Exercitii de dictie – Texte pentru dictie – Corecteaza-ti dictia!

Gasiti mai jos cateva exercitii pentru corectarea si imbunatatirea dictiei, texte mai dificil de pronuntat si care necesita exercitiu si atentie. Repetandu-le si incercand sa le propunti din ce in ce mai repede, iti vei imbunatatii dictia. er! foarte bine impreuna cu vocalizele si exercitiile de respiratie. "# de exemple de texte pentru corectarea pronuntarii cuvintelor$ Text % & coropisnita si'un coropisnitoi se coropisniteau la noi pe !unoi. (u coropisnita coropisnitea pe coropisnitoi, ci coropisnitoiul coropisnitea pe coropisnita. Text ) *apucarul papucareste papucii papucaresei, papucareasa nu poate papucarii papucii papucarului. Text +

Capra noastra n-are lapte, Crapa-i-ar coarnele-n sapte! Capra-n piatra a calcat *iatra-n patru a crapat, *ovestea s-a terminat! Text 0 1n vultur sta pe-un pisc c-un pix in plisc. Text 2 1n cocostarc s-a dus la descocostarcarie, unde se descocostarcareau si alti cocostarci nedescocostarcariti, ca sa se descocostarcareasca de cocostarcaria lui. Text 3 1n bal fara e!al cu final fatal la un -alal carnaval estival cu scandal epocal dintr-un opal oval, pal, real si natural, fara rival, e!al si actual. Text %# 4ata are flori pe prispa, prispa are flori, fata are flori pe prispa, prisma are flori

Text %% ,uni la lumina lumanarii luminata de luna prin luminator i-a luminat o luminita in lumina oc-ilor. Cosasul 5asa cand coseste, cat sase sasi sasul coseste. 5i-s sus si-n jos de casa sa, coseste sasul Text " si-n sosea, coseste si alte sase case coseste si tot coseste sasul, pana da !ata tot satul. Cantecul cantat de cantareata incantatoare incanta cantaretzul incantat de cantarea cantaretei. Text %) Text . Capra nea!ra-n piatra calca, Cum o calca-n patru crapa! Crape capu caprii-n patru, Cum a crapat piatra-n patru! Capra nea!ra calca-n clinci, Crapa-i-ar capu caprii-n cinci Cum a calcat capra-n clinci. Text / Capra paste lan!a casa, Capu caprii crape-n sase! Eu pup poala popii, popa pupa poala mea! Text %+ 1nui tamplar i s-a-ntamplat o intamplare. 6lt tamplar, auzind de intamplarea tamplarului de la tamplarie a venit si s-a lovit cu tampla de tamplaria tamplarului cu intamplarea. Text %" Gandindu-ma ca te !andesti ca ma !andesc la tine, !andeste-te ca ma !andesc ca te !andesti la mine. Text %.

