You are on page 1of 4

LAPORAN POST MORTEM MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2013 KELAS 4KM DAN 4ERT

1.0 PERBANDINGAN P1, P2, P3 DAN P4 KELAS 4 KM


Bil Calon PEPERIKSAAN Daftar P1 P2 P3 P4 32 32 32 32 Ambil 32 30 29 32 TH 0 2 3 0 Bil 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Bil 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Bil 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Bil 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Bil 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Bil 4 1 0 1 % 12.5 3.33 0 3.13 Bil 13 7 3 18 % 40.63 23.33 10.34 56.25 Bil 3 4 3 6 % 9.38 13.33 10.34 18.75 Bil 11 9 13 6 % 34.38 30 44.83 18.75 Bil 31 21 19 31 % 96.88 70 65.52 96.88 Bil 1 9 10 1 % 3.13 30 34.48 3.13 6.75 7.60 8.03 6.63 GRED A+ GRED A GRED AGRED B+ GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GRED G GPMP

Pencapaian dalam P4 adalah yang terbaik antara semua peperiksaan dengan GPMP sebanyak 6.63 dan hanya seorang murid gagal Bilangan murid gagal bertabur secara normal bagi kesemua peperiksaan, mudah pada permulaan, pertengahan keliru dan akhir memahami Analisis item menunjukkan murid tidak menguasai Bahagian C pilihan no 11 atau 12.

PERNYATAAN MASALAH : Bilangan pelajar cemerlang tiada. KEKUATAN 1. Pelajar telah didedahkan dengan teknik menjawab dan format soalan SPM oleh guru mata pelajaran. 2. 3. KELEMAHAN 1. Kurang menguasai kemahiran proses sains. 2. 3. PENAMBAHBAIKAN 1. Memperbanyakkan latih tubi berformat soalan SPM supaya murid dapat membiasakan dengan bentuk soalan. 2. 3.

PERNYATAAN MASALAH : Masih ada murid yang gagal

KELAS 4 ERT
Bil Calon PEPERIKSAAN Daftar P1 P2 P3 P4 25 25 24 24 Ambil 25 24 24 24 TH 0 1 0 0 Bil 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Bil 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Bil 0 0 0 1 % 0 0 0 4.17 Bil 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Bil 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Bil 0 1 0 1 % 0 4.17 0 4.17 Bil 2 0 1 5 % 8 0 4.17 20.8 Bil 1 2 3 6 % 4 8.33 12.5 25 Bil 14 3 5 6 % 56 12.5 20.8 25 Bil 17 6 9 19 % 68 25 37.5 79.2 Bil 8 18 15 5 % 32 75 62.5 20.8 8.12 8.54 8.42 7.17 GRED A+ GRED A GRED AGRED B+ GRED B GRED C+ GRED C GRED D GRED E LULUS GRED G GPMP

Pencapaian dalam P4 adalah yang terbaik antara semua peperiksaan dengan GPMP sebanyak 7.17 dan hanya 5 orang murid gagal Seorang murid berjaya mendapat ABilangan murid gagal bertabur secara normal bagi kesemua peperiksaan, mudah pada permulaan, pertengahan keliru dan akhir memahami

KEKUATAN

1. Pelajar telah didedahkan dengan teknik menjawab dan format soalan SPM oleh guru mata pelajaran. 2. 3. KELEMAHAN 1. Kurang menguasai kemahiran proses sains. 2. 3. PENAMBAHBAIKAN 1. Memperbanyakkan latih tubi berformat soalan SPM supaya murid dapat membiasakan dengan bentuk soalan. 2. 3.

Disediakan oleh :

Disemak oleh :

(ROZLINDA BINTI RAMLAN) Guru MP

( KB / GPK 1 )