You are on page 1of 19

NAMA GURU MATA PELAJARAN : SITI FATIMAH BT WAHAB KELAS

:
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
1 ARIEF SHAHRIL AC 1001 L 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
2 DANISH ZUHAIR AC 1002 L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 MOHAMAD RAIHAN AC 1003 L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 MOHAMMAD AFIQ AC 1004 L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 MOHAMMAD HAFEEZ ARSYAD AC 1005 L 2 3 4 3 4 5 3 5 4 5 4 3 4 2 2 3 4 5 3
6 MUHAMMAD HAFEY AMERR AC 1006 L 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
7 MUHAMMAD HAIRUL AC 1007 L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 MUHAMMAD AFIQ ARSYAD AC 1008 L 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 4 4 4 4
9 MUHAMMAD AMIRUL ZIEKHAN AC 1009 L 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
10 MUHAMMAD FIRDAUS AC 1010 L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 MUHAMMAD IQBAL AC 1011 L 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 4 4 4
12 MUHAMMAD MUZAIDDIN AC 1012 L 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
13 MUHAMMAD NAKID HIZAM AC 1013 L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 MUHAMMAD RAFIQ AC 1014 L 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 4 4 4
15 MUHAMMAD ZAINUL ARIFFIN AC 1015 L 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
16 MUHAMMAD ZUL IKHWAN AC 1016 L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
KEMAHIRAN PROSES SAINS
SEKOLAH
PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
(STANDARD KANDUNGAN)
PENGETAHUAN
NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA BIL
4 IBNU AQIL
PROSES HIDUP MANUSIA
NAMA GURU MATA PELAJARAN : SITI FATIMAH BT WAHAB KELAS :
KEMAHIRAN PROSES SAINS
SEKOLAH
PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
(STANDARD KANDUNGAN)
PENGETAHUAN
NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA BIL
4 IBNU AQIL
PROSES HIDUP MANUSIA
17 NAQUIB NUR AIDIL AC 1017 L 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 4 4 4
18 NUR HANNAN AC 1018 L 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
19 SENTUR VICKYNEISH AC 1019 L 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 ABBY NURAQILAH AC 1020 P 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
21 NOORNABILAH AC 1021 P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 NORSYAMIRA AC 1022 P 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
23 NUR AINA ALIA AC 1023 P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 NUR FATIN NAJWA AC 1024 P 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
25 NUR HAZIQAH AC 1025 P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 NUR UMAIRAH AC 1026 P 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 4 4 4
27 NUR AIN FAISARAH AC 1027 P 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
28 NURATIRAH AC 1028 P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 NUR FARHANA AC 1029 P 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3 3 4 4 4
30 QURAISYAH AKMA NISA AC 1030 P 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
31 RABIATUL ADAWIYAH AC 1031 P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 SITI JAHIZA AC 1032 P 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
33 SITI NURSYAZWANEE AC 1033 P 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 YOGESVARY AC 1034 P 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 5 4 3 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN : SITI FATIMAH BT WAHAB KELAS :
KEMAHIRAN PROSES SAINS
SEKOLAH
PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
(STANDARD KANDUNGAN)
PENGETAHUAN
NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA BIL
4 IBNU AQIL
PROSES HIDUP MANUSIA
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23
14 OGOS 2013
34
TARIKH PELAPORAN :
BILANGAN MURID :
NAMA GURU MATA PELAJARAN : SITI FATIMAH BT WAHAB KELAS :
KEMAHIRAN PROSES SAINS
SEKOLAH
PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
(STANDARD KANDUNGAN)
PENGETAHUAN
NAMA MURID
NO. SURAT
BERANAK
JANTINA BIL
4 IBNU AQIL
PROSES HIDUP MANUSIA
4 IBNU AQIL
………………………………………………………………………………….
PN NORIAH BT KASBAN
GURU BESAR
SEKOLAH
…………………………………………………………………………….
