You are on page 1of 64

MSYON VZYON MAJ TARHE

DERS: HALKLA LKLER HAZIRLAYAN VE SUNAN: ESRA N RENC NO: 1300110268

NDEKLER
- MSYON NEDR? -MSYONUN SORDUU SORULAR -MSYONU ETKLEYEN FAKTRLER -BAZI KURUMLARIN MSYONU -MSYON BELRLEMENN FAYDALARI - VZYON NEDR? -VZYONU ETKLEYEN FAKTRLER -MSYON VE VZYONUN FARKI? - MAJ NEDR? -MAJ ETLER -KURUMSAL MAJ -TARHE NEDR? - RKETLERN VZYON VE MSYON POLTKASI - RNEK OLARAK : ABD BRAHM

MSYON NEDR?

MSYON
Bir rgtn uzun dnemde ne gibi oluumlar istedii, bunun nasl bir yaplanmay ngrd, iimiz nedir ve ileride ne olacaktr, ne olmaldr gibi sorulara cevap arayan bir kavramdr.
in ne olaca ve ne olmas gerektii; tketici ihtiya ve isteklerindeki gelimeyi dikkate almak, gelecei dnmek demektir.

rgt yelerine yn vermek amacyla belirlenmi ve rgt benzerlerinden ayran uzun dnemli grev ya da ama olarak da ifade edilebilir. rgtn misyonu, paylalan ortak deerler ya da inanlardr.

MSYON

Ne i yapacaz ve kimler iin yapacaz? letmemiz nedir, ne olacaktr ve ne olmaldr?

Neyi gerekletirmek istiyoruz, hedeflerimiz ve inanlarmz nedir?


Mterilerimiz kimlerdir ve bunlarn ortak zellikleri nelerdir? rn kalitemiz ve buna uygun teknolojimiz ne olmaldr?

letmemizin temel ilkeleri nelerdir?

LETMENN MSYONU 5 TEMEL ELEMAN TARAFINDAN EKLLENR :

in ne olaca ve ne olmas gerektii; tketici ihtiya ve isteklerindeki gelimeyi dikkate almak, gelecei dnmek demektir.

MSYONUN KAPSAMI
Hedef kitle ve piyasa corafik alanda deerlendirme, byme, karllk ve sreklilik konusundaki dnceleri, iletmenin genel felsefesi ve i yapma felsefesi, genel olarak vermek istedii imaj, iletmenin kendisinin nasl grd kullanlacak temel teknolojiler, hangi mteri kitlesi ve pazara hizmet sunulaca.

MSYON BELRLENMESNN FAYDALARI

letme ynetiminin dikkatlerini insan kaynana evirir.


letme blmleri arasnda hedef ve ama atmalarna engel olmak. rgt yaps ve ynetim stilini gelitirir.

MSYONU ETKLEYEN FAKTRLER


1.SEL FAKTRLER

2.DISAL FAKTRLER
*zerk ve giriimcilik
*Mteriye yakn olmak

Ynetim etkinlii Strateji rgt yaps Ynetim etkinlii Merkez otorite

*Pazar odakl
*Kalitede nc olmak.

BAZI KURUMLARIN MSYONLARI


Yaygn sat kanallaryla, sunduu zengin ve kaliteli teknolojik rn gam ve kaliteli hizmetleriyle, mterilerinin yannda olmak.
lham veren ve insan ruhunu zenginletiren bir marka olmak. Her seferinde bizimle ilk tanmanz ve ilk kahveniz olabileceini dnerek servis veriyoruz.

MSYON
NE? Hizmet alanlarn ihtiyalar

NEDEN? Var olu nedeni, kurulu amac Nasl? Yaklamlar,yntemler KME? Hizmet alan kesimler

BR MSYONUN ETKN OLABLMES N


1) Piyasaya ynelik olmas 2) Uygulanabilir olmas 3) Motive edilmi olmas

4) Spesifik olmas gereklidir.

VZYON NEDR?

VZYON
Vizyon, mevcut gerekler, umutlar, hayaller, tehlike ve frsatlarn bir araya gelmesi ile oluan gelecein tanmlanmas iin bilinmeyene doru bir bak olarak ifade edilmektedir. letme ynetiminde; iletmenin uzun dnemde gerekletirmeyi hedefledii sonular ifade etmektedir.

VZYON
Vizyon, verilmi erevenin dna tamaktr. Sanayi sralamasnda ilk 500 firma iinde yer almayan bir iletmenin gelecek 5 yl iinde ilk 10 arasnda olmay istemesi veya blgesel bir iletmenin global bir yapya kavuarak dnya pazarlarnda bilinen ve rekabet edilen bir duruma gelmeyi dlemesi, o iletmelerin vizyonu saylabilir.

VZYON
Gelecekte istenen

Bugn bulunulan

AY'A YKSELMEY HEDEFLE, ULAAMAZSAN BLE... ..YILDIZLARIN ALTINA DERSN.

VZYONU ETKLEYEN FAKTRLER


FAKTRLER
*Ynetim felsefesi * Hissedilen ve etkili bir imaj *Glecein tahmini

DI FAKTRLER
*Teknolojik, ekonomik ve siyasi deiimler *Kreselleme ve yeni ynelimler *Gnn koullar ve uzun vadede artan rekabet ortam *Hayal etme, analiz etme ve kuvvetli sezgiler *Vizyon savalar ve liderler *Deiim ve dnm etkileyen faktrler

VZYON KURMAK N

1.BZE NE OLACAK?
YIL SONRA HANG NOKTADA OLMAK STYORUM?

2.........

3.KOLUMUZ

NEREYE GDYOR VE HANG LETMEMZN BU KOLU LE NASIL BR LKDE OLMASINI STYORUZ?

VZYONUN KAPSAMI

EKRDEK DEOLOJS (LDER DEOLOJS)

NGRLEN GELECEK

TEMEL DEERLER

TEMEL HEDEFLER

VZYON NN VE NASIL OLUTURULUR?


Organizasyondaki uyumsuzluklar gidermek, mevcut ve gelecekteki pazarlara uygun ekilde girebilmek, organizasyonda birbirinden farkl faaliyetleri, ilevleri ve projeleri uyumlatrabilmek, igrenleri btnsel bir uyum iinde altrabilmek, sinerjik etki yaratmak iin vizyon oluturulur.

VZYONU PAYLAMAK?
Vizyonun anlalmamas veya paylalmamas, onun yokluuna edeer bir durumdur. Peter Senge, insanlarn bakalarnn hedefleri iin komadn, sadece kendi inandklar hedefler ya da gelecekte ulamak istedikleri hedefler iin iten alacaklarn belirtiyor. Bunun iin paylalan bir vizyonun katlmla gerekletirilmesi ve gelitirilmesi gerektiini aklyor.

NOSTALJY BIRAK,, VZYONA BAK!

BAARILI BR LETME KLTR N SIKSIK SORULMASI GEREKEN 4 TEMEL SORU VARDIR.

NEREDEYDK? NELER YAPTIK?

NEREDEYZ?
GELECEKTEK YNMZ NE OLMALI?

BAZI KURUMLARIN VZYONLARI


Fakltemizin vizyonu, btn birimleriyle ada lkelerdeki standartlarda eitim veren bir faklte oluturmak, salk sistemine nder eczaclar yetitirmektir

ehir hayatn kolaylatran, evreye duyarl, alternatif enerji kaynaklarn ynetebilen lider kurulu olmak.

BAARILI BR VZYON N NELERE DKKAT EDLMEL?


Baarl bir vizyon kiilerde istek ve heyecan uyandran vizyondur. Ak, kolay anlalr ve yaln olmas kadar etkileyici olmas da nemlidir.

rnegin PHILIPS in vizyonu :


Birlikte daha iyiyedir. Bu hem ok geni, hem de herkesi kucaklayan bir vizyondur. Akla gelen her soruya uygun cevab ieren derinliktedir.

