You are on page 1of 1

Tahun/Masa/ Mata pelajaran Dunia Seni Visual

Standard Pembelajaran 3.1 Persepsi Estetik 3.1.3 Unsur seni 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.4 Prinsip rekaan 3.1.4.1 3.1.4.2 Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada mobail 2. mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan mobail Aktiviti P&P 1. Guru mempamerkan contoh mobail. 2. Guru menyatakan definisi mobail. 3. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada mobail. 4. Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan mobail. 5. Guru menunjuk cara menghasilkan mobail burung. 6. Murid melakar beberapa gambar burung pada kertas lukisan. 7.Murid mewarna gambar-gambar burung tersebut. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti mobail burung. Yang bersesuaian berdasarkan Dua Standard Kandungan. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang. 3.2 Aplikasi Seni 3.2.2-Media 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2- Proses teknik

Catatan EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan (EK1- EK3)dan Nilai murni Bahan Bantu Belajar 1.contoh mobail 2. Media: Alat: gunting Bahan: gam,tali, kertas manila, kertas lukisan dan crayon Refleksi: Pada akhir pembelajaran: __/__ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan __murid yang tidak menguasai diberi bimbingan .

Tahun 3

Masa: 9:15-10:15pg

Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan Aktiviti: Mobail

Tema: Alam SemulaJadi Tajuk: Burung