Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty CONTINENTIAL LOGISTICS

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Con-Log
Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra sôi động, từ những năm
90 cho đến nay, hàng loạt các hiệp ước và hiệp định giao lưu thương mại giữa Việt Nam
và các nước ra đời như ASEAN, CEPT, hiệp định thương mại Việt Mỹ… đã tạo điều
kiện đưa sản phẩm của Việt Nam thâm nhập vào thị trường thế giới.
Nắm được nhu cầu không thể thiếu của công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
nên năm 2010 công ty cổ phần Continential Logistics được thành lập và đi vào hoạt động
theo Giấy phép kinh doanh số 0312153097/QĐ-KHĐT của sở Kế Hoạch và Đầu Tư ngày
05 /02/2010. Tuy công ty mới đi vào hoạt động hơn 3 năm nhưng công ty đang ngày càng
phát triển và đã tạo được vị thế của mình trên thị trường và luôn có được sự tín nhiệm của
khách hàng.
Giới thiệu tóm tắt về công ty:
- Tên Giao Dịch trong nước: Công ty Cổ Phần CONTINENTIAL LOGISTICS
- Tên Giao Dịch quốc tế: CONTINENTIAL LOGISTICS CORPORATION
- Tên viết tắt : CON-LOG CORP
- Giám đốc : Trần Phong
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VND
- Mã số thuế: 0312153097
- Số lượng nhân sự: 18 nhân viên
- Trụ sở chính : 117-119/Phan Xích Long-P7- Quận Phú Nhuận
- Điện thoại: 08-38 114 714 Fax :08 39 484 049
- Website: www.conlogco.com
1.2. Chức năng kinh doanh chính của Công ty CP Con-log
Ngành nghề kinh doanh đăng ký của công ty : Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý
vận tải đường biển, vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới, hoạt
dộng dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến
vận tải như : hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan, lấy mẫu, bao gói hàng hóa,
kiểm đếm, hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa bằng đường hàng không. Vận tải
hàng hóa bằng ô tô (trừ ô tô chuyên dụng), xe máy. Buôn bán một số mặt hàng như: máy
móc, thiết bị điện, nông lâm thủy sản, gạch, xi măng…
Chức năng hoạt động chính của công ty: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu theo sự
yêu cầu của khách hàng:
- Thay mặt người xuất khẩu:
Theo những chỉ dẫn của người gửi hàng công ty CON-LOG sẽ:
+ Nghiên cứu những điều khoản trong các chứng từ thanh toán như thư tín dụng
và tất cả những luật lệ của chính phủ áp dụng trong việc giao hàng ở nước
xuất khẩu, cũng như bất kỳ nước quá cảnh nào và chuẩn bị những chứng từ
cần thiết cho việc xuất khẩu. Và các chứng từ này thường do nhân viên công
ty CON-LOG đến khách hàng để lấy như: invoice, packing list…
+ Thay mặt chủ hàng làm thủ tục xin giấy phép xuất khẩu
+ Đóng gói hàng hóa, tính toán phương thức vận tải, tư vấn tính chất hàng hóa
và luật lệ nếu có ở nước xuất khẩu hay nước quá cảnh.
