You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

4 2014

API. Y. 18 (3179)


^ , ,
\ \, q r
.
, , \
. \ :
, \ \! ,
\ , .

. \ ,
, .

(. 16,10) . , , r
.
.

, \ . . ,
, ,

TO EYAEIO TH KYPIAKH (M. 43- 8)


\H, z
T , g \Ic e \A, , n
d e q c , e
, d F e \I. ^O b , d
e , e . Kd f e
, e \I. Kd , d g
, F , d e n q , d d c . ^H b M M, d
M \I . Kd , M M, d M \I, d , , . Kd U , d e ,
d e T e ;
Kd , q a . Kd
e , r ,
c d . ^O b Mc \I
e Ne e , z ,
. \A\ , M d , c
e , g r . Kd , e
r b a d , d d b r ..

r , .
x, ^-\ \ ,
. \ r .
^ \ , q .
.
. \ , , r , - , . ,
!
r
!
.

r :
70

M E
\E , q \I, \A, q . A q
\I. ^O
r . K r
. K ,
\I. A ,
, q . ^H M M M \I
. O , M M M
\I . K
, , , r
, , F
;. K , r . oH
. K , r . A , M
. T \I N ; \A,
r . N , . \A
, , ,
r. K
. K r , .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA)

, , , .
r
. ^ ,
, , , ,
, , . , . , , r , .
^ r ,
. ^
, ,
\ .

71

4 2014:
, \ \
( 290). ^ .
oH: ^E: \A: . 1 - 7 E: . 43 - 8.
H EOMENH KYPIAKH: 11 , .
\A: . 32 - 42 E: \. 1 - 15.

 ^
^ r
, \
\ , .
, , :
. , , , r .
\. . .
\ , . ,
. . \

:
( 9, 1624, . 368)

- r 10
, . ^ ,
, , \ r \
.
(, ), \
.
OMIIA TH NH KYPIOY: 1) K 6.00 ..
K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

72

You might also like