FISA PREZENTARE – COLECTIVE CERCETARE

DIN CADRUL INCD, AL ACADEMIEI ROMANE SAU AL ACADEMIILOR DE RAMURA SI UNIVERSITATI

TIP UCD1 Denumire UCD Forma organizare (INCD / IP) Reprezentant legal Date contact (tel., fax, e-mail)

INCD Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie INCD Director General: Dr. ing. Emilia VISILEANU Telefon:021-340.49.28; Fax: 021-340.55.15 E-mail: certex@ns.certex.ro

Prezentare activitate cercetare (max. 2 pagini) Prezentare activitate cercetarte I.N.C.D.T.P – Bucuresti s-a constituit prin H.G.1304/25.11.1996 din Institutul de Cercetari Textile si Institututl de Cercetari Pielarie-Incaltaminte. Institutul desfasoara activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, realizand in domeniul specific, obiectivele tehnice si tehnologice ale Programului National de Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica.In anii ce au urmat, institul si-a adaptat atat organigrama cat si aria de preocupari cerintelor de moment si de perspectiva ale beneficiarilor-agenti economici, consumatorilor casnici si industriali, interni si externi. Obiectul de activitate al I.C.D.T.P., in conformitate cu H.G1431/2004 cuprinde in principal:  Cercetare fundamentala de baza si orientata, realizata in scopul cresterii si adancirii nivelului cunostintelor tehnico-stiintifice despre procesele fundamentale de prelucrare textila, pielarie si incaltaminte;  Cercetare aplictiva pentru perfectionarea sau realizarea de produse noi, tehnologii si servicii pentru industria textila, pielarie-incaltaminte si bunuri de consum din cauciuc.  Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare: -elaborarea de strategii, studii de diagnoza si prognoza privind dezvoltarea industriei textile si pielarie-incaltaminte; -formare si specializare profesionala: cursuri pentru calificare/recalifiare profesionala si perfectionare, de nivel mediu si superior; -consultanta si asistenta de specialitate: sudii de analliza tehnico-economica a investitiilor, evaluarea costurilor de productie, evaluarea gradului de competitivitate a productieie, metode si proceduri de testare si analize, organizarea activitatii conform conceptului de asigurare a calitatii potrivit cerintelor standardelor din seria ISO 9000, EN 17025, ISO 14000 si dotarea laboratoarelr de control al calitatii. -editare si tiparire a publicatiilor de specialitate: reviste de specialitate, carti si manuale ingineresti, dictionare, cataloage, brosuri, ghiduri, proceduri, prospecte, etc. -prestari de servicii: servicii stiintifice si tehnologice, testarea produselor,
1

INCD / ACADEMIA ROMANA /ACADEMII DE RAMURA/UNIVERSITATI

evaluarea conformitatii -participarea la realizarea transferului tehnologic: organizarea si participarea la expozitii, saloane si manifestari tehnico-stiintific nationale si internationale,organizarea de entitati infrastructurae pentru transfer tehnologic. -executie de unicate si serii mici, in cadrul activitatii de microproductie -activitati de comert interior si de import-export aferent obiectivului de activitate, in conditiile legii Strategia manageriala a institutului promoveaza contactele permanente, consolidarea relatiilor parteneriale, a colaborarilor cu diferite institutii si organizatii, afilierea la organsme nationale si internationale, respectiv:EURATEX-Platforma Tehnologica pentru Textile si Confecti; TEXTRANET-Retea Europeana a Organizatiilor de Cercetare Textile; GEDRT- Grupul European pentruSchimb de Experienta asupra Directiilor de Cercetare in Textile; ESCORENA-Reteau de Cooperare Europeana in ercetare pentru In si alte Fibre Liberiene; EARTO-Asociatia Europeana a Organizatiilor din Cercetare si Tehnologie; RENAR; Patronatul Roman de CercetareProiectare; ASRO, FEPAIUS, AGIR, etc. Departamentul Prelucrare Mecanica Textila a fost infiintat in anul 1997, prin comasarea laboratoarelor de prelucrare mecanica a fibrelor de bumbac, lana, liberiene si matase. Pornind de la ideea ca produsele textile sunt omniprezente în societatea modernă, îndeplinind o multitudine de nevoi sociale şi individuale, activitatea departamentului sa bazat pe cercetare si inovatie, factori de baza pentru asigurarea unei competitivitati permanente. A intervenit o deplasare in valorile consumatorului: in loc de a dori cele mai fine materiale, oamenii se uita la frumusetea prin inginerie , design-ul inovativ si aspectul inteligent al produselor. Platforma Tehnologică Europeană pentru Viitorul Textilelor şi Îmbrăcămintei - o viziune pentru 2020, traseaza trei tendinte majore de dezvoltare a acestei industrii în Europa: • trecerea de la bunurile de larg consum la produse de specialitate, obţinute prin procese high-tech flexibile, pe parcursul întregului flux tehnologic – fibre-material textil- îmbrăcăminte; • implementarea şi extinderea textilelor ca materiale utilizate în multe sectoare industriale, precum şi în noi domenii de aplicaţie; • sfârşitul erei producţiei de masă a articolelor textile şi trecerea la o nouă eră a produselor adaptate cerinţelor clientului şi personalizate, simultan cu aplicarea conceptelor inteligente de producţie, logistică, distribuţie şi servicii. In acest context, departamentul în măsură să stimuleze inovaţia în industria textilă prin intermediul unui set unic de calităţi ştiinţifice şi umane, bazate pe cunoaştere si-a directionat activitatea spre cercetari fundamentale si aplicative desfasurata in cadrul Programului Nucleu, PNCDI, GRANT, EUREKA, CEEX, SECTORIALE Obiectul de activitate al departamentului cuprinde : Cercetari fundamentale, aplicative cu urmatoarele obiective strategice : 1.Realizarea de materiale textile multifuncţionale şi procese de prelucrare a acestora -proiectare, realizare, experimentare, certificare conform Normativelor Europene

produse textile multifunctionale, din fibre cu caracteristici performante, respectiv: echipamente de protectie si instructie, imbracamintete pentru sport si timp – liber. 2 Textile şi îmbrăcăminte Smart -proiectare, realizare, experimentare, omologare produse textile inteligente, interactive destinate monitorizarii unor functii vitale. 3 Produse textile noi, pentru o performanţă umană îmbunătăţită -proiectare, realizare, experimentare a sistemelor destinate asistarii/ recuperarii ortostatismului si mersului la bătrâni sever dezabilitaţi 4. Produse textile noi, pentru aplicaţii tehnice inovatoare:domenii strategice, agrotextile, constructii auto/ compozite cu ranfort textil, geotextile. 5.Biotehnologii şi prelucrare ecologică a textilelor : tratarea enzimatica a fibrelor liberiene, biotehnologii de tratare enzimatica a deseurilor textile, procese de prelucrare a fibrelor ecologice Lyocell, mohair romanesc 6. Deseu zero : elaborare tehnologii de prelucrare clasica si neconventionala a deseurilor textile in produse cu valoare adaugata mare Alte activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnoloica: 1.Participare la elaborare de strategii si de competitivitate 2.Formare si perfectionare profesionala/ specialisti cu titlul universitar 3.Consultanta si asistenta de specialitate 4.Elaborare materiale tehnice pe domenii de specialitate 5.Organizare manifestari stiintifice Activitatea Departamentului: 5 proiecte ORIZONT, 10 NUCLEU, 19 PNCDI, 9 CEEX, 2 Sectoriale, 2 Grant CRITERII DE ELIGIBILITATE2 1. UCD-ul a beneficiat de fonduri publice de cercetare - DA 2. UCD-ul are pagină Web – DA (http://www.certex.ro) CRITERII DE EVALUARE 1. relevanta domeniului de cercetare conform strategiei de CDI 2007-2013 Potenţialul inovator din interiorul şi din jurul acestui sector industrial “tradiţional”, al textilelor şi al îmbrăcămintei, este aproape nelimitat. Multe dintre inovaţiile textile actuale, aşteptate sau chiar neaşteptate, vor contribui în anii ce vor veni la rezolvarea unui mare număr de probleme sociale. În timp ce unele dintre aceste inovaţii vor fi rezultatul utilizării creative a cunoştinţelor deja existente despre materiale, procese, tehnologii şi metodologii, multe altele vor fi posibile doar datorită noilor cunoştinţe dobândite în urma unei cercetări şi dezvoltări fundamentale şi aplicate. Pentru identificarea zonelor prioritare într-o astfel de activitate de cercetare şi dezvoltare, necesară în vastul domeniu al materialelor şi proceselor textile, al produselor şi domeniilor de aplicaţie, precum şi al noilor concepte de afaceri, al lanţului de valori şi al managementului ciclului de viaţă, au fost create la nivelul EU 9 Grupuri Tematice: 1- Noi fibre speciale şi materiale compozite din fibre pentru produse textile
2

daca unul dintre criteriile de eligibilitate nu este indeplinit, PROPUNEREA nu este calificata pentru evaluare in vederea premierii;

inovatoare; 2- Realizarea de materiale textile funcţionale şi procese de prelucrare a acestora; 3- Materiale biologice, biotehnologii şi prelucrare ecologică a textilelor; 4- Produse textile noi, pentru o performanţă umană îmbunătăţită; 5- Produse textile noi, pentru aplicaţii tehnice inovatoare; 6- Textile şi îmbrăcăminte Smart; 7- Adaptare la toate categoriile de clienţi; 8- Noi concepte şi tehnologii de design şi dezvoltare de produs; 9- Concepte privind calitatea integrată şi managementul ciclului de viaţă. Funcţionalizarea materialelor textile acoperă un domeniu larg de cercetări şi realizări deosebit de importante, acest lucru fiind posibil prin modificarea suprafeţelor fibrelor, firelor, ţesăturilor şi a altor structuri fibroase sau prin combinarea inteligentă a materialelor (fibre, ţesături etc.). Ea cuprinde tehnici de prelucrare (maşini), produse chimice şi tehnologii de informare şi comunicare pentru controlul proceselor de finisare umedă clasice, precum şi al proceselor conexe, ca de exemplu laminarea şi acoperirea. Funcţionalizarea materialelor textile este de importanţă majoră şi reprezintă o componentă esenţială în procesul de prelucrare a textilelor . În multe cazuri, aceasta permite utilizarea produselor textile în domenii de aplicaţie complet noi, cum ar fi: textile medicale, articole pentru sport, îmbrăcăminte de protecţie, textile pentru automobile, pentru construcţii şi textile industriale. Deşi este cunoscut faptul că cercetarea diferenţială este esenţială pentru îmbunătăţirea proceselor funcţionale şi, respectiv, pentru succesul industriei, priorităţile de cercetare menţionate reprezintă strategii instrumentale mai radicale de perfecţionare industrială, bazate pe funcţionalităţi şi/sau procese inovatoare. Acestea corespund unei viziuni pe termen lung privind cercetarea strategică a dezvoltării produselor textile cu proprietăţi inteligente multifuncţionale, prin utilizarea eficientă a tehnologiilor avansate. Domeniile de cercetare prioritare includ: ♦ Creşterea flexibilităţii şi eficienţei în dezvoltarea produsului şi a materialelor, prin design. Productivitatea nu va mai fi pentru multă vreme singura opţiune de creştere a competitivităţii globale. O dezvoltare rapidă a produsului, cu implicarea clientului în etapa de dezvoltare a produsului va fi esenţială, în viitor, pentru a face faţă cu succes competiţiei. ♦ Mai mult pentru mai puţin: funcţionalităţi pentru materiale de înaltă performanţă. Proprietăţile funcţionale şi nivelul de performanţă ale produselor necesită o îmbunătăţire constantă, pentru a satisface, în permanenţă, necesităţile din ce în ce mai mari ale clienţilor, evitând în acelaşi timp creşterile de preţuri. ♦ Verde, mai verde, cel mai verde. Procesele utilizate în realizarea materialelor textile funcţionale trebuie să protejeze într-o măsură din ce în ce mai mare mediul, iar utilizarea resurselor naturale, a energiei şi a produselor chimice trebuie reduse la minimum. ♦ Performanţă prin abilitatea de a se modifica sau adapta la cerere. Materialele utilizate într-un anumit context, care îşi schimbă funcţionalităţile corespunzător condiţiilor de mediu sau impulsurilor, pot aduce clientului multe beneficii.

Procese noi pentru funcţionalizare. Bazate pe intensificarea proceselor sau pe procese pe bază de plasmă, care funcţionează mai rapid, acestea sunt multivalente, flexibile şi adecvate producţiei de serie (loturi, seturi) mici. Produsele textile noi pentru o performanţă umană îmbunătăţită reprezintă un nou domeniu inovator important pentru industria de textile şi îmbrăcăminte. Cerinţele utilizatorilor finali în ceea ce priveşte funcţiile textilelor şi ale îmbrăcămintei sunt din ce în ce mai mari. Caracteristicile de performanţă, precum şi funcţiile de protecţie şi vindecare trebuie combinate atât cu greutatea redusă, controlul optim al căldurii şi al umezelii şi cu confortul în purtare, cât şi cu durabilitatea în utilizare şi îngrijire, iar la capătul ciclului de viaţă al produsului, cu biodegradabilitatea sau cu alte opţiuni care favorizează reciclarea şi reutilizarea.

Priorităţile de cercetare în industria de textile şi îmbrăcăminte Priorităţile de cercetare în acest domeniu sunt rezultatul tendinţelor şi necesităţilor sociale, alături de impedimentele tehnologiei de vârf, în ceea ce priveşte tehnologia procesului şi cercetarea aplicativă. Au fost identificate cinci tendinţe sociale majore (societatea globală, societatea preocupată de sănătate şi bunăstare, societatea activă, societatea de siguranţă şi securitate şi societatea individuală), fiecare având cerinţe specifice în ceea ce priveşte textilele şi îmbrăcămintea de uz zilnic. Cea mai importantă cerinţă de cercetare pentru toate domeniile pieţei este descoperirea unor noi domenii de aplicaţie a textilelor tehnice şi transferul tehnologiilor noi şi a celor emergente, precum şi a producţiei de prototipuri integrată în producţia de masă. Accentul ar trebui pus pe dezvoltarea de produs, printr-o combinare inovatoare a materialelor din fibre şi fibre compozite şi pe tehnologiile de realizare şi funcţionalizare a textilelor, de exemplu pentru îmbunătăţirea controlului şi a proprietăţilor de lucru ale textilelor pentru producţia de componente şi compozite Domeniul textilelor şi al îmbrăcămintei inteligente a fost identificat ca având un puternic potenţial inovator şi de dezvoltare pentru companiile de textile şi îmbrăcăminte. Aceste articole îndeplinesc toate criteriile în ceea ce priveşte necesităţile de inovaţie, cele economice şi sociale (produse multidisciplinare, cu un conţinut ridicat de cunoştinţe, produse speciale). Pentru o serie de aplicaţii, cum ar fi sistemele de monitorizare fiziologice, care pot fi purtate, şi aplicaţiile militare, sunt aşteptate rate anuale de creştere ale pieţei de 20%. În afară de aceasta, se întrevede o gamă largă de domenii de aplicaţie a textilelor inteligente, cum ar fi cele pentru sport şi timp liber, securitate civilă şi uz profesional, textile industriale, inclusiv filtre, transport, militare, casă, construcţii şi geotextile, agricultură, ambalaje, modă, divertisment şi jocuri, şi “computerul purtabil”. Produsele textile noi pentru aplicaţii tehnice acoperă o gamă largă de activităţi de producţie legate de vaste pieţe de desfacere. În această etapă, industria realizează o gamă largă de produse, începând de la cele obişnuite, precum ştergătoarele, până la produse spectaculoase, cum ar fi: filtre cu nanoparticule, compozite aerospaţiale şi ţesături arhitecturale. Tendinta in domeniul CDI pe plan national este de cosolidare si structurarea ariei romanesti de cercetare s integrarea in aria europeana a cercetarii prin urmatoarele directii de actiune :

-cresterea calitatii in cercetare ; -cresterea capacitatii de alniere la prioritatile si obiectivele stiintifice Ariei Europene a Cercetarii. -dezvoltarea colaborarii intre unitatile si institutiile de cercetare-dezoltare, universitati si intreprinderi. In concordanta cu domeniile de cercetare conform strategiei de CDI 2007-2013, activitatea departamentului s-a axat pe urmatoarele directii prioritare : -competitivitate prin inovare -calitatea vietii -dezvoltare durabila Ca exemplificari in acest sens mentionam proiectele din cadrul proiectelor PNCDI ( MATNANTECH, VIASAN, RELANSIN, BIOTECH, INVENT) si CEEX care au permis dezvoltarea cercetarii in domenii prioritare, de recunoastere nationala si internationala, respectiv:  Articole textile functionale, multifunctionale, interactive : -echipamente de protectie impotriva agentilor biologici utilizati in actiuni teroriste; -echipamente de protectie termica; -echipamamentede protectie la actiunea agentilor chimici; -echipamente de protectie la temperturi extreme ; -echipamente de protectie balistica ; -echipamente de protectie la socuri mecanice. -echipamente de protectie cu vizibilitate marita. - imbracaminte interactiva de monitorizare a unor functii vitale -imbracaminte capabila să-şi adapteze funcţia de izolare la schimbările de temperatură; -structuri textile capabile să-şi schimbe culoarea şi să emită lumină în funcţie de stimulii specifici. -sisteme de recuperare a unor dezabilitati.  Articole textile tehnice: -agrotextile; -materiale filtrante; -materiale compozite cu ranfort de fibre textile; -materiale destinate domeniilor strategice: parasuta de franare avioane, ambarcatiuni navale, veste antiglont, -textile performante pentru mijloace de transport.  Textile ecologice: -structuri textile tesute sau tricotate confortabile din fire filamentare de matase naturala in amestec cu fibre naturale/mohair romanesc, lana si sintetice; -structuri textile tesute si tricotate din fibre ecologice (Lyocel, fibre liberiene tratate enzimatic, mohair romanesc  Deseu zero: -tehnologii de valorificare a desurilor textile in produse textile cu valoare

adaugata mare -tehnologii de bio-utilizare a deseurilor textile cu continut de fibre celulozice Obiectivele propuse in cadrul departamentului se incadreaza in domeniile prioritare de cercetare ale PNCDI II (Mediu, Materiale, procese si produse avansate) si raspunde obiectivelor strategice ale programului FP7 referitoare la realizarea de noi materiale, produse si procese cu inalta valoare adaugata, dezvoltarea de biotehnologii, ecoinnovation 2. relevanta activitatii de cercetare-dezvoltare a colectiviului de cercetare din cadrul UCD-ului3 Programele nationale au permis dezvoltarea cercetarii bazata pe creatie si inovatie avand la baza colective multidisciplinare din domenii convergente. Dintre cele mai reprezentative realizari se pot mentiona:

 Echipamente multifunctionale de protectie si instructie
Complet de protectie antiglont RELANSIN Complet de protecţie modulat într-o conceptie ergonomica moderna care asigura: • protecţia la gloanţe a zonelor vitale ale organismului • mobilitate în actiune • produs certificat

Echipament subvestimentar proprietati antimicotice biogene

RELANSIN cu si

Echipament subvestimentar cu proprietati antimicotice si biogene destinat dotarii personalului operativ din cadrul Serviciului Român de Informatii pentru a asigura confortul termic si protectia corporala împotriva agenţilor micotici, fungici si de alte categorii in cadrul misiunilor cu durata variabila în timp • produs certificat

3

parteneriate in proiecte de CDI (nationale si internationale); compartiment propriu de CDI; compartiment microproductie; competenta tehnico-stiintifica etc.