Text +% Creata isteata. Text ). pun!a-n pila. ratusca. Text +) Cele sapte muze cu priviri de zuze. *atru buburuze. Text )# & sapa lata. Rica stieText +" acum sa zica$ rau. :burand pe peluze Text +/ & barza breaza face zarva pe-o varza. Text %0 4ata fierarului fierbe fasole fiarta fara foc fiindca focul face fum. 9n porumbar porumbaca tot porumbul l-a mancat. Text )/ 1n vultur sta pe pisc c-un pix in plisc. sapte sape late si inca alte sape late si alte sapte sape late Text )% Text )2 *rimprejur plimbarile prin ploaie prilejuiesc placeri proprietarilor provinciali. 1n caricaturist care caricaturizeaza caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza caricatura sa. Text %/ & baba balana mananca o banana babana. scandeaza cu dictie fara interdictie fel de fel de poezii azurii cu copii si faclii. pilalau cu pila lun!a a amuze. pilalau cu pila lun!a a pili pila pe dun!a8 Text ++ Text )) 5ase calauze incearca s-acuze cinci femei le-uze ca ar fi farfuze. Text %2 6m o prepelita pestrita cu paisprezece pui de prepelita pestriti. ramurica. dar de cand baiatu-nvata poezia despre rata. E mai pestrita prepelita pestrita decat cei paisprezece pui de prepelita pestriti. dar mai pestriti sunt puii prepelitei pestrite. pe -artii. Cinci fine meduze. 7azaie ursuze. doua sape late. zambitoare si !lumeata. pun!a-n pila. Rica nu stia sa zica$ rau. Text %3 E pestrita prepelita pestrita. 7ucur si 7ucura se bucura ca 7ucurel e bucuros in Text )0 7ucuresti. iar mai pestrit decat prepelita cea mai pestrita este prepelitoiul cel pestrit. Text )" *ili-as cu pila lun!a. Text +. Cu Text )+ un!-iuri obtuze si ipotenuze & !aina porumbaca in porumbar s-a urcat. ramurica.pila-n pun!a. . 7ucura-te cum s-a bucurat 7ucuroaia cand s-a intors 7ucurel bucuros de la 7ucuresti. tantarind si intepand nesatios. Geometrii confuze. scriu ca sa se *ila-n pun!a. versuri andaluze. mii si mii apoi pe-un cal mer! la bal triumfal. Text +# 5ase saci in sase sasi soseau pe sosea.7alaban 7alabanescu balbaieste balbaituri balbaite pe ne!andite. pun!a-n pila. Rosii arc-ebuze. pili pila pe dun!a88. Text )3 Tantarul sot insoti soata tantareasa. ratusca. pila-n pun!a.

Re!e *ara!arafaramus. real @i natural. nu se va desori!inaliza. unde o imperturbabilitate indiscriptibil< =n locul se descocost?rc<reau @i alAi cocost?rci nabucodonosorienei irepro@abilit<Ai. & 56*C . Text "# Cupa cu capac capac cu cupa. dar papuc<reasa nu poate papuc<rii papuci nepapuc<riAi ai papucarului care papuc<re@te papuci nepapuc<riAi. Text +3 *apucarul papucareste papucii nepapucariti ai papucaresei. 4ara dinti si buze. /. 4ara sa se scuze.6TC.Text +0 Trei babe mofluze. 1n caricaturist care caricaturizeaz< caricaturi caricaturistice nu poate caricaturiza caricatura sa. 2..6TE . cose@te sa@ul @i-n @osea.6TE B9 6. (u coropi@niAa coropi@niAea pe coropi@niAoi ci coropi@niAoiul coropi@niAea pe coropi@niA<. Text +2 .stri!atul cilipanezului =n c<utarea baldibuzului omor?t de un cris cras. re!ele *ara!arafaramus. b?rlobreaz. nu e rac. + 56*E .6TE B9 D(CC 6. 1n bal f<r< e!al cu final fatal la un -alal carnaval estival cu scandal epocal dintr-un opal oval. . =l -urduc. 5pre sf?nta sa sor< 5uzana se suie.. ascuns dup< un camilolabilolabalascop deoarece m?ncase citopiperazina si se bro-<nise cu bro-oteele =n dr<mand<u.. 56*E . dar papucareasa nu poate papucarii papuci nepapucariti ai papucarului care papucareste papuci nepapucariti.6TE . ca s< se descocost?rc<reasc< de cocost?rc<ria lui. Cosa@ul 5a@a c?nd cose@te. aud crac.6TE B9 D(CC 6. Bi-odat< pe scara sucit< se opre@te 3. codob<tura. nedescocost?rc<riAi.6TE. / 56*E . aud oac.6TE %.. %). & coropi@niA< @i'un coropi@niAoi se coropi@niAeau la noi pe !unoi. nu-i !?ndac. 5a@a-@i spuse sie@i! . ) 56*E . *?n< c?nd a c<r<mid<rit c<r<midarul pe c<r<mid<riA<. . =ntr-un stil abracadabrant pentru c< nu a vrut s<-l omoare pe -ipocate-elefantocamerosul..6TE . Bi @ase case 5a@a-@i @tie.Ce @ans<!. dar mai lesne-a dezb?rlobrezi b?rlobrezitura din boii b?rlobrezenilor %#. nu e cuc. 5i!-itibum ala bim bum bam.TE 56*E . . 7oul breaz. aud mac. .TE 0 56*E . E tot drac.ar cum cel mai ori!inal dintre ori!inali nu se va desori!inaliza. Colo-n vale p-un pitroi sta o codob<tur< si un codob<turoi. =l apuc. ). 0. Bi-n susul sarcastic suspinu-@i @opte@te. " 56*E . c?nd te vei desori!inaliza> < voi desori!inaliza c?nd cel mai ori!inal dintre or!inali se va desori!inaliza. *apucarul papuc<re@te papucii nepapuc<riAi ai ". Bi-n sus @i-n jos de casa sa. pal. ..6TE 0 56*E . lesne-a zice boul breaz. c?t @ase sa@i sa@ul cose@te. %". %+.TE 56*E .codob<turoiu codob<ture@te papuc<resei. Tra! turte pe spuze. 1nilateralitatea colocviilor desolidarizeaz< con@tiinciozitatea ener!eticienilor care manifest< +.oua autobuze lovite de-obuze. nu-i brotac. e!al si actual. au lumini difuze si defecte la diuze. a c<r<mid<rit c<r<mid<riAa pe c<r<midar %%. o fi rac> & fi drac> 4ace pac. 1n cocost?rc s-a dus la descocost?rc<rie. f<r< rival.uc =n bac sac de dac. %. 5p<@it< din suflet suspinu s<-@i spuie.codob<tura nu poate codob<turi codob<turoiu.

Btiu c< @tii c< @tiuca-i @tiuc< E . %0. CreaA< isteaA<.a. crape capul caprei-n cinci. . & mierliA< fuflendiA< fuflendi-fuflend<riA< nu poate s< fuflendeasc< fuflendi-fluflend<reasac< pe mierloiul fuflendoiul fuflendi-fluflend<roiul. & bab< b<lan< m<n?nc< o banan< baban<. scandeaz< cu dicAie f<r< interdicAie fel de fel de poezii . amici ai anticilor armate ar-aice. pe @osea sose@te un sas cu un sac @i aici mai sunt @ase sa@i cu @ase saci! . 5or< 5ar<. Exercitiul % . %2. F?nAarul soA =nsoAi soaAa A?A?ind sancAion?nd =nAep?nd nes<Aios. da tu zici c-am zis c-om zice. mii @i mii apoi pe-un cal mer! la bal triumfal.fenderliA< @i fifoi fondofirloi. 6rmura ar<mie a asprului atrid 6!amemnon. )0. .n-au acceptat-o Cezar @i ceata +. 6lt @ase sa@i cu @ase saci.6-a. forofifo . Cr<pa-i-ar coarnele-n @apte! ++. Base saci =n @ase sa@i soseau pe @osea.deci vor fi )2. )). atr<!ea. )3. da-i !reu a destitiridvi titiridvitura titiridvei tidvei. 4ofiA< fondofirliA<. (u-i !reu a zice titiridva tidva.ar mai @tiu c< @tiuca-i pe@te E Bi c< @tiuca se m<n?nc< E Bi c< @tiuca se pr<je@te. *rimprejur plimb<rile prin ploaie prilejuiesc )#. Cup< cu capac. t?mplar.. )+. )%.cu copii @i f<clii. 1nui t?mplar i s-a-nt?mplat o =nt?mplare. de!enerate .fenderloi %3. 5t?nca st<-n castan ca sa@a 5tan +0. +2. )/. capac cu cup<. +%. 5isoie se suie seara sus s< sar< scara sin!ur scara si!ur )". Clinciul crap<-n cinci. a@tept?nd atenuarea aA?A<rilor anar-ice ale apri!ului 6c-ille. nici n-am zis c-am zis c-om zice . C?nd am zis c-am zis c-om zice. pe -?rtii. -5pune-mi cine sose@te pe @osea> din pancreas. auzind de =nt?mplarea t?mplarului de la t?mpl<rie a venit @i s-a lovit cu t?mpla de t?mpl<ria t?plarului cu =nt?mplarea. . forofifo . 1n sas cu !las de bas cam !ras @i ras pe nas sta la taifas de-un ceas la parastas despre un extras +3. Capra pa@te l?n!< cas<. at?rnat< asupra altarului atic. +). *aradimetilaminoanzobenzensurfonic. 6r-iepiscopul din Constantinopol a =ncercat s< se dezar-iepisconstantinopolizeze.%/. Capra nea!r< calc<-n clinci..ar mierloiul fuflendoiul fuflendi-fluflend<roiul poate ca s< fuflendeasc< fuflendi-fluflend<reasac< pe mierliAa fuflendiAa fuflendi-fuflend<riA<. precum a cr<pat clinciul-n cinci. Capu caprii crape-n @ase! Capra noastr< n-are lapte. z?mbitoare @i !lumeaA<. *atrusprezece pritocitori =ntr-o pritocitoric< in!eniosilor cet<Aeni certaAi cu cerinAele cercurilor mic<! centrale +/. a@adar atenAia armatorilor anatolieni. 7alaban 7<l<b<nescu b?lb?ie@te b?lb?ituri b?lb?ite pe ne!?ndite. n-ai s<rit asear< s< vezi carnea cum @apte sa@i cu @apte saci se sar<> "#.*e @osea sose@te un sas cu un sac @i aici mai sunt ). Ceea ce cerea celebrul Cicero !em?nd !eniilor +". +#. pl<ceri proprietarilor provinciali.azurii . dac< pe @osea sose@te un sas cu un sac @i aici mai sunt @ase sa@i cu @ase saci. c< tu zici cam zis c-om zice..Cum> pe @osea sose@te un sas cu un sac @i aici mai sunt @ase sa@i cu @ase saci> .

exerseaza fiecare exercitiu in parte .vre . Cum a crapat piatra-n patru! Capra nea!ra calca-n clinci. Cum o calca-n patru crapa! Crapa capul caprii-n patru.bri . Exercitiul + . sasul coseste si-si spune siesi$ sunt 5asa Cosasul care cat sase sasi coseste si-n sus si-n josul casei cat sase case.invata-l pe de rost si rosteste-l repede fara sa-l mai citesti .vra Exercitiul " .jre . 5curte indicatii$ .printeaza exercitiile pentru a le putea exersa mai usor .trebuie sa incerci sa-l spui cat mai repede. Capra paste lan!a casa Capu caprii crape-n sase! Capra noastra n-are lapte Crapa-i-ar coarnele-n sapte! Capra-n piatra a calcat *iatra-n patru a crapat.jri .jro .jra . Capra nea!ra-n piatra calca. Crapa capu caprii-n cinci Cum a calcat capra-n clinci. . pilalau cu pila lun!a pileste pila pili cu pila lun!a pe dun!a pili pana cand pun!a-n pila a pilit pila pilita-n dun!a.jru .vra . 5i-n sus si-n jos de casa sa.jra .jra Exercitiul .vra .vri . a caramidarit caramidarita pe caramidar la fel cum ar fi vrut caramidarul sa caramidareasca pe caramidaritaExercitiul 0 Cosasul 5asa cand coseste. pun!a-n pila.bru .bri Exercitiul ) *ila-n pun!a.bra .bre .vru .vro . cat sase sasi sasul coseste.bro .repeta fiecare exercitiu G%#-)# de oriH .bra .. *ovestea s-a terminat! Exercitiul / *ana cand a caramidarit caramidarul pe caramidarita.

il -urduc. *oti tu sa caricaturizezi caricatura caricaturizata de acel caricaturist> I Capra nea!ra-n piatra calca.uc in bac sac de dac. nu-i !andac. de cand baiatu-nvata *oezia despre rata. I 1n cocost?rc s-a dus la descocost?rc<rie. Rau. Gandeste-te ca ma !andesc Crapa-i-ar coarnele-n sapte! Capra-n piatra a calcat *iatra-n patru a crapat. . Cum o calca-n patru crapa! Crape capu caprii-n patru Cum a crapat piatra-n patru! Capra nea!ra calca-n clinci. ca s< se descocost?rc<reasc< de cocost?rc<ria lui. Capra paste lan!a casa Capu caprii crape-n sase! I 4ata fierarului fierbe fasole fiarta fara foc fiindca Capra noastra n-are lapte focul face fum. crape capul caprei in patru precum a crapat piatra-n patru. ramurica. Cum a calcat capra-n clinci. . nu e cuc. piatra crapa-n patru. Cand voi zice atunci sa zica. I Capra calca-n piatra. I Capra nea!ra calca-n clinci. E I Rica nu stia sa zica tot drac.Ce @ans<!8 5a@a-@i spuse sie@i .ar. I Cine a zis ca am zis ca-i zice> Eu n-am zis si nici n-oi zice. precum a crapat clinciul-n cinci. C-am zis eu c-am zis ca-i zice. I 7oul breaz barlobreaz in vacile barlobrozene . Clinciul crapa-n cinci. unde se descocost?rc<reau @i alAi cocost?rci nedescocost?rc<riAi. Bi @ase case 5a@a-@i stie. ratusca. Bi-s sus @i-n jos de casa sa.reia exercitiul dupa cateva zile Ca te !andesti la mine. o fi rac> & fi drac> 4ace pac. I 1n sas cu !las de bas cam !ras si ras pe nas sta la taifas de-un ceas la parastas despre un extras din pancreas. I Cosa@ul 5a@a c?nd cose@te.. aud mac. Rica stie-acum sa zica Rau. I . nu-i brotac. aud crac. il apuc. I Cocostarcarel s-a dus la cocostarcarie sa se descocostarcareasca de cocostarcaroaica lui. cu !reu a dezbarlobrozit breazul boilor barlobrozeni! Crape capu caprii-n cinci I 7ucur si 7ucura se bucura ca 7ucurel e bucuros in 7ucuresti. ramurica. nu e rac. cose@te sasul @i-n @osea. c?t @ase sa@i sasul cose@te. I Gandindu-ma ca te !andesti Ca ma !andesc la tine. aud oac. I 6r-iepiscopul din Constantinopol a incercat sa se dezar-iepiscopoconstantinopolizeze I 1n caricaturist a caricaturizat o caricatura. I 7ucura-te cum s-a bucurat 7ucuroaia cand s-a intors 7ucurel bucuros de la 7ucuresti. ratusca. crape capul caprei-n cinci.

