16.

Forem Xin Yi Quan
Xin Yi Quan Shi Liu Shi

Původ
Sing-i-čchüan představuje umění šestnácti způsobů ovládání nitra i vnějška a je neoddělitelnou součástí základního nácviku umění Xin Yi (sin-i) uměni srdce a mysli: V rámci tří: vnitřních čínských bojových škol je styl Xin Yi Quan (sing-ičchüan),vedle Tai Ji Quan (tchaj-ti čchüan) a Ba Gua Quan (pa-kua-čchüan)známy především svojí silou a tvrdostí. V Genealogii školy Xin Yi Quan se v souvislosti s popisem procedury výcviku uvadí:"Na začátku vycviku je třeba se věnovat statickému cvičení tří tělesných pozic a teprve pak lze přejít k pohybovým cvičením. Tři tělesné pozice popisují staticke cviky v Xin Yi Quan, nazývané Zhan Zhuang Gong (čan-čuang-kung) zatímco procvičování Wu Xing Quan (wu-singčchüan)je cvičení v pohybu známé jako styl pěti prvků. Obě (statická i pohybová cvičení)jsou nosnými prvky Xin Yi Quan, přičemž při procvičování je nutne důsledně respektovat několik důležitých zásad držení těla: 1. 2. 3. 4. kohoutí nohy Ji Tui(ti-tchuej), dračí tělo Long Shen(lung-šen), medvědí ramena objímání tygří hlavy Hu Bao Tou (chu-pao-tchou),

šestero sjednocení vnitřku a vnějšku Nei Wai Liu He(nej-waj-liou-che). Nikdy přitom nesmíme zapomenout "vtáhnout hrud, vytáhnout záda, sevřít a vtáhnout konečník". Mezi třemi tělesnými pozicemi a stylem pěti prvků je vzájemná spojitost-styl pěti prvků je pohybovou formou tří statických tělesných pozic. Vytvářejí spolu základ pěstního umění Xin Yi Quan. Při procvičování tří pozic a pěti prvků je nutné koncentrovat ducha i "Qi"(čchi) a dosáhnout tak stavu přirozené uvolněnosti s vyloučením použití hrubé síly. Přesto jsou však orgány a tělesné tkanivo ve stavu vysokého napětí. Kdybychom před vlastním cvičením nevykonávali takzvané přípravne cviky které umožňují přechod z relativního klidu do stavu tenze, poměrně snadno by mohlo dojit ke zraněním či jiné újmě na zdraví. Výcvik bojových umění v minulosti sloužil nejen k získání tělesné kondice, ale rovněž společenského postavení. A právě proto mnozí bojovníci ve snaze zvyšovat své mistrovství byli ochotni absolvovat enormní tréningové dávky, jejichž základem byla právě uvedená cvičení. V knize o Genealogii školy Xin Yi Quan se o vztahu mezi rozvíjením síly a posloupnosti cvičení říká:"Zpočatku se doporučuje cvičit měkce, uvolněně a pomalu. Jde o uvolňování a natahování šlach a kostí a rovněž o vedení síly čchi. Teprve poté je vhodné cvičit tvrdost, prudkost a rychlost,