VZYON VE MSYON KAVRAMLAR ARASINDAK FARKLILIKLAR


Bir iletmenin vizyonu ve misyonu ayn ya da benzer olabilir fakat bu vizyonla misyonun ayn ey olmas demek deildir.

Vizyon, gelecekte, imdi varolan konumdan daha iyi bir konumu anlatrken; misyon, u andaki durumu anlatmaktadr.

VZYON VE MSYON KAVRAMI NASIL OLUTU?


Her iki kavram da neredeyse insanlk tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca birok gelime vizyon sahibi kiiler tarafndan gerekletirilmistir. rnein ilk globallese kavram milattan nce, Byk skenderin vizyonunun bir paras olarak karmza kar. Benzer bir vizyon Cengiz Handa grlr. Leonarda da Vinci gene ilk akla gelen vizyoner bilim ve sanat dehasdr.

Atatrk, Abraham Lincoln, Henry Ford, Einstein, Charlie Chapli... Hepsi farkl alanlarda dehasn ortaya koymus, geni vizyon sahibi, ismini tarihe yazdrm insanlardr.

Vizyon ve misyon kavramlarnn irketlerde kullanlmaya balamas ise, sanayi devrimine kadar gider. Daha eski alardan gelen kurumsal yaplarda da (rnegin kilise, baz bat avrupa imparatorluklar vb.) vizyon ve misyon beyanlarna rastlayabiliyoruz.

VZYON VE MSYONA NEDEN HTYA VAR? OLMASALAR OLMAZ MI??

GENELDE RKETLERN YA DA KURUMLARIN VZYONLARI VE MSYONLARI BRBRNE OK BENZYOR. BU DA VZYON VE MSYONUN, SANK SADECE ZORUNLULUK NEDENYLE, YAPMI OLMAK N BELRLENDN HSSETTRYOR. NEDEN VE NASIL BYLE OLUYOR?

irketlerin vizyonlarnn birbirine benzemesi nemli deildir. Bu tpk herkesin 2 gz, 1 az, 2 kula, 1 burnu var demek gibidir. 5 milyara yakn insanda tm bunlar var ama her biri bir digerinden farkl. Birbirinin ayns iki insan yok. Ayn durum kurumlar iin de geerli.

MAJ NEDR?

MAJ
maj, bir kii, bir topluluk veya bir kurumun kendileri ile ilgili olarak baka insanlar zerinde brakmak istedikleri veya braktklar izlenime denir.

MAJIN FONKSYONLARI
WOLFGANG MERKLE, imajn fonksiyonlarn yle ifade etmitir: 1- Karar Fonksiyonu 2- Basitletirme Fonksiyonu 3- Dzen Fonksiyonu 4- Oryantasyon Fonksiyonu

5- Genelletirme Fonksiyonu

MAJ ETLER
KURT HUBER, imaj eitlerini yle sralamtr; 1- Kurumsal imaj,

2- Kiisel imaj,
3- Yabanc imaj, 4- Olumlu imaj 5- Olumsuz imaj 6- stenilen imaj, 7- Mevcut imaj, 8- rn imaj, 9- Marka imaj.

BAZI MAJ ETLER


Kurumun tm alan ve faaliyetlerini kapsayan imaja emsiye imaj denir Kurumun kitleler tarafndan alglanan grnts kurum imajdr.

Piyasa yeni kacak rne ynelik imaj almas rn imajdr. rnn kalitesi, fiyat, sat yeri, ambalaj o rnn imajdr. Kiilerin markaya kar deneyimle oluturduu olumlu ya da olumsuz grlerin toplam marka imajdr.

KURUMSAL MAJ NEDR?


Kurumsal imaj, bir kurumun btn alanlarda, btn rnlerde, btn konularda, brakmak istedii ve brakt izlenime denir. emsiye imaj da denir.

