You are on page 1of 6

PK15-1 MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT Nama mesyuarat : Mesyuarat Ketua Panitia bahasa Melayu Sekolah Menengah Daerah

Tampin kali Pertama 2014 Tarikh : 23 Januari 2014 Tempat : Bilik Gerakan PPD Tampin.

MUKA SURAT

PARA

PERKARA

TINDAKAN

MAKLUM BALAS

3.1

Melengkapkan borang maklum balas Minit Mesyuarat Ketua Panitia Kali Pertama 2014 dan dihantar secara softcopy dan hardcopy.

Ketua Panitia

Minit Mesyuarat panitia Bahasa Melayu Kali Pertama 2014 telah diterima pada 29 Januari 2014.

Disediakan Oleh : SURIA BINTI HAJAR SMK PASIR BESAR

Tarikh : 4 Februari 2014

PK15-1 MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT Nama mesyuarat : Mesyuarat Ketua Panitia bahasa Melayu Sekolah Menengah Daerah Tampin kali Pertama 2014 Tarikh : 23 Januari 2014 Tempat : Bilik Gerakan PPD Tampin.

MUKA SURAT

PARA

PERKARA

TINDAKAN

MAKLUM BALAS

4.2.1

Kursus Penulisan Teks Ucapan di SMK Tunku Besar Tampin pada 5.1.2014

Ketua Panitia

Surat jemputan telah diterima pada 27 Jan 2014 tetapi telah ditunda ke tarikh yang akan ditentukan kemudian. Telah dimaklumkan kepada guru yang terlibat

Disediakan Oleh : SURIA BINTI HAJAR SMK PASIR BESAR

Tarikh : 4 Februari 2014

PK15-1 MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT Nama mesyuarat : Mesyuarat Ketua Panitia bahasa Melayu Sekolah Menengah Daerah Tampin kali Pertama 2014 Tarikh : 23 Januari 2014 Tempat : Bilik Gerakan PPD Tampin.

MUKA SURAT

PARA

PERKARA

TINDAKAN

MAKLUM BALAS

4.2.2

Makluman Kursus Penghayatan Komsas serta kertas kerja

Ketua Panitia

Tidak berkenaan

Disediakan Oleh : SURIA BINTI HAJAR SMK PASIR BESAR

Tarikh : 4 Februari 2014

PK15-1 MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT Nama mesyuarat : Mesyuarat Ketua Panitia bahasa Melayu Sekolah Menengah Daerah Tampin kali Pertama 2014 Tarikh : 23 Januari 2014 Tempat : Bilik Gerakan PPD Tampin.

MUKA SURAT

PARA

PERKARA

TINDAKAN

MAKLUM BALAS

4.3.1

Borang maklum balas hendaklah dibuat seperti yang terdapat dalam cd yang disediakan oleh pihak ppd

Ketua Panitia

Maklumat telah disalin ke komputer sekolah dan segala maklumat akan dihantar secara e-mel dan hardcopy

Disediakan Oleh : SURIA BINTI HAJAR SMK PASIR BESAR

Tarikh : 4 Februari 2014

PK15-1 MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT Nama mesyuarat : Mesyuarat Ketua Panitia bahasa Melayu Sekolah Menengah Daerah Tampin kali Pertama 2014 Tarikh : 23 Januari 2014 Tempat : Bilik Gerakan PPD Tampin.

MUKA SURAT

PARA

PERKARA

TINDAKAN

MAKLUM BALAS

6.8

Maklumat guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu bagi tahun 2014

Ketua Panitia

Maklumat telah dihantar secara e-mel pada 5.2.2014 kepada encik Nazri dan hardcopy akan dihantar pada 6.2.2014

Disediakan Oleh : SURIA BINTI HAJAR SMK PASIR BESAR

Tarikh : 4 Februari 2014