‫‪Aharon Appelfeld‬‬

‫‪DAYS OF ASTONISHING BRIGHTNESS‬‬
‫‪All Rights Reserved‬‬
‫‪Copyright © 2014 by Aharon Appelfeld‬‬
‫‪Hebrew Language Copyright‬‬
‫‪© 2014 Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir — Publishing House Ltd.‬‬

‫כל הזכויות שמורות‬
‫© תשע"ד ‪ 2014‬אהרן אפלפלד‬
‫זכויות בעברית © תשע"ד ‪ 2014‬כנרת‪ ,‬זמורה־ביתן‪ ,‬דביר — מוציאים לאור בע"מ‬

‫עורך הספר‪ :‬יגאל שוורץ‬
‫הבאה לדפוס‪ :‬נירית קורמן‬
‫עלילת הספר‪ ,‬הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן הם כולם פרי דמיונו של המחבר‪.‬‬
‫כל קשר בין עלילת הספר לבין אירועים שהתרחשו במציאות‪,‬‬
‫כמו גם בין הדמויות הנזכרות בו ושמותיהן לבין דמויות או שמות‬
‫של אנשים חיים או מתים‪ ,‬מקרי בהחלט‪.‬‬
‫אין לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצלם‪ ,‬להקליט‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪,‬‬
‫לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני‪,‬‬
‫אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה‪.‬‬
‫שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט‬
‫אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל‪.‬‬
‫הכנה לדפוס‪ :‬חלפי פתרונות דפוס מתקדמים בע"מ‬
‫סידור‪ ,‬עימוד והפקה במפעלי כנרת‪ ,‬זמורה־ביתן‪ ,‬דביר — מוציאים לאור בע"מ‬
‫רח' ההגנה ‪ ,10‬אור יהודה ‪6022410‬‬
‫נדפס בישראל‬
‫‪Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir — Publishing House Ltd.‬‬
‫‪10 Hahagana St., Or Yehuda 6022410, Israel‬‬
‫‪Printed in Israel‬‬
‫מסת"ב ‪ISBN 978-965-552-779-7‬‬

‫‪www.kinbooks.co.il‬‬

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪6‬‬

‫ימים של בהירות מדהימה‬

‫‪7‬‬

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪8‬‬

9

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪10‬‬

‫ימים של בהירות מדהימה‬

‫‪11‬‬

12

‫ימים של בהירות מדהימה‬

‫‪13‬‬

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪14‬‬

15

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪16‬‬

‫ימים של בהירות מדהימה‬

‫‪17‬‬

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪18‬‬

‫ימים של בהירות מדהימה‬

‫‪19‬‬

20

‫ימים של בהירות מדהימה‬

‫‪21‬‬

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪22‬‬

‫ימים של בהירות מדהימה‬

‫‪23‬‬

24

‫ימים של בהירות מדהימה‬

‫‪25‬‬

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪26‬‬

27

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪28‬‬

29

‫אהרן אפלפלד‬

‫‪30‬‬

‫ימים של בהירות מדהימה‬

‫‪31‬‬