UNITATEA ______________________________________________________________________________

____________________________________

ŞANTIER

PUNCT

DE

LUCRU

____________________________
OBIECTUL______________________________________________________________________________
_

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFlCAREA CALITĂŢII
LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr._____ Data_____________

Faza din lucrare supusă verificării:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Elementele de identificare (sector, porţiune, ax, cotă, etc.):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr. _____________, planşele nr.
________________ sau a dispoziţiei de şantier nr.______________ din data de
________________________ .
Concluzii:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Numele

Prenumele

Semnătura
CONSTRUCTOR: _________ ____________

___________________________

_____________
BENEFICIAR
_____________

_________ ____________

___________________________

Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului.
Data ______________
Numele

Prenumele

Semnătura
CONSTRUCTOR: _________ ____________

___________________________

_____________
BENEFICIAR
_____________

_________ ____________

___________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful