Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 v SR

Osobné automobily
podľa zdvihového objemu motora

zdvihový objem motora

3

do 900 cm vr.
nad 900-do 1200
nad 1200-do 1500
nad 1500-do 2000
nad 2000-do 3000
nad 3000

Bratislavský

Banskobystrický

Nitriansky

Trenčiansky

Trnavský

Košický

Prešovský

Žilinský

67,18 €
88,18 €
121,77 €
155,36 €
197,35 €
235,14 €

62,00 €
80,00 €
115,00 €
148,00 €
180,00 €
218,00 €

63,89 €
82,89 €
124,10 €
157,44 €
198,80 €
235,75 €

61,00 €
81,00 €
117,00 €
150,00 €
181,00 €
214,00 €

64,99 €
85,44 €
117,57 €
150,43 €
190,96 €
227,47 €

62,07 €
80,33 €
113,19 €
146,06 €
182,57 €
219,08 €

63,19 €
81,78 €
111,53 €
144,98 €
182,17 €
219,34 €

61,34 €
80,51 €
135,10 €
171,61 €
182,28 €
214,69 €

Úžitkové vozidlá a autobusy, počet náprav 1 alebo 2
základné sadzby vozidiel podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav (neplatí pre vozidlá EURO 3, EURO 4 a 5)

hmotnosť v tonách

Bratislavský Banskobystrický

Nitriansky

Trenčiansky

Trnavský

Košický

Prešovský

Žilinský

do 1
1-2
2-4
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24
24-26
26-28
28-30

75,58 €
134,37 €
222,55 €
335,93 €
445,10 €
558,47 €
667,64 €
835,60 €
1 003,57 €
1 171,53 €
1 339,48 €
1 562,04 €
1 788,79 €
2 011,34 €
2 233,89 €
2 456,43 €
2 678,98 €

88,35 €
153,35 €
230,03 €
322,05 €
425,74 €
536,75 €
640,44 €
801,46 €
962,49 €
1 123,51 €
1 284,54 €
1 499,23 €
1 713,93 €
1 928,63 €
2 143,33 €
2 354,01 €
2 568,71 €

75,00 €
135,00 €
212,00 €
316,00 €
418,00 €
524,00 €
626,00 €
783,00 €
944,00 €
1 098,00 €
1 256,00 €
1 465,00 €
1 677,00 €
1 886,00 €
2 095,00 €
2 303,00 €
2 513,00 €

88,35 €
153,35 €
230,03 €
331,17 €
438,89 €
550,98 €
658,33 €
824,10 €
989,51 €
1 155,28 €
1 320,68 €
1 540,50 €
1 763,95 €
1 983,40 €
2 202,84 €
2 422,29 €
2 641,74 €

69,38 €
124,15 €
208,13 €
314,02 €
412,60 €
518,49 €
620,73 €
777,73 €
934,74 €
1 091,75 €
1 245,11 €
1 453,23 €
1 665,00 €
1 873,14 €
2 077,60 €
2 285,73 €
2 493,85 €

70,63 €
126,39 €
208,19 €
312,28 €
412,66 €
520,48 €
620,85 €
777,00 €
933,14 €
1 089,29 €
1 244,32 €
1 453,63 €
1 661,81 €
1 870,01 €
2 078,20 €
2 282,67 €
2 490,87 €

72,29 €
128,52 €
212,87 €
321,32 €
425,74 €
534,19 €
638,62 €
799,27 €
959,94 €
1 120,59 €
1 281,25 €
1 494,13 €
1 711,02 €
1 923,89 €
2 136,76 €
2 349,63 €
2 562,51 €

nad 30

74,00 €
133,00 €
212,00 €
312,00 €
417,00 €
518,00 €
620,00 €
777,00 €
933,00 €
1 089,00 €
1 252,00 €
1 452,00 €
1 660,00 €
1 862,00 €
2 075,00 €
2 269,00 €
2 480,00 €

Úžitkové vozidlá a autobusy, počet náprav 3
základné sadzby vozidiel podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav (neplatí pre vozidlá EURO 3, EURO 4 a 5)

hmotnosť v tonách

Bratislavský Banskobystrický

Nitriansky

Trenčiansky

Trnavský

Košický

Prešovský

Žilinský

do 15
15-17
17-19
19-21
21-23
23-25
25-27
27-29
29-31
31-33
33-35
35-37
37-40
nad 40

613,05 €
726,43 €
894,39 €
1 062,36 €
1 230,32 €
1 394,08 €
1 562,04 €
1 730,00 €
1 890,00 €
2 120,51 €
2 347,25 €
2 569,80 €
2 792,36 €
3 014,91 €

586,76 €
697,76 €
858,79 €
1 019,81 €
1 180,84 €
1 338,21 €
1 499,23 €
1 660,25 €
1 821,28 €
2 031,96 €
2 250,68 €
2 465,38 €
2 676,06 €
2 890,76 €

574,00 €
682,00 €
839,00 €
997,00 €
1 155,00 €
1 309,00 €
1 467,00 €
1 624,00 €
1 782,00 €
1 990,00 €
2 203,00 €
2 413,00 €
2 621,00 €
2 830,00 €

604,66 €
716,02 €
881,79 €
1 047,56 €
1 212,97 €
1 374,73 €
1 540,50 €
1 706,27 €
1 871,67 €
2 091,11 €
2 314,58 €
2 534,39 €
2 753,47 €
2 972,90 €

569,61 €
675,50 €
832,50 €
989,52 €
1 146,52 €
1 296,52 €
1 453,23 €
1 610,24 €
1 767,25 €
1 971,72 €
2 183,50 €
2 391,62 €
2 599,75 €
2 804,22 €

568,80 €
676,61 €
832,76 €
988,90 €
1 145,05 €
1 297,48 €
1 453,63 €
1 609,76 €
1 765,92 €
1 970,38 €
2 182,30 €
2 390,48 €
2 594,96 €
2 803,16 €

587,22 €
696,37 €
858,23 €
1 020,09 €
1 181,95 €
1 336,28 €
1 498,14 €
1 660,00 €
1 821,86 €
2 032,67 €
2 250,99 €
2 465,54 €
2 680,11 €
2 890,90 €

566,00 €
673,00 €
828,00 €
982,00 €
1 144,00 €
1 295,00 €
1 452,00 €
1 599,00 €
1 755,00 €
1 964,00 €
2 172,00 €
2 375,00 €
2 582,00 €
2 790,00 €

Úžitkové vozidlá a autobusy, počet náprav 4 a viac
základné sadzby vozidiel podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav (neplatí pre vozidlá EURO 3, EURO 4 a 5)

hmotnosť v tonách

Bratislavský Banskobystrický

Nitriansky

Trenčiansky

Trnavský

Košický

Prešovský

Žilinský

do 23
23-25
25-27
27-29
29-31
31-33
33-35
35-37
37-40
nad 40

781,02 €
948,98 €
1 116,94 €
1 284,91 €
1 452,86 €
1 675,41 €
1 898,00 €
2 120,51 €
2 347,25 €
2 569,80 €

747,79 €
908,81 €
1 069,84 €
1 230,86 €
1 391,89 €
1 606,58 €
1 821,28 €
2 031,96 €
2 250,68 €
2 465,37 €

732,00 €
890,00 €
1 048,00 €
1 205,00 €
1 327,00 €
1 573,00 €
1 782,00 €
1 990,00 €
2 203,00 €
2 413,00 €

770,07 €
935,84 €
1 101,61 €
1 267,00 €
1 432,77 €
1 652,22 €
1 871,67 €
2 091,11 €
2 314,58 €
2 534,39 €

726,62 €
883,62 €
1 040,63 €
1 193,98 €
1 350,99 €
1 559,12 €
1 767,25 €
1 971,72 €
2 183,50 €
2 391,62 €

724,95 €
881,09 €
1 037,24 €
1 193,38 €
1 349,52 €
1 557,72 €
1 765,92 €
1 970,38 €
2 182,30 €
2 390,48 €

749,08 €
911,94 €
1 072,80 €
1 230,89 €
1 392,75 €
1 607,31 €
1 821,86 €
2 032,67 €
2 250,99 €
2 465,54 €

721,00 €
877,00 €
1 033,00 €
1 189,00 €
1 337,00 €
1 548,00 €
1 755,00 €
1 968,00 €
2 172,00 €
2 375,00 €

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful