Plan de activitate

Data: 09.02.2009
Grupa: Mică (“Albinuţele”)
Categoria de actiitate: Cunoa!terea "ediului
#e"a actiităţii: “$i%ica” & ob%erare'
#ipul actiităţii: ( tran%"itere !i a%i"ilare de noi cuno!tinţe de%pre pi%ica'
)copul actiităţii: ( de*oltarea capacităţii de cunoa!tere !i +nţelegere a "ediului +ncon,urător'
( -or"area capacităţii de a de%crie un ani"al după di-erite criterii'
Mi,loace !i "ateriale didactice: i"agini.cd(ul. reco"pen%e'
Metode !i procedee didactice: coner%aţia. e/plicaţia. ob%eraţia. de"on%traţia'
Durata: 00(01 "inute'
2ducatoare: Cur%aru 3oredana(Cri%tina
Etapele lecţiei / Conţinut
esenţial
Obiective Conceperea şi organizarea
activitatii
Evaluare
1. MOMENT
ORGANIZATORIC
*organizarea---sălii de grupă
---maerialelor
dida!i!e
-se aerise"e sala de grupă#
-se pregăes! maerialale dida!i!e
ne!esare penru o $ună des%ă"urare a
le!&iei#
- se a"ează !opiii 'n semi!er! pe
s!ăunele#
2. CA$#A42A A#256727
8!on(ersa&ie
-se poara o s!ura !on(or$ire !u !opiii
despre animale )!are sun a!esea * !e
"iu despre ele+#
-se as!ula imp de !ae(a se!unde
suneul pe !are il produ!e
pisi!a ,-miau-miau-* iar !opiii re$uie
sa re!unoas!a despre !e animal ese
(or$a#
Apre!ieri
(er$ale,
.-/oare $ine0-
.-1ine0-
9. A5:56A42A #2M27
8anuntarea noii lecţii
.-Asăzi* !opii (om o$ser(a pisi!a0-
;. D2)<=>:4A42A
AC#7?7#=677
*o$ser(area pisi!ii !u a2uorul
imaginilor#
*adresare de 'nre$ări
*(izionare de imagini
( să %oloseas!ă
no&iunea de 3animal-#
- să re!unoas!ă "i să
enumere păr&ile
!orpului pisi!ii#
-sa denumeas!a 4rana
pisi!ii#
-sa ideni%i!e
dusmanul pisi!ii#
-se adreseaza urmaoarele inre$ari,
.-Ce ese pisi!a5 6n om56n animal5-
.-Ce !uloare poae a(ea pisi!a5-
-se (izioneaza imagini !u pisi!i de
di%erie !ulori#
-se prezina o plansa#
.-7in !e ese al!auia pisi!a5
)!ap,ure!4i* o!4i* nas* musai*
!orp,run!4i* la$ue* g4eare+
-se araa pe o plansa parile !orpului
pisi!ii#
.-Ce manan!a pisi!a5-
-se araa imagini !u lape si sori!ei#

.-Are dusmani pisi!a5 7a!a da* !ine
ese dusmanul pisi!ii5 7e !ine %uge
pisi!a !and se inalnese !u el5-
-se araa imagini !u !aini#
.-8ii !u !e ii pla!e la pisi!a sa se
2oa!e5-
-se prezina un g4em#
-se !ore!ează
e(enualele
răspunsuri
gre"ie#
.-/oare $ine0-
.-1ra(o0-
1. <7@A42A >7
)7)#2MA#7AA42A
C:5B>#75#23B4
8propunerea unui 2o!
-se realizează un 2o! !are se nume"e
38oare!ele si pisi!a-#
-se numes! !opiii !are (or %i pisi!ile si
!ei !are (or %i sori!eii#
C. 2?A3:A42
*apre!ieri (er$ale
*o%erirea de re!ompense
-se %a! apre!ieri (er$ale indi(iduale "i
!ole!i(e pri(ind des%ă"urarea
a!i(iă&ii#
-se 'mpar re!ompense#
.-Ma $u!ur !ă
a&i %os %oare
!umin&i "i
%oare a!i(i0-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful