You are on page 1of 26

KEMAHIRAN BERCAKAP ATAU BERTUTUR

• Teknik yang digunakan untuk mengukur kemahiran bercakap atau bertutur terbahagi kepada dua iaitu : • a) Berbual berdasarkan tajuk • b) Berucap menurut tajuk atau tema

Dijalankan dalam bilik berasingan yang bebas gangguan bising

Perbualan berdasarkan tajuk yang sesuai

Antara tajuk yang sesuai untuk murid tahap dua ialah aktiviti di sekolah, luar sekolah berhubung kehidupan masyarakat

A.BERBUAL BERDASARKAN TAJUK

Tajuk berkaitan rumah, keluarga, sekolah, hobi, makanan majalah buku cerita dapat menarik minat murid bercakap dan berbual

tujuan lain untuk menguji pengetahuan tentang sesuatu tajuk

Tujuan ujian perbualan untuk mendengar bahasa pertuturan murid

Tujuan guru beri topik untuk merangsang minda murid untuk berfikir dan bercakap dengan lancar dan fasih

SKIM PEMARKAHAN SECARA TANGGAPAN MENYELURUH .

SKIM PEMARKAHAN SECARA TANGGAPAN MENYELURUH • Guru cuba mendapatkan ukuran bertutur atau berbual murid. • Kemahiran murid dinilai berdasarkan skala 6 mata. . • Guru meletakkan taraf kemahiran bertutur pada skala yang paling sesuai berdasarkan tanggapannya pada keseluruhan pertuturan.

Terdapatsedikit kesilapan tatabahasa. BAIK Sungguhpun tidak sebaik penutur jati.SKALA 6 MATA 6 (A) CEMERLANG Pengetahuan setaraf dengan penutur jati yang terdidik. 5 (B) 4 (c) . tetapi tidak memberikan banyak masalah untuk memahaminya. perbendaharaan kata dan penyebutan tetapi masih boleh berbual dengan senang tentang tajuk. murid bertutur dengan jelas. Murid tidak mengalami sebarang masalah memahami bahasa Melayu dan boleh berbual dengan senang tanpa masalah. Cukup senang dan fasih menggunakan Bahasa Melayu bagi tajuk yang diperbualkan. MEMUASKAN Perbualan yang memuaskan dan tidak banyak masalah bagi penutur jati memahaminya. Sekali sekala murid terpaksa membetulkan kesilapannya.

tatabahasa dan perbendaharaan kata. TERLALU LEMAH Terlalu sukar untuk difahami atau memahami pertuturan tentang sebarang tajuk 2 (E) 1 (F) . Murid terpaksa mengulangi frasa dan ayat sebelum difahami. LEMAH Susah hendak difahami oleh penutur jati. Terda banyak kesilapan fonologi. murid juga sukar memahami percakapan penutur jati. Perbualan sangat terhad .SKALA 6 MATA 3(D) KURANG MEMUASKAN Sungghpun bahasa lisan memuaskan. tetapi kadang-kadang penutur jati mengalami beberapa masalah berkomunikasi.

• Menurut skim ini. . iaitu untuk melihat kekuatan dan kelemahan seseorang pelajar dalam subkemahiran penting. setiap subkemahiran penting yang berhubungan dengan pertuturan dalam perbualan akan diteliti dan diukur menurut skala 6 mata yang telah ditentukan bagi : ♣ tatabahasa ♣ perbendaharan kata ♣ pemahaman ♣ kelancaran ♣ keteloran.SKIM PEMARKAHAN SECARA TERPERINCI • Skema pemarkahan secara terperinci digunakan untuk tujuan diagnostik.

TATABAHASA (i) (ii) Hampir semua tatabahasa tidak tepat. Tidak lebih daripada dua kesilapan dalam keseluruhan perbualan. (v) (vi) Sedikit kesilapan. . tetapi bukan kelemahan yang boleh menjejaskan pemahaman. (iii) Kerapkali membuat kesilapan kerana belum dapat menguasai pola utama tatabahasa. Sentiasa membuat kesilapan. menunjukkan penguasaan yang sangat terbatas tentang pola utama tatabahasa dan kerapkali menjejaskan komunikasi. (iv) Kadangkala membuat kesilapan yang menunjukkan kurang tepat penguasaan tentang pola-pola tertentu. tanpa pola yang boleh menjejaskan pemahaman. Ini mengganggu komunikasi dan pemahaman. melainkan frasa biasa.

rumah. makanan dan lain-lain). Perbendaharaan kata berkaitan dengan tajuk perbualan adalah luas dan tepat. . Ini membolehakan pelajar berbual dan berbincang. Perbendaharaan kata pelajar adalah setepat dan seluas perbendaharaan kata seorang penutur jati yang terdidik.PERBENDAHARAAN KATA • (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Tidak cukup perbendaharaan kata walaupun untuk perbualan yang senang. Perbendaharaan kata terhad kepada bidang asas tentang diri dan kehidupan sehari-harian (keluarga. Perbendaharaan kata yang terhad menghalang perbualan tentang tajuk. Perbendaharaan kata berkaitan dengan tajuk perbualan memuaskan. Penggunaan perkataan kadangkala tidak tepat.

Tetapi sekali-sekala meminta kata-kata diulang semula. (iii) Boleh memahami percakapan yang disampaikan dalam bentuk yang agak senang atau ringkas dan kerapkali memerlukan ulangan di sana sini. Sentiasa meminta kata-kata diulang semula. (iv) Boleh memahami percakapan dalam perbualan dengan baik. atau yang tidak disebutkan dengan jelas.PEMAHAMAN • (i) (ii) Sangat sedikit walaupun perbualan yang paling senang. (vi) Boleh memahami keseluruhan perbualan dengan baik. sama ada dalam Bahasa Melayu standard atau bahasa kolokial/idiomatic yang biasa dituturkan oleh seorang penutur jati yang terdidik. Hanya boleh memahami percakapan yang disampaikan secara perlahan. atau kata-kata yang disebutkan dengan laju. (v) Boleh memahami keseluruhan perbualan. . melainkan jika terdapat bahasa idiomatik.

Tidak memungkinkan berlaku perbulan. Kadangkala pertuturan tersangkut-sangkut dan mengulang-ulang kata atau frasa.KELANCARAN i) ii) Pertuturan terhenti-henti dan tersekat-sekat. tetapi tidak semahir penutur jati. Pertuturan sangat lambat dan tidak licin. melainkan bagi ayat-ayat yang pendek dan biasa. Pertuturan yang biasa (natural) dan licin. Pertuturan tersangkut-sangkut dan terdapat ayat yang tidak lengkap. Pertuturan dalam keseluruhan perbualan semahir seorang penutur jati iii) iv) v) vi) .

Digunakan bagi murid tahap dua Murid diberi pilihan beberapa topik yang sesuai dan menarik B.BERUCAP MENGIKUT TOPIK/TEMA Teknik ini kurang baik kerana murid mungkin menghafal keseluruhan ucapannya Murid memilih satu topik dan diberi masa selama satu atau dua hari menyediakan ucapan pendek berkaitan topik yang dipilih .

KEMAHIRAN BERTUTUR DAN BERINTERAKSI Memberi peluang kepada murid untuk bertutur menggunakan kecekapan berbahasa sendiri Mewujudkan sebenar situasi komunikasi A. TEMU BUAL DAN TEMU DUGA Guru dapat melihat kebolehan sebenar murid menggunakan bahasa yang telah dipelajari secara lisan .

dan sebagainya . “Di manakah kamu tinggal”.CARA PELAKSANAANNYA • Wujudkan situasi tenang supaya murid boleh berinterkasi berterusan dalam keadaan selesa • Pada peringkat awal guru perlu wujudkan “rappot ” yang baik. “ Berapa orang adik beradik kamu?. • Soalan adalah sesuai seperti : “Apa khabar?”.

yang menyebabkan murid berasa gementar .• Temu bual hendaklah berjalan lancar. tidak berlaku suasanan terdiam seketika seolaholah telah kehilangan idea.

dari soalan mudah diikuti soalan yang susah. • Guru perlu bersikap luwes semasa sesi temu bual atau temu duga .SOALAN • Guru perlu menyediakan pelbagai soalan menggunakan teknik yang berbeza supaya interaksi boleh berterusan dan murid boleh hasilkan jawapan yang baik. • Soalan perlu seimbang.

. • Guru boleh melihat kebolehan murid bertukar pendapat.PENYERTAAN • Dua orang murid berinteraksi dalam satu sesi. hujah. bertolak ansur.bersedia menerima pendapat orang lain dan kesantunan bahasa yang digunakan.

KEMAHIRAN BERTUTUR DAN BERINTERAKSI Boleh dijalankan untuk menguji kemahiran bertutur B. MAIN PERANAN Penilaian ini boleh dilakukan secara individu atau berpasangan Guru memikirkan situasi tertentu dan menerangkan dengan jelas untuk murid melakonkan apa yang diarahkan .

CONTOH AKTIVITI MAIN PERANAN • Pilih dua orang murid. . murid A sebagai inspektor polis dan murid B sebagai seorang awam yang hendak membuat aduan tentang suatu kes ragut yang baru sahaja disaksikannya. masing-masing diarahkan untuk memainkan peranan. tidak jauh dari balai polis itu. Minta kedua-dua murid melakonkan peranan masing-masing secara spontan.

• Teknik ini dapat menilai kecekapan murid memilih bentuk bahasa dan ragam yang sesuai dengan situasi. . dan dapat menilai subkemahiran bertutur sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini.

• Murid diminta mendengarnya dengan teliti • Murid menceritakn semula cerita tersebut dengan menggunakan perkataan dan ayat sendiri. . MENCERITAKN SEMULA MENGENAI SESUATU PETIKAN • Guru membaca petikan secara pendek.C.

D. objek. model. graf.MEMBUAT PENJELASAN ATAU PEMERIAN TENTANG SESUATU • Teknik ini boleh dijalankan dengan menggunakan alat rangsangan seperti gambar. petikan dan sebagainya. • Murid diberi masa untuk meneliti bahan ransangan tersebut dan menjelaskan sesuatu mengenainya dengan menggunakan bahasa sendiri .

CONTOH BAHAN RANSANGAN .

Misalnya: percutian semasa cuti sekolah. tanpa bimbingan guru. • Teknik ini dapat menilai kecekapan bertutur secara spontan. .• Murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan sesuatu mengenainya.

iaitu kebolehan bertutur yang diperlihatkan oleh murid itu diberikan markat secara keseluruhan. • Setiap komponen ini haruslah diberikan peruntukan markat yang sama berat dan perlu ditakrifkan dengan jelas supaya dapat dijadikan panduan oleh guru. Semasa murid bertutur atau menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. dan • kelancaran pertuturan. penguasaan kemahiran pertuturan itu dibahagikan kepada beberapa pecahan dan markat diperuntukkan bagi setiap pecahan itu. Di sini. bukan secara perincian sebagaimana yang dicontohkan sebelum ini. iaitu: • sebutan • kefahaman • ketatabahasan • keluasan perbendaharaan kata. kemahiran bertutur boleh dibahagikan kepada lima komponen yang besar.PEMARKATAN SECARA HOLISTIK • Pemarkatan bagi ujian lisan juga boleh dilakukan secara holistik atau keseluruhan. • Bagi tujuan pemarkatan secara keseluruhan ini. guru mendengar dengan teliti dan memberi markat secara keseluruhan. .

kelancaran. keluasan perbendaharaan kata.guru perlu memberi pertimbangan dalam pelbagai aspek seperti sebutan.KESIMPULAN • Kemahiran bertutur melibatkan banyak subkemahiran yang perlu dikuasai oleh murid. .kepantasan dan kesesuaian dengan konteks pertuturan. intonasi. • Oleh itu. kefaham. tatabahasa.