You are on page 1of 2

Προτάσεις ενάγοντος

Προς το Ειρηνοδικείο……
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Γ. Α. Φ., κατοίκου …………………..
ΚΑΤΑ
Α. Ι. Α., κατοίκου ………………………
Φέρεται προς συζήτηση η …. /98 αγωγή μου κατά του αντιδίκου, προς τον
οποίο επικυρωμένο αντίγραφο της με κλήση προς συζήτηση επέδωσα νόμιμα
και εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από την προσαγόμενη και επικαλούμενη
έκθεση επίδοσης με τον αριθμό

……… /98 του δικαστικού επιμελητή

………, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή για τους λόγους που σ' αυτήν
αναφέρονται, με τις ακόλουθες προσθήκες:
Ε π ε ι δ ή κατέβαλα την προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής του
υπογράφοντος

την

παρούσα

πληρεξουσίου

δικηγόρου

μου,

όπως

αποδεικνύεται από το συνημμένο σχετικό παράβολο του οικείου δικηγορικού
Συλλόγου.
Ε π ε ι δ ή προσάγω κι' επικαλούμαι το υπ' αριθμ. ……. πιστοποιητικό
του ενταύθα Υποθηκοφυλακείου, με το οποίο πιστοποιείται η νόμιμη εγγραφή
της αγωγής μου στα Βιβλία Διεκδικήσεων του προαναφερθέντος
Υποθηκοφυλακείου, στον τόμο ….. και αριθμό ……
Ε π ε ι δ ή η αγωγή μου παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση ενώπιον
αυτού του δικαστηρίου κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη,
στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1020 Α.Κ. και 908 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει,
επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Ε π ε ι δ ή την ουσιαστική βασιμότητα της αγωγής μου αποδεικνύω με
έγγραφα και μάρτυρες. Ειδικότερα
Ι) Προσάγω και επικαλούμαι:
α) Το υπ' αριθμ. …… /1960 πωλητήριο συμβόλαιο και
β) Την υπ' αριθμ. ……/97 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή

. Για όλα αυτά Ζητώ Να γίνουν δεκτές οι προτάσεις και οι ένδικη αγωγή μου Να απορριφθούν οι προτάσεις του αντιδίκου και Να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου. από την οποία προκύπτει η εκ μέρους μου εξώδικη πρόσκληση του αντιδίκου../. ../..…………………. II) Προτίθεμαι να εξετάσω και μάρτυρες.. Ε π ε ι δ ή αρνούμαι τις προτάσεις και τους περιεχόμενους σ' αυτές ισχυρισμούς και ενστάσεις του αντιδίκου που δεν συνομολογώ. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 2 ..