You are on page 1of 7

Comunicació oral, escrita i digital Marta Muñoz Rius

1r grau d’Educació Infantil

a) El títol

L’illa dels 5 fars

b) Les dades tècniques:

Llengua: català
ISBN: 9788493288648
Nº Edició: 1
Any d’edició: 2003
Barcelona

c) Presentació de l’autor/director i els intèrprets

Sebastià Serrano va néixer a Bellvís, Pla d'Urgell l’any 1945. És


catedràtic de lingüística general a l' Universitat de Barcelona i ha
publicat nombrosos estudis sobre temes de semiòtica, lingüística,
poètica, filosofia, teoria de la ciència i, sobre tot, teoria de la
comunicació.

Al llibre El regal de la comunicació, l’autor Sebastià Serrano disserta


sobre les potencialitats de la comunicació no verbal i posa de
manifest els beneficis que els gestos, la mirada, el tacte i el saber
escoltar poden aportar a les nostres relacions. Una de les tesis
d'aquest llibre és precisament aquesta; l'eficàcia de la comunicació
no únicament està en relació amb el què diem, sinó que la manera de
dir-ho és tant o més important.

1
Comunicació oral, escrita i digital Marta Muñoz Rius
1r grau d’Educació Infantil

d) La descripció del contingut o de la trama

Aquest capítol anomenat el poderós llenguatge: els ulls, tracta sobre


el perquè i sobre el com és tant important la mirada i el seu ús.
Segons l’autor, els ulls poden ser l’estímul mínim desencadenador
d’un somriure (pàg. 50 ed.Ara llibres butxaca), ja que només amb la
mirada pots conèixer l’actitud que té aquella persona en un moment
puntual, no fa falta comunicar-se amb paraules, ja que els ulls són un
acte de comunicació no verbal.
Amb la mirada pots conèixer qui és el que interactua, què vol
comunicar i com. Constantment necessitem contacte recíproc, ja que
si no és així, ens sentirem intimidats i llavors evitarem la mirada
automàticament.

Una manera de generar intimitat és amb el tacte i la mirada segons


l’autor (pàg.56 ed.Ara llibres butxaca), ja que la mirada mútua és
imprescindible.

e) Valoració crítica

la mirada és un tema tractat al llibre de Sebastià Serrano, un pas molt


important i necessari per a comunicar-se. Però, no obstant, no
sempre és necessari mirar a l’altre persona, ja que si no el tenim al
costat, o la persona té alguna deficiència, busquem ràpidament altres
mitjans de comunicació com el tacte o el llenguatge verbal.
Un dels dos, tant el tacte o la mirada és crucial alhora de parlar, ja
que ens transmet respecte, atenció, interès, empatia, creativitat,
humanitat....

2
Comunicació oral, escrita i digital Marta Muñoz Rius
1r grau d’Educació Infantil
a) El títol

L’art de saber escoltar

b) Les dades tècniques


Llengua: català
ISBN:9788497794152
Nº edició: 1
Anys: 2006
LLeida

c) La presentació de l’autor / director i els intèrprets

Francesc Torralba va nèixer a Barcelona. Té un pensament que


s’orienta cap a la antropologia filosòfica i ètica.
Les seves obres planteja un anàlisi de qüestions centrals de
l’existència humana com el patiment, el silenci, la mort, deu, el sentit,
la llibertat...
L’escolta no és pura passivitat, es aprendre a posar-se al marge, es
exercitar la discreció, es ser receptiu amb els altres.
El saber escoltar als demés és fonamental per a créixer com a
persones, és el primer pas, fins al coneixement dels dos.
Aquest llibre és una guia exacta per a desenvolupar l’art de saber
escoltar.