KURUMSAL MAJ
"Szkonusu kurum ile ilgili sahip olunan bilgiler, kurum ile ilgili deneyimler, inanlar ve bunlarn karlkl etkileimleri sonucunda oluan ve o kurumun d grnmnn zn temsil eden izlenim" olarak tanmlanabilir. Sz konusu kurumun tm markalar / rnleri, davranlar ve verdii mesajlar tketiciler ve dier ilgili gruplardaki imajn farkl llerde etkiler.

Bir kurumun imaj eitli kaynaklardan ilgili kitlelere gelen mesajlardan ve ilgili gruplarn eitli kaynaklardan edindii izlenimlerden oluur: *kurumun rnleri / verdii hizmetler *kuruma bal irketler ve itirakler *sat noktalar / bayiler / ubeler *reklam ve tantm faaliyetleri *personel kalitesi / nitelii *logosu / brorleri, ambalajlar vb. *sosyal/kltrel etkinlikleri, sponsorluklar *kurumun fiziksel d grnm *mal varlklar, tesisleri, fabrikalar *kulland teknoloji ...... vb.

KURUMSAL MAJI ETKLEYEN UNSURLAR

Sat sonras hizmet Reklamlar Ambalaj Endstriyel ilikiler Borsann etkisi

Fiziksel grnt
Sponsorluk Mteri memnuniyeti

TARHE

ABD BRAHM

RKET PROFL
Abdi brahim, 1912 ylna dayanan tarihi boyunca, gemiinden ald gc daima ileriye tayan bir irket olmutur. nsan salna ynelik ila ve rnleri, nc ve yeniliki yaklamlarla tbbn ve insanln hizmetine sunan Abdi brahim, bugn Trkiye'de ila pazarndan daha hzl byyen, tercih edilen, saygn bir oyuncudur.

Dnyann en byk 100 ila irketinden biri olan Abdi brahim, 2003 ylndan bu yana ciro ve toplam kutu satnda Trkiye ila sektrnn lideridir. Trkiyede yzde 7.0Rlik pazar payna sahip olan Abdi brahim, toplam 15 lkeye 29.5 milyon dolarlk ihracat gerekletirmektedir.

2008 ylnda Trkiye'nin 500 Byk Sanayi Kuruluu" raporunda 94. srada yer alan Abdi brahim, uzman ve yetkin 2800 akn kiiden oluan nitelikli insan gcyle sektrdeki en yksek istihdam yaratmaktadr ve ayn zamanda sektrn en geni pazarlama ve sat kadrosuna sahiptir.

AR-GE
Kendi sektrnde, ileri lkelerle kyaslanabilecek bir teknolojik dzeye sahip olan Abdi brahim ArGe biriminde 100 akn kalifiye eleman almaktadr.

nsan Kaynaklar Misyonu


*irket hedeflerine ulamada katk salayacak

insan kaynaklar politika ve uygulamalar oluturmak, *Etkin bir ie alm sreciyle irket deerlerini ykseltecek yeni kiiler istihdam etmek, *Sonu odakl ve hzl karar alan bir organizasyon yaps oluturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yksek alanlar oluturmak, *Rekabeti, doru bir cret ve yan haklar politikas uygulamak,

*Hedef bazl ynetim modeli ile alanlarnn baarsn ve srekli geliimini destekleyerek, irketin ana hedeflerine ulamasna katk salamak, *Efektif insan kaynaklar planlamas ile rekabet gcn artrmak, gelecein liderlerini yetitirmek, *alanlarnn memnuniyetini ve irkete balln artrmak, *irket hedefleri dorultusunda ihtiyalar tespit edip, kariyer geliim planlarna ynelik gerekli aksiyonlar almak, *Matriks organizasyon yapsn destekleyen i iletiim faaliyetlerini gelitirmek.

nsan Kaynaklar Vizyonu


"Trk ila sektrnde tercih edilen ve allmak istenen bir irket olmak"

kaynaka
www.teknosa.com

www.iett.gov.tr
www.abdiibrahim.com.tr www.pharmacyerciyes.edu.tr www.tdk.gov.tr www.kurumsalkimlik.gen.tr www.belgeler.com eitli tez ve makaleler

Teekkr ederim...