Manusi de protectie contra socurilor mecanice si termice

INVENT

Textile tehnice multifunctionale pentru imbracaminte de protectie

CEEX -MATNANTECH

Manusi de protectie care sa asigure protectie impotriva contactului ocazional cu flacara deschisa, a caldurii de contact cu obiecte fierbinti cu temperaturi de max. 200°C si impotriva riscurilor mecanice: abraziune, agatare, taiere • produs certificat Materiale textile tehnice multifunctionale destinate confectionarii imbracamintei de protectie care sa indeplineasca cerintele esentiale de securitate si sanatate cuprinse in Anexa 2 din HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate a echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor de introducerea lor pe piata • produs certificat Echipamente individuale de protectie pentru vanatori si pescari • produs certificat

Echipamente individuale de protecţie mecanică şi la agenţi de mediu

Echipamente de protectie termica tricotate din fibre cu caracteristici performante

EIP din materiale textile multifunctionale, tricotate din fire cu caracteristici speciale

Metode si mijloace de BIOTECH combatere a bioterorismului – Echipamente BIOTEX si BIOPEL de protectie contra

EIP impotriva agentilor biologici

actiunilor bioteroriste

 Imbracaminte inteligenta
Smart textile – platforma convergenta pentru identificarea si procesarea informatiei personalizate mobile Asistarea/ recuperarea ortostatismului şi mersului la bătrâni sever dezabilitaţi şi bolnavi cu insuficienţe cardio- respiratorii şi /sau deficienţe neuro- locomotorii grave cu ajutorul unor sisteme ortetice Textile inteligente utilizate in monitorizarea medicala/fiziologica a pacientilor Textile electronice interactive CEEX – RELANSIN Proiectarea si realizarea unor structuri textile interactive electronic pentru identificarea si procesarea informatiei personalizate mobile, destinata realizarii confectiilor inteligente utilizate in domeniul civil, medical sau militar.

CEEX - VIASAN

Elaborarea unui studiu ştiinţific privind monitorizarea medicala/fiziologica a pacientilor Studiu privind textile electronice interactive

 Imbracaminte pentru sport-timp liber
Confort şi performanţă CEEX –MATNANTECH vs. materiale textile multifuncţionale în domeniul activităţilor sportive şi de timp liber Realizarea de materiale textile multifuncţionale în domeniul activităţilor sportive şi de timp liber

 Textile tehnice multifunctionale
Ranfort din fibre liberiene taiate pentru compozite polimerice granulate RELANSIN A) Ranforturi din fibre liberiene tratate chimic si taiate pentru armarea compozitelor polimerice granulate; b) Compozite granulate cu matrici polipropilenice armate cu ranforturile

respective.

Structura tesuta pentru filtrarea lichidelor de ungere si racire la prelucrari mecanice

INVENT

Realizare tesatura filtranta

Sistem gonflabil modular pentru simularea tacticilor de lupta navala

INVENT

Realizarea unui sistem strategic cu element textil pentru simularea tacticilor de lupta navala

Textile performante pentru mijloace de transport

AMTRANS

Realizare produse textile performante destinate mijloacelor de transport

Nanotehnologii biofotonice aplicate în industria textilă, efecte benefice asupra organismului uman prin vestimentaţie

CEEX MATNANTECH

Impact zero asupra mediului
Tehnologie de bioutilizare a deseurilor textile BIOTECH Realizare tehnologie de laborator de bio–utilizare a deseurilor textile

Sisteme flexibile, ecologice, de corelare, de colectare, depozitare si prelucrare a deseurilor textile şi din piele

MENER

Elaborare tehnologii de prelucrare clasică şi/sau neconvenţională a deşeurilor textile şi din piele

Tehnologii competitive de prelucrare a deseurilor textile si din piele in produse cu valoare adaugata mare

CEEX – MENER

Textile performante AMTRANS pentru mijloace de transport 3. gradul de competitivitate al colectivului de cercetare din cadrul UCD-ului4 Tendinţele de consolidare a industriei, cerinţele tot mai mari pentru procese şi tehnologii superioare, bazate pe cunoştinţe complexe, ciclurile mai rapide de inovaţie şi competiţia din ce în ce mai acerbă, chiar şi la produsele avansate toate acestea fac ca structurile şi capacităţile de cercetare sa fie intr-o permanenta schimbare.Trecerea de la o industrie textilă bazată pe resurse la una bazată pe cunoaştere a solicitat o
4

Stabilirea tehnologiilor flexibile, ecologice de prelucrare clasica, neconventionala a deseurilor textile tip bumbac/lana/liberiene in produse cu valoare adaugata mare si din piele, a modelului experimental pentru descompunerea termica a deseurilor si a metodei de activare a produsului solid rezultat pentru obtinere de carbune activ fibros Realizare produse textile performante destinate mijloacelor de transport

gama produse/tehnologii - caracteristici (performante) tehnice, parametri de functionare, capacitate productie asigurata, capacitate utilizare in alte proiecte de CDI, competente tehnico-economice, existenta unui raspuns din partea industriei; cifra de afaceri din anul anterior (ponderi din cercetare, ponderi din valorificarea rezultatelor cdi); numar locuri de munca create etc.

colaborare multidisciplinara cu specialisti din domenii convergente/ electronica, medicina, informatica, mecanica, stiinta materialelor. Solutiile tehnologice abordate au vizat noi concepte de design a produselor textile si tricotate, bazate pe functionalitate, ciclul de viata, impact asupra mediului si sanatatii omului. Pe măsură ce industria europeană de textile şi îmbrăcăminte se transformă, calificarea şi îndemânarea necesară specialistilor a evoluat in conditiile in care realitatea industrială este caracterizată de: • tranzacţii rapide pe pieţele internaţionale, efectuate de actori pe pieţe-nişă; • cicluri accelerate de inovaţie şi cercetare/dezvoltare de produs/design; • instalaţii de producţie de înaltă performanţă pentru realizarea unei game de produse performante şi diversificate; • colaborare mai strânsă cu furnizorii şi cu consumatorii; • utilizarea unei game mai largi de materiale (textile şi netextile); • utilizarea marketingului, a diferitelor pieţe finale şi moduri de distribuire. Performantele functionale si de confort ale produselor realizate in cadrul departamentului sunt certificate in concordanta cu Normativele Europene, sunt preluate de agentii economici de profil, au facut obiectul unor comunicari stiintifice nationale si internationale, au fost publicate in reviste de specialitate, brevetate si premiate la saloane internationale. Produsele sunt competitive din punct de vedere al pretului de productie care este sub nivelul pretului de import al articolelor similare . Rezultatele deosebite obtinute in activitatea de cercetare, recunoasterea nationala si internationala au condus la nominalizarea specialistilor din cadrul departamentului ca experti pentru cele noua grupe de lucru din cadrul EURATEX, Belgia, experti in grupele de lucru pentru Platforma Tehnologica Textile Confectii, Romania, evaluatori CNCSIS, CNMP, membrii ai ASSOCIATION of EUROPEAN RECOGNIZED EXPERT – AEXA; membrii Comisia 4 si 8 a Colegiului Consultativ, membru de onoare al Societatii Expertilor si Consultantilor. Departamentul are in structura organizatorica , cercetatori stiintifici gradul I, II si III, un specialist prof. univ. dr. ing si 2 doctoranzi. Departamentul reprezinta o entitate stabila, complex structrata, care finalizeaza proiecte in domenii strategice ale cercetarii nationale si internatianale, in colaborare cu specialisti din domenii multidisciplinare ofera activitatilor social, civile, industrialesi militare produse textile interactive, multifunctionale in conditiile asigurarii protectiei mediului si a sanatatii omului. Brevete/cereri de brevete. Total: 23 114272/2000 - Procedeu de realizare a unui support textil ignifug - Carpus Eftalea, Toma Doina, Nagy Gheorghe, Dobrovat Marioara 114219/2000 - Tesatura din fibre naturale si procedeu de finisare a acesteia - Toma Doina, Dobrovat Marioara, Carpus Eftalea 113959/2000 - Stratificat ignifug - Carpus Eftalea, Toma Doina, Nagy Gheorghe, Dobrovat Marioara, Ivan Constantin

114271/2000 - Fir ignifug, procedeu de obtinere a acestuia si tesatura realizata din astfel de fir Carpus Eftalea, Nagy Gheorghe, Toma Doina, Marculescu Floarea, Timis Madalina 113005/2000 - Tesatura filtranta pentru mediu umed - Anghel Eugenia, Nagy Gheorghe, Nicula Gheorghe, Boian Gheorghe, Stanciu Ion 114012/2001 - Tricot ignifug pentru lenjerie de corp - Bomher Eva, Margarit Eugenia, Carpus Eftalea 113939-2001 - Manusa de protectie contra socurilor mecanice si termice, Bomher Eva Toma Doina, Popescu Tudora, Hoagea Ioan 114103-2001 - Stratificat ignifug - Anghel Eugenia, Nagy Gheorghe, Toma Doina, Carpus Eftalea 113165-2001 - Tesatura elastica si procedeu de tratare a acesteia - Nayarenco Maria, Mihai Carmen, Petraru Mugurel, Manea Adina, Patranescu Cristea 113164-2001 - Tesatura din fire sintetice si procedeu de realizare a acesteia - Popov Angela , ne-Maria, Bomher Eva, Iorga Ileana, Mihai Carmen, Marin Adela, Neagu Georgeta, Rusu Elena, Raduca Petre 116020/2002 - Fir voluminous din fibre naturale in amestec cu fibre sintetice si procedeu de realizare a acestuia - Teodorescu Pyerina Carmen, Visileanu Emilia, Carpus Eftalea, Mihai , armen, Cernat Magda, Calance Marinica 117466/2003 - Tesatura cu continut de fibre celulozice ecologice si procedeu de realizare a acesteia - Drambei Petronela, Popescu Alina, Mihai Carmen, Dorogan Angela, Iorga Ileana 118212/2004 - Tesatura din fire poliamidice aromatice si procedeu de finisare a acesteia Mihai Carmen, Anghel Eugenia, Visileanu Emilia, Stefan Florin Adrian, Raduca Petre, Teodorescu Ion 120183/2006 - Structura tesuta, acoperita cu polimer, destinata, in special, burdufurilor pentru echiparea mijloacelor de transport, Drambei Petronela, Anghel Eugenia, Mihai Carmen , Chitea Mariana, Nicu Nicolae 120184/2006 - Compozit flexibil, pentru membrane utilizate in elemente arhitecturale Dorogan Angela, Anghel Eugenia 121283/2007 - Tesatura destinata voalurii parasutei de franare si procedeu de tratare a acesteia - Mihai Carmen, Anghel Eugenia, Stefan Florin Adrian, Olteanu Liliana 121433/2007 - Fir cu continut de fibre artificiale eclogice si procedeu de realizare a acestuia Drambei Petronela, Popescu Alina, Mihai Carmen

121506/2007 - Costum de protectie impotriva caldurii si/sau focului - Toma Doina, Carpus Eftalea, Visileanu Emilia, Iorga Ileana, Niculescu Claudia 121508/2007 - Ciorapi cu compresie gradata si procedeu de realizare a acestora - Gospodariu Adriana, Buzdugan Maria, Visileanu Emilia , Mirea Constantin, Craciun Mihai Alexandru, Bomher Eva 121650-2008 - Suport textil ignifug - Toma Doina, Carpus Eftalea, Iorga Ileana, Niculescu Claudia 121780-2008 - Tesatura pentru conductele de ventilatie, incalzire si aer conditionat ale elicopterelor, si procedeu de finisare a acesteia - Mihai Carmen, Anghel Eugenia, Raduca Petre 4. gradul de vizibilitate al colectivului din cadrul UCD-ului5 Aspecte de recunoastere stiintifica Diplome si medalii Total: 9 Ciorapi de sustinere cu compresie gradata si procedeu de realizare a acestora- Al 52lea Salon Mondial de Inventii, Cercetare si Tehnologii Noi - Brussels – EUREKA Diploma si medalie de bronz - 2003 Tesatura filtranta pentru ape uzate - Salonul International de Inventii – GENEVA Diploma si medalie de argint - 2003 Structura tesuta acoperita cu polimer destinata in special burdufurilor pentru echipare mijloacelor de transport - Salonul International al Inventiilor, Cercetarii si Transferului Tehnologic – INVENTICA - Diploma si medalie de aur - 2004 Structura tesuta acoperita cu polimer destinata in special burdufurilor pentru echipare mijloacelor de transport - Salonul International al Inventiilor, Cercetarii si Transferului Tehnologic - Expozitia Internationala de Inventii - GENIUS EUROPE – Budapesta Diploma si medalie de argint – 2004 Costum de protectie impotriva caldurii si/sau focului - Salonul International de Inventii – GENEVA - Diploma si medalie de argint – 2005 Costum de protectie impotriva ca1durii si/sau focului- al 33-lea Salon International de Inventii, de Tehnici si Produse Noi - Chisinau - Republica Moldova - Diploma si medalie de aur - 2005 Tinta de radiolocatie - Salonul International de Inventii si Tehnologii Noi – INVENTIKA - Diploma si medalie de argint - 2006
5

lucrari prezentate in cadrul seminariilor si conferintelor, lucrari publicate in reviste, prezentarea exponatelor in cadrul targurilor si expozitiilor etc

Tinta de radiolocatie – Salonul International de Inventii – Geneva - Diploma si medalie de argint – 2006 Materiale multifunctionale textile destinate componentelor din dotarea unor mijloace de transport - Salonul International de Inventii si Tehnologii Noi – INVENTIKA Diploma si medalie de argint - 2007 Lucrari publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI. Total: 19 2004 Consideratii privind prelucrarea mecanica si chimica a amestecurilor fibroase cu continut de fibre Lyocell - Petronela Drambei, Carmen Mihai, Ileana Iorga, Alina Popescu- Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.1, p.3-7 Costume de interventie la actiuni de mentinere si restabilire a ordinii publice - Doina Toma, Eftalea Carpus, Ileana Iorga, Claudia Niculescu - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.1, p.8-11 Ecipamente individuale de protectie impotriva frigului - Doina Toma, Eftalea Carpus, Ileana Iorga, Claudia Niculescu, Florentina Poruschi - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.2, p.75-78 Ciorapi de sustinere cu compresie gradata, pentru diferite afectiuni circulatorii Adriana Gospodariu, Maria Buzdugan Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.2, p.79-82 Contributii la studiul proprietatilor structurale ale fibrelor Lyocell - Petronela Drambei Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.3, p.147-150 Stratificat ignifug destinat echipamentelor individuale de protectie - Eftalea Carpus, Doina Toma, Claudia Niculescu - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.4, p.222-224 2005 Materiale filtrante intertesute - Eugenia Anghel - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.2, pg. 98-102 Generatii noi de textile tehnice in componenta sistemelor navale strategice - Eugenia Anghel, Emilia Visileanu, Carmen Mihai, Claudia Niculescu - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr. 1, pg. 19-23 Echipament individual de protectie realizat din stratificat ignifug- model CI 3. Partea a II-a Eftalea Carpus, Doina Toma , Claudia Niculescu - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr. 2, pg. 95-99

