You are on page 1of 7
mnf/conceptpaper/29.05.12 1 KERTAS PELAKSANAAN KEM INTERAKTIF EMAS PROGRAM REMAJA PERDANA RAKAN MUDA 2012 ______________________________________________________________________ 1.0 TUJUAN Kertas ini bertujuan untuk mengemukakan konsep serta memandu pelaksanaan Kem Interaktif Emas Program Remaja Perdana Rakan Muda peringkat Zon bagi tahun 2012. Kem Interaktif adalah salah satu platform melahirkan produk kepimpinan muda di bawah program Rakan Muda dalam kalangan peserta-peserta PRP Tahap Emas. 2.0 LATAR BELAKANG 2.1 Program Remaja Perdana Rakan Muda adalah merupakan sebuah program Anugerah yang bertaraf Antarabangsa dan kini disertai oleh 136 buah negara di seluruh dunia. 2.2 Sebagai ahli kepada The Duke of Edinburgh’s Award Association rantau Asia Pasifik, adalah menjadi tanggungjawab Badan Berkuasa Anugerah Kebangsaan (NAA) iaitu pihak Kementerian Belia dan Sukan melalui Bahagian Pembangunan Rakan Muda, J abatan Belia dan Sukan Negara bersama-sama dengan J abatan Belia dan Sukan Negeri untuk melaksanakan program seumpama ini bagi menyediakan peluang untuk meluaskan jaringan hubungan di kalangan peserta tahap Emas di seluruh negara. 2.3 Sejak tahun 2002 – 2011 seramai 61,279 remaja telah menyertai Program ini dan 34,248 telah berjaya menerima pentauliahan dengan 27,323 penerima tahap Gangsa, 6,856 penerima tahap Perak dan 69 orang penerima tahap Emas . 2.4 Tujuan program ini diadakan adalah untuk menyuntik semangat seramai 553 orang peserta yang kini sedang menyertai anugerah pada tahap mnf/conceptpaper/29.05.12 2 Emas di seluruh negara untuk berkongsi praktis terbaik selain didedahkan dengan input terkini pelaksanaan program ini khususnya di Tahap Emas. 3.0 RASIONAL 3.1 Penekanan kepada “core business” Kementerian Belia dan Sukan dalam melahirkan belia-belia berketrampilan dengan ciri-ciri kepimpinan yang mantap serta memupuk semangat kesukarelawan adalah di antara sebab mengapa Kem Interaktif Emas diadakan bertujuan untuk memandu peserta-peserta menyempurnakan tahap anugerah Emas. 3.2 Proses pembinaan karektor yang konsisten dan bersistematik menepati piawaian antarabangsa dalam memastikan tahap Emas sebagai platform terbaik untuk mengenalpasti bakat kepimpinan yang ideal. (“talent scouting”) 3.3 Dengan adanya ruang interaktif bagi semua golongan muda yang berada di tahap anugerah Emas maka proses memupuk bakat kepimpinan muda dalam kalangan peserta-peserta Program Remaja Perdana dapat dibuat dengan berterusan dan memenuhi jangkaan keperluan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 3.4 Pendedahan mengenai perkembangan program ini di persada antarabangsa dan perkongsian “best practice” dapat dilakukan secara terus bagi memangkin semangat berterusan yang berpanjangan di kalangan peserta. mnf/conceptpaper/29.05.12 3 4.0 OBJEKTIF 4.1 Memberikan input terkini serta hala tuju penyertaan Program Remaja Perdana Rakan Muda. 4.2 Meningkatkan motivasi dan sokongan dari aspek input kebangsaan dan antarabangsa kepada peserta anugerah tahap Emas. 4.3 Menyediakan ruang kepada peserta tahap Emas serta berkongsi praktis terbaik dalam pelaksanaan Program Remaja Perdana Rakan Muda. 4.4 Mewujudkan jaringan hubungan yang erat di kalangan peserta tahap Emas ARP dari seluruh negara. 5.0 KUMPULAN SASAR 5.1 Kumpulan sasaran adalah terdiri daripada 100 orang peserta tahap Emas berumur di antara 16 hingga 25 tahun seperti berikut : i) J ohor : 20 orang ii) Melaka : 60 orang iii) Negeri Sembilan : 20 orang 5.2 Kaedah Penyertaan Kem Interaktif Emas adalah seperti berikut : 5.2.1 Peserta-peserta tahap Emas yang berdaftar dengan Badan Operasi peringkat negeri dan Badan Berkuasa Anugerah Peringkat Kebangsaan akan dikeluarkan tawaran oleh pihak J abatan Belia dan Sukan Negeri untuk menyertai Kem ini semasa mereka mendaftar sebagai peserta tahap Emas. mnf/conceptpaper/29.05.12 4 5.2.2 Bagi calon-calon yang tidak mendapat Borang Penyertaan Kem Interaktif Emas maka boleh memohon pendaftaran sebagai peserta Kem Interaktif pada setiap awal tahun. Borang penyertaan boleh didapati pada sepanjang tahun di J abatan Belia dan Sukan Negeri atau Badan Operasi dan tarikh tutup penyertaan adalah pada setiap 30 Aprill tahun berkenaan. 6.0 KRITERIA PESERTA 6.1 Keutamaan adalah diberikan kepada para peserta tahap Emas yang belum lagi melaksanakan Projek Penempatan. 6.2 Namun sekiranya peserta yang telah dikenalpasti tidak dapat menyertai program ini atas sebab-sebab tertentu maka J BS Negeri berkenaan boleh menggantikan tempat tersebut dengan peserta Emas yang telah berdaftar dengan Badan Berkuasa Anugerah Kebangsaan yang telah melaksanakan Projek Penempatan. 6.3 Peserta yang pernah menyertai kem ini ataupun telah menerima anugerah tahap emas tidak digalakkan untuk menyertai kem ini. 7.0 TARIKH DAN TEMPAT Program yang bakal berlangsung selama lima (5) hari dan empat (4) malam ini di antara 16 – 20 J un 2012 bertempat di Taman Negara Endau-Rompin, J ohor. 8.0 SISTEM OPERASI PELAKSANAAN KEM INTERAKTIF 8.1 Panduan Pelaksanaan Kem adalah berdasarkan kertas pelaksanaan yang disediakan oleh Bahagian Pembangunan Rakan Muda, J abatan Belia dan Sukan Negara. mnf/conceptpaper/29.05.12 5 8.2 J BS Negeri tuan rumah bertindak sebagai hos pelaksana program mengikut garis panduan yang telah dibekalkan oleh Bahagian Pembangunan Rakan Muda, J abatan Belia dan Sukan Negara. 8.3 J BS Negeri mengenalpasti peserta melalui pengkalan data peserta tahap Emas yang telah berdaftar dengan Bahagian Pembangunan Rakan Muda, J abatan Belia dan Sukan Negara. 8.4 J BS Negeri tuan rumah menyelaras dengan J BS Negeri lain di bawah zon yang sama dari segi penyertaan. 8.5 J BS Negeri bekerjasama dengan pemegang Anugerah Emas ARP dan mentor ARP bagi merancang dan melaksana program. 8.6 J BS Negeri bertindak sebagai urusetia dan menyelaras dari segi surat jemputan peserta, VIP, hal berkaitan penginapan, makan minum, logistik, kebenaran penjaga dan keselamatan peserta. 8.7 J BS Negeri yang bertindak sebagai tuan rumah hendaklah menyelaras dengan negeri-negeri terlibat berkaitan kos pengangkutan peserta ke tempat program. 8.8 Ahli Pertubuhan Belia Emas Perdana (MAGAA) akan bertindak sebagai fasilitator bagi kem bersama-sama dengan J BS Negeri dan pihak Consultant yang dilantik. 9.0 JADUAL PROGRAM J adual program adalah seperti di Lampiran A. mnf/conceptpaper/29.05.12 6 10.0 PENGISIAN AKTIVITI DAN SLOT Pengisian bagi Kem ini adalah seperti berikut : - Interaksi dan kerjasama para peserta sepanjang menjalani program. - Slot penyampaian input : Hala Tuju, Gold J ourney, Perkongsian Praktis Terbaik, Mentoring dan Pertubuhan Belia Emas Perdana (MAGAA) akan (dikendalikan oleh Bahagian Pembangunan Rakan Muda). - Lawatan ke Badan Operasi (BO) yang terpilih. Peserta bakal menjalani aktiviti bersama BO (dikendalikan oleh Tuan Rumah) - Pembelajaran mengenai budaya dan adat resam masyarakat Malaysia bagi memberi pendedahan tentang Projek Penempatan peserta pada tahap Emas (dikendalikan oleh Tuan Rumah). - Penerokaan keindahan alam semulajadi melalui aktiviti cinta alam bagi memberikan input berguna dalam melaksanakan Komponen Penjelajahan Lasak (dikendalikan oleh Tuan Rumah) Taklimat keselamatan : diwajibkan - Aktiviti Khidmat masyarakat bagi memandu peserta melaksanakan aktiviti komponen khidmat masyarakat (dikendalikan oleh Tuan Rumah). - Aktiviti ”Team Building” bagi menggalakkan kerjasama dan ”bonding” di kalangan peserta (dikendalikan oleh Tuan Rumah). 11.0 IMPLIKASI KEWANGAN mnf/conceptpaper/29.05.12 7 12.0 FAEDAH KEPADA PEMBANGUNAN BELIA NEGARA Fokus kepimpinan muda dan elit dapat dipertingkat dan dijayakan oleh golongan belia remaja melalui alternatif yang disediakan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan melalui penyertaan mereka dalam Program Remaja Perdana Rakan Muda. 13.0 PENUTUP Adalah menjadi harapan agar para peserta Emas Malaysia mendapat manfaat yang sepenuhnya melalui program ini. Semoga peserta Emas Malaysia dapat memperkasakan diri dengan memberi sumbangan kepada negara selepas tamat penyertaan mereka pada tahap Emas melalui penglibatan yang aktif dalam pembangunan negara. Disediakan oleh : Unit Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda Cawangan Gaya Hidup Bahagian Pembangunan Rakan Muda J abatan Belia dan Sukan Negara Kementerian Belia dan Sukan Malaysia