You are on page 1of 3

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 16Gii Thiu V Cc B
Phn Chnh Ca Khun


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 17

1. Cc thnh phn ca khun.
Mt b khun p nha gm c cc h thng chnh sau:
H thng dn nha.
H thng dn hng.
H thng lm ngui.
H thng li mt bn.
H thng y.
H thng thot kh.
Cc thnh phn c bn ca mt b khun p nha Hnh A2.1:

Hnh A2.1 Cc thnh phn c bn ca khun
2. Chc nng ca cc b phn trong khun.
+ 1 Vt lc gic: Lin kt cc tm khun v to tnh thm
m.
+ 2 Vng nh v: nh tm gia bc cun phun v vi
phun.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 18
+ 3 Bc cun phun: Dn nha t my p phun vo cc
knh dn nha.
+ 4, 9 Khun ci: To hnh cho sn phm.
+ 5 Bc nh v: m bo v tr tng quan gia khun
c v khun ci.
+ 6 Tm kp trc: Gi cht phn c nh ca khun vo
my p nha.
+ 7, 11 V khun ci v khun c: Thng c lm
bng vt liu r tin hn so vi khun ci nn gip gim
gi thnh khun nhng vn m bo hiu qu kinh t ca
khun.
+ 8 Cht hi: Hi h thng y v v tr ban u khi khun
ng.
+ 10 Cht nh v: Chui vo bc nh v khi khun ng,
gip khun c v khun ci lin kt mt cch chnh xc.
+ 12 Tm : Tng bn cho khun trong qu trnh p
phun.
+ 13 Gi : To khong trng tm y hot ng.
+ 14 Tm gi: Gi cc cht y.
+ 15 Tm y: y cc cht y li sn phm ri khi
khun.
+ 16 Tm kp sau: Gi cht phn di ng ca khun trn
my p nha.
+ 17 Gi ph: Tng bn cho khun trong qu trnh p
phun.