I 1n bal fara e!al cu final fatal la un -alal carnaval estival cu scandal epocal dintr-un opal oval. I & barz< breaz< face zarv< pe-o varz<.ar mai stiu ca stiuca-i peste 5i ca stiuca se mananca Bi-n susul sarcastic suspinu-@i @opte@te Bi-odat< pe scara sucit< se opre@te I *?n< c?nd a c<r<mid<rit c<r<midarul pe c<r<mid<riA<.ida . 6lt tidvei. e!al si actual. pun!a-n pil< I *apucarul paucareste papucii nepapucariti ai papucaresei dar papucareasa nu poate papucarii I & mierlitza fuflenditza fuflendi-fuflendaritza nu papuci nepapucariti ai papucarului care poate sa fuflendeasca fuflendi-fluflendareasaca pe papucareste papuci nepapucariti. re!ele *ara!arafaramus nu se va dezori!inaliza. forofifo . mierloiul fuflendoiul fuflendi-fluflendaroiul. da-i !reu a destitiridvi titiridvitura titiridvei I 1nui t?mplar i s-a-nt?mplat o =nt?mplare. . 4ata fierarului fierbe fasolea fara foc. pal. pila-n pun!<. sapte sape late s-alte I *aradimetila ino6nzo7enzen5ulfonic sapte sape late . centrale! I 7alaban 7<l<b<nescu b?lb?ie@te b?lb?ituri b?lb?ite pe ne!?ndite I .oamna . . I JTriedru tridreptun!-icK I & sapa lata. fara rival. dar cum cel mai ori!inal dintre ori!inali nu se va dezori!inaliza.irector.n-au acceptat-o cezar si ceata mierlitza fuflenditza fuflendi-fuflendaritza in!eniosilor cetateni certati cu cerintele cercurilor I cupa cu capac. I & !aina porumbaca 9n porumbar s-a urcat 9n porumbar porumbaca Tot porumbul l-a mancat.ar mierloiul fuflendoiul fuflendi-fluflendaroiul poate I Ceea ce cerea celebrul cicero !emand !eniilor ca sa fuflendeasca fuflendi-fluflendareasaca pe de!enerate . doua sape late. 5i ca stiuca se prajeste. I 5pre sf?nta sa sor< 5uzana se suie 5p<@it< din suflet suspinu s<-@i spuie I 5tiu ca stii ca stiuca-i stiuca .*ovestea s-a terminat! I 1n cocostarc s-a decocostarcarit la o decocostarcarie de decocostarcorit cocostarcii. auzind de =nt?mplarea t?mplarului de la I Constantin Constantinevicescovici t?mpl<rie a venit @i s-a lovit cu t?mpla de t?mpl<ria t?mplarului cu =nt?mplarea. capac cu cupa I *reaplecat primesc porunca I *rivind pun!a prea plinuA< *izmuind pe prinAul pa@< *entru piatra perl< prins<. forofifo .fenderloi I *ili-a@ cu pila lun!<. t?mplar.omnule . I Re!e *ara!arafaramus. real si natural. fiindca focul face fum. a c<r<mid<rit c<r<mid<riAa pe c<r<midar. cand te vei dezori!inaliza> a voi dezori!inaliza cand cel mai ori!inal dintre ori!inali se va dezori!inaliza. (u-i !reu a zice titiridva tidva.r<!an dore@te dou< dude din dudul dumneavoastr< de dincolo de drum.fenderliA< @i fifoi fondofirloi. I 5tanca sta-n castan ca 5tan I fofiA< fondofirliA<.

ud<u. da-i !reu a destitiridvi titiridvitura titiridvei tidvei I 1n bal fara e!al cu final fatal la un -alal carnaval estival cu scandal epocal dintr-un opal oval. I 5pre sf?nta sa sor< 5uzana se suie 5p<@it< din suflet suspinu s<-@i spuie Bi-n susul sarcastic suspinu-@i @opte@te Bi-odat< pe scara sucit< se opre@te I 1n codobaturoi a putut sa codobatureasca pe o codobaturita dar o codobaturita nu a putut sa codobatureasca pe un codobaturoi. d<-mi dou< dude din dudul dumitale de dincolo de drum! I Retevei de tei pe miri@te de mei. I 4lorica. I 5or< 5ar<. sar<> 7?z?ie ursuze .stri!atul cilipanezului in cautarea baldibuzului omorat de un cris cras. I unilateralitatea colocviilor desolidarizeaza constiinciozitatea ener!eticienilor care manifesta o imperturbabilitate indiscriptibila in locul nabucodonosorienei ireprosabilitati I Cele sapte muze Cu priviri de zuze 5criu ca sa se amuze Mersuri andaluze ! 