3
Comunicació oral, escrita i digital Marta Muñoz Rius
1r grau d’Educació Infantil
d) La descripció del contingut o de la trama

En el capítol escoltar i sentir, fa una definició breu i precisa sobre


aquests conceptes.
Primerament, escoltar és un acte intencional, un acte lliure. Per
contra, sentir és un acte no intencional, ja que és natural. No decidim
sentir. Mentre sí que decidim què i qui volem escoltar.
L’escolta segons l’autor, és sempre selectiva, només amb constància
podem arribar a escoltar. El saber escoltar als demés és fonamental
per a créixer com a persones, és el primer pas fins al coneixement
mútuo.
Com explica Francesc Torralba, el bon escoltador mai s’atura en les
paraules de l’altre. Sap quan i com intervenir en la conversació.
Des de ben petits sabem el que és sentir i poc a poc aprenem a
escoltar, gràcies als nostres pares i mestres.

e) La valoració crítica

L’escolta no és pura passivitat, es posar-se al marge, és exercitar la


discreció, és ser receptiu als altres.
La humilitat és la condició de possibilitat de l’escolta, perquè escoltar
és exposar-se a descobrir que no estem en la veritat. Per tant, tenim
que saber escoltar per a rectificar dels nostres errors, encara que
pensem diferent, no tenim que qüestionar el que ens expliquen sinó
el motiu de perquè ho diuen.
En aquest capítol apareix l’art de saber escoltar i l’art de la comèdia,
ja que sabem com actuar davant de situacions on no ens interessen
el que ens diuen,entre d’altres.

4
Comunicació oral, escrita i digital Marta Muñoz Rius
1r grau d’Educació Infantil

d) La descripció del contingut o de la trama

Depurar prejudicis és un altre capítol del llibre de Torralba. Aquest


explica que els prejudicis ens allunyen, obren una fissura entre les
persones. Per això, hem de practicar un cert escepticisme respecte
les imatge que hem forjat als altres. La imatge és un terme únic i
inconfundible, ja que és una simplificació. Tenim que trencar les
barreres i veure més enllà d’aquella persona.
Per a solucionar els prejudicis, tenim que adoptar el dubte i el
mètode, però tot i així, no ens acabarem d’alliberar totalment del
tema central d’aquest capítol: els prejudicis, ja que bona part és
instintiu.

f) Valoració crítica

Des de sempre la imatge ha estat un prejudici, ja que a primera vista


no coneixem l’interior de la persona. S’ha d’intentar evitar, perquè
pot crear conflictes i tensions innecessàries.
Un altre factor que és important sobre aquest tema, és el caràcter de
cadascú, ja que tindran diferents imatges, o positives o negatives.
Els prejudicis són judicis elaborats anticipadament i per tant, mal fets,
sense coneixement de causa.

5
Comunicació oral, escrita i digital Marta Muñoz Rius
1r grau d’Educació Infantil

a) El títol

L’illa dels cinc fars

b) les dades tècniques

LLengua: català
ISBN: 9788478712618
Nº edició: 1
Any: 2005
Barcelona

c) la presentació de l’autor/ director i els intèrprets.

Ferran té l’habilitat de centrar-se en les seves parts fortes.


L’autor és de Barcelona, treballa en l’àmbit de la publicitat. El llibre
tracta sobre les cinc claus bàsiques de la comunicació que són:
- tenir un gran únic missatge
- contar de forma memorable (a partir d’històries)
- amb un llenguatge que connecti i que estigui enriquit
- tenint en compte que el missatge que val és el que copta la
gent
- invitar, envers d’intentar convèncer

l’autor ens explica com va arribar a aquestes conclusions durant la


seva estància a Menorca, visitant els 5 fars més importants que són el
far de Favàrtix, el far del cabo de Artrutx, el far de Punta Nati, el far
de cavalleria i el far de l’illa del aire.
El llenguatge utilitzat és senzill, destinat al públic en general.

6
Comunicació oral, escrita i digital Marta Muñoz Rius
1r grau d’Educació Infantil

d) La descripció del contingut o de la trama

El primer capítol es titula el far de Favàrtix. L’autor destaca que tots


els arguments han de mantenir l’essència i han de girar al seu voltant
(pàg.32).
Cita un exemple que és el far de Favàrtix, perquè aquest té un únic
missatge i transmet el mateix tota la nit però les paraules i els
matisos es potencien.
L’objectiu d’aquest capítol és percebre un gran missatge, tenir la
mateixa atenció i no perdre mai la màgia. La importància és buscar el
contingut principal.

e) La valoració crítica

Per fer una bona síntesi sobre un tema en concret s’ha de tenir
present el que vols explicar, per desprès poder resumir i detallar allò
important. Es fonamental tenir present el que vols dir, ja que si no es
farà monòton i no hi haurà un únic missatge.
Més concretament, en aquest capítol ens fa una similitud amb el far
favàrtix. Que és sorprenent, màgic i precís.