Testarea suporturilor de baza pentru tinta flotanta navala - Eugenia Anghel, Emilia Visileanu, Carmen Mihai, - Claudia Niculescu - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr. 2, pg. 103-105 Textile tehnice-solutii pentru mijloace de transport. Partea I - Angela Dorogan Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr. 2/2005, pg.106-111 Preocupari si realizari in domeniul completelor de protectie antiglont - Doina Toma, Emilia Visileanu, Eftalea Carpus, Claudia Niculescu, Nicolae Scarlat - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr. 3, pg. 149-156 Noi cercetari privind proprietatile fibrelor ecologice lyocell - Petronela Drambei Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr. 4, pg. 221-230 2006 Interdependenta dintre forta de rupere a tesaturilor destinate domeniului aeronautic si caracteristicile firelor- C.Mihai, E.Anghel, A.Bucevschi, A.Popa, I.Barbu - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.2, p.77-83, Parametrii de structura pentru articole textile tesute destinate unui system gonflabil modular E.Anghel, C.Mihai, R.Scarlat, A.Popa, A. Bucevschi, I.Barbu - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.2, p.98-103 Parametrii de structura pentru articole textile tesute destinate domeniului aeronautic C.Mihai, E.Anghel, A.Bucevschi, A.Popa, I.Barbu - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.3, p.149-152 Manusi de protectie contra socurilor mecanice si termice - D. Toma, E. Visileanu, E. Carpus, R. Scarlat - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.4, p.224230 Medii textile pentru filtrarea industriala si proiectarea acestora - E. Anghel, E. Carpus, M. Dan, R. Scarlat, A. Popa, A. Bucevschi - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr.4, p.237-244 2007 Structuri textile interactive-notiuni, considerente, directii de dezvoltare - Eftalea Carpus, Mircea Ignat, Angela Dorogan, Razvan Scarlat, Razvan Radulescu - Industria Textila, recunoscuta CNCSIS, in grupa B+, nr. 3, pg. 116-119 Comunicari stiintifice internationale. Total: 75 2003

Contributii ale INCDTP la realizarea obiectivelor srategice privind dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare a firelor liberiene in tesatorii - Simpozionul International Sud-European, Italia- Bolognia, Dan Maria Contribuţii ale INCDTP la tehnologii de prelucrare mecanică şi enzimatică pentru fire liberiene - Conferinta Internationala FAO/Escorena, Egipt- Cairo - Dan Maria Structură ţesută laminată cu polimeri destinată realizării burdufurilor pentru tramvaie A 3 - a conferinţă AUTEX, Gdansk-Polonia, - Petronela Drambei, Eugenia Anghel, Carmen Mihai Tehnologii de prelucrare a fibrelor Lyocell în Romania - COST ACTION 628, ZurichElveţia, - Petronela Drambei Membrane destinate elementelor de arhitectura textila - ARCHTEX, Lodz- Polonia, Angela Dorogan Ciorapi de sustinere cu compresie gradata si procedeu de realizare a acestora - Al 52 lea Salon Mondial de Inventii cercetare si tehnologi noi, Brussels-Belgia, Eureka Adriana Gospodariu, Emilia Visileanu 2004 Experiente privind prelucrarea chimica a materialelor tesute din Lyocell - Al 6 lea simpozion international ALCERU, Rudolstadt-Germania - Petronela Drambei, Alina Popescu Compozite textile pentru agricultură - Simpozion Industrylink , Polonia- Poznan, Dan Maria Deseu zero-directie strategica de dezvoltare - Simpozion Internaţional, Arad, Univ Aurel Vlaicu, Eftalea Carpus, Emilia Visileanu, Razvan Scarlat Materiale tricotate realizate din fibre cu caracteristici avansate destinate aparaturii de protecţie termică - Conferinţa Internaţională din domeniul textile-îmbrăcăminte şi design , Croatia –Dubrovnik, Eftalea Carpus, Razvan Scarlat Echipament de protectie functional pentru vanatoare - A 5 a Conferinta Internationala despre textile si design, Croatia- Dubrovnik, Angela Dorogan Textile ECO ETNO- Potentialul romanesc - A 5 a Conferinta Internationala despre textile si design, Croatia-Dubrovnik, Angela Dorogan Contribuţii la studiul proprietăţilor structurale ale fibrelor Lyocell - Smartex, IvanovoRusia, Petronela Drambei Structura tesuta acoperita cu polimer destinata in special burdufurilor pentru echipare

mijloacelor de transport - Salonul International al Inventiilor, Cercetarii si Transferului Tehnologic – INVENTICA, Petronela Drambei Tesatura din fire poliamidice aromatice si procedeu de finisare a acesteia - Salonul International al Inventiilor, Cercetarii si Transferului Tehnologic – INVENTICA, Carmen Mihai, Eugenia Anghel, Emilia Visileanu Structura tesuta acoperita cu polimer destinata in special burdufurilor pentru echipare mijloacelor de transport - Expozitia internationala de inventii – GENIUS, Budapesta, Petronela Drambei “The Development Strategy Of Chemical And Mechanical Processing Technologies For Linen – Hemp Fibres In The Period 2000 – 2010” - 3 rd Global Workshop Of The Fao European Cooperative Research Network On Flax And Other Bast Plants “Bast Fibrous Plants For Healthy Life”, Banja Luka, Bosnia And Herzegovina, Republika Srpska - Dan Maria Peliculizări Compozite pentru Sere - Technomat & Infotel 2004, Sunny Beach, Bulgaria, Dan Maria 2005 Realizări în domeniul echipamentelor de protecţie individuală de mare performanţă IN-TECH-ED 05 , Budapesta- Ungaria, Doina Toma, Angela Dorogan, Razvan Scarlat Compozite polimerice consolidate cu fibre liberiene - Simpozion internaţional “Materiale realizate din resurse reînnoibile”, Erfurt, Germania, Maria Dan, Maranda Erdes Tehnologie de prelucrare neconvenţională a deşeurilor textile - Conferinţa din primăvară a societăţii din domeniul fibrelor, St. Gallen, Elvetia, Eftalea Carpus, Emilia Visileanu, Razvan Scarlat Tehnologii de prelucrare flexibilă a deşeurilor textile - Cel de-al 7 lea congres internaţional RO5 despre recuperare, reciclare şi reintegrare, Beijing, China - Eftalea Carpus, Emilia Visileanu, Razvan Scarlat Compozite termoplastrice din fibre liberiene tăiate scurt - Cea de-a 11 a conferinţă internaţională despre resurse reînnoibile şi biotehnologie pe bază de plante NAROSSA, Polonia - Maria Dan, Emilia Visileanu, Lilioara Surdu, Costum de protecţie contra căldurii şi focului - Salonul internaţional al invenţiilor, tehnicilor şi produselor noi, Geneva - Doina Toma, Claudia Niculescu Preocupari si realizari in domeniul completelor de protectie pentru interventii la actiuni speciale -Simpozion international PERTEX, Iasi - Doina Toma, Emilia Visileanu, Eftalea Carpus, Claudia Niculescu

Deseu zero- directie strategica a conexiunii educatie- cercetare-mediu de afaceri, implicatii si responsabilitati - Simpozion international PERTEX - Eftalea Carpus, Emilia Visileanu, Razvan Scarlat Echipament de protectie functional pentru vanatoare- Simpozion international PERTEX, Iasi, Angela Dorogan Membrane destinate elementelor de arhitectura textila - Simpozion international PERTEX, Iasi - Angela Dorogan Echipament de protectie functional pentru vanatoare - A 5 a Conferinta de textile si imbracaminte, Istambul - Angela Dorogan Management of the textile wastes in Romania - The 5' th International Textile Conference, Istanbul - Emilia Visileanu, Eftalea Carpus, Razvan Scarlat Echipament de protectie functional pentru vanatoare - ARCTEX, Cracovia- Polonia Angela Dorogan Textile ECO ETNO- Potentialul romanesc - ARCTEX, Dorogan Cracovia- Polonia, Angela

Costum de protectie impotriva caldurii si / sau focului - Al 33 lea Salon International de Inventii, tehnici si produse noi, Chisinau- Republica Moldova - Doina Toma, Eftalea Carpus, Emilia Visileanu 2006 Echipament de protectie functional pentru vanatoare - Conferinta internationala a diviziunii de cercetare textila, Egipt-Cairo - Angela Dorogan Membrane destinate elementelor de arhitectură textilă - Conferinta internationala a diviziunii de Cercetare textila, Egipt-Cairo - Angela Dorogan Tricotarea materialelor din fibre cu caracteristici avansate destinate echipamentelor de protecţie termică - Conferinta internationala a diviziunii de cercetare textila, EgiptCairo - Razvan Scarlat, Eftalea Carpus Concepte biologice pentru prelucrarea deşeurilor textile - Cel de al 37 lea simpozion internaţional despre noutăţi în domeniul textilelor; Slovenia-Lubliana - Eftalea Carpus, Razvan Scarlat Functional textiles meant for thermal protection equipements - Cel de al 37 lea Simpozion internaţional despre noutăţi în domeniul textilelor Ljubljana – Slovenia Eftalea Carpus, Razvan Scarlat

Contribution about scientifically desing of textile articles for tehnical fields, Cel de al 37 lea Simpozion internaţional despre noutăţi în domeniul textilelor Ljubljana – Slovenia - Eftalea Carpus, Eugenia Anghel Mathematical model of the interdependence beyween the yarns characteristics and the characteristics of fabrics with technical destination - Cel de al 37 lea Simpozion internaţional despre noutăţi în domeniul textilelor Ljubljana – Slovenia - Eftalea Carpus, Eugenia Anghel Semnificatia simbolurilor in spatiul romanesc - Cel de al 37 lea Simpozion internaţional despre noutăţi în domeniul textilelor Ljubljana – Slovenia - Angela Dorogan Compozite polimerice granulate consolidate cu fibre de cânepă scurtate tratate Simpozion-EKOTEXTIL, Polonia-Ustron - Maria Dan, Emilia Visileanu, Laura Chiriac, Alina Popescu, Maranda Erdes, Lilioara Surdu Concepte ecologice pentru prelucrarea deşeurilor textile - Cea de a 3 a conferinţă internaţională din domeniul textileor, îmbrăcămintei şi designului- lumea magică a textilelor, Croatia-Dubrovnik - Eftalea Carpus Direcţia de dezvoltare strategică a competitivităţii industriei textile - Cea de a 3 a conferinţă internaţională din domeniul textileor, îmbrăcămintei şi designului- lumea magică a textilelor, Croatia-Dubrovnik - Eftalea Carpus Sistem modular pentru simularea tacticilor de luptă navală - Conferinta " Futurotextiles", Franta-Lille - Eugenia Anghel Tehnologii de prelucrare neconvenţională ale deşeurilor textile - Simpozion FibratexHavana, Cuba, Eftalea Carpus, Razvan Scarlat, Emilia Visileanu, Echipament de protecţie termică alcătuit din structuri textile cu caracteristici avansate Simpozion Fibratex-Havana, Cuba - Razvan Scarlat, Eftalea Carpus Management ecologic pentru deşeuri textile în Romania - Simpozion Fibratex-Havana, Cuba, Eftalea Carpus, Emilia Visileanu, Razvan Scarlat Precondensate aminoformaldehidice in solutie apoasa utilizabile ca invelis polimeric pentru microincapsulari - Simpozionul International “ Prioritatiile chimiei pentru o dezvoltare durabila” , Bucuresti - Doina Toma Ramfort din fibre liberiene functionalizate pentru compozite - Simpozionul internaţional: Priorităţile Chimiei Pentru o Dezvoltare Durabilă, Bucuresti - Maria Dan, Emilia Visileanu, Laura Chiriac, Iuliana Dumitrescu, Lilioara Surdu, Ana Maria Mocioiu Tendinte si realizari in domeniul textilelor inteligente - Simpozionul International