SITI FATIMAH BT WAHAB
GURU SAINS
NILAI
PROSES HIDUP
HAIWAN
PENGARATAN
BAHAN
4.1 5.1 5.2 6.1 6.2
6.3,
6.4,
6.5
6.6
6.7,
6.8
&6.9
7.1
7.2 &
7.3
8.1 9.1 9.2 10.1
10.2 &
10.3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 6 6 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 5 6 3 4 5 5 6 6 6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 5 6 3 4 5 5 6 6 6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SISTEM
SURIA
SEKOLAH
PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
(STANDARD KANDUNGAN)
PENGETAHUAN
BAND
KESELURUHAN
SAINS
TAHUN 4
TAHAP
PENGUASAAN
PROSES
HIDUP
TUMBUHAN
PENGUKURAN SIFAT BAHAN TEKNOLOGI
NILAI
PROSES HIDUP
HAIWAN
PENGARATAN
BAHAN
SISTEM
SURIA
SEKOLAH
PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
(STANDARD KANDUNGAN)
PENGETAHUAN
BAND
KESELURUHAN
SAINS
TAHUN 4
TAHAP
PENGUASAAN
PROSES
HIDUP
TUMBUHAN
PENGUKURAN SIFAT BAHAN TEKNOLOGI
2 4 5 6 3 4 5 5 6 6 6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 5 6 3 4 5 5 6 6 6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 5 6 3 4 5 5 6 6 6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
NILAI
PROSES HIDUP
HAIWAN
PENGARATAN
BAHAN
SISTEM
SURIA
SEKOLAH
PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
(STANDARD KANDUNGAN)
PENGETAHUAN
BAND
KESELURUHAN
SAINS
TAHUN 4
TAHAP
PENGUASAAN
PROSES
HIDUP
TUMBUHAN
PENGUKURAN SIFAT BAHAN TEKNOLOGI
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42
NILAI
PROSES HIDUP
HAIWAN
PENGARATAN
BAHAN
SISTEM
SURIA
SEKOLAH
PUTRAJAYA
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
(STANDARD KANDUNGAN)
PENGETAHUAN
BAND
KESELURUHAN
SAINS
TAHUN 4
TAHAP
PENGUASAAN
PROSES
HIDUP
TUMBUHAN
PENGUKURAN SIFAT BAHAN TEKNOLOGI
Nama Murid : MOHAMMAD AFIQ
No. Surat Beranak AC 1004
Jantina L
Kelas 4 IBNU AQIL
Nama Guru Sains SITI FATIMAH BT WAHAB
Tarikh Pelaporan 14 OGOS 2013
BIL
STANDARD
KANDUNGAN
TAHAP
PENGUASAAN
BIL
STANDARD
KANDUNGAN
TAHAP
PENGUASAAN
TAHAP
PENGUASAAN
SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI 3
PN NORIAH BT KASBAN
………………………………………………
SITI FATIMAH BT WAHAB
GURU SAINS
………………………………………….
PUTRAJAYA
Berikut adalah pernyataan bagi pencapaian murid:
KEMAHIRAN
BIL
1 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam merekod data
13
Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian tentang fenomena atau
perubahan yang berlaku
Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya dan berbeza
Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai yang betul
Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasarkan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau
pemerhatian
Membuat jangkaan tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data
Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu bentuk yang sesuai
Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi berdasarkan masa
Memilih idea yang releven tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data untuk membuat satu
penerangan
Menjelas dengan contoh kepentingan teknologi dalam pelbagai bidang.
10.2
10.3
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
14
15
16
1
2
3
4
5
6
11
12
13
14 2.1
12
17
18
19
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI
SUMBANGAN TEKNOLOGI
3
8.1 PENGARATAN BAHAN 3
9.2
SAIZ DAN JARAK RELATIF ANTARA BUMI, BULAN
DAN MATAHARI
3
Menggunakan maklumat daripada pelbagai media untuk menyatakan keperluan tumbuhan untuk
menjalankan proses fotosintesis dan hasil proses fotosintesis.
7
8
9
Mengira luas menggunakan rumus dan unit piawai yang betul.
Menyukat isi padu cecair menggunakan alat yang sesuai dan unit piawai yang betul
3
Mengukur panjang dengan menggunakan alat yang sesuai dan unit piawai.
5.2 FOTOSINTESIS
10
Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat pada anak yang diwarisi daripada ibu atau bapa
Menjelas dengan contoh ciri yang terdapat pada anak yang diwarisi daripada ibu atau bapa
3.4 PEWARISAN MANUSIA
3
5.1
TUMBUHAN YANG BERGERAK BALAS TERHADAP
RANSANGAN
3
Mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan
Menjelas dengan contoh gerak balas bahagian tumbuhan terhadap rangsangan
Mengelaskan objek berdasarkan bahan. Mengelaskan objek berdasarkan sumber asas
6.2 LUAS 3
6.3
6.4
6.5
ISI PADU OBJEK
ISI PADU CECAIR
APLIKASI KONSEP ISI PADU CECAIR
3
6.7
6.8
6.9
MASA
ALAT MENGUKUR MASA
PENGGUNAAN UNIT, ALAT DAN KAEDAH YANG
BETUL
3
Mengukur dengan menggunakan alat yang sesuai dan unit piawai yang betul.
Mengukur masa dengan menggunakan alat yang sesuai dan unit piawai yang betul.
3.3
4.1 ORGAN PERNAFASAN HAIWAN
7.1 SUMBER ASAS BAGI BAHAN UNUTK MENGHASILKAN SESUATU OBJEK 3
MANUSIA BERGERAK BALAS TERHADAP
RANSANGAN
3
3
3.5
TABIAT YANG BOLEH MENGGANGGU PROSES
HIDUP MANUSIA
3
3
6.1 UKURAN PANJANG 3
Menganggar saiz dan jarak relatif Bumi, Bulan dan Matahari dengan simulasi.
