You are on page 1of 2

Teste grile contracte speciale, V 01.

Mandatul este un contract: a) numai cu titlu gratuit; b) numai cu titlu oneros ; c) cu titlu gratuit sau oneros. 02. Mandatul este un contract: a) consensual; b) solemn; c) real. 03. Mandatul este general atunci când: a) împuternicirea nu are limite; b) sunt împuternicite mai multe persoane; c) este dat pentru o singură operaţie juridică. 04. Mandatul este special atunci când: a) mandatarul săvârşeşte acte de administrare; b) sunt împuternicite mai multe persoane; c) este dat pentru o singură operaţie juridică. 05. Mandatul încetează: a) numai la moartea mandatarului ; b) la moartea uneia din părţi ; c) numai la moartea mandantului. 06. Antrepriza este : a) un contract cu executare dintr-o dată ; b) o varietate a contractului de muncă; c) un contract intuitu personae (în privinţa antreprenorului).

c 02. b . chiar dacă este un preţ forfetar. c 07. a 04. b) este un element esenţial al contractului . Soluţii : 01. b 06. c 05. c) poate fi majorat de către antreprenor. Preţul în contractul de antrepriză : a) poate fi stabilit şi plătit numai în bani . a 03.07.