You are on page 1of 27

TIN HỌC TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU

PHẦN CƠ BẢN

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Một vài hình ảnh về dàn thép phẳng

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Một vài hình ảnh về dàn thép phẳng .

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Cho kết cấu dàn thép như hình vẽ: .

4mm): 3. Tất cả tải trọng của trường hợp tĩnh tải được quy về lực tập trung tác dụng tại nút dàn.77 kG/m2.2 kG/m2.30 kG/m Trọng lượng dàn mái và hệ giằng: 7.CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. Trọng lượng xà gồ: 13.Tĩnh tải: Trọng lượng tấm tôn sóng (dày 0. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Vật liệu: Thép CT3  Tải trọng tác dụng: .Hoạt tải: . cụ thể như sau:   .

Hoạt tải trên nửa dàn phải: H.TAI-T + H.CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. Trọng lượng bản thân: TLBT 2.TAI-P ADD ADD 04 ENVE COMB1.TAI-T 3. Hoạt tải trên nửa dàn trái: H.COMB3 ENVELOPE .TAI-P  Các trường hợp tổ hợp STT 01 Tên tổ hợp COMB1 Cấu trúc tổ hợp TT + H.….TAI-T Dạng tổ hợp ADD 02 03 COMB2 COMB3 TT + H.TAI-P TT + H. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG  Các trường hợp tải 1.

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 1: Dựng hệ lưới mô hình .

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 2: Định nghĩa vật liệu .

THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 3: Định nghĩa tiết diện Sử dụng tính năng Auto select (tự động chọn tiết diện phù hợp) Nhập thư viện tiết diện thép góc dạng Double Angle .CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.

THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 3: Định nghĩa tiết diện Chọn các loại tiết diện như trong hình vẽ bên dưới: .CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 3: Định nghĩa tiết diện Đưa toàn bộ tiết diện được chọn vào loại tiết diện Auto Select .

THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 4: Dựng mô hình .CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 4: Dựng mô hình Giải phóng moment 2 đầu (thanh 2 đầu khớp) .

mái tôn…) . chỉ kể đến tải trọng bên trên dàn (xà gồ.CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 5: Định nghĩa các trường hợp tải trọng Chú ý: Bài toán bỏ qua trọng lượng bản thân các thanh dàn.

THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 6: Định nghĩa các tổ hợp tải trọng .CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 7: Gán tải trọng .

THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 7: Gán tải trọng Bước 8: Chia ảo phần tử thanh .CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.

THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 8: Chia ảo phần tử thanh 0.CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.5m .

Chính vì vậy. điều này không thực tế trong thiết kế và thi công.CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. do đặc điểm của thiết kế kết cấu thép là bài toán lập (tức là chọn thử tiết diện. ta có thể tạo Goup theo từng đoạn dựa vào chiều dài nhịp. khi này Etabs sẽ chọn tiết diện tối ưu cho Goup này. ổn định cục bộ…) nên việc dựng mô hình theo hình thức thử dần là một công việc nhàm chán và rất mất thời gian đối với người thiết kế. thử dần với từng dạng tiết diện và chọn ra tiết diện tối ưu nhất. ổn định tổng thể. Tuy nhiên. thanh cánh hạ. kiểm tra cường độ. Ví dụ: Thanh cánh thượng. đối với dàn vượt nhịp lớn. việc này chính là làm cho Etabs tự động tính lập. chúng ta cần tạo Goup những thanh có cùng đặc tính. ứng với từng thanh dàn. dự đoàn nội lực gần bằng nhau lại với nhau. thanh bụng …. . Etabs sẽ tự động lựa chọn một tiết diện tối ưu → kết cấu dàn sẽ có nhiều loại tiết diện khác nhau. ở phần khai báo tiết diện ta khai báo loại tiết diện thanh dàn là Auto Select. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực Chú ý: Trước khi giải bài toán. Chính vì vậy.

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.Thanh cánh hạ Chọn các thanh cánh hạ .Thanh cánh thượng Chọn các thanh cánh thượng . THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực Tạo Goup .

THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực Tạo Goup .Thanh bụng 1 Chọn các thanh bụng ở đầu nhịp .Thanh bụng 2 Chọn các thanh bụng ở giữa nhịp .CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.

THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực Tạo Goup .CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.

Khai báo thiết kế theo Goup b. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực Khai báo thiết kế theo Goup. chọn tổ hợp thiết kế và chọn tiêu chuẩn thiết kế. a. Chọn tổ hợp nội lực thiết kế . kiểm tra tiết diện của Goup.CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1.

c. kiểm tra tiết diện của Goup. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực Khai báo thiết kế theo Goup.CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. chọn tổ hợp thiết kế và chọn tiêu chuẩn thiết kế. Chọn tiêu chuẩn thiết kế .

THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực a.CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. Phân tích nội lực . Khai báo bậc tự do b.

Kiểm tra tiết diện. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực c.CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. lựa chọn tiết diện tối ưu .

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN 1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực d. Lực dọc trong thanh (bao) .