Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
105Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Lieu Chuyen Dung Cho GC Com

Tai Lieu Chuyen Dung Cho GC Com

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 19,686|Likes:
Published by 123

More info:

Published by: 123 on Dec 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

 
GC Com Co., Ltd
www.gccom.net – www.kythuatvien.com
 
Tài li
ệu chuy 
ên môn cho k 
ỹ thuật vi 
ên
Trang 1
Khái ni
ệm cơ bản về d
òng
điện
Các khái ni
ệm cơ bản về d
òng
điện
- C
ấu trúc vật chất , bản chất v
à chi
ều d
òng
điện, tác dụng
c
ủa d
òng
điện.
1. C
ấu trúc nguy
ên t
ử :
 
Để hiểu về bản chất d
òng
điện ta biết rằng (
ki
ến thức PTTH 
) t
ất cả các nguy
ên t
ố đềuđược cấu tạo l
ên t
ừ các nguy
ên t
ử v
à m
ỗi nguy
ên t
ử của một chất được cấu tạo bởi hai phần
- M
ột hạt nhân ở giữa các hạt mang điện tích dương gọi l
à Proton và các h
ạt trung ho
à
điện gọi l
à Neutron.-
Các Electron (điện tử ) mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân
.- Bình th
ường các nguy
ên t
ử có trạng thái trung ho
à v
ề điện nghĩa l
à s
ố Proton hạt nhân
b
ằng số electron ở bên ngoài nhưng khi có tác nhân bên ngoài như áp xuất, nhiệt độ, ma sát
t
 ĩnh điện, tác động của từ trường .. th
 ì các
điện tử electron ở lớp ngo
ài cùng có th
ể tách khỏi
qu
ỹ đạo để trơqr thành các điện tử tự do.
 - Khi m
ột nguy
ên t
ử bị mất đi một hay nhiều điện tử, chúng bị
thi
ếu điện tử v
à tr
ở th
ành
ion dương và ngược lại khi một nguy
ên t
ử nhận th
êm m
ột hay nhiều điện tử th
 ì chúng tr
ở 
thành ion âm.
2 . B
ản chất d
òn
điện v
à chi
ều d
òng
điện .
 
Khi các điện tử tập trung với mật độ cao chúng tạo l
ên hi
ệu ứng tích điện
- Dòng
điện chính l
à dòng chuy
ển động của các hạt mang điện như điện tử , ion.
- Chi
ều d
òng
điện được quy ước đi từ dương sang âm ( ngược với chiều chuyển động của các điện
t
-
đi từ âm sang dương )
 
3. Tác d
ụng của d
òng
điện :
 
Khi có m
ột d
òng
điện
ch
ạy qua dây dẫn điện như thí nghiệm sau :
Ta th
ấy rằng d
òng
điện đ
ã t
ạo ra một từ trường xung quanh để l
àm l
ệch hướng của nam châm, khiđổi chiều d
òng
điện th
 ì t
ừ trường cũng đổi hướng =>
làm nam châm l
ệch theo hướng ngược lại.
 - Dòng
điện chạy qua bóng đèn làm bóng đèn phát sáng và siẩng nhiệt năng
 - Dòng
điện chạy qua động cơ làm quay động cơ quay
 
sinh ra cơ năng
- Khi ta n
ạp ác quy các cực của ắc quy bị biến đổi v
à dòng
điện có tác dụng hoá năng..
 
 Như vậy d
òng
điện có các tác dụng l
à tác d
ụng về nhiệt , tác dụng về cơ năng , tác dụng về từtrường v
à tác d
ụng về hoá năng.
 
 
GC Com Co., Ltd
www.gccom.net – www.kythuatvien.com
 
Tài li
ệu chuy 
ên môn cho k 
ỹ thuật vi 
ên
Trang 2
Dòng
điện & Điện áp một chiều
 
Cường độ d
òng
điện , ký hiệu và đơn vị . Điện áp , hiệu điện thế, ký hiệu, đơn vị của điện áp .
1. Cường độ d
òng
điện :
Là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của d
òng
điện hay đặc trưng cho số lượng cácđiện tử đi qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian
- Ký hi
ệu l
à I- Dòng
điện một chiều l
à dòng chuy
ển động theo một hướng nhất định từ dương sang
âm theo
quy ước hay l
à dòng chuy
ển động theo một hướng của các điện tử tự do.
 
