You are on page 1of 2

‫فالجرن ‪ :‬توحيد‬

‫جواب سموا سوءاله برايكوت‬
‫‪ -1‬افاكً فغزتيه مالئكت ؟‬
‫‪ -2‬تىليسكه ليم فزكارا‪ 2‬سمعياث ‪.‬‬
‫‪ -3‬تىليسكه تيض تىجىان معجزة ‪.‬‬
‫‪ -4‬تىليسكه فزبيذاءن دأوتارا كزامت دان‬
‫معىوت‪.‬‬
‫‪ -5‬بزيكه خىوتىي معجزة يغ بزالكى كفد‪:‬‬
‫‪ .i‬نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم‬
‫‪ .ii‬نيب نوح عليه السالم‬
‫‪ .iii‬نيب سليمان عليه السالم‬

‫فالجرن ‪ :‬فقة‬

2‬تىليسكه فغزتيه فثمبليهه دغه‬ ‫بتىل‪.‫جواب سموا سوءاله برايكوت‬ ‫‪ .5‬أفاكً فعزتيه معامالث دان تىليسكه‬ ‫تيض جىيس‪ 2‬معامالث‪.4‬افاكً جىيس ماسمه يغ افضل اووتىق‬ ‫مماسك داضيغ عميمت؟‬ ‫‪ .3‬افاكً ارتي لزبان حكىم مالكىكه‬ ‫عبادة لزبان؟‬ ‫‪ .1‬أفاكً فغزتيه حج دان عمزة؟‬ ‫‪ .‬‬ .‬‬ ‫‪ .