CO-OWNERS

Ipshita Sengupta Jhuma Basak Meghna Agarwal Haritreshi Purohit Sharda Nand Singh Gagan Vishnu Meshram Aniruddhasinh Parmar Dhrub Jyoti Basu Mahua De Sandip Roy Jayendu De Shobhana & Ram Badrinathan Pawan Dhall Dhiren Kapadia Ameetha Singh Anjali Gopalan Evelyn Tu Priti Sinha Sanjukta Roy Yadu Verma Shailaja Devashri Mukherjee

Kolkatta Kolkatta Mumbai Rajkot Mumbai Mumbai Mumbai Kolkatta New Jersey San Fransisco DC Mumbai Kolkatta Mumbai Mumbai Delhi Princeton Mumbai West Virginia Delhi New York Mumbai

Abhishek Dhar Rahut Dutta Nandini Saikat Roy Abrar Hussain Sandhya Suri Hiyaa Ashish Israni Manish Talwar Valentina Erath Sunil R Nair Winnie Singh Anupama Mandloi Rahi Vipul Bansal Taniya Sodhi Gautam Prashant Roy Abhishek Dhar Ms C G Saraswathi(Tulir) Datta Vinod Dave Ganesh Nallari Saathi Seema Kaul Gupta

Banglore Dubai Texas Banglore Chicago Nigeria Geneva Vienna Mumbai Delhi Mumbai Delhi Mumbai Budh Nagar Mumbai Banglore Banglore Mumbai Hyderabad Kolkatta New York