Đơn vị của cường độ d
òng
điện l
à Ampe và có các b
ội số :
 
 
Kilo Ampe = 1000 Ampe
 
Mega Ampe = 1000.000 Ampe
 
Mili Ampe = 1/1000 Ampe
 
Micro Ampe = 1/1000.000 Ampe
2. Điện áp :
 
Khi m
ật độ các điện tử tập trung không đều tại hai điểm A v
à B n
ếu ta nối một dây dẫn từ A
sang B s
ẽ xuất hiện d
òng chuy
ển động của các điện tích từ nơi có mật độ cao sang nơi có mật độ
th
ấp, như vậy người ta gọi hai điểm A v
à B có chênh l
ệch về điện áp
và áp chênh l
ệch chính l
àhi
ệu điện thế.
-
Điện áp tại điểm A gọi l
à U
A
 -
Điện áp tại điểm B gọi l
à U
B
.- Chênh l
ệch điện áp giữa hai điểm A v
à B g
ọi l
à hi
ệu điện thế U
AB
 U
AB
= U
A
- U
B
-
Đơn vị của điện áp l
à Vol hi
ệu l
à U ho
ặc
 
E, đơn vị điện áp có các bội số l
à
 
Kilo Vol ( KV) = 1000 Vol
 
Mini Vol (mV) = 1/1000 Vol
 
Micro Vol = 1/1000.000 Vol
Điện áp có thể ví như độ cao của một b
 ình n
ước, nếu hai b
 ình n
ước có độ cao khác nhau th
 ìkhi n
ối một ống dẫn sẽ có d
òng n
ước chảy
qua t
ừ b
 ình cao sang bình th
ấp hơn, khi hai b
 ình
nước có độ cao bằng nhau th
 ì không có dòng n
ước chảy qua ống dẫn. D
òng
điện cũng như vậy
n
ếu hai điểm có điện áp ch
ên l
ệch sẽ sinh ra d
òng
điện chạy qua dây dẫn
n
ối với hai điểm đó từđiện áp cao sang điện
áp th
ấp v
à n
ếu hai điểm có điện áp bằng nhau th
 ì dòng
điện trong dây dẫn
s
ẽ = 0
 
GC Com Co., Ltd
www.gccom.net – www.kythuatvien.com
 
Tài li
ệu chuy 
ên môn cho k 
ỹ thuật vi 
ên
Trang 3
M
ột số định luật cơ bản
 
Các định luật cần nhớ như định luật ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp, song song. Công thức tínhđiện năng v
à công xu
ất ti
êu th
ụ.
1. Định
lu
ật ôm
 
Định luật ôm là định luật quan trọng m
à ta c
ần phải nghi nhớ Cường độ d
òng
điện
trong m
ột đoạn mạch tỷ lệ thuận với điện áp ở hai đầu đoạn mạch v
à t
ỷ lệ nghịch với điện
tr
ở của đoạn mạch đó .
 
Công th
ức :
 
I = U / R trong đó
 
I là cường độ d
òng
điện , tính bằng Ampe (A)
 
 
U là điện áp ở hai đầu đoạn mạch , tính bằng Vol (V)
 
 
R là điện trở của đoạn mạch , tính bằng ôm
2. Định luật ôm cho đoạn mạch
 
 Đoạn mạch mắc nối tiếp:
 
Trong m
ột đoạn mạch có nhiều điện trở mắc nối tiếp th
 ì
điệ
n áp
ở hai đầu đoạn mạch bằng tổng
s
ụt áp trên các điện trở .
 
 
 Như sơ đồ tr 
ên thì U = U1 + U2 + U3
 
Theo định luật ôm ta lại có U1 =I1 x R1 , U2 = I2 x R2,
 U3 = I3 x R3
nhưng đoạn mạch mắc nối tiếp th
 ì I1 = I2 = I3
 
S
ụt áp trên các điện trở =
> t
ỷ lệ thuận với các điện trở .
 
 Đoạn mạch mắc song song 
Trong đoạn mạch có nhiều điện trở mắc song song th
 ì c
ường độ d
òng
điện chính bằng
t
ổng các d
òng
điện đi qua các điện trở v
à s
ụt áp trên các điện trở là như nhau:
 
M
ạch tr 
ên có U1 = U2 = U3 = E
 
I = I1 + I2 + I3 và U1 = I1 x R1 = I2 x R2 = I3 x R3
 
Cường độ d
òng
điện tỷ lệ nghịch với điện trở .

Activity (105)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyen Xuan Sy liked this
Nymphetamine Anh liked this
0913012256 liked this
Nguoi Cuoipho liked this
Chu Kien liked this
Tuan Huynh liked this
tducquan liked this
Quy Huong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->