You are on page 1of 1

Otzky k zpotu z chirurgick propedeutiky: 1. Historie chirurgie, chirurgick obory a specializace. SVTLI 2.

Zkladn principy prvn pomoci a neodkladn pe (krevn obh a kardiovaskulrn systm, respirace a ventilace, vdom). HONZA 3. Zkladn charakteristika oku a jeho prevence v rmci prvn pomoci. MARINA 4. Asepse, antisepse, zpsoby a druhy sterilizace a desinfekce. SIMCA 5. Druhy anestezie. RDA 6. Vyeten chirurgicky nemocnho.DENCA 7. Zklady veden zdravotnick dokumentace v chirurgii vetn prvnch aspekt ONDRA 8. Obecn chirurgick problmy: nozologick jednotky ( tumory, cysty, vedy, sinusy a ptle, nekrza, gangrena), soubn onemocnn a problmy ( metabolick, kardiovaskulrn, ventilan, psychologick a psychiatrick), specifick aspekty (dtsk vk, st). JIRKA 9. Znty a infekce v chirurgii (rann, mstn, systmov a celkov), prevence tetanu, nozokomiln infekce. KREL 10. Druhy a vlastnosti ran, ran hojen (per primam intentionem, per secundam intent ionem). ELIKA M. 11. Pprava nemocnho k operaci mstn a celkov vetn ppravy operanho pole HANKA 12. Uspodn operanho slu, operan tm. ELISKA P. 13. Chirurgick technologie- endoskop a endoskopie, mikroskop a mikrochirurgie. TYNKA R. 14. Krvcen, vron krevn, fyziologick a chirurgick hemostza. RICHARD 15. Chirurgick zdravotnick materil- druhy obvaz, icho materilu, zkladn nstroje. VASEK 16. Aplikace liv: injekce, infuze, instalace, infiltrace a ostatn (perorln podn, nplasti, gel, krm, mast, on a un kapky). ELISKA V. 17. Chirurgick dren, katetrizace.ALI 18. Pooperan pe mstn a celkov, pooperan komplikace. PETA 19. Viva a dietetika v chirurgii. TYNKA Z. 20. Rehabilitace v chirurgii. VICHNI