5ase calauze DncearcN s-acuze Cinci femei le-uze Ca ar fi farfuze. popa pup< poala mea. I *e cap un capac. pe capac un ac. I *rin Multuri v?ntul viu vuia. real si natural. I (u-i !reu a zice titiridva tidva. I . I Eu pup poala popii.intr-un stil abracadabrant pentru ca nu a vrut sa-l omoare pe -ipocate-elefantocamerosul.oisprezece cocost?rci pe casa lui Lo!<lniceanu.I colo-n vale p-un pitroi sta o codobatura si un codobaturoi. I . Cu un!-iuri obtuze I E pestriA< prepeliAa pestriA<. *atru buburuze. pal.omnule .codobaturoiu codobatureste codobatura. !eometrii confuze.codobatura nu poate codobaturi codobaturoiu8 I patrusprezece pritocitori intr-o pritocitorica mica! I *rimprejur plimb<rile prin ploaie prilejuiesc pl<ceri proprietarilor provinciali. face fasole fiarta fara foc fiindca focul face fumK I 5i!-itibum ala bim bum bam. n-ai s<rit asear< s< vezi carnea cum se Ro@ii arc-ebuze. dar mai pestriAi sunt 5i ipotenuze ! puii prepeliAei pestriAe. fara rival.ascuns dupa un camilolabilolabalascop deoarece mancase citopiperazina si se bro-anise cu bro-oteele in dramandau. I 1n vultur st< pe pisc c-un pix =n plisc. e!al si actual. I & bab< b<lan< m<n?nc< o banan< baban<. eu i-o iau. I &aia aia e a ei. fata fostului functionar. Cinci fine meduze. I 5tanca st<-n castan ca 5tan.

U-ic.ovite de-obuze 6u lumini difuze.K Trei babe mofluze 4ara dinti si buze Tra! turte pe spuze.Qatc->K J6 tutor Q-o tooted a flute tried to teac.Qitc. *entru consoara R 1n oarecare carturar cronicar. face fara retinere dar si fara referire. Tt-is butterSs bitterS and a bit of better butter Qould maPe a better butter. o incercare de scriere de suprasutructura care surprinde printre portrete de prim ran!. 5i defect la diuze 1na din ecluze . but a noisR noise annoRs an oRster moreK J*eter *iper picPed a pecP of picPled peppers.Qatc. 9f *eter *iper picPed a pecP of picPled peppers.:bur?nd pe peluze ! 5i cateva si in en!leza $ J9f a s-ips-ape s-ips-op stocPs six s-is-ape s-opsoiled s-ips.barest Qrists and stoutest boasts. T-e s-eets 9 slit are on t-e slitted s-eets 9 slit.inu 9anculescu – a facut 2 ani de puscarie in comunism pentru ca pronunta cu mai mult patos $ armatele -itleriste au invadat. a pecP of picPled peppers *eter *iper picPed. 5aid t-e tQo to t-e tutor Tis it -arder to toot or tutor tQo tutors to toot>SK J5-eila uttered a s-arp s-rill s-rieP and s-runPed from t-e s-rivelled form t-at slumbered in t-e s-adoQsK J9 slit t-e s-eets. ori!inar de oriunde. -oQ manR s-ips-ape s-op-soiled s-ips Qould six s-ips-ape s-ip s-ops stocP>K J6 noise annoRs an oRster. TbutS s-e said. Mictor Ou!o – 7arbatul si femeia .upta cu taluze *unandu-si ventuze.a usi cu mezuze . Qit. un palarier aventurier sau un bracandrier curier si care presarata cu !reseli de orto!rafie. 5o s-e bou!-t a bit of butter better t-an t-e bitter butter and it made -er butter better. face o infioratoare parafrazare literara.tQo teac-ers to toot. so it Qas t-at 7ettR bou!-t a bit of better butterK JT-ree tree toads tied to!et-er tried to trot to toQnK J6midst t-e mists and coldest frosts. un toreador farsor. fara caracterizare.did Q-ic. 4ara sa se scuze . o peroratie de !ar!ara cu turnura la saramura si alte lucrur re!retabile . Q-ereSs t-e pecP of picPled peppers *eter *iper picPed>K J7ettR bou!-t some butter.ouN autobuze . -e t-rusts -is fists a!ainst t-e posts and still insists -e sees t-e !-ostsK JTQo Qitc-es -ad tQo Qatc-es.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful