You are on page 1of 43

Nguyn

Vn Tun
Vin nghin cu y khoa Garvan
Gio s Y khoa, i hc New South Wales, Australia
Gio s thnh ging, i hc Tn c Thng, Vit Nam
Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Cu hi ng suy ngh

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Xin cc nh khoa hc nghim tc th li,


nhng ng l n lc bn nghim tc v
chuyn nghin cu khoa hc. t nht th cng
nn xem li vic duyt ti, chn ngi thc
hin, nghim thu v phn b kinh ph.

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

ng Nguyn Quc Vng, ging vin H Nng


nghip H Ni v H RMIT - c, kin ngh kt
qu nghin cu khoa hc phi c coi l mt
ch eu quan trng nh gi gio vin, tuy
nhin vic nh gi ny phi khch quan,
nghim tc. Nhng lot bi c hnh thc bo
co nh nh gi v thc trng sn xut,
Mt s kin..., Mt s gii php... khng
nn xem l nhng cng b nghin cu.

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Ti sao nghin cu khoa hc?


L do c nhn
Uy Xn v uy danh ca trng
V quc gia
V khoa hc

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

L do c nhn

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

L do c nhn
Nng cao ngh nghip, cht lng ging dy
Cp nht kin thc
Uy danh (quc gia v quc t)
Thng hn trong s nghip

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Nng cao ngh nghip

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Nghin cu khoa hc gip ging dy tt hn


Bi ging sinh ng hn v nhiu thng hn hn
S liu ca mnh
Bit cu chuyn (ch ) tng tn hn

Ging vin t hn hn
Gip phn bit th v thy
Bn mun lm th ging hay thy ging?

Khi dy am m cho sinh vin


Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Nghin cu khoa hc: cp nht kin thc


S tp san khoa hc: 25,400 (tng 3.5% mi
nm)
S bi bo khoa hc lin quan n y sinh hc
mi nm: 1.5 triu
S tc gi (1996-2011): 15 triu
Boyack KW et al 2013

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Medical
Articles
perYYear
Ar4cles
Per
ear

Vn cp nht ha thng tin

2500000

5,000?
per day

2000000
1500000

2,000
per day

1000000
500000

75 per

day

Biomedical

MEDLINE

Trials

Diagnostic?

EBP: informing decisions with the best up-to-date evidence


Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Cng cao tui kin thc cng thp


100%
Kin thc
hin hnh 50%
iu tr bnh
0%

. ..

r = -0.54
p<0.001

. . .......
. ...
...
... ....
..
....
Nm sau khi tt nghip

Choudhry, Fletcher and Soumerai, Ann Intern Med 2005;142:260-73Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Nghin cu khoa hc v uy danh


ABC l ch nhim v XYZ ti i hc [...], v l gim c
u hn ca trung tm nghin cu xng khp ti vin
[...]. ABC c nhiu nghin cu c bn v nghin cu lm
sng v xng khp. T nm 1986, nghin cu ca ng
nhn c ti tr ca [...]. ng cng b trn 360 bi
bo khoa hc (93 bi trong 5 nm qua), trn cc tp san
nh JCI, PNAS, NEJM, BMJ, JBMR, Cancer Res,
Development, JBC, Ann Int Med, Arthries & Rheumaesm.
Tng s trch dn trn > 9100; vi >600 trch dn/nm t
2008. ng bin tp 6 cun sch. Ch s H ca ng hin
nay l 52.

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Nghin cu khoa hc v thng tin


Tiu chun bt cc chc danh hc thut
Ging dy v o to
Nghin cu khoa hc
Phc v trng, chuyn ngnh, x hi

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

V uy Xn ca trng

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

S mnh ca i hc
o to nhng hnh hoa (elite) cho x hi
ng gp vo pht trin kinh t - x hi
Sng to ra tri thc mi
Trung tm vn ha
C vn cho Nh nc

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Nghin cu: hot ng quan trng ca i hc

Xp hng i hc: nghin cu khoa hc l


hu chun quan trng nht
Nghin cu khoa hc th hin qua
S bi bo cng b
Tn s trch dn
Danh gi ca tp san khoa hc

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

i hc Vit Nam trong danh sch SCImago


i hc

S bi Hp tc
bo KH quc t
(%)

Cht
lng
(%)

Tc
Chuyn Xut
ng bit ho sc
(%)

Lnh
o
(%)

HQG HCM

720

50.0

26.9

1.3

0.9

16.1

60

HQG HN

492

64.4

31.7

0.9

0.8

8.8

45

Chulalongkorn

6880

35.0

37.8

0.9

0.6

8.9

68

Mahidol

6217

42.3

47.7

1.0

0.7

9.9

55

Malaya

6755

34.8

26.9

1.3

0.9

16.1

60

Indonesia

846

53.9

36.3

0.7

0.7

7.8

51

Philippines

779

47.5

21.9

0.7

0.6

7.2

73

27089

44.3

60.6

1.6

0.5

19.7

61

NUS

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Danh sch nhng trung tm/trng c cng b


quc t 2009-2013
S bi bo
(2009-2013)

% tng s
2009-2013

VIETNAM ACAD SCI TECHNOL

549

7.6

VIETNAM NATL UNIV

428

5.9

HANOI UNIV SCI

276

3.8

VIETNAMESE ACAD SCI TECHNOL

269

3.7

HANOI NATL UNIV EDUC

233

3.2

HANOI UNIV SCI TECHNOL

224

3.1

HANOI MED UNIV

196

2.7

VAST

187

2.6

HANOI UNIV TECHNOL

170

2.4

CAN THO UNIV

143

2.0

INST MATH

128

1.8

VINH UNIV

115

1.6

HUE UNIV

93

1.3

HOSP TROP DIS

83

1.1

CANTHO UNIV

82

1.1

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Danh sch nhng trung tm/trng c cng b


quc t 2009-2013
S bi bo
(2009-2013)

% tng s
2009-2013

HANOI SCH PUBL HLTH

80

1.1

HANOI UNIV AGR

79

1.1

HO CHI MINH CITY UNIV TECHNOL

75

1.0

UNIV SCI

72

1.0

NONG LAM UNIV

70

1.0

INST ECOL BIOL RESOURCES

65

0.9

INST HIGH ENERGY PHYS

55

0.8

HANOI UNIV MIN GEOL

48

0.7

NHA TRANG UNIV

47

0.7

TON DUC THANG UNIV

41

0.6

HANOI UNIV EDUC

39

0.5

CATHOLIC UNIV LOUVAIN

37

0.5

BACH MAI HOSP

36

0.5

INT UNIV

36

0.5

HANOI INST MATH

34

0.5

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Danh sch nhng trung tm/trng c cng b


quc t 2009-2013
S bi bo
(2009-2013)

% tng s
2009-2013

HANOI NATL UNIV

34

0.5

HOCHIMINH CITY UNIV TECHNOL

34

0.5

HUE UNIV AGR FORESTRY

34

0.5

QUY NHON UNIV

34

0.5

VIETNAM NATL UNIV HO CHI MINH CITY

34

0.5

PHAM NGOC THACH UNIV MED

33

0.5

CASE WESTERN RESERVE UNIV

32

0.4

CHILDRENS HOSP 1

32

0.4

INST COMPUTAT SCI TECHNOL

32

0.4

31

0.4

VIETNAM MIL MED UNIV

31

0.4

HANOI UNIV PHARM

30

0.4

INT UNIV HOCHIMINH CITY

30

0.4

THAI NGUYEN UNIV

30

0.4

DUY TAN UNIV

26

0.4

DONG THAP UNIV

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Danh sch nhng trung tm/trng c cng b


quc t 2009-2013
S bi bo
(2009-2013)

% tng s
2009-2013

HOA SEN UNIV

20

0.3

HONG DUC UNIV

20

0.3

LE QUY DON TECH UNIV

19

0.3

NHATRANG EDUC COLL

19

0.3

QUANG BINH UNIV

19

0.3

TAY NGUYEN UNIV

18

0.2

TAN TAO UNIV

16

0.2

HANOI AGR UNIV

14

0.2

UNIV DA NANG

12

0.2

HONGDUC UNIV

11

0.2

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

V uy Xn ca Vit Nam

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

nh gi khoa hc ca mt quc gia


S lng bi bo cng b quc t
S bng sng ch
Tm nh hng

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Ch s kinh t tri thc


Nc

KEI (kinh
t tri
thc)

KI (tri
thc)

Innov (ci
cch)

Edu (gio ICT (cng


dc)
ngh
thng 4n
v vin
thng)

Vietnam (104)

3.40

3.60

2.75

2.99

5.05

Thailand (66)

5.21

5.25

5.95

4.23

5.55

Malaysia (48)

6.10

6.25

6.91

5.22

6.61

Indonesia (108)

3.11

2.99

3.24

3.20

2.52

Philippines (92)

3.94

3.81

3.77

4.64

3.03

Singapore (23)

8.26

7.79

9.49

5.09

8.78

KEI Knowledge economy index; KI Knowledge index; Innov Innovation index; Edu Education index;
ICT Information and communication technology.
Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

S lng n phm khoa hc VN 1966-2011


10000

Singapore

9000
8000

Malaysia

7000
6000

Thailand

5000
4000
3000

Vietnam

2000
1000

19
66
19
69
19
72
19
75
19
78
19
81
19
84
19
87
19
90
19
93
19
96
19
99
20
02
20
05
20
08
20
11

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Cng b quc t 2013 (c tnh)

11405
8510
6390

2100

Vietnam

1535

Thailand

Malaysia

Indonesia

1073

Phlippines

Singapore

Ngun: ISI Web of Science (date of access: 30/11/2013)


Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Cng b quc t 2009-2013


47262

33472
27200

7227

Vietnam

5900

Thailand

Malaysia

Indonesia

4407

Phlippines

Singapore

Ngun: ISI Web of Science (date of access: 30/11/2013)


Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Chng ta ang u trn th gii khoa hc


Xp hng khoa hc (trn 236 quc gia)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Vit Nam

Thi Lan

Malaysia

Indonesia

Philippines

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Singapore

Tuan V. Nguyen

Th hng cng b quc t


Ngnh

VN

TH

MY

IN

PH

SG

Y hc (n=224)

70

36

46

68

71

35

Ton (n=183)

56

53

49

75

81

33

Vt l (n=187)

64

55

40

73

78

31

K thut (n=207) 74

43

38

66

79

18

KHXH (n=220)

43

41

57

50

29

69

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Ph thuc vo ngoi quc qu nhiu

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

V khoa hc

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Ti sao cn nghin cu khoa hc


Chng c khoa hc
ng gp tri thc khoa hc
ng gp cho chnh sch

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Chng c khoa hc
Thi i "evidence based medicine" (y hc
thc chng)
Thc hnh phi da vo chng c
Chng c phi c kt t cc nghin cu
khoa hc

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

ng gp vo chnh sch cng


Cc phc iu tr phi da vo chng c
Chng c khoa hc khng c gi tr nh nhau
Chng c cn gp phn nh hnh chnh sch
cng

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

ng gp tri thc khoa hc


Tri thc khoa hc = tri th chung
Khoa hc VN trn trng quc t cn khim
tn
Rt cn d liu t Vit Nam
Nghin cu = hnh thc ng gp tri thc

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Kt lun

Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen

Ti sao cn nghin cu khoa hc


L do c nhn: t m, kin thc, ging dy, thng
hn

Uy danh ca trng: nng cao cht lng v


bng xp hng

Uy danh ca Vit Nam: mi chng ta phi ng

gp mt tay nng cao v th VN trn trng khoa


hc quc t

ng gp vo tri thc khoa hc: l tng khoa


hc
Seminar i hc ng Thp 14/1/2014

Tuan V. Nguyen