+ Tiến hành việc lưu kho nếu cần cân đo hàng hóa
+ Mua bảo hiểm cho hàng hóa nếu cần.
+ Vận chuyển hàng hóa đến cảng, đảm nhận việc khai hải quan, các thủ tục giao
nhận tại cảng, chứng từ liên quan như: giám định, kiểm dịch …và giao nhận
cho người chuyên chở.
- Thay mặt người nhập khẩu:
Theo chỉ dẫn của người nhận hàng, công ty CON-LOG sẽ:
+ Thay mặt người nhận hàng giám sát việc chuyên chở hàng hóa khi người nhận
hàng lo liệu phương tiện vận tải.
+ Nhận và kiểm tra tất cả chứng từ liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.
+ Nhận hàng từ người chuyên chở và thanh toán tiền cước nếu được yêu cầu.
+ Thu xếp việc khai báo hải quan, trả lệ phí, thuế và các chi phí cho hải quan.
+ Giao hàng khi đã làm thủ tục hải quan cho người nhận hàng.
+ Khi được yêu cầu có thể giúp người nhận hàng khiếu nại đối với người chuyên
chở về tổn thất hàng hóa nếu có.
+ Giúp người nhận hàng trong việc lưu kho, phân phối khi được yêu cầu.
- Các dịch vụ khác:
Ngoài các dịch vụ giao nhận đã nêu trên, công ty còn cung cấp các dịch vụ khác theo
yêu cầu của khách hàng, các dịch vụ này có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển của
hàng hóa hoặc dịch vụ khác như dịch vụ gom hàng lẻ (consolidation). Công ty sẽ thay
mặt khách hàng đứng tên để xuất nhập khẩu hàng hóa, làm tất cả chứng từ như: hợp
đồng, invoice, packing list, lên tờ khai hải quan, tính thuế, đăng ký tờ khai và làm tất cả
các thủ tục Hải Quan. Vận chuyển hàng hóa từ cảng hoặc từ sân bay về kho của khách
hàng và ngược lại. Thanh toán chi hộ tất cả các chi phí: nâng hạ, phí vận chuyển, lệ phí
hải quan, phí vận chuyển về kho, phí lao vụ...
1.3. Định hướng phát triển
Công ty có định hướng phát triển theo chiến lược làm đại lí của nước ngoài ở Việt
Nam, đồng thời tìm kiếm them đối tác nước ngoài để hợp tác phát triển.
Với tiêu chí hoạt động “Không chê hàng ít, chỉ sợ không có hàng”, CON-LOG hoạt
động dựa trên nguyên lí chọn khách hàng nhỏ trước để phù hợp với quy mô và nguồn vốn
hiện có của công ty và tiến hành tiếp cận với các khách hàng vừa và lớn hơn trong những
năm sau.
Tiến hành tuyển dụng thêm nguồn nhân lực cho công ty để có thể đáp ứng được nhu
cầu phát triển của công ty. Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên của
công ty để đáp ứng được những định hướng phát triển trên.
1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty Con-Log
1.4.1. Cơ cấu tổ chức
SƠ ĐỒ 1.1: cơ cấu tổ chức của Công ty Con-Log
Cơ cấu tổ chức của công ty CP CON-LOG theo mô hình quản lý trực tiếp. Giám đốc
là người có quyền hạn cao nhất và cũng là người chịu trách nhiệm đối với kết quả hoạt
động của công ty. Các nhân viên của công ty làm việc với tinh thần tự giác theo nguyên
tắc: “Làm hết việc chứ không phải hết giờ”.
BAN GIÁM
ĐỐC
KẾ
TOÁN +
NHÂN
SỰ
PHÒNG
GIAO
NHẬN
PHÒNG
CHỨNG
TỪ

PHÒNG
KINH
DOANH

1.4.2. Chức năng các phòng ban
- Ban giám đốc: gồm có giám đốc và một phó giám đốc. Đây là cơ quan đầu não
của công ty, chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, là nơi đưa
ra những định hướng phát triển và sự tồn tại của công ty, cũng như những chính
sách về quyền lợi cho nhân viên.
- Phòng kế toán/ nhân sự: Theo dõi và cân đối nguồn vốn, hạch toán cho bộ phận
kinh doanh, quản lý các hoạt động thu chi từ kết quả hoạt động sản xuất và cung
ứng dịch vụ vận tải, lập báo cáo tài chính của từng thời kỳ lên giám đốc. Nhân
viên nhân sự theo dõi lịch làm việc và thực hiện các chính sách, chế đội hay phúc
lợi cho nhân viên để đảm bảo mọi người được hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao
động nhà nước.
- Phòng chứng từ: Lập các chứng từ cần thiết liên quan đến từng lô hàng và các
chứng khác theo yêu cầu của khách hàng để xuất nhập khẩu hàng hóa, lập hồ sơ
lưu trữ chứng từ và liên lạc thường xuyên với các hãng tàu qua email để nắm giữ
tình hình vận chuyển các lô hàng và thông báo cho người khách hàng.
- Phòng kinh doanh (sales marketing): Nhiệm vụ chủ yếu của phòng kinh doanh là
tìm kiếm khách hàng và giới thiệu về lĩnh vực hoạt động cũng như quyền lợi mà
khách hàng sẽ nhận được khi sử dụng những dịch vụ của công ty, giải quyết mọi
yêu cầu của khách hàng:như tư vấn về dịch vụ vận tải và giao nhận, cung cấp
thông tin về thị trường, hàng hóa.
+ Thông qua những phương tiện thông tin đại chúng như điện thoại, internet, báo
chí…và thông qua các mối quan hệ, phòng kinh doanh (sales –marketing) sẽ
chủ động tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang có
nhu cầu sử dụng các dịch vụ giao nhân hàng hóa và bằng mọi cách thuyết phục
họ sử dụng dich vụ của công ty (có thể thuyết phục bằng giá cước tốt , cho
phép trả cước sau, thời hạn thanh toán phí dịch vụ lâu dài …)
+ Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh của công ty, một nhiệm vụ của phòng kinh
doanh (sales –marketing) thường xuyên chăm sóc quan tâm khách hàng đã có
để họ luôn là khách hàng trung thành của công ty.
- Phòng Operation (giao nhận): Giao hàng từ kho chủ hàng ra cảng với hàng xuất và
nhận hàng từ cảng về kho đối với hàng nhập. Mặt khác còn đảm nhân việc làm thủ
tục hải quan đối với mỗi lô hàng xuất nhập khẩu và quản lý việc đóng hàng vào
container tại bãi container –CY (container yard) hay tại kho hàng lẽ –CFS
(container freight station) sau đó vận chuyển container ra cảng hoặc ICD rồi giao
container cho hãng tàu và lấy các chứng từ cần thiết. Tổ chức và thực hiện các
công việc có liên quan đến giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, thực hiện các công
việc hiện trường tại cảng, sân bay như: Nộp tờ khai, kiểm hóa, nhận và xuất hàng,
sắp xếp hàng hóa đóng vào container, thông báo lịch trình tàu đến đi...
1.4.3. Nguồn nhân lực của công ty
Đội ngũ nhân viên gọn nhẹ, chỉ bao gồm 18 người, trong đó:
- Đại học và trên đại học: 14 người
- Cao đẳng: 4 người
1.4.2. Tiền lương :
Bình quân thu nhập của người lao động trong toàn công ty tương đối khá.
Một trong những công cụ quản lý hết sức quan trọng là hệ thống tiền lương, thưởng
và các chế độ khác. Cơ sở tính toán tiền lương dựa trên hiệu quả lao động, đảm bảo tính
hợp lý công bằng cho người lao động tương xứng với tính chất công việc. Công ty luôn
đảm bảo mức sống cho người lao động để họ an tâm phục vụ công tác.
Chế độ tăng lương theo qui định chung là:
- Trình độ đại học : 6 tháng tăng lương 1 lần
- Trình độ cao đẳng : 1 năm tăng lương 1 lần
Ngoài ra Công ty còn áp dụng những biện pháp khuyến khích như chế độ tiền lương,
thưởng, chế độ thăng tiến phù hợp cho những nhân viên có năng lực, ham học hỏi, đem
lại lợi ích cho Công ty qua 2 đợt bình bầu 6 tháng đầu năm và cuối năm.

BẢNG 1.1: Tổng quỹ lương và thu nhập trung bình của nhân viên công ty CON-LOG
từ năm 2010-2014
Đơn vị tính: VNĐ
Chi tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng quỹ lương thực
hiện (tỉ đồng)
1,08 1,188 1,296 1,300 1,350
Thu nhập bình quân
người/tháng (triệu đồng)
5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty CP CON-LOG)
1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từ năm 2010-2013
Tạo ra nguồn lợi nhuận tối đa với chi phí kinh doanh ở mức tối thiểu là mục tiêu mà
mọi doanh nghiệp luôn hướng tới và đó là cách duy nhất để doanh nghiệp tồn tại, phát
triển, và nâng cao vị thế của mình trên thương trường.
Trong giai đoạn đầu khi công ty mới thành lập, công ty còn gặp nhiều khó khăn, phải
đầu tư nhiều tiền vào cơ sở vật chất và hoạt động để giới thiệu về dịch vụ của công ty,
hơn nữa do mới bước vào thị trường nguồn khách hàng chưa nhiều và tên tuổi ít được
biết đến nên công ty đã gặp nhiều khó khăn và thua lỗ. Nhưng trong những năm gần đây
với những nỗ lực của mình công ty đã và đang dần dần khẳng định được vị thế của mình
trong thị trường giao nhận, lượng khách hàng đã tăng lên đáng kể, doanh thu cũng như
lợi nhuận của công ty cũng tăng dần, thể hiện rõ trong báo cáo tổng hợp sau.

BẢNG 1.2: Kết quả kinh doanh của công ty từ 2010-2012
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
Doanh thu bán
hàng và cung cấp
dịch vụ (chưa
VAT)
9,103,362,004 12,917,106,921 14,242,074,068 18,500,486,000
Chi phí 1,659,654,411 2,040,503,669 2,080,814,796 2,140,110,123
Lợi nhuận sau
thuế
151,508,403 209,511,024 166,870,438 401,056,431
(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty CON-LOG)
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful