You are on page 1of 1

HELISA COM d.o.o.

011/ 304 77 48 063 / 30 58 30

ANKER sa prstenom i maticom

ATESTIRAN
debljina materijala koji
pakovanje
se ankerie
MKT anker tip-B 6x72
MKT anker tip-B 8x60
MKT anker tip-B 8x80
A4 anker 8x75
MKT anker tip-B 8x100
MKT anker tip-B 8x120
MKT anker tip-B 10x85
MKT anker tip-B 10x95
A4 anker 10x95
MKT anker tip-B 10x120
A4 anker 10x120
MKT anker tip-B 10x145
MKT anker tip-B 10x175
MKT anker tip-B 10x215
MKT anker tip-B 12x105
A4 anker 12x105
MKT anker tip-B 12x125
A4 anker 12x125
MKT anker tip-B 12x160
MKT anker tip-B 12x180
MKT anker tip-B 12x200
MKT anker tip-B 16x115
MKT anker tip-B 16x150
A4 anker 16x150
MKT anker tip-B 16x180
MKT anker tip-B 16x200
MKT anker tip-B 16x250
MKT anker tip-B 20x165
MKT anker tip-B 20x205
MKT anker tip-B 20x240
MKT anker tip-BZ 24x190
MKT anker tip-BZ 24x220
MKT anker tip-BZ 24x260

15-25
4
15-24
10-19
35-44
55-64
10-16
20-26
20-26
45-51
45-51
70-76
100-106
140-146
10-25
10-25
30-45
30-45
65-80
85-100
105-120
13
30-48
30-48
60-78
80-98
130-148
20-42
60-82
95-117
30
60
100

100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
5
5

cena
26.00
25.00
27.00
123.60
32.00
36.00
38.20
40.20
201.00
45.30
242.00
65.00
84.50
108.20
54.60
304.00
67.00
386.00
88.60
113.30
144.20
108.20
150.40
690.00
197.80
247.20
319.20
402.00
476.00
581.00
1130.00
1223.00
1374.00

debljina rupe x
duina
6 x 63

ifra : 023/ 970 6x63

adresa gde moete preuzeti atest


http://www.mkt-duebel.de/mkt-home_eng.htm
kad doete na porizvoaev web site / Service / Documents / pa izabetete proizvod koji vas zanima

CENE SU BEZ PDV-a

cena

8.00