You are on page 1of 1

Brez naslova Doli doktor i policajac na uviaj nesree gdje je bilo dosta povrijeenih, te ih doktor pregledava: Ovaj mrtav,

ovaj mrtav, ovaj Odjednom se jedan malo podigne i ka!e: - "eeejjj, ja sam !iv## $a to ga policajac odalami pendrekom po glavi: - %a to ti zna bolje od doktora#

&tran '