You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

2 2014

API. Y. 9 (3170)


\ , ,
. r , ,
.
\ ,
,
,
.

^ r ,
(\. 13,35).
,
. ^

.
.
.

r . ^ r ,
, . r ,

. \ , ,
, .

TO EYAEIO TH KYPIAKH (M. 14-21)


N
Er K \Ea a a , d c a b c a , b c a . O b , c , a a ,
. \Ac , e e . f
b , c , d e c F
, a d
, . Mc f d ,
c d , d d b f , , , d
, b . O e , d
.

^ r , ,
, , r .
r ,
; ,
\ ,
, .. , , ,
, , .
^ , . .
.
.
^ \ , , . ^ ,
\ .
^ , . ^
, 34

M E
Er K: \E , ,
F . \E
, F . O
, ,
, . \A ,
. , , F,
, ,
, r , ,
, F . M , , ,
. r ,
r .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA)..
\
. r ,
.
^
r , r
r , .
.
. ^ r
(. 3,5) .
, ,
.
, r
, ,
35

2 2014:
\ \. ^ , ( 326), ( 252).
( 1932).
oH: ^E: \A: . 11 - 4 E: . 14-21.
H EOMENH KYPIAKH: 9 , ( \).
\A: ^. 1-10 E: \. 44-52.

.
, ,

.
\. . .

^ , . ,
. . \

:
( 1624, . 368)

- r 10
,
. ^ ,
,
, \ r \
. , , , r .
(, ),
\ .


\ ^ (www.ecclesia.gr)
OMIIA TH NH KYPIOY: 1) K 6.00 ..
K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

36

You might also like