Paleta Math

Buton Semnificaţie Paleta pentru calcule (Calculator). Paleta pentru grafice (Graph). Paleta pentru masive (Vector and Matrix). Paleta de evaluare (Evaluation). Paleta de calcul integral (Calculus). Paleta booleană (Boolean). Paleta de programare (Programming). Paleta de litere Greceşti (Greek). Paleta de calcul simbolic (Sym olic).

Paleta Calculator

Buto n sin cos tan ln log n i

Semnificaţie Funcţia sinus, se generează sin! #" Funcţia cosinus, se generează cos! #" Funcţia tangentă, se generează tan! #" Funcţia logaritm natural, se generează ln! #" Funcţia logaritm zecimal, se generează log! #" Factorialul, se generează #! !nitatea comple"ă, se tastează după numărul care reprezintă partea $

se generează Fracţie % % & # 7"emplu mi"tă. se generează #"# $odulul e"presie dintre bare.4. 8 9: . 6peraţia de 'nmulţire. +ifra .. +ifra 2. +# := # . +ifra .. . +ifra &. +ifra 1.imaginară a numărului comple". se generează Punctul zecimal. # # $ x () "& ") * 3 2 0 5 $ # # # +onstanta . se # generează . % +ifra . +ifra /. se generează ! #" %idicarea la pătrat. se generează %idicarea la putere. +ifra 0./2030.-/0&1/. 6peraţia de 'mpărţire sub formă de fracţie. 6peraţia de adunare. se generează %adicalul de ordinul n. se generează e # Funcţia inversă 'n raport cu 'nmulţirea Perec(ea de paranteze. se generează % # $i . / 1 " & .. se generează 6peraţia de atribuire. se generează ⋅# ÷# 6peraţia de 'mpărţire cu operanzi pe aceeaşi linie..-. se generează %adicalul de ordinul &. = %#'''''''''''''( . se generează π # +ifra 3. se generează e" Funcţia e"ponenţială. se generează +ifra -.

< ) =emnul minus ca operator unar de negativare sau operator binar de scădere. %ealizarea de *oom<uri pe graficul reprezentat pentru a obţine detalii.@ sub formă de bare. Generează o regiune pentru reprezentarea 'n .@ sub formă de p>nze.@ sub formă de vectori. Generează o regiune pentru reprezentarea 'n . Generează o regiune pentru reprezentarea 'n . Generează o regiune pentru reprezentarea polară. Generează o regiune pentru reprezentarea 'n . Paleta Matrix Buto n Semnificaţie & . ?fişează valoarea coordonatei " şi ) a punctului indicat de pe grafic. se generează −# =emnul egal ce declanşează operaţia de evaluare a e"presie din partea st>ngă a semnului. Generează o regiune pentru reprezentarea 'n .@ sub formă de linii de nivel.@ sub formă de puncte 'n spaţiu. =e generează = # Paleta Graph Buto n Semnificaţie Generează o regiune pentru reprezentarea carteziană.

=e generează .@esc(ide o paletă cu aAutorul căreia se indică numărul de linii ( ro+s) şi coloane (columns) ale matricei. valoarea implicită a raţiei este -. ∑# Paleta Evaluation Buto n Semnificaţie 7valuare numerică. Cnversează matricea. Pentru a indica noua valoare a raţie se va tasta după m.. =e generează cea de pe paleta Calculator. @iferenţa dintre această valoare şi valoare m este noua valoare a raţiei. =e generează . Generează valorile progresie aritmetice 'n care primul element este m iar ultimul element este n. Bectorul are o coloană şi n linii. =e generează +reează o regiune (Picture) pentru imagini. o virgulă după care se introduce următoarea valoare din progresia aritmetică. =e generează separă cu semnul virgulă. Cndici de matrice se # +alculează determinantul matricei. =e generează −$ . = # +omanda este identică cu - . Cndice de vector sau de matrice. =e generează × # =uma elementelor vectorului. =e generează # # Dranspunerea matricei. =e generează ⋅ # Produsul vectorial (numai pentru vectori de dimensiune . =e generează → Bectorizarea valorilor e"presii.). această valoare poate fi sc(imbată. # Produsul scalar. =e generează # 〈〉 +oloana k din matrice.

# / . =e generează →# +omanda este identică cu cea de pe paleta Sym olic. d =e generează d # Cnfinit. se generează cea de pe paleta Calculator. =e generează 7valuare simbolică. 7valuare simbolică aplic>nd o funcţie de calcul simbolic . =e generează →# +omanda este identică cu cea de pe paleta Sym olic. := # +omanda este identică cu ≡# 6peraţia de atribuire globală. 6perator prefix.6peraţia de atribuire. =e generează 6perator triplu. =e generează 6perator infix. =e generează d d # @erivata de ordinul n a unei e"presii 'n raport cu variabila precizată. =e generează Paleta Calculus Buto n Semnificaţie @erivare unei e"presiei 'n raport cu variabila precizată. =e generează 6perator postfix. =e generează .

Bariaţia indicelui se face 'ntr<o regiune ce precede această regiune de calcul a sumei. =e generează → + # Drecerea la limită c>nd o variabilă converge la o constantă a sau la ∑ ∏ 8E. =e generează ∑ = = # Produs după indice. variabila este mai mică ca şi constanta a. =e generează ∏ # ⌠  d +alculul de primitivă. =e generează # lim → − ' . =e generează # → Drecerea la limită c>nd o variabilă converge la o constantă a sau la <E. =e generează # Drecerea la limită c>nd o variabilă converge la o constantă sau la lim infinit. Bariaţia indicelui se face 'ntr<o regiune ce precede această regiune de calcul al produsului. =e generează ⌡ # =umă după indice. lim iar variabila este mai mare ca şi constanta a. =e generează # Produs după indice. =e generează ⌡ d # =umă după indice.⌠  +alculul integralei definite.

=e generează ¬# 6peratorul logic 0i. =e generează ∨ # ⊕ # 6peratorul logic sau exclusiv. =e generează ∧# 6peratorul logic sau. Gnserează instrucţiunea if. =e generează <# # 6peratorul logic mai mare.Paleta Boolean Buton Semnificaţie 6peratorul logic de egalitate. Gnserează instrucţiunea for. =e generează ≤# 6peratorul logic mai mare sau egal. =e generează ># 6peratorul logic mai mic sau egal. ( . =e generează ≥# 6peratorul logic diferit. Gnserează instrucţiunea I'n celelalte situaţiiJ. =e generează Paleta Programming Buton ?dd Fine if ot(erHis e for Semnificaţie Gnserează o nouă linie de program. ?signare locală. =e generează 6peratorul logic mai mic. =e generează ≠# 6peratorul logic negaţie.

Gnserează instrucţiunea return. =e generează →# ?fişează paleta de modificări (Modifiers).H(ile breaK continue return on error Gnserează instrucţiunea +hile. Gnserează instrucţiunea on error. =e generează →# $odifiers float 7valuare simbolică cu condiţie. 1 . Gnserează instrucţiunea reak. Paleta Greek Paleta Symbolic Buton Semnificaţie 7valuare simbolică simplă. 7valuarea simbolică a e"presie cu o precizie de m cifre zecimale. Gnserează instrucţiunea continue.

→# @etermină coeficienţilor polinomului scris sub formă de polinom factor. =e generează solve . →# invfourier . =e generează coeffs . → Factorizează o e"presie 'n produs. =e generează float . →# +olectează termenii asemenea ţin>nd cont de variabile sau de sub e"presii. 6rdinul dezvoltării este m. separaţi prin virgulă. →# 7valuarea simbolică 'n comple". =e generează convert . Cnversa transformatei Fourier. =e generează inv*trans . =e generează complex →# +u aAutorul acestei comenzi se poate pune constr>ngeri variabilelor din e"presia evaluată. =e generează expand . =e generează su stitute . =e generează Dransformata Faplace. invlaplace . =e generează series . =e generează 2 . parfrac . →# @ezvoltarea 'n serie de puteri a unei e"presii 'n una sau mai multe variabile 'n Aurul punctului *. =e generează Cnversa transformatei Faplace. →# Dransformata Fourier. dacă e"presia poate fi scrisă ca un produs. =e generează fourier . → Dranspusa simbolică a matricei. =e generează Dransformata L. sau 'n cazul sistemelor de ecuaţii pentru variabilele precizate 'ntr<un vector. =e generează Cnversa transformatei L. ?rgumentele * şi m sunt opţionale. solve simplif) substitute factor e"pand coeffs collect series parfrac fourier laplace ztrans invfourier invlaplace invztrans →# →# →# →# *trans . →# @ezvoltarea 'n sumă de fracţii simple. =e generează collect .. . =e generează assume . →# %ezolvă o ecuaţie pentru o variabilă precizată. Factorizează un singur radical sau o listă de radicali. =e generează factor . →# =implifică simbolic e"presia anul>nd factorii comuni şi folosind identităţi trigonometrice de bază şi funcţii inverse. =e generează simplify →# =ubstituie o e"presie din regiune cu o altă e"presie precizată. → . laplace .comple" assume Baloarea implicită (dacă m lipseşte) a lui m este &. →# 7"pandarea unei e"presii.

=e generează Paleta Modifiers Buton Semnificaţie Cmpunerea unor restricţii asupra variabilelor din e"presie. =e generează trig # $4 . =e generează assume # Bariabila din e"presie este declarată reală. =e generează 3eal3ange! . =e generează −$ →# →# @eterminatul simbolic a matricei.Cnversa simbolică a matricei. =e generează # real Bariabila are valori reale din intervalul precizat. " 7"presie trigonometrică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful