Bil Bab Penerangan

1. Bahagian A
2.
Jumlah pepejal
 Kebanyakan formula yang diberikan.
 Memastikan formula yang digunakan dengan betul.
 Gabungan pepejal adalah jumlah isipadu pepejal.
 Baki pepejal adalah penolakan pepejal yang lebih besar
dan lebih kecil pepejal.
3. Sudut dongakan dan
kemurungan
 Menggunakan peraturan trigonometri
4.
penaakulan Matematik
 Jika p, maka q. Jika q, maka p.
5.
Persamaan linear serentak
 Contoh: 4p - 2s = 15
2p + 4s = 19
 Substitution
 Elimination
6.
Garis lurus
 Y = mX + c
 Kecerunan = M
 C = y-pintasan
 Garisan selari (parallel)
7.
Ungkapan dan persamaan
kuadratik
 Bentuk umum (general form).
 Menukar persamaan soalan ke dalam bentuk
pemfaktoran.
 Memfaktorkan sendiri atau anda menggunakan
menggunakan kalkulator.
 menyatakan X
1
, X
2


8.
Matriks
 matriks songsang
 matriks singular
 operasi matriks


9.
Kawasan dan perimeter
bulatan
 formula diberi
 perlu buat dengan teliti
 konsep geometri10.
Kecerunan dan luas di bawah
graf

 graf jarak vs masa (kecerunan).
 graf halaju vs masa (kecerunan ,keluasan).
 geometri (segi tiga, trapezium).
 persamaan Linear.
11. Boleh diubah setiap tahun

Set (2004 dan 2006)

 Lorekkan- Berhati-hati
 SET TEORI


Graf fungsi (2005 dan
2007)

 Ketaksamaan (garis atas adalah>, garis yang lebih
rendah <)
 Jika garis condong, anda boleh bayangkan ke dalam
garis lurus mendatar.
 Garis lurus


JUMLAH SOALAN : 11
JAWAB SEMUA :
JUMLAH MARKAH : 52
TARGET :Bahagian B
1. Graf fungsi
 Fungsi Linear (kurang berkemungkinan untuk keluar
kerana ia adalah satu garis lurus selepas diplot)
 Fungsi kuadratik (2004 dan 2005)
 Fungsi kubik (2007)
 Fungsi Bersaling (2006)
 Soalan ini adalah mudah kerana anda boleh
mengesan jenis graf selepas anda plotkan.
 Pembaris = elastik disyorkan
 Paksi x dan paksi-y seharusnya dinyatakan di dalam
graf

2. Transformasi
 Pantulan ( paksi)
 Translasi (gerakan sahaja)
 Putaran (pusat,sudut,arah)
 Pembesaran(pusat, skala)
 Gabungan transformasi seperti VT-Selesaikan T
sebelum V.

3.
Statistik

 Histogram (2004 dan 2005)
 = paksi-x adalah sempadan atas dengan sempadan
atas tambahan yang lebih rendah di hadapan graf
 = Paksi-y adalah kekerapan
 Poligon Kekerapan (2006)
 = Paksi -x adalah titik tengah
 = Paksi-y adalah kekerapan

 Ogif (2007)
 = Paksi-x adalah sempadan atas
 = Paksi-y adalah kekerapan longgokan
 = Sempadan atas tambahan perlu dimasukkan ke
dalam jadual(sebelum sempadan atas kelas pertama)
 = Paksi x dan paksi-y seharusnya dinyatakan di
dalam graf

4. Pelan dan ketinggian
 mesti berupaya untuk membayangkan pepejal dari
segala penjuru
 Pelan melihat dari atas
 Ketinggian melihat daripada sisi pepejal
 Panjang dan kelebihan (ABCD) perlu dinyatakan
dengan betul
 Pelajar cuba bayangkan objek itu dipenyetkan atau
dipijak mengikut soalan

5.
Bumi sebagai sfera

 -Latitud adalah menegak dan longitud mendatar
sfera
 -Batu nautika


JUMLAH SOALAN = 5
PILIH 4 SAHAJA
MARKAH 12 SETIAP SOALAN
JUMLAH MARKAH 48
TARGET :

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.