“Prioritatiile chimiei pentru o dezvoltare durabila”, Bucuresti - Eftalea Carpus, Razvan Scarlat, Emilia Visileanu Tinta de radiolocatie - Salonul International de Inventii, Geneva – Elvetia - Carmen Mihai Echipament de protectie functional pentru vanatoare - Conferinţa internaţională despre cercetarea aplicată în domeniul textilelor – CIRAT 2, Monastir Angela Dorogan Membrane destinate elementelor de arhitectură textilă - Conferinţa internaţională despre cercetarea aplicată în domeniul textilelor – CIRAT 2, Monastir - Angela Dorogan Tinta de radiolocatie - Salonul International de inventii si tehnologii noi- Inventika Eugenia Anghel, Carmen Mihai, Claudia Niculescu Contributions of INCDTP –Bucharest to the technological development of the silk textile industry - International Workshop on Silk handcrafts cottage industries and silk enterprises development, Bursa, Turcia - Maria Dan, Anghel Eugenia, Emilia Visileanu 2007 Consideraţii privind structurile inteligente pentru identificarea şi prelucrarea informaţiilor personalizate mobile - A 4 a Conferinta Internationala a diviziunii de cercetare textila, Cairo, Egipt - Angela Dorogan, Eftalea Carpus, Popescu Radu Rolul jucat de tehnologiile convergente privind dezvoltarea structurilor textile interactive” Conferinta Internationala Smartex-2007, Ivanovo - Eftalea Carpus, Angela Dorogan, Razvan Scarlat Tehnologie neconvenţională de prelucrare a deşeurilor textile - A 13 a conferinţă internaţională pentru resurse reînnoibile şi biotehnologia plantelor, NAROSSA, Polonia - Eftalea Carpus, Emilia Visileanu, Razvan Scarlat Contribuţia INCDTP la realizarea de noi produse textile/netextile cu conţinut de fibre liberiene - Al 8 lea simpozion internaţional despre chimia ecologică , Beijing, P.R. China - Maria Dan, Emilia Visileanu, Laura Chiriac, Iuliana Dumitrescu, Lilioara Surdu, Ana Maria Mocioiu Realizări şi tendinţe în domeniul îmbrăcămintei de protecţie multifuncţională - A5a conferinţă ARM-5, Noi tendinţe în cerectarea ştiinţei materialelor, SIBIU – Doina Toma New textile materials for technical applications - The 5'th Conference "New research trends in material science", Sibiu - Maria Dan, Emilia Visileanu, Eugenia Anghel, Eftalea Carpus, Laura Chiriac

Complet de protecţie pentru intervenţii la acţiuni speciale - Salonul cercetării şi inovării europene, Paris - Doina Toma, Claudia Niculescu Consideratii privind termenii tehnici folositi in ingineria convergenta - A 5 a conferinta despre " Noi tendinte in cercetarea stiintei materialelor ARM 5, Sibiu - Razvan Scarlat, Eftalea Carpus, Angela Dorogan Rolul jucat de elementele textile in monitorizarea informatiilor personalizate mobile - A 5 a Conferinta despre " Noi tendinte in cercetarea stiintei materialelor ARM 5, Sibiu, Eftalea Carpus, Angela Dorogan, Razvan Scarlat Aspecte privind fibrele textile cu caracteristici multifunctionale - A 5 a Conferinta despre " Noi tendinte in cercetarea stiintei materialelor ARM 5, Sibiu - Angela Dorogan, Eftalea Carpus, Razvan Scarlat Caracteristicile tesaturilor pentru imbracamintea de protectie electrostatica - A 13 a Conferinta despre textile si pielarie, CORTEP, Iasi – DoinaToma Rolul tehnologiilor convergente in realizarea textilelor destinate monitorizarii informatiilor personalizate - A 13 a Conferinta despre textile si pielarie, CORTEP, Iasi - Eftalea Carpus, Angela Dorogan, Razvan Scarlat Textile tehnice multifunctionale, Reglementari impuse de libera circulatie a confectiilor textile pe piata globala, Bucuresti - Doina Toma, Emilia Visileanu, Claudia Niculescu Materiale multifunctionale textile destinate componentelor din dotarea unor mijloace de transport - Inventica , Bucuresti - Angela Dorogan Complet de protecţie pentru intervenţii la acţiuni speciale - Salonul cercetării şi inovării europene, Paris Dina Toma, Claudia Niculescu Contribuţia INCDTP la realizarea de noi produse textile/netextile cu conţinut de fibre liberiene - Proceeding of the 4 th global workshop of the FAO/ ESCORENA-Arad Maria Dan, EmiliaVisileanu, Laura Chiriac, Iuliana Dumitrescu, Lilioara Surdu, Ana Maria Mocioiu 2008 „Flexible technologies of processing textile waste into high added value products Simpozionul international REWAS - 12-15 octombrie 2008, Cancun - Eftalea Carpus, Emilia Visileanu, Razvan Scarlat „The integrate management of textile waste-a strategic tendency for developing a sustainable textile industry in Romania” - Simpozionul international REWAS - 12-15 octombrie 2008, Cancun – Emilia Visileanu, Eftalea Carpus

Materiale tehnice: - Dictionar explicativ pentru stiinte exacte-Industria usoara-Tex 1,editura Acaemiei Romane, Bucuresti, ISBN 973-27-1059-4 -Dictionar explicativ pentru stiinte exacte-Industria usoara-Tex 2, editura Acaemiei Romane, Bucuresti, ISBN 973-27-1060-8 -Dictionar explicativ pentru stiinte exacte-Industria usoara-Tex 3, editura Acaemiei Romane, Bucuresti, ISBN 973-27-1142-6 -Dictionaru Explicativ pentru Stiita si Tehnologie, editura AGIR, 2006, ISBN 973-720054-3 -Manulul inginerului textilist – Vol I-III ISBN 973-846-10-5 – Editura AGIR - 2003 5. impactul tehnico-stiintific al activităţilor realizate de catre colectivul de cercetatori din cadrul UCD-ului Prin obiectivele generale, specifice şi măsurabile ale activitatii departamentului se obtin urmatoarel tipuri de interferente: - impact stiintific si tehnic: facilitarea dezvoltarii si corelarii activitatior CDI în domenii prioritare, participarea la retele nationale si internationale, optimizarea schimbului de cunostinţe în cadrul comunităţii S/T, crearea retelelor de inginerie convergenta si capacitatii proprii de proiectare dezvoltare de produs cu valoare adaugata mare; cresterea numarului de brevete, comunicari stiintifice, articole, a numarului de proiecte FP7. Impact economic si social: cresterea competitivitatii si creativitatii, imbunatatire

indicatorilor sintetici ai starii de sanatate (speranta medie a vietii la nastre, speranta medie de viata sanatoasa, mortalitatea), reducerea cheltuielilor de sanatate si medicosociale, cresterea calitatii vietii, a performantelor si a capacitatii de integrare sociala, dezvoltarea economica durabila a agentilor economici, extinderea/consolidarea relaţiilor de cooperare între institute de cercetare, agenţi economici şi universităţi, activitati ce contribuie la integrarea in spatiul european de cercetare ERA;adaptarea /dezvoltarea planului de învăţământ de profil cu noi domenii de specialitate; valorificarea potentialului de cercetare (consortiu, retea, platforma tehnologica), crearea de noi locuri de munca, cresterea capacitatii de dezvoltare multidisciplinara a tinerilor, asigurarea mediului stiintific de pregatire postuniversitara a specialistilor din domenii convergente de activitate. - impact asupra mediului: respectarea conditiilor privind calitatea mediului de lucru, cresterea nivelului de biosecuritate, diminuarea niveului de poluare a solului si aerului, Beneficiarii activitatii de cercetare se regasesc in mediul de cercetare-afaceri si invatamant.

NOTĂ: 1. Propunerea poate fi realizata de catre reprezentantul legal al UCD; 2. Propunerea va urmari evidentierea activitatilor de cercetare si contributia colectivelor de cercetare la cresterea performantei UCD 3. Comisia de evaluare poate solicita verificarea informaţiilor furnizate, şi/sau informaţii suplimentare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful