Baštová 5, 811 03 Bratislava

tel.: +421 2 5443 4030
email: ipa@ivo.sk
www.ivo.sk
www.studentskevolby.sk

www.studentskevolby.sk


Stredoškoláci v Študentských voľbách
poslali do europarlamentu kandidátov 6 strán

 Do Študentských volieb do Európskeho parlamentu 2014 sa zapojilo 6 175
hlasujúcich stredoškolákov spomedzi 13 498 oprávnených voličov na 62
prihlásených školách. Volebná účasť bola 45,75 %.
 Stredoškoláci by do europarlamentu poslali kandidátov 6 strán – Smeru-
SD, Ľudovej strany Naše Slovensko, OĽaNO, SaS, KDH a SMS (Strany
moderného Slovenska).
 13 slovenskí poslanci Európskeho parlamentu podľa stredoškolákov:
o Smer-SD: Maroš Šefčovič, Monika Flašíková-Beňová, Katarína Neveďalová
o ĽS NS: Martin Kotleba, Vladimír Hagara, Ivan Bielik
o OĽaNO: Jozef Viskupič, Branislav Škripek
o SaS: Richard Sulík, Lucia Nicholsonová
o KDH: Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
o SMS: Jozef Golonka
Do druhých Študentských volieb Inštitútu pre verejné otázky sa zapojilo 62 stredných
škôl v SR (29 gymnázií a 33 stredných odborných škôl a obchodných akadémií; 40
z nich bolo štátnych, 14 cirkevných a 8
súkromných), na ktorých spomedzi 13 498
oprávnených voličov nad 15 rokov
hlasovalo 6 175 študentov, ktorí odovzdali
5 827 platných hlasov. Volebná účasť bola
45,75 %.
Regionálne rozdelenie zúčastnených
škôl bolo rovnomerné z hľadiska počtu škôl
aj oprávnených voličov (východ 24 škôl,
Bratislava + západ 23 škôl, stred 15 škôl).

Baštová 5, 811 03 Bratislava
tel.: +421 2 5443 4030
email: ipa@ivo.sk
www.ivo.sk
www.studentskevolby.sk

www.studentskevolby.skŠtudentské voľby do Európskeho parlamentu 2014 – celkové výsledky


Zaujímavé zistenia

 Nadštandardne vysoká účasť vo voľbách do EP (oproti študentským voľbám
prezidenta SR pokles o necelých 10 percentuálnych bodov).
 Študenti si naozaj vyberali z celej ponuky 29 kandidujúcich strán, "vďaka"
čomu prepadlo 49,8 % odovzdaných hlasov (6 strán, ktoré sa dostali do EP,
získalo spolu 50,2 % hlasov).
 9 mandátov by podľa stredoškolákov získali parlamentné strany, 4 mandáty
mimoparlamentné.
 2 parlamentné strany – Most-Híd a SDKÚ-DS neuspeli – zatiaľ čo prvá tesne,
druhá výrazne.
 Strane NOVA chýbalo 6 hlasov na prekročenie 5-percentnej hranice.
 Prednostné hlasovanie študentov oslovilo – využili až dve tretiny všetkých
prednostných hlasov.
 Z hľadiska prednostných hlasov sa ukázalo, že priezvisko Kotleba
u stredoškolákov „funguje“, pomerne populárny je však aj Jozef Golonka.
 Pomer hlasov pre strany, ktoré majú parlamentnú históriu (Smer-SD, OĽaNO,
KDH, SaS, NOVA, Most-Híd, SDKÚ-DS, SNS, SMK, KSS, SZ) k ostatným stranám je
57 % : 43 %.

Baštová 5, 811 03 Bratislava
tel.: +421 2 5443 4030
email: ipa@ivo.sk
www.ivo.sk
www.studentskevolby.sk

www.studentskevolby.sk


Čo znamenajú výsledky Študentských volieb do EP 2014?

 Výsledky Študentských volieb nie sú predikciou pre regulárne voľby do
Európskeho parlamentu, ani verným obrazom volebných preferencií
starších generácií.
 Simulované Študentské voľby majú o. i. za cieľ urobiť prvý krok k tomu, aby
si mladí ľudia vybudovali návyk volenia. Podľa príkladu z Českej republiky,
prvovoliči, ktorí prešli podobným projektom, sa častejšie zúčastnili svojich
prvých volieb (o 6 %) ako tí, čo si predtým voľby „nanečisto“ nevyskúšali.
 Mladí ľudia chodia voliť menej často všade na svete, pretože sa o politiku
zaujímajú menej – v SR sa len v roku 1998, keď boli parlamentné voľby
sprevádzané silnou mobilizačnou kampaňou, podarilo dostať volebnú
účasť mladých ľudí na úroveň priemeru za všetkých voličov.
 Teórie faktorov volebnej účasti potvrdzujú dôležitosť vytvorenia si
volebného návyku v mladom veku – kto raz volil, sa s väčšou
pravdepodobnosťou zúčastní aj na ďalších voľbách. Nevolenie, rovnako
ako volenie je zvyk.
Cieľom projektu Študentské voľby je bližšie zoznámiť študentov stredných škôl v SR
so základnými demokratickými princípmi fungovania spoločnosti a zvýšiť
informovanosť a povedomie o fungovaní volebných systémov.
Ambíciou projektu je tiež vtiahnuť túto skupinu intenzívnejšie do verejného
priestoru a zvýšiť jej občiansku angažovanosť prostredníctvom realizovania
modelových volieb. časti nastupujúce generácii, ktorá sa Študentských volieb
zúčastnila.
Súčasťou projektu Študentské voľby 2014 sú troje študentské voľby – okrem pilotných
volieb prezidenta SR v máji Študentské voľby do Európskeho parlamentu a v novembri
Študentské komunálne voľby.

Bratislava, 16. 5. 2014 ...................................................
MIROSLAV KOLLÁR
vedúci projektu


INŠTITÚT PRE VEREJNÉ OTÁZKY je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združu-júcou
odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a
demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní. IVO participuje na
rozprave o dôležitých otázkach verejného záujmu. Poskytuje kritickú odbornú reflexiu a oponentúru
riešení, ponúkaných rozmanitými spoločenskými aktérmi, vrátane štátnych orgánov, vypracúva
odporúčania smerujúce k udržaniu reformných úsilí a presadzovaniu demokratických hodnôt, usiluje sa
prispieť k pozitívnym zmenám v celkovom vývoji krajiny.
Baštová 5, 811 03 Bratislava
tel.: +421 2 5443 4030
email: ipa@ivo.sk
www.ivo.sk
www.studentskevolby.sk

www.studentskevolby.sk

Celkové výsledky
Poradie č. názov platné hlasy %
1 3 SMER - sociálna demokracia 673 11,55
2 11 Ľudová strana Naše Slovensko 631 10,83
3 19 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 510 8,75
4 21 Sloboda a Solidarita 393 6,74
5 2 Kresťanskodemokratické hnutie 364 6,25
6 22 Strana moderného Slovenska 354 6,08
7 1 NOVA, KDS, OKS 286 4,91
8 14 MOST-HÍD 264 4,53
9 10 Strana TIP 248 4,26
10 15 Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA 234 4,02
11 17 Strana zelených 230 3,95
12 20 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 222 3,81
13 27 SDKÚ-DS 171 2,93
14 23 Komunistická strana Slovenska 168 2,88
15 4 Slovenská ľudová strana 131 2,25
16 26 Slovenská národná strana 120 2,06
17 29 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 118 2,03
18 8 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA 105 1,8
19 9
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia -
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
90 1,54
20 5 Národ a Spravodlivosť- naša strana 87 1,49
21 12 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 80 1,37
22 7 DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA 75 1,29
23 25 Strana občianskej ľavice 61 1,05
24 18 VZDOR - strana práce 54 0,93
25 24 ÚSVIT 44 0,76
26 16 Strana demokratického Slovenska 35 0,6
27 6 Magnificat Slovakia 28 0,48
28 13 NOVÝ PARLAMENT 28 0,48
29 28 PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana 23 0,39

Desať najúspešnejších kandidátov podľa preferenčných hlasov
poradie kandidát / kandidátka prednostné hlasy strana
1. 8. Martin Kotleba 500 ĽS Naše Slovensko
2. 1. Jozef Golonka 215 Strana moderného Slovenska
3. 2. Monika Flašíková Beňová 213 SMER – SD
4. 3. Richard Sulík 203 Sloboda a Solidarita
5. 1. Ján Slota 168 Kresťanská SNS
6. 1. Anna Záborská 151 Kresťanskodemokratické hnutie
7. 1. Martin Daňo 119 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
8. 6. Oliver Domaracký 107 Strana TIP
9. 1. Jozef Viskupič 97 OĽaNO
10. 2. Lucia Nicholsonová 97 Sloboda a Solidarita

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful