You are on page 1of 6

KEMAHIRAN PENGUKUHAN (PENEGUHAN

)
Chang Kor Siew Chung Keat Loon Lee Chee Moi Tan Han Ping Yii Ung Li 820717-10-5736 801112-14-5627 851126-12-5614 810727-01-5831 850605-13-5129

.KEMAHIRAN PENGUKUHAN (PENEGUHAN) • Pengukuhan atau peneguhan merupakan setu teknik mengajar yang digunakan apabila pelajar memberi jawapan yang betul atau menunjukkan prestasi yang baik dalam sesuatu aktiviti pembelajaran.

. – Peneguhan haruslah diberikan dengan ikhlas dan jujur supaya pelajar yang menerima pengukuhan itu merasa banggsa dan mesra. jantina dan status sosial pelajar.PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN PENGUKUHAN (PENEGUHAN) – Bentuk pengukuhan haruslah di ubah dari masa ke semasa untuk mengkalkan keberkesanan pengukuhan. – Peneguhan haruslah diberikan sebaik sahaja pelajar menunjukkan tingkah laku positif. – Peneguhan negatif seperti mengkritik atau menyindir pelajar hendaklah di elakkan. – Teknik memberi peneguhan hendaklah sepadan dengan umur.

– Memupuk semnagat keyakinan diri pelajar yang mewujudkan tingkah laku positif. .OBJEKTIF-OBJEKTIF KEMAHIRAN PENGUKUHAN / PENEGUHAN – Memberi galakan kepada pelajar dalam aktiviti pembelajaran. – Menggalakkan pelajar yang terlibat dan pelajarpelajar laiin juga akan menunjukkan tingkah laku yang positif. – Memperbaiki disiplin kelas dengan mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. – Mengukuhkan konsep atau isi pelajaran supaya kekal dalam ingatan.

– Pelajar –pelajar akan cuba memberikan tingkah laku positif. – Menjadikan disiplin kelas bertambah baik.KESAN KEMAHIRAN PENGUKUHAN KEATAS PENGAJARAN PEMBELAJARAN – Peneguhan akan membawa semangat ingin belajar. – Pelajar lain yang belum menerima peneguahan akan berusaha menunjukkan tingkah laku yang baik. Ini menunjukkan aktiviti pengajaran guru disukai oleh pelajar. – Hubungan antara guru dan pelajar akan bertambah erat dan mesra. – Pelajar akan merasa dihargai dan smengat ingin belajar akan meningkat. .

GERAK ISYARAT DAMPINGAN Sentuhan Lisan negatif Gerak isyarat . Baik / bagus Ya/betul/ jawapan bagus Guru menunjukkan: Senyuman/ Anggukan kepala/ Menepuk tangan Mendampingi pelajar/ Berdiri di sebelah pelajar Menyentuh kepala/ Menyentuh bahu/ Menyentuh bahagian belakang badan Kurang lengkap/ Jawapan buruk/ Bukan/ Salah Menyindir/ Menggeleng kepala/ Menunjukkan muka marah/ Menggoyangkan tangan.Contoh-contoh Pengukuhan LISAN POSITIF Guru menggunakan.