3.1 PROSES PERNAFASAN MANUSIA
10.1 KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN 3
Menjalankan pelbagai aktiviti untuk menunjukkan perbezaan kadar pernafasan
Mengitlak manusia mempunyai had keupayaan dalam melakukan sesuatu aktiviti.
Mengelaskan objek dan menyatakan ciri yang digunakan bagi pengelasan
9.1 SISTEM SURIA 3 Menyusun mengikut urutan planet dalam Sistem Suria.
7.2
7.2
SIFAT BAHAN

MEREKA CIPTA OBJEK
3 Mengelaskan objek dan menyatakan ciri yang digunakan bagi pengelasan
Membina penyusunan grafik organ dengan hasil perkumuhan
Menjelas dengan contoh organ deria yang bergerak balas terhadap rangsangan
6.6 JISIM
3.2 PERKUMUHAN DAN PENYAHTINJAAN MANUSIA 3
SEKOLAH
MENGAWAL PEMBOLEH UBAH 3
MEMBUAT HIPOTESIS 3
1.1.12
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
PENTAKSIRAN TAHUN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 4
MENTAFSIR DATA 3
2
MENGEKSPERIMEN 3 Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai seperti yang dirancang
MERAMAL
MEMBUAT INFERENS
MENGELAS
MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR
TAFSIRAN
GURU BESAR
TAFSIRAN
MEMERHATI
3
3
3
3
3
Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang
ditentukan
Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam suatu penyiasatan
Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu penyiasatan
KEMAHIRAN MANIPULATIF 3
TAFSIRAN PENGETAHUAN
3
NILAI
PERATURAN BILIK SAINS 3 Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
3
3
MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN
MASA
BERKOMUNIKASI
MENDEFINISI SECARA OPERASI
1.2
Mengendalikan penggunaan peralatan, bahan sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul
MEMERHATI MENGELAS MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR MEMBUAT INFERENS MERAMAL BERKOMUNIKASI MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA MENTAFSIR DATA MENDEFINISI SECARA OPERASI MENGAWAL PEMBOLEH UBAH MEMBUAT HIPOTESIS MENGEKSPERIMEN KEMAHIRAN MANIPULATIF PERATURAN BILIK SAINS
BIL 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.2 2.1 1
1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 3 4 3 4 5 3 5 4 5 4 3 4 2 2
6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6
9 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
12 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
15 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
18 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
23 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
27 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
31 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
33 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
GRAF TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN
TP 1 2 3 4 5 6
MEMERHATI 0 15 13 6 0 0 34
MENGELAS 0 0 15 5 1 13 34
MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR 0 0 14 6 0 14 34
MEMBUAT INFERENS 0 0 16 5 0 13 34
MERAMAL 0 0 14 7 0 13 34
BIL
PENGETAHUAN
PROSE HIDUP MANUSIA
KPS
16
18
20
TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN
BERKOMUNIKASI 0 0 14 0 7 13 34
MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA 0 0 15 0 5 14 34
MENTAFSIR DATA 0 0 15 0 6 13 34
MENDEFINISI SECARA OPERASI 0 0 14 2 5 13 34
MENGAWAL PEMBOLEH UBAH 0 0 14 0 7 13 34
MEMBUAT HIPOTESIS 0 0 14 1 0 19 34
MENGEKSPERIMEN 0 0 16 0 0 18 34
KEMAHIRAN MANIPULATIF 0 0 14 2 0 18 34
PERATURAN BILIK SAINS 0 1 19 13 1 0 34
BIL
0
2
4
6
8
10
12
14
B
I
L
A
N
G
A
N

KEMAHIRAN
PHH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 4 5 6 4
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PENGETAHUAN
PROSE HIDUP MANUSIA PHT UKUR BAHAN
TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN
1
2
3
4
5
6
NILAI
KARAT
16 17 18 19 20
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
4 4 2 3 3 4
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
5 6 4 5 6 5
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
PENGETAHUAN
SURIA TEK
BIL 1.1 1 2.1 1
1 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 3 4 3 4 5 3 5 4 5 4 3 4 2 2
6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6
9 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
10 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
12 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
15 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
18 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
23 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
27 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 3 3
30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
31 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
33 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
graf untuk kps
TP 1 2 3 4 5 6
1.1 0 15 13 6 0 0 34
1.2 0 0 15 5 1 13 34
1.3 0 0 14 6 0 14 34
1.4 0
1.5 0
bil
KPS PENGETAHUAN
PROSE HIDUP MANUSIA
1.6 0
1.7 0
1.8 0
1.9 0
1.10 0
1.11 0
1.12 0
1.2 0
2.1 0
bil
PHH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 5 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 4 5 6 4
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 2 4 5 6 3 4 5 5 6 6
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 4 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PENGETAHUAN
PROSE HIDUP MANUSIA PHT UKUR BAHAN
NILAI
KARAT
16 17 18 19 20
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
4 4 2 3 3 4
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
5 6 4 5 6 5
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 4 4 5 5 6
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3
6 6 6 6 6 6
PENGETAHUAN
SURIA TEK