že v pěstním umění předcházejících generací se dbalo na zásadu-tvrdým a napjatým pohybům rozvíjejícím vnitřní sílu tvrdosti. že výsledny efekt cvičení je ve všech těchto oblastech vynikající." Z uvedeného je zřejmé. uvolňování na konci tréninku. že se klade důraz na procvičování jednotlivých pozic . uvolňování a natahování šlach a kostí. Desítky let praxe potvrzují. které mistr Wang Ji Wu (Wang Ťi Wu) na základě získaných instrukcí od Wang Fu Yuana (Wanga Fu-Jüena) ustálil do souboru šestnácti pozic. Aplikace zásady "málo. Tato sestava je zaměřena jak na vnější pohyby těla. Proč? Odpověd na tuto otázku lze najít v Genealogii.v níž se uvádí: "Správná zásoda běžného cvičení Xin Yi quan spočívá v tom.že to. 2. přičemž je nezbytné je od první až po poslední pozici přísně dodržovat. jednoduchost a strohost. Tento postup je v souladu se zákonitostmi pohybu lidského těla a také proto byla při vykonávání pozic a pohybů v Xin Yi Quan vypracována takzvaná přípravná cvičení. V Xin Yi Quan je rovněž velice důležité procvičovat pozice jednotlivě. že všechna vážnost se klade na esenci . prudkosti a rychlosti lze přejít až po procvičení měkkosti. . Říká se v nich: Princip bojoveho umění spočívá v tom. K základním pozicím později někteří mistři přiřadili nové pozice. Pohyby této sestavy ztělesňují nejvlastnější požadavky umění Xin Yi Quan. Tuto sestavu lze cvičit buď jen za účelem posilování organismu. tak i na procvičování vnitřního napětí Qi Gong (čchi-kung). nebo jako rozcvičku před tréninkem. případně jako rehabilitační cvičení při léčbě poraněných kostí. které detailně opisují takzvané vnitřní umění a také jeho spojitost s tělesnymi pohyby. což znamená že každý pohyb v jednotlivé pozici je třeba vykonávat až do maximální (krajni) polohy. která je součástí praktických aplikací. Tyto tři zásady jsou zakomponovány v šestnácti pozicích. V Genealogii je mnoho textů. Jak již bylo řečeno. Jak ve stylu pěti prvků. tak i ve stylu dvanácti forem se obvykle nevyžaduje velký rozsah pohybů.Po dlouhodobém cvičení nemá hloubka mistrovství dna. jehož zásadními principy jsou "vtažení hrudi a břicha a povytažení zad".tedy takzvaný rozvoj vnitřní síly.mistrovství". co tvar nemá vytváří energii Qi (čchi). co má tvar (například tělo) vytváří pozice. nejdříve je nutné dosáhnout uvolnění šlach a kloubů. kterými jsou prostota nenápadnost.Avšak fundamentální cvičení uvolňování svalů a kloubů poskytuje oporu pro zvyšovóní mistrovství. a to. zato esenciálně umožnila vznik charakteristických rysů Xin Yi Quan. Princip přemožení nepřítele je založen na tom. přičemž dbá na jejich organickou spjatost. Charakteristika 1. pomalych pohybů.

Pohyby ze šestnácti pozic v sobě obsahují také praktický základ. Jestliže v těle není dostatek Qi (čchi). Tak je postupně procvičováno celé tělo. Cvičení má široké a univerzální použití: Jak jsme se již v předcházejíci části zmínili. kteří si délku a intenzitu pohybů mohou přizpůsobit daným možnostem. tato sestava je víceúčelová a lze ji aplikovat při:    posilování těla. že cvičení Xin Yio Quan je systematické.protože pouze v tomto případě je v souladu se zákonitostmi "životních" pochodů 3. respektive uvolňovacích a relaxačních pohybech při cvičení cvičení zaměřeném na bojová umění.3 a 4 se hýbou především horní končetiny. vyčerpá se zároveň i Qi. i když jejich základní smysl je třeba pochopit. Pohyby jsou propracovány do systematického celku: i když se při cvičení šestnácti pozic postupuje především procvičováním jednotlivých sestav mezi všemi pozicemi existuje vnitřní spojitost Z hlediska jednotlivych částí těla lze říci. 5. zdvihání a klesání.pohyb s klidem v pohybu udržovat klid a v klidu obsáhnout pohyb. Od osmé pozice se k pohybu připojují také nohy. a tím se ještě více umocňuje vzájemná stímulace tkaniva organismu. naopak.neúčinná gesta.2. přičemz propojení jednotlivých pozic je naprosto přirozené. a ve dvanácté pozici "kopírování hladiny vody" ze stylu vlaštovky.Tyto jednotlivé zásady však nejsou uplatňovány izolovaně a nezávisle na sobě. Víc se o nich zmiňovat nebudeme. Proč je nutné posilovat Dan Tian? Vysvětlení je velice prosté: když se Dan Tian vyčerpá. postup a ústup. musí zase procvičovat techniky. Například v šesté pozici "v jednod chém nazdvižení nohy" je zahrnuto zdvihání i provrtávání. z organismu vyprchává i síla a cvičení pěti prvků a dvanácti forem jsou jen prázdná. v deváté pozici při "spouštění rukou" klesání a otáčení zpět. musí posilovat Dan Tian (tan-tchien) kdo si chce posílit Dan Tian . provrtávání a otáčení zpět. Také z toho je patrno. Z hlediska posilování těla má účinek cvičení spočívat ve stimulaci a harmonizaci fyziologických funkcí. postupu a ústupu. protože jsou obsaženy v pohybech všech šestnácti pozic. Uvedenym aktivitám se mohou věnovat lidé různého věku. že pohyby 16 forem Xin Yi Quan směřují zhora dolů: Začínají od horních končetin a temene hlavy pokračují až ke kloubům dolních končetin. Při pozicích 1.pasem a boky. všestranné a že díky němu jsou procvičovány všechny končetiny a stovky kostí v našem těle. přípravných. Při cvičení šestnácti pozic se velký důraz klade na umění sjednocovat vnitřek s vnějškem.Kdo chce cvičit esenci technik. vytvářejí jeden všestranně propojený celek. od páté pozice se začíná cvičit i trupem. přičemž každý jedinec může sledovat jiné záměry a cíle. že při aplikaci Xin Yi Quan jsou respektovány zásady horizontály a vertikály. Je známo. která obsahuje zdvihání a klesání. Pravidelné cvičení mohou vykonávat i staří a ne zcela zdraví jedinci. 4. Například míra podřepu "první pozice Ma Bu (ma-pu).nasednutí na .

stejně jako při funkčních poruchách měkkého tkaniva a kloubů. že louka či park nejsou pro nás dostupné. Počet opakování se rovněž musí řídit tělesnou kondicí cvičence a je nemyslitelné.zápal plic. na chodbě či terase. 6. že mnozí lidé si tímto druhem cvičení zlepšili nejen fyzickou kondici.). Poměrně často se také polemizuje kolem faktu. ale cvičit. dokonce v nemálo případech doporučují cvičit pouze některé vybrané pozice.v důsledku poškození (revmatický zánět ramenního kloubu.Takže jedna dobrá rada na závěr: cvičte jen pod vedením zkušených mistrů. Jen málokdo si uvědomuje jakou cenu má pohyb pro životaschopnost člověka. než u člověka starého a ne zcela zdravého. ve kterém by chyběl pohyb.V této souvislosti se v Genealogii uvádí: Kdo chce mít silné tělo. Staří mistři tvrdí. ale případně i v bytě. Všichni dobře známe základní pravdu která tvrdí. či není nutné odcvičit vždy a za každých okolností celou sestavu od začátku až do konce. tuhnutí šíje. že není třeba mnoho hovořit. bolesti v kříži atd. ale zbavili se i mnoha zdravotních problémů a nemocí. Protože cvičením nezpůsobujeme téměř žádný hluk můžeme pravidelný trénink vykonávat nejen v přírodě. zánět jater. aby byl stanoven pro každého stejně. že ke cvičení nepotřebujeme žádné speciální materiální vybavení. Účinky Na základě dlouholeté praxe je dokázáno. který není devizou jen pro stoupence bojových umění. Rozepisovat se dále o přednostech cvičení starých čínských mistrů nemá vý znam protože jako všude jinde také zde platí. nechť se věnuje kterémukoli bojovému umění. To je totiž jediná cesta jak předejít případným nedorozuměním a zklamaním. Neexistuje bojový styl.Velmi dobré léčebné výsledky byly dosaženy u nemocí chronického rázu (vysoký krevní tlak. Pro cvičení šestnácti pozic je nejdůležitější. zda je. Je to donekonečna se opakujicí proces. když se pohyb ukončí například již v polovině dráhy. že "život je pohyb" Člověk může disponovat životní silou zdravým duchem a pevným zdravím pouze v případě. V tomto případě není chybou. nervová labilita apod. Velkou výhodou Xin Yi Quan je fakt. nýbrž pro každého průměrného smrtelníka. Všeobecně lze tedy říci. nemocných a tělesně slabších.) Cvičení šestnácti pozic má rovněž velmi dobré preventivní účinky. aby byly uvolněné a aby respektovaly tělesné možnosti lidí starých. že má pravidelný pohyb. který chce žít klidným a především vyrovnaným životem.koně" je jiná u mladého a fyzicky zdatného cvičence (většinou pohyb vykonává v plném rozsahu). že je to výborná sestava tělesných pohybů a zároveň i efektivní léčebná metoda. K úplné spokojenosti nám postačí jakýkoli volnělší oděv a kousek rovného terénu. že ne. . Po těchto možnostech bychom však měli sahat skutečně pouze v případě.

Podle textu mistra Du Fu Kuna zpracovali: JIŘÍ ŠTĚPINA a PAVEL FROST Poznámka překladatele: U čínských názvů je použit čínský přepis Han Yu Pin Yin a v závorce je český přepis. .