizată a desenului bronho-vascular d) diafragme coborâte şi aplatizate e) îngroşarea pereţilor bronhiilor 483)Intrebarea nr. 486: Intrebarea486Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 484: Intrebarea484Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 487: Intrebarea487Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 483: Intrebarea483Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 488: Intrebarea488Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMCorticosteroizii: a) sunt administraţi la toţi pacienţii cu BPOC b) sunt administraţi doar după utilizarea fără succes a bronhodilatatoarelor şi drenajului pulmonar c) sunt monitorizaţi prin spirometrie şi evaluarea schimburilor gazoase d) sunt administraţi în doză de 50 mg /zi e) sunt scăzuţi până la doza minimă pentru o funcţie pulmonară .

colCapitol: BPCO CMForme de emfizem: a) centroacinar b) panacinar c) cicatriceal sau paracicatriceal d) paraseptal e) transpulmonar 494)Intrebarea nr.satisfăcătoare 489)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMSimptomele emfizemului pulmonar pot fi: a) Dispneea b) Junghiul toracic c) Durerea toracică d) Expectorarea de spută e) Fatigabilitatea 495)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMSuplimentarea oxigenului: a) creşte toleranţa la effort b) scade toleranţa la effort c) creşte performanţa cerebrală d) ameliorează hipertensiunea pulmonară e) ameliorează fenomenele de insuficienţă cardiacă dreaptă 492)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMOxigenoterapia de durată este indicată când: a) PaO2 este 55-60 mmHg b) se asociază cu semne de cord pulmonar c) există eritrocitoză d) există semne de insuficienţă cardiacă dreaptă e) PaO2 este de 70-80 mmHg 490)Intrebarea nr. 492: Intrebarea492Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 495: Intrebarea495Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 493: Intrebarea493Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 489: Intrebarea489Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMCorticoterapia este: a) medicaţie de elecţie în BPCO b) administrată doar parenteral c) medicaţie de primă linie în astmul bronşic d) administrată în urma unor argumente ştiinţifice solide în BPCO e) urmată la unii pacienţi de rezultate favorabile 491)Intrebarea nr. 491: Intrebarea491Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMÎn calitate de factori exogeni în dezvoltarea emfizemului pulmonar pot fi: a) Fumatul b) Abuzul de alcool c) Aerul poluat d) Inflamaţia infecţioasă a ţesutului pulmonar e) Traume toracice . 490: Intrebarea490Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMMăsuri adiţionale în BPCO sunt: a) drenajul bronhopulmonar b) transplantul pulmonar c) oxigenoterapia de scurtă durată d) bulectomia chirugicală e) aparatele de presiune intermitentă pozitivă pentru respiraţie 493)Intrebarea nr. 494: Intrebarea494Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

499: Intrebarea499Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMUrmatoarele bronhodilatatoare sunt eficiente in terapia bronsitei cronice: a) Bromura de ipratropium b) Teofilina c) Atropina d) Efedrina e) Salmeterol 501)Intrebarea nr. 501: Intrebarea501Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 496: Intrebarea496Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 498: Intrebarea498Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO . 502: Intrebarea502Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMEmfizemul pulmonar se defineste ca: a) afectiune asociata cu secretia exagerata de mucus la nivel traheobronsic b) distensia permanenta a spatiilor aeriene de la nivelul bronsiilor principale c) afectiune in care se distrug septurile alveolare d) distensia permanenta a spatiilor aeriene distal de bronsiolele terminale e) afectiune in care se pastreaza septurile alveolare 498)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMMorfologic în emfizemul pulmonar deosebim: a) Macroscopic pulmonii sunt măriţi în volum b) Macroscopic pulmonii sunt micşoraţi în volum c) Microscopic se observă distrucţia pereţilor alveolari d) Microscopic se observă dilatarea bronhiolelor e) Microscopic se observă distrucţia bronşiilor 497)Intrebarea nr. 500: Intrebarea500Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMCele mai frecvente aspecte radiologice intalnite in bronsita cronica sunt a) Îngrosarea peretilor bronhiilor. manifestata prin umbre tubulare sau "in sina de tramvai" b) Accentuarea generalizata a desenului bronhovascular c) Aspect de "sticlă mată" in campurile pulmonare inferioare d) Opacitati confluente hilare e) Multiple arii infiltrative pulmonare.496)Intrebarea nr. 497: Intrebarea497Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 503: Intrebarea503Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMLa pacienţii cu bronşiectazii sunt posibile următoarele complicaţii: a) Trombembolism pulmonar b) Septicemie c) Empiem pleural d) Infarct miocardic e) Amiloidoză renală 503)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMLa un pacient cu emfizem pulmonar la percuţie depistăm: a) Sunet de cutie b) Submatitate c) Mărirea limitelor matităţii relative a cordului d) Mărirea excursiei pulmonare e) Mărirea câmpurilor Kroenig 499)Intrebarea nr. care ulterior vor cavita 500)Intrebarea nr.colCapitol: BPCO CMÎn tratamentul bronhodilatator în BPOC se utilizeaza a) Simpatomimetice b) Derivati de teofilină c) Anticolinergice d) Mucolitice e) Oxigenoterapie prelungita 502)Intrebarea nr.

colCapitol: Urticarie/Polinoze CSMecanismul de actiune al cromoglicatului de sodiu este: a) Inhibitia degranularii mastocitelor b) Reducerea inflamatiei cailor aeriene c) Efect anticolinergic d) Stimularea receptorilor beta . organele genitale. 505: Intrebarea505Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. glotei.colCapitol: . tractului gastrointestinal e) Regresează prompt la diuretice 508)Intrebarea nr. 504: Intrebarea504Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. limba. eritem adiacent.colCapitol: Urticarie/Polinoze CSPentru sindromul urticarian sunt caracteristice cele enumărate mai jos.colCapitol: Urticarie/Polinoze CSUrmatoarele caracteristici determină angioedemul neurotic. membrele d) Afectează mucoasele faringelui.adrenergici e) Inhibitia fosfodiesterazei 509)Intrebarea nr. 509: Intrebarea509Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. în afară de: a) Elementele urticariane persistă sau recidivează mai mult de 6 săptămâni b) Agentul etiologic se stabileşte până la 30% cazuri c) Se întâlneşte în practica medicului de familie la 30% din bolnavi d) Este o continuare evolutivă obligatorie a urticăriei acute e) Provoacă discomfort şi probleme cosmetice 507)Intrebarea nr. cu excepţia: a) Este un echivalent clinic şi histopatologic al elementului urticarian extins în suprafaţă şi profunzime b) Este o urticarie gigantă asimetrică cu o senzaţie tipică de arsură c) Se dezvoltă preponderent în ţesuturile profunde ce conţin ţesut lax afectând mai des buzele.CMLa examinarea radiologica a plamanilor in BPOC cu predominenta emfizemului se constata: a) Diafragme coborate.colCapitol: Urticarie/Polinoze CSPentru urticaria cronică sunt corecte afirmaţiile de mai jos. cu excepţia de: a) În toate cazurile (100 %) se incriminează o cauză alergică b) În 50% cazuri se asociază cu angioedemul neurotic c) Afectează acut o dată în viaţă 25% din populaţie d) Mai frecvent se întâlneşte la genul feminin e) Este un sindrom cutaneomucos caracterizat prin papule. aplatizate b) Silueta cardiaca larga marita c) Hipertransparenţa câmpurilor pulmonare d) Hipotransparenta retrosternala e) Largirea mediastinului superior 504)Intrebarea nr. 507: Intrebarea507Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. prurit 506)Intrebarea nr. 508: Intrebarea508Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. zona periorbitală. 506: Intrebarea506Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: BPCO CMPacientul cu bronhopneumopatia cronica obstructiva cu predominanta bronsitei are urmatoarele caracteristici a) este fumator inveterat b) are antecedente de pneumonii repetate c) frecvent are antecedente de tuberculoza pulmonara d) are trecut de dispnee progresiva e) antecedente de tuse cronica cu expectoratie purulenta 505)Intrebarea nr.

colCapitol: Urticarie/Polinoze CSHistamina are urmatoarele efecte.Urticarie/Polinoze CSAntihistaminicele H1 se utilizeaza in: a) Ulcer gastric b) Urticarie c) Criza de angina pectorala d) Criza de hipertensiune arteriala e) Glaucom acut 510)Intrebarea nr. 515: Intrebarea515Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 512: Intrebarea512Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Urticarie/Polinoze CSUrmătoarele afirmaţii despre antihistaminicele H1 sunt adevărate.colCapitol: Urticarie/Polinoze CSPolinoza este o afecţiune alergică condiţionată de hipersensibilitatea la alergenii: a) Polenici b) Alimentari c) De menaj şi epidermali d) Medicamentoşi e) Infecţioşi .colCapitol: Urticarie/Polinoze CSAntihistaminicele antiH1 nu au efect: a) antiastmatic b) deprimant SNC c) hiposecretor gastric d) anticolinergic e) de potentare a altor deprimante SNC 514)Intrebarea nr. cu o exceptie: a) antialergic b) antiastmatic c) inhibitor SNC d) inhibitor al secretiei gastrice e) anticolinergic 515)Intrebarea nr. uterin b) inhibă secreţia gastrică spontană c) au acţiune antialergică d) pot deprima SNC e) pot produce stimularea SNC 513)Intrebarea nr. 513: Intrebarea513Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. intestinal.colCapitol: Urticarie/Polinoze CSAntihistaminicele H1: a) Influenteaza predominant reactiile alergice imediate b) Scad semnificativ secretia gastrica c) Nu sunt eficiente in raul de miscare d) Nu influenteaza criza de astm bronsic histaminic e) Se pot administra numai oral 511)Intrebarea nr. 514: Intrebarea514Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu excepţia: a) impiedică spasmul bronşic. 510: Intrebarea510Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 511: Intrebarea511Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. cu exceptia: a) bronhoconstrictie b) creste permeabilitatea capilarelor c) creste motilitatea intestinala d) stimuleaza secretia gastrica e) creste presiunea arteriala 512)Intrebarea nr.colCapitol: Urticarie/Polinoze CSAntihistaminicele H1 pot avea urmatoarele efecte.

astmul bronşic atopic 519)Intrebarea nr. 521: Intrebarea521Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMÎn reacţia urticariană participă următoarele elemente celulare: a) Mastocitul b) Eozinofilul c) Bazofilul d) Monocitul e) Fagocitul 522)Intrebarea nr.colCapitol: Urticarie/Polinoze CSNumiţi tipurile reacţiilor alergice care participă în patogenia polinozelor: a) Tip I (anafilactic) b) Tip II (citotoxic) c) Afectarea cu complexe imune d) Hipersensibilitatea întârziată e) Cu participarea Ig M 518)Intrebarea nr. astmul bronşic atopic c) dermatita atopică.colCapitol: Urticarie/Polinoze CS"Triada atopică" este definită prin: a) rinita alergică. 516: Intrebarea516Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. rinoconjunctivita alergică. astmul bronşic atopic e) rinoconjunctivita alergică.516)Intrebarea nr. urticaria acută. 517: Intrebarea517Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. conjunctivita alergică. 518: Intrebarea518Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. astmul bronşic atopic d) dermatita atopică.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMUrticaria alergică poate avea la bază următoarele mecanisme patofiziologice: a) Tipul I de reacţii imunologice b) Tipul II de reacţii imunologice c) Tipul III de reacţii imunologice . astmul bronşic atopic b) rinita alergică. 519: Intrebarea519Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 522: Intrebarea522Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. urticaria acută. urticaria acută.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMŞocul anafilactic necesită diagnostic diferenţial cu : a) Lipotemie b) Hipertensiunea arterială c) Epilepsie d) Şocul cardiogen e) Şocul traumatic 520)Intrebarea nr.colCapitol: Urticarie/Polinoze CSCriteriile de diagnostic al polinozei sunt: a) Anamneza alergologică agravată b) Manifestările clinice c) Testele cutanate pozitive d) Depistarea anticorpilor IgE-specifici e) Toate enumerate mai sus 517)Intrebarea nr. 520: Intrebarea520Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMTratamentul patogenetic în bolile alergice include următoarele grupe de preparate: a) Stabilizatori ai membranei mastocitare b) Antihistaminice c) Cortisteroizi d) Antiinflamatoarele nesteroidiene e) Beta-blocatori 521)Intrebarea nr.

523: Intrebarea523Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 529: Intrebarea529Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 528: Intrebarea528Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMDin formele imune ale sindromului urticarian fac parte: a) Urticaria colinergică b) Urticaria de contact la căldură c) Urticaria de vibraţie d) Urticaria atopică e) Urticaria în boala serului 525)Intrebarea nr. 525: Intrebarea525Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMUrticaria colinergică este indusă de: a) Efort fizic b) Aport masiv de alimente bogate în tiramină c) Stresul psihic acut d) Iradierea ultravioletă e) Mediul ambiant cald 526)Intrebarea nr.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMSimptomele clinice în polinoză se manifestă: a) Numai în anotimpul rece b) Numai în anotimpul de toamnă c) Nu este caracteristică manifestarea sezonieră d) Au caracter sezonier e) Diminuiază după ploaie 529)Intrebarea nr.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMÎn diagnosticul sindromului urticarian de geneză alimentară o importanţă primordială are: a) Anamneza (efectul de eliminare) b) Respectarea dietei hipoalergice de bază c) Efectuarea zilnicului alimentar d) Efectuarea testelor cutanate cu alergeni alimentari e) Ultrasonografia organelor abdominale 527)Intrebarea nr. 527: Intrebarea527Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMCare manifestări clinice cel mai frecvent se întâlnesc în polinoză: a) Rinita atopică sezonieră indusă de polen . 524: Intrebarea524Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMÎn cazul sindromului urticarian.d) Insuficienţa inhibitorului C1 e) Tipul IV de reacţii imunologice 523)Intrebarea nr. 526: Intrebarea526Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. mecanismele activării mastocitelor sunt: a) Hipersensibilitatea imediată de tip reaginic b) Insuficienţa inhibitorului C1 al complementului c) Activarea sistemului kininic al plasmei d) Activarea directă a mastocitelor e) Activarea complementului pe calea alternă 524)Intrebarea nr.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMPreparatele de elecţie în controlul simptomatic al sindromului urticarian sunt: a) Colinomimeticele b) Adrenomimeticele c) Ganglioblocatorii d) Antihistaminicele e) Adrenoblocatorii 528)Intrebarea nr.

532: Intrebarea532Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010. 531: Intrebarea531Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.b) Conjunctivita alergică sezonieră indusă de polen c) Astm bronşic atopic indus de polen d) Dermatită atopică e) Alveolita alergică 530)Intrebarea nr.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMCe grup de preparate include farmacoterapia polinozelor? a) Antibiotice b) Antihistaminice c) Sedative d) Stabilizatori ai membranei mastocitare e) Corticosteroizi topici .colCapitol: Urticarie/Polinoze CMGravitatea exacerbărilor sezoniere în polinoză depinde de: a) Concentraţia polenului în aer b) Genul plantelor c) Gradul sensibilităţii individuale d) Durata sezonului de polenizare e) Presiunea barometrică 531)Intrebarea nr.colCapitol: Urticarie/Polinoze CMPrincipiile de bază în tratamentul polinozei sunt: a) Eliminarea alergenului b) Efectuarea imunoterapiei alergenspecifice c) Medicaţia antihistaminică d) Antibioticoterapia e) Colinomimeticele 532)Intrebarea nr. 530: Intrebarea530Colectia: Teste medicina interna (pneumologie) final 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful