You are on page 1of 6

INS Jaume Mim Estiu 2013

Tecnologia 2ESO

Dossier destiu de recuperaci primer trimestre


NOTA: .........

Cognom i noms:..................................................................................

Aquest dossier s obligatori per recuperar la part del curs corresponent a aquesta avaluaci al setembre. Lheu de lliurar el dia i lhora de lexamen de setembre. La informaci la podeu trobar al quadern, als vostres dossiers, al llibre digital, a la web del curs i, si cal, a internet .

U1

La producci

Part prctica: Crea una presentaci de diapositives (PowerPoint) amb els segents requeriments: El tema ha de ser un invent ds quotidi: telfon, rdio, rentadora, etc. Ha de tenir un mnim de 5 diapositives a ms de la portada. Ha de tractar de la seva histria, petita biografia del seu inventor o inventors i del seu funcionament. Ha de tenir imatges per illustrar la informaci escrita. Ha de tenir hipervincles (enllaos) a webs dinternet per ampliar informaci. Ha de seguir els consells que hem vist durant el curs per fer presentacions. La presentaci sha denviar a danialmi3@gmail.com abans del dia de lexamen.

Exercicis:
1. Completa: Un sistema dorganitzaci de la informaci basat en la possibilitat de moures per dins dun text i cap a textos diferents per mitj de paraules clau o enllaos sanomena .................................... Una referncia a un document dhipertext o a qualsevol altre recurs (pgina web, arxiu, adrea de correu electrnic, etc.) s un .................... Una presentaci consta dun conjunt de .................. que semmagatzemen en un nic arxiu. Lefecte dinmic que es produeix en passar duna diapositiva a la segent en una presentaci sanomena .....................

2. Explica el concepte de document multimdia, especificant els avantatges que presenten i ficant alguns exemples.

INS Jaume Mim

curs 2012-2013

Tecnologia 2ESO

Dossier de recuperaci destiu

Primer trimestre

3. Explica qu s ladrea IP dun ordinador duna xarxa, i quina relaci t amb ladrea URL duna pgina web. Quin nmero dadrea IP mxim es podria formar?

Comenta de forma raonada la segent frase: Un servidor DNS tradueix les IPs en URLs

En una xarxa, pot haver-hi dos ordinadors amb el mateix nmero IP? Justifica la resposta.

4. Explica el procs que se segueix des de lextracci fins la fabricaci dobjectes metllics. A ms, completa el segent esquema amb les segents paraules: Transformaci mineria obtenci del metall escora terrestre producte mineral metallrgia metall

Quines sn les matries primeres necessries per a lobtenci dels metalls? On les podem trobar?

INS Jaume Mim

curs 2012-2013

Tecnologia 2ESO

Dossier de recuperaci destiu

Primer trimestre

Quina s la tcnica industrial de treball amb metalls que requereix fondrels prviament?

Classifica les tcniques industrials de treball amb metalls en dos grups: les que utilitzen motlles i les que utilitzen eines de tall.

5. Explica quina diferncia hi ha entre un metall pur i un aliatge, i quina s la utilitat daquests ltims. Fica exemples.

Quins sn els metalls frrics ms importants? Si tenim en compte com estan formats, quina diferncia hi ha entre un acer i una fosa?

Quin s el principal inconvenient dels acers? Com es pot evitar?

Quina diferncia hi ha entre un acer al carboni i un acer aliat? Classifica els productes segents en metalls purs i aliatges: llaut, acer, zinc, alumini, fosa, estany, bronze, crom, ferro. Metalls purs Aliatges Indica, per a cadascun dels materials segents, els noms dalguns objectes que pugui haver-hi a casa teva i que estiguin fets amb aquest material: alumini, coure, llaut i crom.

Qu tenen en com el llaut i el bronze?

INS Jaume Mim

curs 2012-2013

Tecnologia 2ESO

Dossier de recuperaci destiu

Primer trimestre

6. Explica el procs que se segueix des de lextracci fins la fabricaci dobjectes plstics. A ms, completa el segent esquema amb les segents paraules: Industria petroqumica objectes de plstic indstria del plstic petroli obtenci de plstics polmers indstria qumica

7. Explica els tres tipus de plstics que utilitzem habitualment:

Quines sn les propietats ms comunes dels plstics?

Com ms pesant s un vehicle de transport, ms energia consumeix en els seus desplaaments. Com relaciones aquest fet amb laugment de ls de peces de plstic en els vehicles davui dia?

Quina diries que s la propietat que tenen tots els metalls i que no tenen els plstics?

INS Jaume Mim

curs 2012-2013

Tecnologia 2ESO

Dossier de recuperaci destiu

Primer trimestre

Quina diferncia fonamental hi ha entre la pirlisi i la incineraci de residus plstics?

Quina s la pitjor opci, des del punt de vista ambiental, per al tractament dels residus de plstic? Per qu?

8. Tria la resposta correcta:


a) Una xarxa LAN s conjunt dordinadors connectats a internet de manera independent. s un conjunt dordinadors connectats entre s de manera que es poden comunicar. Sempre necessita dinternet. Totes sn certes. b) El ferro colat s un aliatge de ferro i carboni s ferro pur s un aliatge de ferro i coure Totes les respostes anterior sn falses c) El coure s un aliatge de ferro i carboni s un aliatge de llaut i bronze s un aliatge dalumini s un metall pur d) Els metalls sn materials Molt plstics quan estan molt calents Molt plstics sempre Molt frgils Que sels dona forma amb la tcnica dinsuflaci daire a pressi. e) El domini .edu i .fr sn respectivament Un domini territorial i un de genric Un domini genric i un de territorial Un domini genric tots dos Formen part de la IP f) Quan utilitzem un programari dintercanvi de msica per internet, estem fent servir una configuraci de xarxa Client - servidor P2P Idntica a la que utilitzem quan fem el bloc Totes sn falses g) Per evitar que un programa espia entri al nostre ordinador i envia dades a travs dinternet sutilitza Un tallafocs Un firewall Les dues anteriors sn certes Totes les anteriors sn falses h) La pirlisi s un mtode que es pot utilitzar per Generar energia elctrica a partir dels plstics Per recuperar alguns components dels plstics Per tornar a donar forma als plstics Per reciclar els metalls i) Quins tipus d'unions metlliques requereixen fer uns forats a les peces a unir? Les cargolades INS Jaume Mim curs 2012-2013 Tecnologia 2ESO

Dossier de recuperaci destiu

Primer trimestre

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Les reblades Les dues sn certes Totes sn falses Qui sencarrega dextreure els metalls dels minerals que els contenen? La indstria minera La indstria metallrgica La indstria del metall La indstria petroqumica La injecci de plstics consisteix en: La polimeritzaci de monmers per injecci a pressi. Sotmetrels a pressi per tal que en millorin les propietats. La utilitzaci de plstics en aplicacions sanitries. Introduir a pressi dins un motlle el plstic estovat amb calor per tal dobtenir lobjecte desitjat. Lextrusora s: Un tipus de polmer expandit. Una mquina que permet obtenir objectes de plstic amb formes llargues i de secci uniforme com els tubs. Una mquina que permet obtenir objectes de plstic amb formes complexes grcies a la utilitzaci dun motlle. Una mquina que permet obtenir objectes de plstic a partir duna lmina. La utilitzaci de plstics t com a inconvenients: La perillositat de les mquines necessries per donar-los forma. La gran quantitat de residus que produeixen, perqu no es poden reciclar. La reducci de productes naturals. La necessitat de consumir petroli. Els plstics sn materials: Naturals que sutilitzen sense transformaci. Artificials perqu no duren tant com els metalls. Generalment sinttics i obtinguts a partir del petroli pel procs de polimeritzaci. Sinttics obtinguts a partir de productes naturals com el cot. Els termoplstics sn plstics: Que mantenen lescalfor durant fora temps. Que sutilitzen per a aplicacions trmiques. Que es degraden quan sescalfen i, per tant, no poden tornar a ser emmotllats. Que es poden emmotllar diversos cops perqu sestoven i no es degraden quan els escalfem. Algunes de les propietats ms importants comunes a tots els plstics sn: Lleugeresa, conductivitat trmica i resistncia als esforos mecnics. Lleugeresa, allament trmic i elctric i resistncia als productes qumics. Allament trmic i elctric, elasticitat i duresa. Plasticitat, alt punt de fusi i fragilitat. Lelaboraci dobjectes de plstic es fa a: Les indstries petroqumiques. Els tallers mecnics. Les indstries del plstic o transformadores. Les indstries de motlles. La utilitzaci de plstics t com a avantatges: Lobtenci dobjectes ms duradors i la reducci de residus. La reducci del pes dels objectes i lestalvi denergia respecte als metalls. El reciclatge, ja que tots es poden reciclar fcilment. Lestalvi de matries primeres com el petroli. Les ampolles de plstic es fabriquen amb: Una extrusora dinjecci. Una emmotlladora amb insuflaci daire a pressi. Una injectora amb un motlle buit. Una emmotlladora al buit. Quina de les afirmacions segents no s un bon consell per aconseguir presentacions efectives? Expressar una idea en un pargraf. Conv que cada diapositiva tingui un ttol. Utilitzar pargrafs llargs. Ser curs en lelecci dels colors. curs 2012-2013 Tecnologia 2ESO

INS Jaume Mim